Přeskočit na hlavní obsah
Visual Studio IntelliCode | Visual Studio2022-07-27T10:38:34-07:00

Visual Studio IntelliCode

Vývoj s asistencí AI

Když se zaregistrujete, budete dostávat novinky a aktualizace

IntelliSense s asistencí – C#

IntelliCode šetří čas, protože dá na začátek vašeho seznamu pro doplňování to, co nejpravděpodobněji použijete. Doporučení technologie IntelliCode jsou založená na tisících opensourcových projektů na GitHubu, z nichž každý má více než 100 hvězdiček. V kombinaci s kontextem vašeho kódu je seznam pro doplňování upravený tak, aby propagoval běžnou praxi.

IntelliCode se neomezuje jenom na dokončování příkazů. Nápověda signatury také doporučuje nejpravděpodobnější přetížení pro váš kontext.

Týmová dokončení

IntelliCode může poskytovat doporučení na základě vašeho kódu a bez problémů je sdílet v rámci vašeho týmu. Prostřednictvím této funkce Preview můžete sestavit týmový model pro poskytování doporučení ke kódu, který není v doméně open source, jako jsou například metody ve vlastních pomocných třídách nebo volání knihoven pro konkrétní domény. Integrujte úlohu sestavení do vašeho kanálu a zajistěte aktuálnost týmových dokončování s využitím změn úložiště.

Dokončování argumentů

Kromě pomoci s dokončováním příkazů poskytuje IntelliCode také doporučení argumentů, která vám umožňují rychle si vybrat správný argument.

Vyvozování stylů kódu a zásad formátování

Technologie Visual Studio IntelliCode, která na základě vašeho základního kódu dynamicky vytváří soubor .editorconfig pro definování formátů a stylů kódování, usnadňuje zajištění konzistence kódu.

Poznámka: Některé funkce ve verzi Preview jsou ve výchozím nastavení vypnuté a dají se povolit na stránce Nástroje > Možnosti > IntelliCode.

Funkce IntelliCode je ve výchozím nastavení nainstalovaná u každé úlohy v sadě Visual Studio 2022, která podporuje C#, C++, TypeScript/JavaScript nebo XAML.

IntelliSense s asistencí – C++

IntelliCode šetří čas, protože na začátek vašeho seznamu pro doplňování dá to, co nejpravděpodobněji použijete. Doporučení technologie IntelliCode jsou založená na tisících opensourcových projektů na GitHubu, z nichž každý má více než 100 hvězdiček. V kombinaci s kontextem vašeho kódu je seznam pro doplňování upravený tak, aby propagoval běžnou praxi.

Při psaní kódu C++ vám IntelliCode bude asistovat s používáním oblíbených knihoven, jako je STL. Díky kontextu vašeho kódu se jako první budou nabízet nejužitečnější doporučení. Například při použití std::string ve smyčce while se jako první zobrazí metoda substr.

Týmová dokončování (Preview – C++)

IntelliCode může poskytovat doporučení na základě vašeho kódu a bez problémů je sdílet v rámci vašeho týmu. Prostřednictvím této funkce Preview můžete sestavit týmový model dokončování pro poskytování doporučení ke kódu, který není v doméně open source, jako jsou například metody ve vlastních pomocných třídách nebo volání knihoven pro konkrétní domény. Když povolíte automatické získávání týmových modelů,můžete také bez problémů sdílet váš týmový model s kýmkoli jiným, kdo pracuje v příslušném úložišti.

Tato funkce je ve výchozím nastavení nainstalovaná u každé úlohy v sadě Visual Studio 2022, která podporuje C#, C++, TypeScript/JavaScript nebo XAML.

IntelliSense s asistencí – Java

IntelliCode šetří čas, protože dá na začátek vašeho seznamu pro doplňování to, co nejpravděpodobněji použijete. Doporučení technologie IntelliCode jsou založená na tisících opensourcových projektů na GitHubu, z nichž každý má více než 100 hvězdiček. V kombinaci s kontextem vašeho kódu je seznam pro doplňování upravený tak, aby propagoval běžnou praxi.

IntelliCode dobře funguje s oblíbenými rozhraními a knihovnami Java, jako jsou Java SE a Spring. Pomůže vám, ať už vytváříte monolitické webové aplikace nebo moderní mikroslužby.

Tato funkce je dostupná jako rozšíření Visual Studio Code verze 1.29 z října 2018.

IntelliSense s asistencí – Python

IntelliCode šetří čas, protože dá na začátek vašeho seznamu pro doplňování to, co nejpravděpodobněji použijete. Doporučení technologie IntelliCode jsou založená na tisících opensourcových projektů na GitHubu, z nichž každý má více než 100 hvězdiček. V kombinaci s kontextem vašeho kódu je seznam pro doplňování upravený tak, aby propagoval běžnou praxi.

IntelliCode zvýší vaši produktivitu díky celé řadě balíčků Pythonu, a to bez ohledu na to, jestli vytváříte jednoduché skripty se systémovými moduly, vytváříte weby s využitím Django nebo Flask nebo pracujete s moduly pro datové vědy, jako jsou numpy a tensorflow.

Tato funkce je dostupná jako rozšíření Visual Studio Code verze 1.29 z října 2018.

IntelliSense s asistencí – SQL Server

IntelliCode šetří čas, protože dá na začátek vašeho seznamu pro doplňování to, co nejpravděpodobněji použijete. Doporučení technologie IntelliCode jsou založená na tisících opensourcových projektů na GitHubu, z nichž každý má více než 100 hvězdiček. V kombinaci s kontextem vašeho kódu je seznam pro doplňování upravený tak, aby propagoval běžnou praxi.

IntelliCode dobře funguje s dotazy T-SQL a na základě konstrukce dotazu poskytuje inteligentní návrhy. Když píšete, umisťuje tyto návrhy umístí do horní části prostředí IntelliSense.

Tato funkce funguje bez problémů pro SQL Server, pokud je nainstalovaná s rozšířením mssql (1.7.0) pro Visual Studio Code.

IntelliSense s asistencí – TypeScript/JavaScript

IntelliCode šetří čas, protože dá na začátek vašeho seznamu pro doplňování to, co nejpravděpodobněji použijete. Doporučení technologie IntelliCode jsou založená na tisících opensourcových projektů na GitHubu, z nichž každý má více než 100 hvězdiček. V kombinaci s kontextem vašeho kódu je seznam pro doplňování upravený tak, aby propagoval běžnou praxi.

IntelliCode vám bude asistovat při práci s různými knihovnami JavaScriptu, ať už píšete kód na straně klienta s využitím architektur, jako je React, Angular nebo Vue, nebo vyvíjíte na straně serveru pomocí Node.js.
Tato funkce je ve výchozím nastavení nainstalovaná u každé úlohy v sadě Visual Studio 2022, která podporuje C#, C++, TypeScript/JavaScript nebo XAML, a je dostupná ve formě rozšíření Visual Studio Code October 2018 Release 1.29.

IntelliSense s asistencí – XAML

IntelliCode šetří čas, protože dá na začátek vašeho seznamu pro doplňování to, co nejpravděpodobněji použijete. Doporučení technologie IntelliCode jsou založená na tisících opensourcových projektů na GitHubu, z nichž každý má více než 100 hvězdiček. V kombinaci s kontextem vašeho kódu je seznam pro doplňování upravený tak, aby propagoval běžnou praxi.

Doporučení pro ovládací prvky a vlastnosti

Při zadávání kódu jazyka XAML vám IntelliCode doporučí ovládací prvek, který v daném kontextu nejpravděpodobněji použijete. Kromě toho vám v rámci kontextu ovládacího prvku doporučí vlastnosti, které nejpravděpodobněji použijete, a to v pořadí, v jakém byste je použili.

Tato funkce je ve výchozím nastavení nainstalovaná u každé úlohy v sadě Visual Studio 2022, která podporuje C#, C++, TypeScript/JavaScript nebo XAML.

Návrhy

Už jste někdy do kódu zanášeli opakovanou změnu a vynechali jste místo, kde se měla použít? S návrhy IntelliCode už se vám to nikdy nestane. Tato funkce sleduje vaše úpravy lokálně a detekuje opakování. Potom nabídne provedení stejných úprav na jiných místech, na která se mohou vztahovat. Pokud například vynecháte místa, kde by se měl použít refaktoring, IntelliCode vám pomůže taková místa najít a opravit.

Návrhy IntelliCode

Funkce IntelliCode sleduje sémantickou strukturu vašeho kódu. Tato struktura se použije k detekci situací, kdy lze uplatnit změny, i když se liší názvy proměnných:

Pokud se vám navrhovaný refaktoring nelíbí, můžete na žárovce vybrat volbu pro ignorování a už vás tímto zjištěným vzorcem nebudeme obtěžovat, dokud ho znovu nevytvoříte.

A to zdaleka není všechno...

Využijte svůj čas při revizi kódu na maximum a nechte IntelliCode, ať vás provede soubory, které by mohly vyžadovat více pozornosti.

Visual Studio IntelliCode vám při revizích kódu poskytne pár očí navíc. Zvýrazňuje změny, které by mohly vyžadovat více pozornosti, a to na základě faktorů, jako je četnost změn, složitost nebo historie.

Váš názor