Microsoft Visual Studio Product Family Privacy Statement2016-09-14T11:49:31-07:00

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro produktovou řadu Microsoft Visual Studio

Poslední aktualizace: listopadu 2014

Společnost Microsoft věnuje maximální pozornost ochraně osobních údajů uživatelů. Zároveň poskytuje software, který disponuje mnoha funkcemi, výkonem a pohodlným ovládáním, které se očekávají. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vysvětluje způsob shromažďování a používání údajů v softwarových produktech Microsoft Visual Studio (dále jen „Visual Studio“). Toto prohlášení se nedá považovat za vyčerpávající seznam a nevztahuje se na jiné online nebo offline weby, produkty a služby společnosti Microsoft, včetně služby Visual Studio Online a jiných služeb společnosti Microsoft pro vývojáře.

Visual Studio vám může umožňovat nákup, přihlášení k odběru nebo používání jiných produktů a služeb poskytovaných Microsoftem nebo třetími stranami s odlišnými pravidly ochrany osobních údajů. Vaše používání jiných produktů a služeb se řídí jejich prohlášeními a zásadami pro ochranu osobních údajů.

Shromažďování a použití osobních údajů

Pokud budeme potřebovat informace, podle kterých vás můžeme osobně identifikovat nebo kontaktovat, výslovně vás o ně požádáme. Jakékoli takové údaje, které od vás získáme, budou použité společností Microsoft a jejími podřízenými pobočkami a přidruženými společnostmi k poskytování služeb nebo provádění transakcí, které jste požadovali nebo schválili. Můžou být použité i k vyžádání zpětné vazby k produktům nebo službám, které používáte, dále k poskytování důležitých upozornění týkajících se softwaru, ke zlepšení produktů a služeb, jako je odesílání informací o chybách nebo dotazníků průzkumů, nebo k poskytování informací o nově vydaných produktech.

Shromažďování a použití informací o počítači

Visual Studio obsahuje funkce, které přenášejí určité standardní informace z vašeho počítače („standardní informace o počítači“) společnosti Microsoft. Mezi standardní informace o počítači obvykle patří IP adresa, verze operačního systému, verze prohlížeče, identifikátory výrobce hardwarových zařízení, název a verze zařízení a místní a jazyková nastavení.

Informace o funkcích Visual Studia, které přenášejí data společnosti Microsoft, včetně podrobností o tom, jaké možnosti můžete využít při řízení určitých funkcí, jsou uvedené níže.

Zabezpečení vašich osobních údajů

Prioritou společnosti Microsoft je chránit bezpečnost vašich informací. Používáme řadu bezpečnostních technologií a postupů, které chrání vaše údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Vámi poskytnuté informace například uchováváme na počítačových serverech s omezeným přístupem, které jsou umístěné v kontrolovaných prostorech. Při přenosu přes internet navíc citlivé osobní údaje (třeba hesla) chráníme šifrováním, například pomocí protokolu SSL (Secure Socket Layer).

Zpřístupnění třetím stranám

S výjimkou případů popsaných v tomto prohlášení nebudou vámi poskytnuté informace, které vás osobně identifikují, předány třetím stranám bez vašeho souhlasu. Příležitostně najímáme jiné společnosti, aby naším jménem poskytovaly určité omezené služby. Těmto společnostem zpřístupníme jenom ty informace, které potřebují k poskytování dané služby, a nesmějí je použít k žádnému jinému účelu.

Společnost Microsoft může k vašim údajům přistupovat nebo je zveřejnit, a to včetně obsahu vaší komunikace, v následujících případech: (a) vyhovění zákonu nebo reakce na zákonné požadavky nebo právní proces; (b) ochrana práv nebo vlastnictví společnosti Microsoft nebo jejích zákazníků včetně vynucování smluvních ustanovení nebo zásad, jimiž se řídí používání služeb nebo (c) udělení tohoto přístupu či zveřejnění informací v dobré víře, že je tento přístup nebo zveřejnění nezbytné k ochraně osobní bezpečnosti zákazníků nebo zaměstnanců společnosti Microsoft nebo veřejnosti. Osobní údaje můžeme taky zveřejnit v případě podnikové transakce, jako je fúze společností nebo prodej podnikového majetku.

Umístění dat

Informace shromážděné nebo odeslané společnosti Microsoft se mohou uchovávat a zpracovávat v USA nebo jakékoli jiné zemi, ve které mají společnost Microsoft nebo její partneři, dceřiné společnosti nebo poskytovatelé služeb své pobočky. Společnost Microsoft se řídí zásadami rámce pro bezpečné zacházení s osobními údaji (označovaného jako rámec Safe Harbor) stanoveného ministerstvem obchodu Spojených států amerických, který se týká shromažďování, používání a uchovávání dat z Evropské hospodářské oblasti a Švýcarska.

Změny prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů můžeme v nepravidelných intervalech aktualizovat. Pokud se tak stane, změní se datum poslední aktualizace uvedené v horní části tohoto prohlášení. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat toto prohlášení, abyste byli informováni o způsobech ochrany vašich osobních údajů společností Microsoft.

Pokud máte další otázky týkající se prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, odešlete nám prosím e-mail na adresu vspriv@microsoft.com.

Visual Studio Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Nastavení a instalace

Společnost Microsoft automaticky shromažďuje omezené údaje o nastavení a instalaci Visual Studia, včetně údajů o verzi a stavu licence Visual Studia, standardních informací o počítači a dat týkajících se úspěchu nebo selhání instalace tohoto softwaru. Společnost Microsoft tyto informace nepoužívá k tomu, aby vás identifikovala nebo kontaktovala. Společnost Microsoft používá tyto informace k vylepšování produktů a k pochopení toho, jak zákazníci licencují naše produkty.

Program zlepšování sady Visual Studio na základě zkušeností uživatelů

Program zlepšování sady Visual Studio na základě zkušeností uživatelů (VSEIP) shromažďuje údaje o výkonu, konfiguraci, spolehlivosti, možnostech připojení a používání Visual Studia a přenáší je společnosti Microsoft. Tato data neobsahují úmyslně žádné osobně identifikovatelné informace specifické pro vás. Některá data ale můžou neúmyslně obsahovat specifické informace o vás, pokud se tyto informace vyskytují v shromažďovaných diagnostických materiálech.

Ve většině verzí Visual Studia mají uživatelé možnost neúčastnit se programu Zlepšování sady Visual Studio na základě zkušeností uživatelů tím, že vyjádří svůj nesouhlas se zapojením do tohoto programu pomocí níže uvedených pokynů. U předběžných verzí softwaru uživatelé možnost neúčastnit se programu VSEIP nemají.

Použití informací:

Tyto informace použijeme ke zlepšení kvality, spolehlivosti a výkonu softwaru a služeb společnosti Microsoft.

Možnosti a řízení:

Účast v programu VSEIP je ve výchozím nastavení zapnutá, můžete ji ale vypnout. Nastavení programu Zlepšování sady Visual Studio na základě zkušeností uživatelů v sadě Visual Studio se vztahuje na počítač. To znamená, že pokud se rozhodnete zapojit do tohoto programu nebo z něj vystoupit, provedete to pro všechny uživatele, kteří v daném počítači používají stejnou verzi Visual Studia. U předběžných verzí softwaru uživatelé možnost neúčastnit se tohoto shromažďování údajů nemají.

Pokud se účastnit nechcete a používáte jinou než předběžnou verzi softwaru, můžete se z programu VSEIP kdykoli odhlásit takto:

 1. V nabídce Nápověda klikněte na položku Možnosti pro odeslání vašeho názoru
 2. Pokud chcete program VSEIP vypnout, klikněte na položku Ne, nechci se zúčastnit.

V produktech Release Management pro Visual Studio můžete program VSEIP vypnout takto:

 1. V případě produktů Release Management Server pro TFS a Microsoft Deployment Agent přejděte na obrazovku pro konfiguraci produktu a klikněte na tlačítko O produktu.
 2. Pokud chcete vypnout program VSEIP, pak v okně O produktu zrušte zaškrtnutí políčka Zapojit se do Programu zlepšování sady Visual Studio na základě zkušeností uživatelů.
 1. V případě nástroje Release Management Client pro Visual Studio přejděte v tomto nástroji do části Nastavení na kartě Správa a klikněte na odkaz Upravit.
 2. Pokud chcete vypnout program VSEIP, zrušte zaškrtnutí políčka Zapojit se do Programu zlepšování sady Visual Studio na základě zkušeností uživatelů.

Visual Studio Online

Nové propojené integrované vývojové prostředí (IDE) používá váš účet Microsoft nebo jinou podporovanou identitu pro připojení k vašemu profilu služby Visual Studio Online, včetně vašeho účtu služby Visual Studio Online. Při prvním spuštění sady Visual Studio zadáte své přihlašovací údaje. Na základě tohoto ověření sada Visual Studio vyhledá a použije vaši licenci a synchronizuje vaše nastavení (například písma, jazykové předvolby a nastavení klávesnice) mezi všemi vašimi zařízeními. Další informace najdete v tématu Synchronizovaná nastavení v sadě Visual Studio.

Jakmile se ke službě Visual Studio Online přihlásíte, budete v budoucnu při spuštění sady Visual Studio automaticky připojeni ke službě Visual Studio Online prostřednictvím ověřovacího tokenu.

Prostřednictvím nového centra oznámení se budou zobrazovat oznámení týkající se licencování, aktualizací a stavu předplatného. Neshromažďují se žádné informace, které by vás osobně identifikovaly. Další informace o službě Visual Studio Online najdete v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro službu Visual Studio Online.

Možnosti a řízení:

Uživatelé edicí Visual Studio Express a uživatelé, kteří mají zájem prodloužit si zkušební období edicí Visual Studio Professional, Premium nebo Ultimate nad rámec původního zkušebního období, si musejí po určité době vytvořit profil služby Visual Studio Online a připojit se k němu, aby mohli software nadále používat. Pokud si nechcete vytvořit profil služby Visual Studio Online nebo se k němu nechcete připojovat, musíte si koupit plnou verzi softwaru s kódem Product Key, pokud je dostupná, nebo software po vypršení původního zkušebního období přestat používat.

Uživatelé, kteří zakoupí plnou verzi softwaru a použijí získaný kód Product Key, pokud je taková verze k dispozici, můžou software používat, aniž by si museli vytvořit profil služby Visual Studio Online a připojovat se k němu. Některé funkce, které vyžadují profil služby Visual Studio Online, třeba synchronizace nastavení mezi zařízeními, nebudou dostupné, dokud se nerozhodnete vytvořit profil služby Visual Studio Online a připojit se k němu.

Připojení k internetu

Visual Studio obsahuje několik funkcí, které využívají připojení k internetu, aby vám pomohly zvýšit produktivitu práce. Visual Studio se třeba prostřednictvím připojení k internetu připojuje k informačním kanálům RSS, zjišťuje dostupnost aktualizací, připojuje vás k online nápovědě a umožňuje vám zobrazovat a stahovat rozšíření, vývojové nástroje a ukázky kódu.

Během procesu připojování k internetu se může pro účely těchto funkcí do společnosti Microsoft nebo na jakékoli servery třetích stran, se kterými se rozhodnete pracovat, přenášet vaše IP adresa, vaše verze Visual Studia a jakékoli vámi zadané parametry vyhledávání a filtrů.

Tyto funkce můžete ovládat buď pomocí možnosti v nabídce Visual Studia, nebo prostřednictvím rozhodnutí, které provedete, když vám Visual Studio zobrazí případné položky ke stažení a aktualizace. Celou řadu z těchto nastavení najdete tak, že zvolíte položku nabídky Nástroje|Možnosti a pak přejdete do příslušné části.

Prostřednictvím okna oznámení budete informováni o jakýchkoli dostupných aktualizacích Visual Studia a jakýchkoli dalších nainstalovaných komponentách. Aktualizace se nainstalují, když se je rozhodnete nainstalovat.

Postup pro změnu nastavení obsahu nápovědy Visual Studia z prostředí IDE Visual Studia:

 • V nabídce Nápověda zvolte Přidat nebo odebrat obsah nápovědy.
 • Spustí se program Help Viewer.
 • V programu Help Viewer:
 • Na panelu nástrojů prohlížeče zvolte ikonu Možnosti prohlížeče.
 • Zaškrtněte políčko Přejít online pro získání obsahu a kontrolu aktualizací obsahu nebo jeho zaškrtnutí zrušte, abyste umožnili požadované chování

Podnikové funkce pro správce:
Jako správce můžete:

 • Zakázat online funkce programu Help Viewer
  • Online funkce klienta nápovědy jsou ve výchozím nastavení povolené. Když zakážete online funkce, zakážete taky přepínač Online v části Zdrojová data instalace na kartě Správa. Program Help Viewer pak při prvním spuštění nezobrazí uživateli výzvu k přechodu online.
 • Zakázat aplikaci Content Manager
  • Tím zabráníte uživatelům, aby mohli sami zahájit instalaci a aktualizaci online obsahu.
 • Definujte výchozí zdroj obsahu tak, že přepíšete výchozí službu balíčků online obsahu, kterou poskytuje instalace Visual Studia. Další informace najdete v příručce pro správce.
 • Vypněte informační kanály galerií. Podrobné pokyny najdete na stránce dokumentace s názvem Postupy – Správa privátní galerie s použitím nastavení registru.

Funkce pro odeslání zpětné vazby

Společnost Microsoft získává vaši zpětnou vazbu pomocí několika nepovinných funkcí, jako je třeba možnost Oznámit chybu nebo Poslat smajlíka. Různé funkce slouží k zaznamenávání různých typů informací. Všechny informace shromážděné prostřednictvím těchto funkcí slouží ke zlepšení stávajícího produktu.

IntelliSense pro JavaScript

K čemu tato funkce slouží:

K vylepšení technologie IntelliSense při vývoji v jazyce JavaScript může Visual Studio stahovat vzdálené odkazované soubory. K tomu může dojít ve dvou situacích: (1) Uživatel stáhne z internetu projekt, který odkazuje na vzdálený soubor, nebo (2) uživatel přidá odkaz na vzdálený soubor.

Shromážděné, zpracované nebo přenesené informace:

Visual Studio přenese na odkazovaný webový server webový požadavek na odkazovaný soubor a stáhne odkazovaný soubor z webového serveru.

Použití informací:

Stažený odkazovaný skript slouží ke zlepšení technologie IntelliSense v jazyce JavaScript.

Možnosti a řízení:

Pokud v souborech projektu, které obsahují webové odkazy, chcete povolit stahování vzdálených souborů, postupujte takto:

 • Přejděte do nabídky Nástroje.
 • Zvolte položky MožnostiTextový editorJavaScript.
 • Zvolte IntelliSense.
 • V dostupných možnostech zaškrtněte Stáhnout vzdálené odkazy.

Váš názor