Visual Studio – centrum aplikací – Nejčastější dotazy | Visual Studio2024-06-13T11:25:13-07:00

Nejčastější dotazy k Visual Studio App Center

Centrum aplikací Visual Studio umožňuje automatizovat a spravovat životní cyklus aplikací pro iOS, Android, Windows a macOS. Dodávejte kvalitnější aplikace častěji a s větší jistotou. Připojte své úložiště a během několika minut můžete automatizovat svá sestavení, testovat na skutečných zařízeních v cloudu, distribuovat aplikace testerům beta verzí a monitorovat reálné využití díky datům o chybách a analytickým datům. Vše na jednom místě.

Visual Studio App Center je další generací služby HockeyApp. Kromě předností HockeyApp v oblasti distribuce, analýzy a hlášení chyb jsme přidali kontinuální integraci a testování, abychom vytvořili komplexní řešení pro vývojáře, které umožňuje dodávat aplikace rychleji a spolehlivěji. V budoucnosti se Visual Studio App Center stane preferovaným řešením Microsoftu, které vyhovuje všem požadavkům týkajícím se distribuce a správy.

Centrum aplikací Visual Studio je další generace služby Xamarin Test Cloud, která zahrnuje veškeré funkce služby Xamarin Test Cloud a ještě mnohem víc. Testovací uživatelé mají přístup ke všem zařízením a funkcím, které měli k dispozici ve službě Xamarin Test Cloud, a navíc i k novým funkcím, jako jsou sady zařízení a lepší rozhraní API.

Podrobnosti najdete na naší stránce podpory App Center.

Visual Studio App Center je pro začátek zdarma. Některé z našich služeb jsou zcela bezplatné a všechny ostatní služby nabízejí úroveň Free nebo bezplatnou zkušební verzi.

Služby App Center se fakturují na vaše předplatné Azure.

Centrum aplikací k sestavení vašeho kódu používá virtuální počítače. Pro vaše sestavení se zvlášť zřídí čistý virtuální počítač, který se po dokončení sestavení zahodí. Soubory nahrané pro podepisování kódu a heslo pro certifikát se také bezpečně ukládají na našich serverech.

Ano. Přestože centrum aplikací zakazuje nahrávání identifikovatelných osobních údajů (PII), Microsoft přijímá opatření pro zajištění zabezpečení napříč testovacími běhy různých uživatelů:

 • Všechny aplikace nainstalované v průběhu testovacího běhu se odinstalují.
 • Ze zařízení se vymaže celé lokální úložiště.
 • Zařízení se obnoví do svého výchozího nastavení.

Výsledkem je, že vaše testy a data jsou vždy na čistém zařízení a nezůstane po vás nic, co by mohli najít ostatní zákazníci.

Vytvořili jsme také několik ukázkových integrací, včetně kroků testování a distribuce sestavení v rámci Azure DevOps a integrace automatického sledování chyb pomocí Azure DevOps a GitHubu.

Aktuálně podporujeme sestavení, distribuci, chyby a analýzu pro aplikace pro iOS, Android, macOS a UPW. V současné době podporujeme Test pro aplikace pro iOS a Android.

Další chystané platformy najdete v našem veřejném plánu.

Vůbec ne. Přestože jsou služby centra aplikací navržené tak, aby poskytovaly integrovaný systém, jsou také plně modulární a umožňují použít, co potřebujete, a nadále používat jiné služby, které vám vyhovují. Nabízíme více než 200 rozhraní API a rozhraní příkazového řádku, abychom vývojářům poskytli úplnou flexibilitu při výběru požadovaných služeb a způsobu jejich využití.

Aktuální veřejnou roadmapu najdete tady. Mějte na paměti, že neustále vyhodnocujeme požadavky našich zákazníků a plán upravujeme, proto nám dejte vědět, co byste přivítali.

Aktuálně podporujeme úložiště Git hostovaná na GitHubu, v Bitbucketu a v Azure DevOps. Další informace najdete v článku Připojení ke zdrojovému úložišti.

Pro úložiště hostovaná na GitHubu se podporují pouze dílčí moduly Gitu přes protokol HTTPS. Pro úložiště hostovaná v Bitbucketu nebo v Azure DevOps se aktuálně podporují jenom neověřené dílčí moduly Gitu.

Ne. App Center automaticky zřídí zabezpečené agenty sestavení pro Mac v cloudu, takže své aplikace pro iOS můžete sestavovat odkudkoli a kdykoli, aniž byste byli závislí na fyzickém počítači Mac.

Sestavení aktuálně podporuje aplikace napsané v těchto jazycích: Objective-C, Swift, Java, C# (Xamarin) a JavaScript (React Native). Další chystané jazyky najdete v našem veřejném plánu.

Abychom zajistili maximální kvalitu odpovídající realitě, všechny testy uživatelského rozhraní pro iOS a Android se spouštějí na skutečných zařízeních.

Aktuálně podporujete Appium, Calabash, Espresso, Xamarin.UITest a XCUITest. Týmy, které testovací rozhraní vybírají poprvé, obvykle upřednostňují použití rozhraní, které je nativní pro jejich platformu:

 • Espresso pro aplikace pro Android
 • Xamarin.UITest pro multiplatformní aplikace Xamarin
 • XCUITest pro aplikace pro iOS

Appium může být dobrou volbou pro týmy, které mají zkušenosti s Appium nebo Selenium, nebo pro týmy s jinými aplikacemi než Xamarin, které chtějí provádět testy na více platformách.

Test spuštění je jednoduchý a volitelný testovací běh po úspěšném sestavení, který zaručuje, že výsledné sestavení bude možné spustit na skutečném fyzickém zařízení. Testy spuštění jsou k dispozici pro všechny uživatele App Center, kteří používají sestavovací službu, a nevyžadují tvorbu žádných testovacích skriptů.

Testeři si můžou nainstalovat nejnovější verzi vaší aplikace pouhým kliknutím na webový odkaz v e-mailovém oznámení. Pokud jste do své aplikace integrovali naši sadu SDK, testerovi se zobrazí upozornění, pokud otevře aplikaci a je k dispozici nová verze ke stažení. Pak může aplikaci rovnou aktualizovat.

Svou aplikaci můžete distribuovat také prostřednictvím veřejné adresy URL. Pokud povolíte veřejnou stránku pro stažení, kdokoli s příslušnou adresou URL a identifikátorem UDID ve zřizovacím profilu bude mít přístup ke stažení aplikace.

Ne, centrum aplikací nemá omezení počtu testerů beta verzí ani uživatelů aplikace. V systému iOS společnost Apple omezuje počet zařízení v závislosti na programu pro vývojáře, viz další dotaz.

Maximální velikost sestavení je 4 GB.

Pokud chcete do iOS distribuovat alfa verze, beta verze nebo podnikové verze sestavení, musíte se zaregistrovat do programu pro vývojáře společnosti Apple. K dispozici jsou dva různé programy:

Apple Developer Program umožňuje distribuovat aplikace přes App Store a pro účely testování prostřednictvím ad hoc distribuce. Tento druh distribuce je omezený na 100 UDID pro každý typ zařízení (iPhone, iPod, iPad, Apple Watch a Apple TV).

Apple Developer Enterprise Program je určený pro interní distribuci podnikových nebo obchodních aplikací v rámci společnosti bez nutnosti shromažďovat UDID. Není možné ho použít k odeslání aplikací do App Store.

Mějte na paměti, že jste zodpovědní za dodržování podmínek a ujednání společnosti Apple.

Platnost všech dat v centru App Center Analytics vyprší po 90 dnech. V centru ale můžete průběžně exportovat všechna analytická data do služby Azure Blob Storage. Azure Blob Storage je služba pro ukládání velkých objemů nestrukturovaných dat objektů, jako je text nebo binární data, ke kterým je možný přístup odkudkoli na světě prostřednictvím protokolu HTTP nebo HTTPS. Službu Blob Storage můžete použít k veřejnému vystavení dat pro celý svět, nebo k soukromému ukládání dat aplikací. Exportování dat do služby Blob Storage je dobrou volbou v případě, že chcete prodloužit dobu uchovávání, ale nechystáte se nutně přistupovat k datům příliš často. Data se budou exportovat každou minutu a vytvoří se pro ně nová podsložka. Data se budou ukládat ve formátu rok/měsíc/den/hodina/minuta.

Centrum aplikací nabízí dva způsoby exportování dat: standardní export a vlastní export. Standardní export vám umožní exportovat data jedním kliknutím a použije předplatné Azure propojené s aplikací. Vlastní export vám poskytne větší flexibilitu a konfigurace se budou přizpůsobovat v Azure.

App Center Analytics umožňuje průběžně exportovat veškerá vaše analytická data do Azure Application Insights (Azure Monitor). Application Insights je služba správy výkonu aplikací (APM), která pro vaše data událostí centra aplikací nabízí možnosti dotazování, segmentace, filtrování a analýzy využití. Přidáním sady SDK centra aplikací do své aplikace a exportováním dat do prostředku Application Insights typu aplikace centra událostí získáte přístup k následujícím funkcím:

 • Analýzy Application Insights. Využijte výkonný dotazovací jazyk k analýzám nezpracovaných dat událostí a vytvářejte vizualizace. Výsledky svých dotazů můžete exportovat do PowerBI nebo aplikace Excel.
 • Uživatelé, relace a události. Zjistěte, kolik lidí používá jednotlivé stránky a funkce vaší aplikace a pak je rozdělte podle země, prohlížeče nebo jiných vlastností, abyste porozuměli důvodům.
 • Trychtýře a toky uživatelů. Zjistěte, jak uživatelé procházejí vaší aplikací. Identifikujte kritické body. Odhalte způsoby, jak zvýšit konverzní poměr a eliminovat slabiny.
 • Uchovávání. Zjistěte, kolik uživatelů se vrací a používá vaši aplikaci. Odhalte, kde a proč odpadají.
 • Sešity. Vytvářejte interaktivní sešity kombinující vizualizace analýz využití, analytické dotazy Application Insights a text a sdílejte přehledy v rámci týmu.

Ano. Pokud používáte GitHub nebo Azure DevOps a máte dostatečná oprávnění ke konfiguraci sledování chyb, centrum aplikací může automaticky vytvářet problémy z kritických událostí a zkrátit tak čas potřebný k vyřešení problému.

Váš názor