Předběžné prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro produktovou řadu Visual Studio 2013 Preview2016-09-14T11:48:47-07:00

Předběžné prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro produktovou řadu Visual Studio 2013 Preview

Poslední aktualizace: květen 2013

Společnost Microsoft věnuje maximální pozornost ochraně osobních údajů uživatelů. Zároveň poskytuje software, který disponuje mnoha funkcemi, výkonem a pohodlným ovládáním, které se od práce s osobním počítačem očekávají. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vysvětluje celou řadu postupů při shromažďování a používání dat v sadě Microsoft Visual Studio 2013 Preview („Visual Studio“). Jedná se o předběžné informace, které se zaměřují na funkce využívající komunikaci prostřednictvím Internetu, a nelze je chápat jako vyčerpávající seznam.

Shromažďování a použití osobních údajů

Zobrazit shrnutí

Budeme-li potřebovat informace, podle kterých vás lze osobně identifikovat nebo kontaktovat, výslovně vás o ně požádáme. Jakékoli takové údaje, které od vás získáme, budou použity společností Microsoft a jí podřízenými pobočkami a přidruženými společnostmi k poskytování služeb či provádění transakcí, které jste požadovali nebo schválili. Mohou být také použity k vyžádání zpětné vazby k produktům nebo službám, které používáte, dále k poskytování důležitých upozornění týkajících se softwaru, ke zlepšení produktů a služeb, například odesílání informací o chybách nebo dotazníků průzkumů, nebo k poskytování informací o nově vydaných produktech.

S výjimkou případů popsaných v tomto prohlášení nebudou vámi poskytnuté informace, které vás osobně identifikují, předány třetím stranám bez vašeho souhlasu. Příležitostně využíváme služeb jiných společností, které našim jménem poskytují některé služby, jako je balení, odesílání a doručování zakoupeného zboží a jiných zásilek, vyřizování dotazů zákazníků týkajících se produktů či služeb, zpracování registrací na konaných akcích nebo provádění statistické analýzy našich služeb. Těmto společnostem zpřístupníme pouze ty informace o uživatelích, které potřebují k poskytování dané služby, a nesmějí je použít k žádnému jinému účelu.

Informace, které společnost Microsoft shromáždí nebo které jí budou zaslány, mohou být uloženy a zpracovávány v USA nebo v libovolné jiné zemi či oblasti, v nichž působí společnost Microsoft nebo její afilace, pobočky či poskytovatelé služeb. Společnost Microsoft se řídí zásadami rámce pro bezpečné zacházení s osobními údaji (označovaného jako rámec Safe Harbor) stanoveného ministerstvem obchodu Spojených států, který se týká shromažďování, používání a uchovávání dat z Evropské hospodářské oblasti a Švýcarska.

Společnost Microsoft může používat nebo zveřejňovat informace o vás, včetně obsahu vaší komunikace, za těmito účely: (a) aby splnila zákony nebo reagovala na zákonná nařízení či právní proces; (b) aby chránila práva nebo vlastnictví společnosti Microsoft nebo jejích zákazníků; to zahrnuje prosazování našich smluv nebo zásad, kterými se řídí vaše používání služeb; (c) aby mohla konat v dobré víře, že toto použití nebo zveřejnění informací je nezbytné k tomu, aby byla ochráněna osobní bezpečnost zaměstnanců a zákazníků společnosti Microsoft nebo veřejnosti. Osobní údaje můžeme zveřejnit také v rámci podnikové transakce, jakou je sloučení společností nebo prodej aktiv.

Více

Budeme-li potřebovat informace, podle kterých vás lze osobně identifikovat nebo kontaktovat, výslovně vás o ně požádáme. Jakékoli takové údaje, které od vás získáme, budou použity společností Microsoft a jí podřízenými pobočkami a afilacemi k poskytování služeb či provádění transakcí, které jste požadovali nebo schválili. Mohou být také použity k vyžádání zpětné vazby k produktům nebo službám, které používáte, dále k poskytování důležitých upozornění týkajících se softwaru, ke zlepšení produktů a služeb, například odesílání informací o chybách nebo dotazníků průzkumů, nebo k poskytování informací o nově vydaných produktech.

S výjimkou případů popsaných v tomto prohlášení nebudou vámi poskytnuté informace, které vás osobně identifikují, předány třetím stranám bez vašeho souhlasu. Příležitostně využíváme služeb jiných společností, které našim jménem poskytují některé služby, jako je balení, odesílání a doručování zakoupeného zboží a jiných zásilek, vyřizování dotazů zákazníků týkajících se produktů či služeb, zpracování registrací na konaných akcích nebo provádění statistické analýzy našich služeb. Těmto společnostem zpřístupníme pouze ty informace o uživatelích, které potřebují k poskytování dané služby, a nesmějí je použít k žádnému jinému účelu.

Informace, které společnost Microsoft shromáždí nebo které jí budou zaslány, mohou být uloženy a zpracovávány v USA nebo v libovolné jiné zemi či oblasti, v nichž působí společnost Microsoft nebo její afilace, pobočky či poskytovatelé služeb. Společnost Microsoft se řídí zásadami rámce pro bezpečné zacházení s osobními údaji (označovaného jako rámec Safe Harbor) stanoveného ministerstvem obchodu Spojených států, který se týká shromažďování, používání a uchovávání dat z Evropské hospodářské oblasti a Švýcarska.

Společnost Microsoft může používat nebo zveřejňovat informace o vás, včetně obsahu vaší komunikace, za těmito účely: (a) aby splnila zákony nebo reagovala na zákonná nařízení či právní proces; (b) aby chránila práva nebo vlastnictví společnosti Microsoft nebo jejích zákazníků; to zahrnuje prosazování našich smluv nebo zásad, kterými se řídí vaše používání služeb; (c) aby mohla konat v dobré víře, že toto použití nebo zveřejnění informací je nezbytné k tomu, aby byla ochráněna osobní bezpečnost zaměstnanců a zákazníků společnosti Microsoft nebo veřejnosti. Osobní údaje můžeme zveřejnit také v rámci podnikové transakce, jakou je sloučení společností nebo prodej aktiv.

Shromažďování a použití informací o počítači

Zobrazit shrnutí

Visual Studio obsahuje funkce, které komunikují se službami na Internetu. Při jejich použití tyto funkce odesílají z počítače do společnosti Microsoft některé standardní informace (dále jen „standardní informace o počítači“). Mezi standardní informace o počítači obvykle patří adresa IP, verze operačního systému, verze prohlížeče, identifikátory výrobce hardwarových zařízení, název a verze zařízení a místní a jazyková nastavení. Tyto informace neslouží k vaší osobní identifikaci a podobají se informacím, které prohlížeč odesílá navštíveným webovým serverům.

Protože toto je předběžná verze softwaru, některé z těchto internetových funkcí jsou ve výchozím nastavení zapnuté, abychom mohli shromáždit dostatek informací o tom, jak tento software funguje, a mohli tak vylepšit komerčně vydávaný software. Výchozí nastavení v této předběžné verzi softwaru nemusejí odpovídat tomu, jak budou tyto funkce nakonfigurovány v komerčně vydaném softwaru.

Více

Visual Studio obsahuje funkce, které komunikují se službami na Internetu. Při jejich použití tyto funkce odesílají z počítače do společnosti Microsoft některé standardní informace (dále jen „standardní informace o počítači“). Mezi standardní informace o počítači obvykle patří adresa IP, verze operačního systému, verze prohlížeče, identifikátory výrobce hardwarových zařízení, název a verze zařízení a místní a jazyková nastavení. Tyto informace neslouží k vaší osobní identifikaci a podobají se informacím, které prohlížeč odesílá navštíveným webovým serverům.

Protože toto je předběžná verze softwaru, některé z těchto internetových funkcí jsou ve výchozím nastavení zapnuté, abychom mohli shromáždit dostatek informací o tom, jak tento software funguje, a mohli tak vylepšit komerčně vydávaný software. Výchozí nastavení v této předběžné verzi softwaru nemusejí odpovídat tomu, jak budou tyto funkce nakonfigurovány v komerčně vydaném softwaru.

Zabezpečení informací

Zobrazit shrnutí

Prioritou společnosti Microsoft je chránit bezpečnost vašich informací. Používáme nejrůznější technologie a postupy zabezpečení, pomocí kterých chráníme vaše údaje před neoprávněným přístupem, použitím či zveřejněním. Vámi poskytnuté informace například uchováváme na počítačových serverech s omezeným přístupem, které jsou umístěny v kontrolovaných prostorech.

Více

Prioritou společnosti Microsoft je chránit bezpečnost vašich informací. Používáme nejrůznější technologie a postupy zabezpečení, pomocí kterých chráníme vaše údaje před neoprávněným přístupem, použitím či zveřejněním. Vámi poskytnuté informace například uchováváme na počítačových serverech s omezeným přístupem, které jsou umístěny v kontrolovaných prostorech.

Změny prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Zobrazit shrnutí

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů můžeme v nepravidelných intervalech aktualizovat. V takovém případě opravíme datum poslední aktualizace na začátku prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste se k tomuto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pravidelně vraceli a informovali se o aktuálních zásadách, jimiž se společnost Microsoft při ochraně vašich informací řídí.

Více

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů můžeme v nepravidelných intervalech aktualizovat. V takovém případě opravíme datum poslední aktualizace na začátku prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste se k tomuto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pravidelně vraceli a informovali se o aktuálních zásadách, jimiž se společnost Microsoft při ochraně vašich informací řídí. Pokud máte další otázky týkající se prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, odešlete nám e-mail na adresu vspriv@microsoft.com.

Zásady ochrany osobních údajů pro sadu Visual Studio

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052

Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů

Zobrazit shrnutí

Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů shromažďuje informace o konfiguraci vašeho hardwaru a způsobu, jak používáte náš software a služby, za účelem stanovení trendů a zvyklostí jejich používání. Mezi informace, které program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů shromažďuje, patří typ a počet chyb, ke kterým došlo, výkon softwaru a hardwaru a rychlost služeb. Nebudeme shromažďovat vaše jméno, adresu ani žádné jiné kontaktní údaje.

Více

Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů shromažďuje informace o konfiguraci vašeho hardwaru a způsobu, jak používáte náš software a služby, za účelem stanovení trendů a zvyklostí jejich používání. Mezi informace, které program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů shromažďuje, patří typ a počet chyb, ke kterým došlo, výkon softwaru a hardwaru a rychlost služeb. Nebudeme shromažďovat vaše jméno, adresu ani žádné jiné kontaktní údaje.

Cíl této funkce:

Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů shromažďuje informace o konfiguraci vašeho hardwaru a způsobu, jak používáte náš software a služby, za účelem stanovení trendů a zvyklostí jejich používání. Mezi informace, které program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů shromažďuje, patří typ a počet chyb, ke kterým došlo, výkon softwaru a hardwaru a rychlost služeb. Nebudeme shromažďovat vaše jméno, adresu ani žádné jiné kontaktní údaje.

Ve většině verzí sady Visual Studio 2013 Preview mají uživatelé možnost neúčastnit se programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů tak, že během instalace zvolí, že se do programu nechtějí zapojit.

Použití informací:

Tyto informace použijeme ke zlepšení kvality, spolehlivosti a výkonu softwaru a služeb společnosti Microsoft.

Volba a ovládání:

Pro předběžné verze sady Visual Studio je zapojení do programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů ve výchozím nastavení povolené. Nastavení programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů v sadě Visual Studio se nyní vztahuje na počítač. To znamená, že pokud se rozhodnete zapojit do programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů nebo z něj vystoupit, provedete to pro všechny uživatele, kteří v daném počítači sadu Visual Studio používají.

Pokud se do programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů raději nechcete zapojit, můžete jej kdykoli zakázat s použitím následujícího postupu:

 1. V nabídce Nápověda klikněte na položku Možnosti zasílání komentářů uživatele
 2. Chcete-li program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů vypnout, klikněte na položku Ne, nechci se zapojit.

Postup pro zapojení do programu:

 1. V nabídce Nápověda klikněte na položku Možnosti zasílání komentářů uživatele
 2. Chcete-li se zapojit do programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů, klikněte na položku Ano, chci se zapojit… Klikněte na tlačítko OK.

Další obecné informace o programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů naleznete na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=52097.

Stahování, aktualizace a informační kanály sady Visual Studio

Zobrazit shrnutí

Tyto funkce poskytují možnosti pro stahování, aktualizace a informační kanály sady Visual Studio.

Více

Tyto funkce poskytují možnosti pro stahování, aktualizace a informační kanály sady Visual Studio.

K čemu tyto funkce slouží:

Informační kanály sady Visual Studio: Pomocí této funkce můžete stahovat aktuální informace a novinky o technologiích společnosti Microsoft. Tato funkce ve výchozím nastavení kontroluje a stahuje nové informace a novinky každých 60 minut. Můžete nakonfigurovat informační kanály a nastavení frekvence.

Instalace sady Visual Studio: Informační kanály sady Visual Studio nabízejí výběr položek, které lze nainstalovat. Můžete zvolit položky, které sada Visual Studio stáhne a nainstaluje.

Kontroly aktualizací: Po spuštění zkontroluje sada Visual Studio dostupnost nových funkcí a aktualizací pro rozšíření/doplňky uživatele.

Galerie Visual Studio: Tato funkce stahuje od společnosti Microsoft informace s popisem rozšíření a vývojových nástrojů, které můžete používat spolu se sadou Visual Studio.

Galerie ukázek a další galerie: Sada Visual Studio vám může poskytnout přístup ke galeriím, z nichž si můžete stáhnout ukázky kódu, rozšíření a další materiály společnosti Microsoft nebo třetích stran, které můžete používat spolu se sadou Visual Studio. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů neplatí pro žádné materiály třetích stran a pro tyto materiály mohou platit prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů jiných společností než společnosti Microsoft. Doporučujeme vám pozorně si prostudovat jakákoli příslušná prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů předtím, než si stáhnete jakékoli materiály třetích stran.

Shromážděné, zpracované nebo přenesené informace:

Kontroly aktualizací: Na server hostující informační kanál se přenáší vaše IP adresa a verze sady Visual Studio a také jakékoli vámi zadané parametry hledání a filtrů.

Instalace sady Visual Studio: Při výběru z informačního kanálu přenese sada Visual Studio ID položky a v případě potřeby také verzi sady Visual Studio, ze které požadavek vzešel, spolu s vaší IP adresou.

Použití informací: Společnost Microsoft na základě těchto informace vrací potřebná data, která sadě Visual Studio umožňují zobrazovat nejnovější obsah.

Kontroly aktualizací: Společnost Microsoft pomocí těchto informací kontroluje dostupnost nových funkcí nebo aktualizací funkcí produktu, včetně vašich rozšíření. Vrací data, na základě nichž vás upozorňuje na dostupnost těchto nových funkcí nebo aktualizací.

Instalace sady Visual Studio: Tato služba si může udržovat přehled o počtu stažení pro konkrétní výběr, ale nejsou uchovávány žádné informace, které by vás osobně identifikovaly.

Volba a ovládání:

Kontroly aktualizací: Informační kanály jsou ve výchozím nastavení zapnuté, ale můžete je jednotlivě vypnout. Postup pro zapnutí nebo vypnutí automatického zjišťování aktualizací:

 • V nabídce Nástroje zvolte položku Možnosti.
 • Klikněte na uzel Prostředí.
 • Klikněte na uzel Rozšíření a aktualizace.
 • Zaškrtněte políčko Automaticky zjišťovat aktualizace: nebo zaškrtnutí políčka zrušte.

Instalace sady Visual Studio: Stahování a/nebo instalace můžete zrušit kliknutím na tlačítko Storno v dialogových oknech.

Informační kanál sady Visual Studio: Tento informační kanál můžete vypnout tak, že zrušíte zaškrtnutí políčka Stahovat obsah na panelu Spuštění v dialogovém okně Nástroje/Možnosti. Můžete také přidat jiný informační kanál tak, že přidáte odkaz na informační kanál RSS do textového pole Úvodní stránka informačního kanálu.

Informační kanály galerií: Online přístup ke galeriím může zakázat správce s použitím nastavení zásad skupiny. Podrobné pokyny najdete na stránce dokumentace s názvem Postupy – Správa privátní galerie s použitím nastavení registru.

Připojení ke službám Team Foundation

Zobrazit shrnutí

Do sady Visual Studio bylo přidáno několik funkcí, které umožňují pracovat se službami Team Foundation prostřednictvím propojeného integrovaného vývojového prostředí (IDE).

Více

Do sady Visual Studio bylo přidáno několik funkcí, které umožňují pracovat se službami Team Foundation prostřednictvím propojeného integrovaného vývojového prostředí (IDE).

K čemu tyto funkce slouží:

Můžete vytvořit profil služeb Team Foundation, ve kterém budou uložena uživatelská nastavení, například předvolby zobrazení, klávesové zkratky, nastavení textového editoru, nastavení spouštění, nastavení panelu příkazů a aliasy prostředí, abyste při přihlášení k sadě Visual Studio prostřednictvím prostředí IDE mohli využívat roaming svých nastavení nezávisle na použitém počítači. Profil dále bude obsahovat informace o vaší licenci a zajistí zobrazování upozornění týkajících se licencování, aktualizací a stavu předplatného. Nejsou o vás shromažďovány žádné specifické informace. Další informace o službách Team Foundation získáte na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=264782.

Použití informací:

Informace, které odesíláte společnosti Microsoft, používá společnost Microsoft k poskytování služeb Team Foundation. Jakákoli data odeslaná do služeb Team Foundation a/nebo v nich uložená se používají v souladu s příslušnou smlouvou pro konkrétní službu.

Volba a ovládání:

Uživatelé předběžných zkušebních verzí sady Visual Studio si musejí po 14 dnech vytvořit profil v sadě Visual Studio, aby mohli sadu Visual Studio dále používat. Pokud si nepřejete tyto informace poskytnout, je vaší jedinou možností přestat používat tuto předběžnou verzi softwaru.

Připojení k jiným službám společnosti Microsoft

Zobrazit shrnutí

Do sady Visual Studio bylo přidáno několik funkcí, které umožňují pracovat se službami společnosti Microsoft, například Microsoft Azure nebo Office365.

Více

Do sady Visual Studio bylo přidáno několik funkcí, které umožňují pracovat se službami společnosti Microsoft, například Microsoft Azure nebo Office365.

K čemu tyto funkce slouží:

Do sady Visual Studio bylo přidáno několik funkcí, které umožňují pracovat se službami společnosti Microsoft, například Microsoft Azure nebo Office365.

Shromážděné, zpracované nebo přenesené informace:

Do společnosti Microsoft mohou být přenášena data následovně:

 • Hostované služby: Zobrazí se výzva, abyste poskytli certifikát, pomocí něhož se sada Visual Studio připojuje k platformě Microsoft Azure.
 • Účty úložiště: Zobrazí se výzva, abyste zadali přístupový kód.
 • Publikování na platformě Microsoft Azure: Váš obsah je odeslán přes Internet na platformu Microsoft Azure.
 • Procházení účtů úložiště Microsoft Azure: Budete aktivně připojeni přes Internet k platformě Microsoft Azure.
 • Povolení technologie IntelliTrace pro vaši službu: Data pro ladění budou zapsána do vašeho účtu úložiště Microsoft Azure a poté stažena do vašeho počítače, abyste mohli snáze zjistit chyby ve své službě. Pokud se rozhodnete monitorovat svou službu, budou přes Internet aktivně stahovány informace o stavu z platformy Microsoft Azure.
 • Vývoj pro služby Office 365: Bude nutné, abyste při připojení ke službám Office 365 odeslali v rámci ověření svá pověření. Po ověření můžete vytvořit projekt pro služby Office 365 nebo publikovat projekty ve službách Office 365.

Použití informací:

Informace, které odesíláte společnosti Microsoft, používá společnost Microsoft k poskytování služeb. Jakákoli data odeslaná do služeb společnosti Microsoft nebo v nich uložená se používají v souladu s příslušnými smlouvami pro konkrétní služby.

Volba a ovládání:

V závislosti na funkci se můžete rozhodnout, zda se mají pověření služeb ukládat místně v počítači. Volba ukládání informací o účtu není k dispozici, pokud jsou tyto informace nezbytné pro fungování dané služby.

Při publikování na platformě Microsoft Azure vám může být nabídnuta možnost určit, která pověření použít, do kterého slotu služby provést nasazení (např. „přípravný“ nebo „produkční“) a který účet úložiště se má použít. Oprávnění sady Visual Studio připojovat se k platformě Microsoft Azure můžete kdykoli odvolat, a to buď tak, že odeberete informace o pověřeních prostřednictvím příslušného rozhraní sady Visual Studio, nebo že pomocí vývojářského portálu Microsoft Azure znovu vygenerujete přístupové kódy k účtům úložiště nebo pro účet odeberete certifikát rozhraní API.

IntelliSense pro JavaScript

Zobrazit shrnutí

Za účelem vylepšení technologie IntelliSense při vývoji v jazyce JavaScript může sada Visual Studio stahovat vzdálené odkazované soubory. K tomu dojde ve dvou situacích: (1) Stáhnete projekt z Internetu, který se odkazuje na vzdálený soubor, nebo (2) přidáte odkaz na vzdálený soubor.

Více

Za účelem vylepšení technologie IntelliSense při vývoji v jazyce JavaScript může sada Visual Studio stahovat vzdálené odkazované soubory. K tomu dojde ve dvou situacích: (1) Stáhnete projekt z Internetu, který se odkazuje na vzdálený soubor, nebo (2) přidáte odkaz na vzdálený soubor.

Cíl této funkce:

Za účelem vylepšení technologie IntelliSense při vývoji v jazyce JavaScript může sada Visual Studio stahovat vzdálené odkazované soubory. K tomu dojde ve dvou situacích: (1) Stáhnete projekt z Internetu, který se odkazuje na vzdálený soubor, nebo (2) přidáte odkaz na vzdálený soubor.

Shromážděné, zpracované nebo přenesené informace:

Sada Visual Studio zašle na odkazovaný webový server webový požadavek na odkazovaný soubor a stáhne odkazovaný soubor z webového serveru.

Použití informací:

Stažený odkazovaný skript slouží ke zlepšení technologie IntelliSense v jazyce JavaScript.

Volba a ovládání:

Pokud v souborech projektu, které obsahují webové odkazy, chcete povolit stahování vzdálených souborů, postupujte takto:

 1. Přejděte do nabídky Nástroje.
 2. Vyberte položky Možnosti → Textový editor → JavaScript.
 3. Vyberte položku IntelliSense.
 4. V dostupných možnostech zaškrtněte Stáhnout vzdálené odkazy.

PreEmptive Analytics CE

Zobrazit shrnutí

Pokud se rozhodnete nainstalovat nástroj PreEmptive Analytics CE, budete moci instrumentovat své aplikace tak, aby vaší službě koncového bodu PreEmptive Analytics automaticky zasílaly data sestav výjimek, pokud při provádění těchto aplikací dojde k chybám. Vaše agregační služba PreEmptive Analytics pak shromáždí tyto zprávy o chybách a automaticky vytvoří nebo aktualizuje pracovní položky v produktu Microsoft Team Foundation Server na základě vámi definovaných pravidel a mezních hodnot.

Více

Pokud se rozhodnete nainstalovat nástroj PreEmptive Analytics CE, budete moci instrumentovat své aplikace tak, aby vaší službě koncového bodu PreEmptive Analytics automaticky zasílaly data sestav výjimek, pokud při provádění těchto aplikací dojde k chybám. Vaše agregační služba PreEmptive Analytics pak shromáždí tyto zprávy o chybách a automaticky vytvoří nebo aktualizuje pracovní položky v produktu Microsoft Team Foundation Server na základě vámi definovaných pravidel a mezních hodnot.

Cíl tohoto rozšíření funkce:

Pokud se rozhodnete nainstalovat nástroj PreEmptive Analytics CE, budete moci instrumentovat své aplikace tak, aby vaší službě koncového bodu PreEmptive Analytics automaticky zasílaly data sestav výjimek, pokud při provádění těchto aplikací dojde k chybám. Vaše agregační služba PreEmptive Analytics pak shromáždí tyto zprávy o chybách a automaticky vytvoří nebo aktualizuje pracovní položky v produktu Microsoft Team Foundation Server na základě vámi definovaných pravidel a mezních hodnot.

Shromážděné, zpracované nebo přenesené informace:

Pokud se rozhodnete povolit shromažďování dat PreEmptive Analytics pro vaši aplikaci, výsledné pracovní položky Team Foundation Server budou zahrnovat typ výjimky, zprávu, úplné trasování zásobníku, obsah jakýchkoli vnitřních výjimek a seznam všech sestavení načtených v okamžiku výjimky a také počet takových přijatých výjimek. Prostřednictvím několika dalších kroků konfigurace budou viditelné také jedinečné identifikátory instancí (například sériová čísla jednotlivých instancí aplikací, v nichž k výjimkám došlo) a také komentáře k chybám a kontaktní údaje, pokud je koncový uživatel poskytl.

Použití informací:

Další informace o tom, jak se používají data zaslaná společnosti PreEmptive, získáte v prohlášení společnosti PreEmptive o zásadách ochrany osobních údajů, které je k dispozici na adrese: http://www.preemptive.com/ceprivacy.

Volba a ovládání:

Můžete se rozhodnout, zda povolíte shromažďování dat PreEmptive Analytics pro svou aplikaci. Navíc můžete koncovým uživatelům poskytnout možnost řídit, zda se od nich budou shromažďovat analytická data a zda budou zasílána zpět vám.

Zprávy o instalaci

Zobrazit shrnutí

Zprávy o instalaci shromažďují základní informace o procesu instalace sady Visual Studio, například verzi sady Visual Studio, kterou jste nainstalovali, a zda došlo k nějakým problémům. Tyto informace se pak zasílají zpět společnosti Microsoft. Tyto informace obecně nelze použít k vaší osobní identifikaci a zpráva je společnosti Microsoft zaslána až po skončení procesu instalace. Společnost Microsoft spolu s touto zprávou neukládá vaši IP adresu.

Více

Zprávy o instalaci shromažďují základní informace o procesu instalace sady Visual Studio, například verzi sady Visual Studio, kterou jste nainstalovali, a zda došlo k nějakým problémům. Tyto informace se pak zasílají zpět společnosti Microsoft. Tyto informace obecně nelze použít k vaší osobní identifikaci a zpráva je společnosti Microsoft zaslána až po skončení procesu instalace. Společnost Microsoft spolu s touto zprávou neukládá vaši IP adresu.

Cíl této funkce:

Zprávy o instalaci shromažďují základní informace o procesu instalace sady Visual Studio, například verzi sady Visual Studio, kterou jste nainstalovali, a zda došlo k nějakým problémům. Tyto informace se pak zasílají zpět společnosti Microsoft. Tyto informace obecně nelze použít k vaší osobní identifikaci a zpráva je společnosti Microsoft zaslána až po skončení procesu instalace. Společnost Microsoft spolu s touto zprávou neukládá vaši IP adresu.

Použití informací:

Společnost Microsoft použije tyto informace ke zlepšení kvality, spolehlivosti a výkonu softwaru a služeb společnosti Microsoft.

Odeslat názor

Zobrazit shrnutí

Odeslat názor je volitelná funkce, pomocí níž mohou uživatelé odeslat zprávu o chybě na web Connect (https://connect.microsoft.com) pro sadu Visual Studio nebo program Blend.

Více

Odeslat názor je volitelná funkce, pomocí níž mohou uživatelé odeslat zprávu o chybě na web Connect (https://connect.microsoft.com) pro sadu Visual Studio nebo program Blend.

K čemu tato funkce slouží:

Odeslat názor je volitelná funkce, pomocí níž mohou uživatelé odeslat zprávu o chybě na web Connect (https://connect.microsoft.com) pro sadu Visual Studio nebo program Blend.

Shromážděné, zpracované nebo přenesené informace:

Při odesílání chyby může uživatel vybrat data, která se společnosti Microsoft odešlou, tak, že připojí komentáře, snímky obrazovky, soubory projektu, video nebo jiná relevantní data.

Použití informací:

Společnost Microsoft použije tyto informace k prošetření nahlášeného problému a vylepšení svých produktů.

Volba a ovládání:

Uživatelé mohou zkontrolovat, přidat nebo odstranit veškerý obsah, který je součástí zpětné vazby, před jeho odesláním společnosti Microsoft.

PerfWatson

Zobrazit shrnutí

Účelem nástroje PerfWatson je shromažďovat telemetrické údaje o rychlosti reakce od uživatelů sady Visual Studio, když přestane reagovat uživatelské rozhraní sady Visual Studio.

Více

Účelem nástroje PerfWatson je shromažďovat telemetrické údaje o rychlosti reakce od uživatelů sady Visual Studio, když přestane reagovat uživatelské rozhraní sady Visual Studio.

K čemu tato funkce slouží:

Účelem nástroje PerfWatson je shromažďovat telemetrické údaje o rychlosti reakce od uživatelů sady Visual Studio, když přestane reagovat uživatelské rozhraní sady Visual Studio.

Shromážděné, zpracované nebo přenesené informace:

Nástroj PerfWatson shromažďuje rámce a moduly. Pokud se v těchto elementech vyskytují názvy počítačů a uživatelská jména, mohou se shromažďovat i tato data.

Shromážděné telemetrické údaje jsou společnosti Microsoft odeslány prostřednictvím programu Zasílání zpráv o chybách systému Windows. Další obecné informace o programu Zasílání zpráv o chybách systému Windows získáte na adrese http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows/microsoft-error-reporting-privacy-statement.

Použití informací:

Tyto informace použijeme ke zlepšení kvality, spolehlivosti a výkonu softwaru a služeb Visual Studio.

Volba a ovládání:

Tuto funkci můžete přestat používat tak, že přestanete používat program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů (CEIP).

DŮLEŽITÉ: Informace o cestě k souboru modulu se shromažďují, pouze pokud se modul nachází v rámci složky c:\Windows. Uživatelé, kteří nechtějí nástroji PerfWatson zasílat žádná data, by měli tato data ukládat v jiné složce než c:\Windows.

Poslat smajlíka

Zobrazit shrnutí

Funkce Poslat smajlíka pro sadu Visual Studio umožňuje odeslat zpětnou vazbu společnosti Microsoft. I když funkce Poslat smajlíka neshromažďuje úmyslně žádné informace, které vás osobně identifikují, mohou být takové informace zaznamenány jako součást vámi zadané zpětné vazby. Společnost Microsoft tyto informace nepoužívá k tomu, aby vás identifikovala.

Více

Funkce Poslat smajlíka pro sadu Visual Studio umožňuje odeslat zpětnou vazbu společnosti Microsoft. I když funkce Poslat smajlíka neshromažďuje úmyslně žádné informace, které vás osobně identifikují, mohou být takové informace zaznamenány jako součást vámi zadané zpětné vazby. Společnost Microsoft tyto informace nepoužívá k tomu, aby vás identifikovala.

K čemu tato funkce slouží:

Funkce Poslat smajlíka pro sadu Visual Studio umožňuje odeslat zpětnou vazbu společnosti Microsoft. I když funkce Poslat smajlíka neshromažďuje úmyslně žádné informace, které vás osobně identifikují, mohou být takové informace zaznamenány jako součást vámi zadané zpětné vazby. Společnost Microsoft tyto informace nepoužívá k tomu, aby vás identifikovala.

Před odesláním zpětné vazby máte možnost poskytnout společnosti Microsoft svou e-mailovou adresu. Společnost Microsoft vaši e-mailovou adresu použije pouze k tomu, aby vás kontaktovala, pokud bude mít k vaší zpětné vazbě nějaké dotazy.

Shromážděné, zpracované nebo přenesené informace:

Funkce Poslat smajlíka automaticky shromažďuje určité informace, tak jak je popsáno níže. Tyto informace jsou odeslány, pokud se rozhodnete odeslat zpětnou vazbu.

Funkce Poslat smajlíka obecně shromažďuje informace o následujících položkách:

 • Konfigurace systému, například kolik procesorů je ve vašem počítači a jaký operační systém váš počítač momentálně používá
 • Standardní informace o počítači, jako je například verze sady Visual Studio nebo nastavení země či oblasti a jazyková nastavení
 • Pokud se rozhodnete zaslat společnosti Microsoft svou e-mailovou adresu, shromáždíme a uložíme tyto informace spolu s vaší zpětnou vazbou.

Použití informací:

Osobní údaje, které od vás získáme, budou použity společností Microsoft a jí podřízenými pobočkami a přidruženými společnostmi k poskytování služeb či provádění transakcí, které jste požadovali nebo schválili. Mohou být také použity k vyžádání dalších informací pro:

 • Zpětnou vazbu, kterou jste poskytli k vámi používanému produktu nebo službě
 • Poskytování důležitých aktualizací a upozornění týkajících se softwaru
 • Vylepšení produktů nebo služeb, například odesílání informací o chybách nebo dotazníků průzkumů

Volba a ovládání:

Sami se můžete rozhodnout, zda prostřednictvím funkce Poslat smajlíka odešlete zpětnou vazbu nebo svou e-mailovou adresu.

Nápověda pro sadu Visual Studio

Zobrazit shrnutí

Sada Visual Studio poskytuje možnost volby, jak přistupovat k obsahu nápovědy. Můžete přistupovat k obsahu nápovědy online prostřednictvím Internetu (čímž získáte přístup k nejnovější verzi obsahu nápovědy), k obsahu nápovědy nainstalovanému ve vašem počítači nebo k oběma zdrojům nápovědy. Nápověda je dostupná online z webu MSDN (Microsoft Developer Network) a webů třetích stran podle nastavení správce. Nápověda umožňuje zadat při vyhledávání automaticky dotaz na obsah nápovědy na Internetu, přičemž se prohledává web MSDN a weby třetích stran. Kromě toho lze získat informace z těchto webů stisknutím klávesy F1, když je kurzor na klíčovém slově jazyka v editoru sady Visual Studio.

Více

Sada Visual Studio poskytuje možnost volby, jak přistupovat k obsahu nápovědy. Můžete přistupovat k obsahu nápovědy online prostřednictvím Internetu (čímž získáte přístup k nejnovější verzi obsahu nápovědy), k obsahu nápovědy nainstalovanému ve vašem počítači nebo k oběma zdrojům nápovědy. Nápověda je dostupná online z webu MSDN (Microsoft Developer Network) a webů třetích stran podle nastavení správce. Nápověda umožňuje zadat při vyhledávání automaticky dotaz na obsah nápovědy na Internetu, přičemž se prohledává web MSDN a weby třetích stran. Kromě toho lze získat informace z těchto webů stisknutím klávesy F1, když je kurzor na klíčovém slově jazyka v editoru sady Visual Studio.

Cíl této funkce:

Sada Visual Studio poskytuje možnost volby, jak přistupovat k obsahu nápovědy. Můžete přistupovat k obsahu nápovědy online prostřednictvím Internetu (čímž získáte přístup k nejnovější verzi obsahu nápovědy), k obsahu nápovědy nainstalovanému ve vašem počítači nebo k oběma zdrojům nápovědy. Nápověda je dostupná online z webu MSDN (Microsoft Developer Network) a webů třetích stran podle nastavení správce. Nápověda umožňuje zadat při vyhledávání automaticky dotaz na obsah nápovědy na Internetu, přičemž se prohledává web MSDN a weby třetích stran. Kromě toho lze získat informace z těchto webů stisknutím klávesy F1, když je kurzor na klíčovém slově jazyka v editoru sady Visual Studio.

Shromážděné, zpracované nebo přenesené informace:

Aby mohla vrátit relevantní výsledky, když stisknete klávesu F1, přenáší nápověda data na weby, které jste určili pomocí možnosti Online obsah. Tato data zahrnují standardní informace o počítači, zadané řetězce vyhledávání, klíčová slova vybraná v editoru a zdroje, které se mají prohledávat (například MSDN Online).

Produkty partnerů integrované v sadě Visual Studio nebo správci mohou přepsat hodnoty v nastavení možnosti Online obsah tak, jak níže popisuje část Podnikové funkce.

Použití informací:

Tato služba si může udržovat přehled o počtu stažení pro konkrétní výběr a může uchovávat dotazy vyhledávání za účelem zlepšení relevance a přesnosti výsledků. Nejsou uchovávány žádné informace, které by vás osobně identifikovaly.

Pokud prostřednictvím možnosti Online obsah vyberete třetí stranu, platí při prohledávání webů třetích stran prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro tyto weby. Pokud chcete získat další informace o postupech při ochraně osobních údajů na webech třetích stran, na které jste se rozhodli zasílat dotazy, můžete si prostudovat prohlášení o ochraně osobních údajů těchto webů.

Volba a ovládání:

Program Visual Studio Help Viewer ověří po spuštění online, zda je k dispozici seznam obsahu, který lze nainstalovat místně do počítače. Program Help Viewer navíc zkontroluje dostupnost obsahu online, pokud váš dotaz vyhledávání nevrátí žádné výsledky z místně uloženého obsahu.

Postup pro změnu výchozích nastavení z prostředí IDE sady Visual Studio:

 • V nabídce Nápověda vyberte položku Přidat nebo odebrat obsah nápovědy.
 • Spustí se program Help Viewer.
 • Z programu Help Viewer:
 • Na panelu nástrojů prohlížeče vyberte ikonu Možnosti prohlížeče.
 • Zaškrtněte políčko Přejít online pro získání obsahu a kontrolu aktualizací obsahu nebo jeho zaškrtnutí zrušte tak, abyste umožnili požadované chování.

Podnikové funkce pro správce:
Jako správce můžete:

 • Zakázat online funkce programu Help Viewer
  • Online funkce klienta nápovědy jsou ve výchozím nastavení povoleny. Když zakážete online funkce, zakážete také přepínač Online v části Zdrojová data instalace na kartě Správa. Program Help Viewer pak při prvním spuštění nezobrazí uživateli výzvu k přechodu online.
 • Zakázat aplikaci Content Manager
  • Tím zamezíte uživatelům, aby mohli sami zahájit instalaci a aktualizaci online obsahu.
 • Definovat výchozí zdroj obsahu tak, že přepíšete výchozí službu balíčků online obsahu, kterou poskytuje instalace sady Visual Studio.

Příručka pro správce je k dispozici zde: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=231395&clcid=0x409.

Váš názor