Microsoft C++ Build Tools - Visual Studio
Microsoft C++ Build Tools2021-12-17T10:40:31-08:00

Microsoft C++ Build Tools

Samostatný kompilátor MVSC, knihovny a skripty

Stáhnout Build Tools

Nástroje Microsoft C++ Build Tools poskytují sady nástrojů MSVC prostřednictvím skriptovatelného samostatného instalačního programu bez sady Visual Studio. Doporučují se, pokud sestavujete knihovny a aplikace v jazyce C++ cílené na Windows z příkazového řádku (např. jako součást pracovního postupu kontinuální integrace). Zahrnují nástroje dodávané v sadě Visual Studio 2015 Update 3, Visual Studio 2017, Visual Studio 2019 a v nejnovější verzi sady Visual Studio 2022.

Způsob použití nástrojů Build Tools

Váš názor