Strana klienta2022-01-12T09:51:12-08:00

Strana klienta

Sada Visual Studio obsahuje vynikající podporu mnoha typů klientských rozhraní.

Angular

Angular v integrovaném vývojovém prostředí sady Visual Studio vám umožní využívat funkce moderní webové platformy k doručování prostředí podobných aplikacím. Podporují se šablony projektů Angular a úplné funkce IntelliSense pro systém injektáže závislostí Angular a také vlastnosti HTML a vazby šablon.

Animovaný GIF Angularu v akci

VueJS

Sada Visual Studio 2022 zahrnuje vylepšenou podporu architektury Vue.js, která zlepšuje vývojové prostředí při vytváření aplikací s využitím Vue.js, JavaScriptu a TypeScriptu.

React.js

Vytvořte novou aplikaci ASP.NET Core s React.js s využitím šablony projektu React.js. Využijte úplnou podporu úprav JavaScriptu s dynamickou funkcí IntelliSense a také zcela nový editor pro syntaxi JSX.

snímek obrazovky React.js
animovaný gif Bootstrapu

Bootstrap

Vytvářejte responzivní webové projekty zaměřené na mobilní zařízení s využitím nejoblíbenější knihovny front-endových komponent na světě. Bootstrap je open source sada nástrojů pro vývoj v HTML, CSS a JavaScriptu. Sada Visual Studio zobrazuje v seznamu pro doplňování logo, pomocí kterého můžete snadno identifikovat, které třídy pocházejí z rozhraní CSS Bootstrap.

Váš názor