Ladění v Azure | Visual Studio2023-10-24T10:17:17-07:00

Ladění v cloudu

Zaměření na nejtěžší chyby pomocí výkonného ladění a diagnostiky

Screenshot možností CodeLens

Porozumění kódu

Zjištění odkazů na váš kód na první pohled

Už nemusíte procházet několik oken, abyste zjistili základní informace, jak je čas poslední změny řádku kódu a počet jeho změn. Nyní je máte po ruce v editoru kódu. Zobrazte si odkazy na váš kód, pracovní položky, revize kódu a související chyby, kontaktujte autory kódu nebo zjistěte testy jednotek.

Interaktivní snímkovací a protokolovací body

Pochopíte, co se přesně děje na libovolném řádku kódu v produkčním prostředí

Na rozdíl od vzdáleného ladění se zarážkami se při dosažení snímkovacích bodů aplikace nezastaví. Místo toho se zaznamená snímek stavu dané aplikace, která běží dál. Proto můžete pomocí snímkovacích bodů ladit aktivní web s minimálním dopadem na koncové uživatele, kteří na tento web přistupují. Další, stejně neinvazivní funkce protokolovacích bodů umožňuje vkládat do aplikace průběžně nové protokolovací příkazy bez nutnosti změn v kódu nebo opětovných nasazení.

Screenshot interaktivních snímkovacích a protokolovacích bodů
Screenshot mapy aplikace

Najděte chyby rychle pomocí korelovaného trasování

Sledování chyb napříč distribuovanými aplikacemi je teď integrované

Distribuované aplikace nejsou žádnou novinkou, ale obtížné hledání původní příčiny výjimek v distribuovaném systému stále představuje výzvu, kterou je třeba vyřešit. Až doteď. Díky integraci ID korelace v Application Insights už se nemusíte starat o ruční trasování transakce napříč několika mikroslužbami nebo komponentami – teď je to součástí cloudu.

Vyřešte problémy s výkonem profilací produkčního prostředí

Zjistěte, které metody snižují uživatelům výkon

Problémy v produkčním prostředí představují víc než jenom výjimky. Problémy s výkonem můžou způsobit stejné potíže jako výjimky a jejich vysledování může být ještě náročnější. Vylepšete jednoduše výkon vašich aplikací pomocí nástroje Application Insights Profiler.

Screenshot řešení problémů s výkonem profilací produkčního prostředí

Váš názor