Sestavení aplikace2018-01-10T08:21:31-08:00

Začínáme se sadou Visual Studio

Obrázek nástrojů pro tvorbu aplikací

Pokud ještě pořád potřebujete nainstalovat Visual Studio, projděte si náš dřívější článek.

Sestavení aplikace pomocí sady Visual Studio 2022

Nicole Bruck

Krok 1: Vytvoření

Vytvoříme aplikaci, která zobrazí text Hello, World!a kterou napíšeme v jazyce C# a spustíme ve Windows, konkrétně půjde o aplikaci WPF (Windows Presentation Foundation).

 • Vyberte Soubor → Nový → Projekt…
 • Zvolte typ projektu Aplikace WPF a pojmenujte jej HelloWorld.
 • Na levé straně otevřete výběrem Panel nástrojů
 • V horní části okna Panel nástrojů zvolte ikonu špendlíku

Krok 2: Úprava

Do naší aplikace teď přidáme textovou oblast a tlačítko. Potom k tlačítku přidáme akci, která zobrazí text Hello, World!”

 • Ve spodní části okna XAML vložíte mezi značky Grid následující kód.
 • Alternativně můžete elementy přetáhnout z panelu nástrojů a v editoru je přejmenovat – přesné umístění na plátně není důležité.
 • V designeru dvakrát klikněte na tlačítko s nápisem Talk to me (Mluv se mnou).
 • Vložte následující kód do metody button_Click().
  • namespace HelloWorld
   {
   ///
   /// Logika interakce pro MainWindow.xaml
   ///
   public partial class MainWindow : Window
   {
   public MainWindow()
   {
   InitializeComponent();
   }

   private void button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
   {
   MessageBox.Show("Hello, World!");
   }
   }
   }

Krok 3: Sestavení a spuštění

Teď sestavíme projekt, abychom si ověřili, že veškerý kód funguje.Pokud jste připravení vyzkoušet si některé z našich ladicích funkcí, přejděte k našemu dalšímu článku: Ladění a nejenom to.

Váš názor