Visual Studio — potwierdzenie logowania2020-11-02T15:39:24-08:00

Zalogowano się do programu Visual Studio

Teraz możesz wrócić do programu Visual Studio. Jeśli dla konta ustawiono zasady uwierzytelniania wieloskładnikowego, może być konieczne ponowne zalogowanie się w przypadku zamknięcia tej przeglądarki. Dowiedz się więcej

© Microsoft 2021

Opinia