Visual Studio C/C++ IDE and Compiler for Windows Skip to content
Nástroje pro kódování v C a C++ | Visual Studio2021-07-01T12:20:54-07:00

Technologie sady Visual Studio

Vývoj aplikací v C a C++

Vývoj desktopových aplikací v C++

Sestavujte moderní aplikace v C++ pro Windows pomocí nástrojů, které zvolíte, včetně nástrojů MSVC, Clang, CMake nebo MSBuild.

screenshot of python development

Instalace sady Visual Studio

Výchozí instalace sady Visual Studio nabízí možnost přidávat elementy nezbytné pro vývoj v C++.

graphic displaying multiple codebases

Podpora všech základů kódu

CMake, Clang, mingw a další

Otevřete základ kódu z jakéhokoli prostředí a hned se pusťte do práce. Použijte MSBuild s kompilátorem Microsoft Visual C++ nebo sadu nástrojů třetí strany, jako je CMake s kompilátorem Clang nebo mingw k sestavení a ladění kódů přímo v integrovaném vývojovém prostředí (IDE). Využijte výhod prvotřídního prostředí CMake.

Vývoj pro Windows

Nejlepší způsob cílení na Windows

Navrhujte a sestavujte programy pro klasické desktopové prostředí Windows nebo Univerzální aplikace pro Windows cílené na HoloLens, Surface Hub, osobní počítač a Xbox pomocí sady nástrojů Microsoft Visual C++ a sady Visual Studio 2019.

screenshot for Microsoft Visual C++ toolset
screenshot of support for C++11, C++14 and many C++17 features

Podpora moderního jazyka C++

Sestavování aplikací pomocí C++11, C++14 a C++17

Využijte podporu pro C++11, C++14 a mnoho vlastností C++17 s řešením, které nabízí špičkový výkon, zabezpečení a vysokou propustnost sestavování. Pište kód pomocí efektivních generických výrazů lambda, funkcí resumable, elementů decltype (auto), rozšířených specifikátorů constexpr a atributů C++, výrazů fold, specifikátorů noexcept v systému typů, vložených proměnných a dalších moderních funkcí.

Vývoj pro Linux

Psaní linuxových aplikací a jejich ladění v reálném čase

Využijte výkonné nástroje pro kódování a ladění ke správě kódu cíleného na Linux a sestaveného pomocí GCC, Clang nebo jiného kompilátoru. Laďte své vzdáleně spuštěné linuxové aplikace pomocí GDP. Ať už vyváříte aplikace IoT nebo cloudové služby s vysokovýkonným výpočetním prostředím pro Linux, díky sadě Visual Studio budete produktivnější.

screenshot of Linux debugging tools
screenshot of mobile development window

Vývoj pro mobilní zařízení

Cílení na Android a iOS při zachování produktivity

Využijte výkon sady Visual Studio 2019 a ladicí program k sestavování vysoce výkonných aplikací a her pro Android nebo iOS v C++, sdílení knihoven C++ pro cílení na mobilní platformy i Windows nebo psaní jednoho kódu pro spouštění na všech mobilních platformách pomocí Xamarinu a C++.

Vývoj her

Připojte s k mnoha předním herním studiím kategorie AAA, která již sadu Visual Studio používají

Vytvářejte vysoce výkonné hry s technologií DirectX pro spouštění na zařízeních s Windows nebo multiplatformní hry pomocí některého z předních herních enginů, jako je Unity, Unreal nebo Cocos. Připojte se k mnoha mimořádně úspěšným herním studiím, která už používají sadu Visual Studio 2019 a špičkový ladicí program, a zvyšte svoji produktivitu.

screenshot of game development window
screenshot of debugging and diagnostics windows

Nebývalé možnosti ladění a diagnostiky

Psaní toho nejlepšího bezchybného kódu

Proveďte všechny základní operace, jako je nastavení zarážek a krokování kódem, a pak se přesuňte k pokročilejším úlohám, jako je vizualizace proměnných, profilace výkonu, ladění jakýchkoli místních nebo vzdálených procesů a vícevláknové ladění aplikací. Využijte možnost Běžet do kliknutí, upravte spuštěný kód a pokračujte se spouštěním, aniž byste museli kód znovu sestavovat.

Výkonné funkce zvyšující produktivitu

Rychlé procházení, úpravy a zlepšování kódu

Vizualizujte svůj kód s barevným zvýrazněním syntaxe, vodítky, popisky kódu, zobrazením tříd nebo hierarchií volání. Přejděte k libovolnému symbolu v kódu podle reference, definice, deklarace a dalších. Při psaní se kód bude automaticky dokončovat, abyste mohli rychle opravit problémy a podle potřeby kód refaktorovat. Analyzujte v kódu výskyt běžných problémů. Ušetřete čas, který můžete strávit lépe.

screenshot of productivity features

Bezplatné plně vybavené integrované vývojové prostředí (IDE) pro studenty, vývojáře pro open-source a individuální
vývojáře

Zdarma ke stažení

Profesionální vývojářské nástroje, služby a výhody předplatného pro malé
týmy

Bezplatná zkušební verze

Komplexní řešení splňující náročné požadavky na kvalitu a škálování pro týmy všech
velikostí

Bezplatná zkušební verze

Váš názor