Správa předplatných sady Visual Studio2024-05-29T11:39:45-07:00

Správa předplatných sady Visual Studio

Pomozte vašemu vývojářskému týmu dosáhnout úspěchu. Odemkněte svým vývojářům dveře k úspěchu tím, že jim zajistíte přístup k nástrojům, cloudovým službám, softwaru a studijním materiálům.

Proč přiřazovat předplatná?

Příručka správce předplatných sady Visual Studio

Úvodní příručka, podrobný přehled předplatných a všechny odkazy, které potřebujete k efektivní správě předplatných sady Visual Studio.

Co je součástí předplatného sady Visual Studio?

Porovnejte výhody a zvolte správné předplatné pro vaše vývojáře.

GitHub Enterprise

Dejte svému týmu nové možnosti. Transformujte svou firmu.

Zvyšte rychlost vývoje, automatizujte celé pracovní postupy a spolupracujte zcela novým způsobem – to vše při komplexním zabezpečení. Předplatná Visual Studio Enterprise a Visual Studio Professional zahrnují za jednu skvělou cenu i GitHub Enterprise, což vám pomůže urychlit inovace a dodávat s jistotou produkty z vývojářské platformy, která představuje první volbu na celém světě.

K dispozici ve smlouvách Enterprise pro předplatná produktů Visual Studio Professional a Enterprise. Pokud chcete upgradovat na předplatná sady Visual Studio s GitHub Enterprise, zavolejte správci účtu nebo se obraťte na místní pobočku Microsoftu.

Nejčastější dotazy

Máte několik možností, které závisí na velikosti a potřebách vaší organizace. Podívejte se na naši stránku o koupi předplatných Visual Studio a zjistěte, co je pro vaši organizaci nejlepší.

0 nalez. výsl.

K portálu pro správu předplatných sady Visual Studio můžete získat přístup tak, že přejdete na adresu https://manage.visualstudio.com a přihlásíte se pomocí e-mailové adresy přidružené k vašemu účtu správce. Pokud nejste správce, může vás přidat supersprávce účtu.

Proces správy správců se liší v závislosti na způsobu, jakým vaše organizace nakupuje předplatná. Další informace najdete na následujících odkazech:

Tato stránka obsahuje všechny vaše aktualizace, videa a důležité odkazy. Doprovodné materiály k tomu, jak být správcem, najdete v naší dokumentaci.

Pokud jste supersprávce, můžete přidávat nebo odebírat ostatní supersprávce nebo správce. Správci můžou přidávat nebo odebírat pouze předplatitele a na webu manage.visualstudio.com se jim nezobrazí karta Spravovat správce.

Správa správců:

 1. V horní části stránky na webu manage.visualstudio.com vyberte kartu Spravovat správce.
 2. Při přidání vyberte Přidat a zadejte jméno a e-mailovou adresu uživatele, kterého chcete přidat, v rozevírací nabídce vyberte odpovídající smlouvu, vyberte jazyk uvítacího e-mailu, který se jim odešle, a vyberte supersprávce.
 3. Při odebrání stačí vybrat uživatele, kterého chcete odebrat, a vybrat Odstranit.

Cloudová předplatná spravují správci, kteří jsou přiřazeni k předplatnému Azure použitému k jejich nákupu. Vlastník předplatného se automaticky přiřadí jako první správce.

Přiřazení dalších správců:

 1. Připojte se k webu Azure Portal na adrese portal.azure.com.
 2. Přihlaste se k účtu, který jste použili k nákupu cloudových předplatných sady Visual Studio.
 3. V levém navigačním podokně se posuňte dolů k části Cost Management a fakturace.
 4. V seznamu Moje předplatná zvolte předplatné Azure, které jste použili k nákupu.
 5. V horní části seznamu v levém navigačním podokně klikněte na Řízení přístupu.
 6. V horní části stránky klikněte na kartu Přidat.
 7. V kontextovém podokně na pravé straně klikněte na jméno předplatitele, ze kterého chcete udělat správce.
 8. V horní části podokna klikněte na rozevírací nabídku Role, posuňte se dolů a vyberte Správce uživatelských přístupů.
 9. Klikněte na Uložit.

Další informace o správě cloudových předplatných

Předplatná můžete přiřazovat postupně jednotlivým koncovým uživatelům, případně můžete pomocí funkce Hromadné přidání rychle a snadno nahrát velký počet předplatitelů najednou.

Individuální přiřazení předplatných:

 1. V horní části stránky na webu manage.visualstudio.com vyberte kartu Spravovat předplatitele.
 2. Vyberte Přidat a zadejte jméno a e-mailovou adresu uživatele, kterému chcete přiřadit předplatné.
  1. Pokud vaše organizace využívá Azure Active Directory, v poli pro jméno se budou vyhledávat lidé v aktuálním adresáři. Uživatele můžete vybrat z výsledků hledání nebo přidat ručně.
 3. Pokud chcete předplatiteli po přihlášení k portálu předplatných sady Visual Studio umožnit přístup ke stažení softwaru, nezapomeňte v části Nastavení stahování ponechat zapnutý přepínač Stahování.
 4. Vyplňte část Předvolby komunikace, abychom věděli, v jakém jazyce máme předplatiteli odeslat e-mail o přiřazení.
 5. Pokud chcete k přiřazení přidat nějaké poznámky, udělejte to v části Reference.
 6. Výběrem možnosti Přidat v dolní části kontextového panelu dokončete přiřazení předplatného. Předplatitel obdrží e-mail a může okamžitě začít používat své předplatné sady Visual Studio (od předplatitele se nevyžaduje aktivace).

Hromadné přiřazení předplatných:

 1. V horní části stránky na webu manage.visualstudio.com vyberte kartu Spravovat předplatitele.
 2. Vyberte Hromadné přidání, stáhněte si šablonu aplikace Excel a uložte si její lokální kopii.
 3. Vyžaduje se vyplnění všech polí s výjimkou pole Reference.
  1. Aby bylo nahrání bezproblémové, dodržujte následující osvědčené postupy:
   1. Ujistěte se, že žádné z polí formuláře neobsahuje čárky.
   2. Odstraňte mezery na začátku a konci polí formuláře.
   3. Ujistěte se, že jména a příjmení skládající se z více částí neobsahují mezery mezi jednotlivými částmi (pokud má například jméno uživatele dvě části jako Maggie May, mělo by se zadat jako MaggieMay).
 4. Vraťte se na web manage.visualstudio.com, vyberte Hromadné přidání a nahrajte uloženou kopii šablony aplikace Excel.
 5. Po úspěšném nahrání se zobrazí stránka s potvrzením a seznam předplatitelů s vašimi novými předplatiteli. Předplatitelé obdrží e-mail a můžou okamžitě začít používat svá předplatná sady Visual Studio (od předplatitelů se nevyžaduje aktivace).

Přečtěte si další informace o přiřazování předplatných na portálu pro správu předplatných sady Visual Studio a získejte další informace o rychlém a snadném přiřazování předplatných.

Pokud jste zákazník MPN:

Partneři, kteří získají kompetenci nebo si zakoupí akční balíček v programu MPN, mají nárok na používání Visual Studio předplatných. Licence těchto předplatných jsou vázané na uživatele a předplatná platí pouze v případě, že jsou přiřazená konkrétně pojmenovaným uživatelům, kteří pracují pro partnerskou společnost. Předplatná by se měla přiřadit na webu Partner Membership Center. Zjistěte, jak spravovat předplatná sady Visual Studio nabízená pomocí programu Microsoft Partner Network (MPN), nebo si přečtěte podrobné informace v tématu Předplatná sady Visual Studio nabízená partnerům v programu Microsoft Partner Network (MPN) .

Cloudová předplatná spravují správci, kteří jsou přiřazeni k předplatnému Azure použitému k jejich nákupu. Vlastník předplatného se automaticky přiřadí jako první správce.

Přiřazení dalších správců:

 1. Připojte se k webu Azure Portal na adrese portal.azure.com.
 2. Přihlaste se k účtu, který jste použili k nákupu cloudových předplatných sady Visual Studio.
 3. V levém navigačním podokně se posuňte dolů k části Cost Management a fakturace.
 4. V seznamu Moje předplatná zvolte předplatné Azure, které jste použili k nákupu.
 5. V horní části seznamu v levém navigačním podokně klikněte na Řízení přístupu.
 6. V horní části stránky klikněte na kartu Přidat.
 7. V kontextovém podokně na pravé straně klikněte na jméno předplatitele, ze kterého chcete udělat správce.
 8. V horní části podokna klikněte na rozevírací nabídku Role, posuňte se dolů a vyberte Správce uživatelských přístupů.
 9. Klikněte na Uložit.

Další informace o správě cloudových předplatných

Osoby s přiřazeným předplatným budou dostávat pravidelné zprávy od týmu sady Visual Studio, mezi které patří i e-mail s informací o přiřazení předplatného. Pokud se tyto e-maily mají odesílat na jinou e-mailovou adresu, než kterou používají k přihlášení k portálu předplatných sady Visual Studio nebo integrovanému vývojovému prostředí (IDE) sady Visual Studio, můžete při přidávání předplatitele nebo úpravě stávajícího předplatitele přidat e-mailovou adresu pro oznámení.

Můžete exportovat předplatitele z předchozí smlouvy a pomocí tlačítka Hromadné přidání je přidat k nové smlouvě. Poznámka: Vaši předplatitelé po přiřazení nového předplatného obdrží e-mail. Další informace o exportu předplatitelů a používání funkce Hromadné přidání.

Pokud v předchozí smlouvě máte více než 200 předplatitelů, může vám pomoct náš tým podpory. Vyberte Account, Subscription and Billing Support (Podpora k účtům, předplatným a fakturaci) a vyberte vaši zemi. V závislosti na vašem umístění může být k dispozici podpora přes e-mail, chat nebo telefon.

Předplatným se vždy přiřadí nejlepší dostupné datum ukončení. Například pokud jsou v rámci vaší smlouvy objednávky, z nichž jedna má datum ukončení 20. 6. 2020 a druhá má datum ukončení 20. 6. 2021, první předplatné, které se z těchto dvou dostupných objednávek přiřadí, se ukončí 20. 6. 2021. Pokud máte důvěryhodnou smlouvu v přetíženém stavu, datum ukončení bude 3 roky od data přiřazení předplatného.

Platnost smluv SLP a MPSA nikdy nevyprší, ale v současné době je na našem portálu při zřizování smlouvy potřeba zvolit datum ukončení. Pro všechny objednávky v rámci smlouvy SLP v současné době používáme datum ukončení, které je více než 20 let v budoucnosti. Pokud v rámci smlouvy SLP máte více objednávek z různých dnů, budou mít rozdílná data ukončení.

0 nalez. výsl.

Po přiřazení předplatného pomocí portálu správce sady Visual Studio je předplatné okamžitě aktivní a může se začít používat. Předplatitel se může okamžitě přihlásit k portálu pro předplatitele sady Visual Studio nebo integrovanému vývojovému prostředí (IDE) sady Visual Studio a obdrží uvítací e-mail s informací o přiřazení předplatného.

Na stránce výhod předplatného sady Visual Studio si můžete prohlédnout a porovnat úplný seznam výhod a softwaru ke stažení v rámci předplatného sady Visual Studio v závislosti na úrovni předplatného.

V závislosti na konkrétním produktu, který si předplatitel stáhne, ho bude možné aktivovat přihlášením pomocí e-mailové adresy vázané k předplatnému nebo uplatněním kódu Product Key na portálu pro předplatitele sady Visual Studio.

Pokud má vaše organizace smlouvu Enterprise pro Azure, vaši vývojáři mají na výběr mezi 50 až 150 USD v individuálních kreditech Azure pro vývoj a testování nebo cenami pro vývoj a testování s 50% slevou. Obojí ve stejném předplatném využít nemůžou. Podrobnosti o tom, jak vývojářům povolit možnost cen pro vývoj a testování, najdete ve videu Pomozte vašim předplatitelům využít Azure na maximum.

0 nalez. výsl.

Účet Microsoft (MSA) je osobní e-mailový účet vlastněný jednotlivcem, který umožňuje přístup ke službám Microsoftu, když organizace nepoužívá spravovaného tenanta pro Office 365 nebo Azure Active Directory. Pracovní účet vlastní organizace, která ho vydala, a slouží k přístupu ke službám v tenantech Office 365 nebo Azure Active Directory. Úplné informace o rozdílech mezi účty MSA a pracovními účty najdete v tématu Informace o rozdílech při používání účtů MSA (účtů Microsoft) a. pracovních účtů (Azure Active Directory nebo Office 365) a o možném vlivu na vaši organizaci.

Přidáním alternativního účtu získají vývojáři přístup k některým výhodám předplatného sady Visual Studio (integrované vývojové prostředí sady Visual Studio, Azure DevOps a Azure) pomocí jiné identity, než ke které je předplatné přiřazené. Tato možnost nezajistí kopii předplatného pro druhý účet, pouze umožní přístup k příslušným dvěma výhodám pomocí alternativního účtu. Další informace o identitách předplatného sady Visual Studio.

0 nalez. výsl.

Proces prodloužení předplatného závisí na způsobu jeho nákupu.

Maloobchodní prodej: V případě předplatných zakoupených přes Microsoft Store se připojte k Microsoft Storu a v části Podnikový software se posuňte dolů k části Visual Studio, kde se zobrazí dostupná předplatná. Nezapomeňte vybrat úroveň prodlouženého předplatného a aktivovat ji: https://my.visualstudio.com/subscriptions/activate.

Cloudová předplatná: Pokud používáte cloudová předplatná, nemusíte je prodlužovat. Dokud je nezrušíte, prodlužují se automaticky. Další informace o nákupu cloudových předplatných

Multilicence: Pokud chcete prodloužit předplatná zakoupená prostřednictvím multilicenčních programů, obraťte se na svého prodejce. Najděte si prodejce ve vaší oblasti.

Při zrušení cloudového předplatného sady Visual Studio dojde ke zrušení automatického prodlužování. Předplatné bude fungovat dál až do normálního data prodloužení a pak jeho platnost vyprší. Po vypršení platnosti předplatného už předplatitel sady Visual Studio nebude moct využívat sadu Visual Studio ani další výhody, které se s ním pojí.

U měsíčních cloudových předplatných ke zrušení dojde první den následujícího měsíce. Pokud zrušíte pouze některá ze svých měsíčních cloudových předplatných, nezapomeňte první den následujícího měsíce odebrat uživatele, abyste zajistili, že ti správní lidé budou mít i nadále přiřazená aktivní předplatná.

U ročních cloudových předplatných ke zrušení dojde první den měsíce následujícího 12 měsíců od původního nákupu nebo 12 měsíců od posledního ročního poplatku za prodloužení. Pokud jste si například 3. ledna 2018 koupili roční cloudové předplatné sady Visual Studio Professional, toto předplatné zůstane aktivní až do 1. února 2019, kdy dojde k jeho automatickému prodloužení o další rok. Pokud kdykoli mezi tímto datem a 1. únorem 2020 předplatné zrušíte, platnost předplatného vyprší 1. února 2020. Za předčasné zrušení ročních cloudových předplatných před uplynutím celého roku není žádná sleva.

Další informace o cloudových předplatných najdete v tématu věnovaném způsobu zpracování poplatků.

Na portálu pro správu jednoduše snížíte množství předplatných a zrušíte automatické obnovování.

Další informace najdete v tématu Zrušení prodloužení zakoupených cloudových předplatných.

Počet nalezených výsledků: 0.

Potřebujete pomoc?

Máte vy nebo vaši předplatitelé potíže?

Novinky a odkazy pro správce

Váš názor