Microsoft C++ Build Tools - Visual Studio Skip to content
Microsoft C++ Build Tools2020-12-14T13:23:24-08:00

Microsoft C++ Build Tools

Samostatný kompilátor MVSC, knihovny a skripty

Stáhnout Build Tools

Nástroje Microsoft C++ Build Tools poskytují sady nástrojů MSVC prostřednictvím skriptovatelného samostatného instalačního programu bez sady Visual Studio. Doporučují se, pokud sestavujete knihovny a aplikace v jazyce C++ cílené na Windows z příkazového řádku (např. jako součást pracovního postupu kontinuální integrace). Zahrnují nástroje dodávané v sadě Visual Studio 2015 Update 3, Visual Studio 2017 verze 15.9 a všech hlavních aktualizacích sady Visual Studio 2019 (verze 16.x).

Způsob použití nástrojů Build Tools

Váš názor