Jazyky2021-12-03T10:53:05-08:00

Webové jazyky

Ať už jste back-endový nebo kompletní vývojář, máme pro vás ty správné nástroje. Sada Visual Studio nabízí výkonné editory HTML, CSS, JavaScriptu a JSON. Vyzkoušejte si sílu jazyků LESS a SASS a používejte PHP, Python nebo jazyk C# s ASP.NET. Podporují se všechny oblíbené jazyky a mezi jazyky a typy projektů můžete snadno přecházet.

C# / ASP.NET Core

ASP.NET Core je vysoce výkonná, bezplatná a open source architektura pro různé platformy, která slouží k vytváření moderních cloudových aplikací připojených k internetu. ASP.NET Core umožňuje vytvářet webové aplikace služby, aplikace IoT a mobilní back-endy. Používejte oblíbené vývojářské nástroje v systémech Windows, Mac OS a Linux. Využijte možnost nasazovat v cloudu nebo místním prostředí při použití známých jazyků: HTML a JavaScript. Vkládejte kód jazyka C# přímo do zobrazení s využitím syntaxe Razor v ASP.NET. Využijte TypeScript k vytváření typového a škálovatelného kódu s většími možnostmi správy, který se kompiluje do JavaScriptu.

Animovaný GIF ASP.NET Razor

Razor

Syntaxe Razor v ASP.NET umožňuje vkládat kód jazyka C# přímo do zobrazení. Získáte úplný přístup k aktuálnímu modelu i k typům rozhraní .NET Framework.

Screenshot ASP.NET TypeScriptu

TypeScript

Nadmnožina JavaScriptu s kompilací do čistého Javascriptu, která umožňuje vytvářet lépe škálovatelný kód.

JavaScript

Editor JavaScriptu v sadě Visual Studio podporuje EcmaScript 6 a obsahuje nejpokročilejší modul IntelliSense na trhu. JavaScript je jazyk první třídy v sadě Visual Studio. Při psaní kódu JavaScriptu v integrovaném vývojovém prostředí sady Visual Studio můžete použít téměř všechny standardní pomůcky pro úpravy (fragmenty kódu, funkci IntelliSense atd.).

CSS, LESS, SASS a Font Awesome v ASP.NET Core

Většině netriviálních webů přinese výhody možnost efektivně definovat a udržovat styly a soubory šablon stylů CSS a také snadný přístup k neobrázkovým ikonám, které pomáhají vytvářet intuitivnější webová rozhraní. Tady přichází na řadu jazyky a nástroje, které podporují LESS, SASS a knihovny jako Font Awesome.

Jiné jazyky a nástroje

Sada Visual Studio poskytuje podporu široké škály jazyků a technologií, a to buď integrovanou, nebo v podobě rozšíření. Integrované vývojové prostředí sady Visual Studio nabízí vše od nových šablon projektů a nového generování položek až po nové šablony projektů pro různé jazyky a rozšíření pro zajištění podpory různých moderních webových rozhraní a umožňuje tak rychle dosáhnout produktivity s použitím známých jazyků a rozhraní.

Váš názor