Nástroje a služby pro testování kódu | Visual Studio - Visual Studio Skip to content
Nástroje a služby pro testování kódu | Visual Studio2020-10-20T10:34:10-07:00

Testovací nástroje

Vytvářejte vysoce kvalitní kód s využitím komplexních testovacích nástrojů

Test Explorer unit testing screenshot

Testování částí

Vytvářejte, provádějte a laďte testy jednotek v jazyce a architektuře podle vlastního výběru. Bohatá sada integrovaných šablon projektů a testovacích architektur podporuje více platforem a usnadní vám začátky.

IntelliTest

Výrazně snižte úsilí nutné k vytváření a údržbě testů jednotek pro nový nebo existující kód. Generujte pro své metody zajímavé vstupně-výstupní hodnoty a ukládejte je jako malé sady testů s vysokým pokrytím kódu. Automaticky je vyvíjejte současně s vývojem vašeho kódu.

IntelliTest screenshot
Live Unit Testing screenshot

Živé testování jednotek

Live Unit Testing automaticky na pozadí spouští příslušné testy jednotek a zobrazuje rozsah testování kódu živě v sadě Visual Studio. Jak upravujete kód, Live Unit Testing vám dá vědět, jestli změny kódu spadají do rozsahu existujících testů, nebo je potřeba napsat nové testy. Během psaní kódu tak obdržíte jemná upozornění na nutnost napsat nové testy.

Průzkumník testů

Pomocí jediného okna můžete organizovat, spouštět a ladit testování a také prohlížet výsledky testů. Jednoduše nakonfigurujte průběžné testování, aby automaticky spouštělo testy po každém sestavení.

Test Explorer diagram
test indicators screenshot

Indikátory testů CodeLens

Zobrazení výsledků testů vašeho kódu na řádku. Kontrolujte, spouštějte a laďte testy a přecházejte k testům přímo z editoru kódu.

Analýza rozsahu testování kódu

Využijte možnost vizualizací a vytváření sestav rozsahu testování kódu na úrovni řádků a bloků, a to pro spravované i nativní aplikace.

code coverage screenshot
Fakes Framework screenshot

Fakes

Bohatá izolační architektura umožňující nahradit libovolnou metodu .NET delegátem. Architektura Fakes v sadě Visual Studio podporuje testování jednotek poskytováním izolace v podobě odboček a zástupných procedur.

Bezplatné plně vybavené integrované vývojové prostředí (IDE) pro studenty, vývojáře pro open-source a individuální
vývojáře

Zdarma ke stažení

Profesionální vývojářské nástroje, služby a výhody předplatného pro malé
týmy

Bezplatná zkušební verze

Komplexní řešení splňující náročné požadavky na kvalitu a škálování pro týmy všech
velikostí

Bezplatná zkušební verze

Váš názor