Ladění, profilování a diagnostika | Visual Studio Skip to content
Ladění, profilování a diagnostikování kódu | Visual Studio2020-11-09T10:33:23-08:00

Rychlé vyhledání chyb

Snadná kontrola, diagnostika a profilování

Debugging screenshot

Ladění pro různé jazyky

Bohatá podpora ladění pro celý váš kód

Během ladění si můžete v editoru rychle zobrazit informace o vašich proměnných. Datové tipy můžete využít k zobrazení názvu a aktuální hodnoty proměnné, k rozbalení objektu a zobrazení jeho elementů nebo k úpravě hodnoty proměnné.

Jakákoli platforma nebo zařízení

Lokálně, vzdáleně a v produkčním prostředí

Visual Studio dokáže ladit váš kód bez ohledu na to, kde běží – od spuštěné lokální aplikace pro Windows na ploše nebo v emulátoru Androidu, přes připojení vzdálené instance Azure, zařízení s iOS nebo herní konzole až po libovolný webový prohlížeč.

Problémy můžete ladit v offline režimu v produkčním prostředí pomocí funkcí, jako je IntelliTrace a podrobná analýza souborů s výpisem paměti.

snímek obrazovky s oknem ladění
Breakpoint screenshot

Detailní kontrola

Přesné umístění zarážky, od které chcete zkoumat stav

Využijte zarážky a pozastavte spuštěný program v místě, kde máte podezření na chybu. Projděte si podrobně jednotlivé řádky kódu a zkontrolujte přitom hodnoty proměnných, chování paměti nebo to, jestli se spouští nějaká větev kódu.

Vyzkoušejte všechny tyto funkce – posuňte se na další úroveň a pro vaše zarážky nakonfigurujte flexibilní podmínky a akce.

Flexibilní možnosti kontroly stavu

Zobrazení hodnot proměnných za běhu

Jakmile aplikaci pozastavíte tam, kde potřebujete, nabídne vám Visual Studio hned několik způsobů, jak zkontrolovat hodnoty proměnných, abyste mohli zformulovat nebo ověřit hypotézu.

Můžete monitorovat určitou hodnotu při krokování kódem, udělat si okamžitý přehled o lokálních proměnných a vyhodnocovat složité výrazy, a to aniž byste spustili ladicí program. Můžete dokonce zadávat interaktivní dotazy hluboko do struktury dat.

Screenshot kontroly proměnných při pozastavení
Screenshot výjimky

Výjimky jsou užitečné

Nechte se upozornit, když se něco nepodaří

Chyby v kódu a neočekávané situace se projevují jako výjimky. Výjimky způsobí, že se aplikace zhroutí nebo se z nich jednoduše stanou chyby, které je těžké vystopovat.

Při ladění se sadou Visual Studio můžete nakonfigurovat oznamování výjimek, ke kterým dojde, a dokonce si zvolit konkrétní výjimky, které vás zajímají. Budete okamžitě upozorněni a nabídnou se vám informace o vnitřní výjimce a analýza nulového odkazu stejně snadno, jako byste došli k zarážce.

Jednodušší dělení na vlákna

Jednodušší řízení a prověřování složitého vícevláknového kódu

Vícevláknový kód se obvykle poměrně těžko odlaďuje. Visual Studio vám umožní mít pod kontrolou provádění více vláken najednou a kontrolovat stav napříč několika vlákny, abyste měli o všem lepší přehled.

Přehled o všech zásobnících volání ve vláknech si udržíte prostřednictvím jediného grafického zobrazení a můžete vyhodnocovat výrazy napříč více vlákny a porovnávat hodnoty. Snadno si dokážete zobrazit informace o vláknech a úkolech, označovat je příznakem a zmrazit je. Budete moci rychle přepínat mezi kontexty provádění a díky značkám vláken uvidíte, které řádky kódu v nich se v daném okamžiku provádějí.

Screenshot několika zásobníků volání vláken v jednom zobrazení
Screenshot nástrojů pro zpětný překlad a registraci

Téměř až na úroveň hardwaru...

Taková úroveň podrobností, jakou váš kód vyžaduje

V některých případech, zejména u kódu C++ systémové úrovně, se potřebujete přiblížit až k hardwarové úrovni, abyste dokázali diagnostikovat těžko zjistitelné chyby. Visual Studio vám to umožní prostřednictvím okna pro paměť, registry a zpětný překlad.

Prevence problémů s výkonem

Vaše aplikace může být rychlá, i když bude robustní

Získejte informace, které vám pomohou lépe se při psaní kódu rozhodovat. Díky tipům pro výkon v editoru a diagnostickým nástrojům dokážete při ladění lépe pochopit vlastnosti vašeho kódu z hlediska výkonu a paměti.

Používejte komplexní profilovací nástroje bez ladicího programu pro lepší přehled o výkonu aplikace, včetně informací o využití procesoru, grafického procesoru a paměti, o rychlosti odezvy uživatelského rozhraní a využití sítě.

Screenshot diagnostických nástrojů
Historie kódu s diagnostickými nástroji a nástroji IntelliTrace

Už žádné chyby, které „nelze reprodukovat“

Historie provádění kódu .NET

Při úpravách kódu .NET a jeho testování přes F5 narazíte na neočekávané chování – chybu. Diagnostikování takové chyby může někdy trvat hodiny, kdy budete muset prohledáváním zdrojového kódu najít relevantní části kódu a metodou pokus-omyl zkusit zjistit, kde nastavit zarážku.

Pomocí IntelliTrace a diagnostických nástrojů sady Visual Studio můžete zobrazit historii provádění kódu a přejít zpět na kontrolu stavu bez zarážek.

Jednoduché ladění uživatelského rozhraní

Kód se píše i v jazycích XAML a HTML

Do požadované podoby můžete aplikaci upravovat i během jejího běhu – už se nemusíte omezovat jenom na práci v návrhovém rozložení.

U aplikací s uživatelským rozhraním v HTML nebo XAML můžete identifikovat problémy ve vrstvě uživatelského rozhraní pomocí funkcí ladění kódu. Visual Studio také umožňuje u běžící aplikace prozkoumat HTML DOM a vizualizovat strukturu kódu XAML pomocí vizuálního stromu XAML.

Screenshot vizuálního stromu XAML

Bezplatné plně vybavené integrované vývojové prostředí (IDE) pro studenty, vývojáře pro open-source a individuální
vývojáře

Zdarma ke stažení

Profesionální vývojářské nástroje, služby a výhody předplatného pro malé
týmy

Bezplatná zkušební verze

Komplexní řešení splňující náročné požadavky na kvalitu a škálování pro týmy všech
velikostí

Bezplatná zkušební verze

Váš názor