Sestavení aplikace2018-01-10T08:21:31-08:00

Začínáme se sadou Visual Studio

Obrázek nástrojů pro tvorbu aplikací

Pokud ještě pořád potřebujete nainstalovat Visual Studio, projděte si náš dřívější článek.

Sestavení aplikace pomocí sady Visual Studio 2022

Nicole Bruck

Krok 1: Vytvoření

Vytvoříme webovou aplikaci ASP.NET, která zobrazí text Hello, World!”

  • Vyberte Soubor → Nový → Projekt…

 

  • V části Web zvolte typ projektu Webová aplikace ASP.NET a pojmenujte jej: HelloWorld

Krok 2: Úprava

Upravíme název naší webové aplikace, aby se v něm zobrazila nová zpráva.

Na úvodní stránce projektu je zobrazeno několik odkazů, které vám pomůžou začít.  Pokud projekt hned spustíte, na webu bude tato stránka výchozí stránkou, takže se můžete podívat, jak je sestavena, a dozvědět se víc.  Pro naše účely přidáme do projektu jednoduchou stránku tak, aby vše zůstalo čisté a jasné.

  • V Průzkumníku řešení klikněte pravým tlačítkem myši na projekt Hello World, rozbalte položku nabídky Přidat, vyberte Stránka HTML a jako název stránky zadejte HelloWorld.
  • V editoru by se měla načíst nová stránka, která by ve výchozím nastavení měla mít fokus – pokud ne, znovu ji vyhledejte v Průzkumníku řešení vpravo nahoře a dvakrát na ni klikněte (jedním kliknutím můžete v okně editoru zobrazit dočasný náhled).
  • Pro tuto novou stránku upravíme název, v těle přidáme několik řádků kódu a přidáme zápatí.  Pokud chcete, můžete udělat něco navíc nebo něco vynechat.

Krok 3: Sestavení a spuštění

Teď sestavíme projekt, abychom si ověřili, že veškerý kód funguje.

  • Spouštěcí tlačítko obsahuje rozevírací nabídku, ve které můžete zvolit výchozí prohlížeč, v němž se má web spouštět (můžete také přidat nové prohlížeče).
Jakmile kliknete na spouštěcí tlačítko (zelená šipka vedle názvu prohlížeče), váš web se nastartuje a otevře v daném prohlížeči.

  • Všimněte si, že naše nová stránka je na aktivní kartě, zatímco stránka, která byla součástí projektu, je na druhé kartě.

 

  • Pamatujte, že zavření okna prohlížeče web neukončí.  Pokud se chcete vrátit do režimu úprav, budete muset kliknout na červený čtverec a tím ukončit ladící relaci.  V okně výkonu poznáte, že je web stále spuštěný – vidíte to v okně vpravo.

A s tím už máte dostatek informací, abyste mohli postavit stránku a lokálně s ní pracovat, gratulujeme.  Nápověda a odkazy na výchozí stránce vám můžou pomoci sestavit složitější aplikace, přidat služby a dokonce i nasadit aplikaci do Azure.Pokud jste připravení vyzkoušet si některé z našich ladicích funkcí, přejděte k našemu dalšímu článku: Ladění a nejenom to.

Váš názor