Skip to content
Aplikace Hello World v jazyce C++ s využitím sady Visual Studio 20192019-05-07T14:22:57-07:00

Získejte pomoc se sadou Visual Studio

Odkazy na podporu

Nejčastější dotazy

Aplikace Hello World v jazyce C++ s využitím sady Visual Studio 2019

Děkujeme, že jste si stáhli sadu Visual Studio. Můžete se pustit do prvního projektu v jazyce C++.

 1. Nejprve se seznamte s rozložením a zobrazeními po spuštění sady Visual Studio 2019.

  Screenshot of Visual Studio 2019 launch window

 2. Potom se podívejte na standardní proces sestavení projektu sady Visual Studio.

  Graphic depiction of standard build process for a Visual Studio project

 3. Pokud jazyk C++ ještě není v sadě Visual Studio nainstalovaný, je potřeba nainstalovat sadu funkcí Vývoj desktopových aplikací pomocí C++ prostřednictvím Instalačního programu pro Visual Studio.

  Screenshot of the Desktop development with C++ installer option selected

 4. Po dokončení instalace sady funkcí Vývoj desktopových aplikací pomocí C++ otevřete Visual Studio 2019, klikněte na Vytvořit nový projekt a začněte vytvářet projekt HelloWorld.

  Screenshot of the Create a new project dialog

 5. Jako jazyk vyberte C++, jako platformu Windows a jako typ projektu Konzola. Potom vyberte Konzolová aplikace a klikněte na Další.

  Create new project dialog box with C++ selected as the Language, Windows selected as the platform, Console selected as the Project type, and the Console App option selected

 6. Jako název projektu zadejte HelloWorld a klikněte na Vytvořit.

  Screenshot of the Configure your new project dialog with the project name specified as HelloWorld.

 7. Zobrazí se váš první projekt v jazyce C++.

  Screenshot of the first C++ project

 8. Kód nahraďte tímto kódem:
  #include "stdafx.h"
  #include <iostream> 
  using namespace std;  
  
    int main()   
    {  
      cout << "Hello World! ";  
      return 0;   
    }
  

  Updated code for the HelloWorld project

 9. Projekt zkompilujte a spusťte kliknutím na zelený trojúhelník na panelu nástrojů (místní ladicí program Windows) nebo ho stisknutím klávesy F5 spusťte v režimu ladění. Pomocí kombinace kláves Ctrl+F5 ho můžete spustit v režimu vydání. Sada Visual Studio umožňuje sestavení a ladění jediným kliknutím. Kliknutím na Ano projekt sestavíte.
 10. V okně konzoly se zobrazí text „Hello World!“.

  Screenshot of Hello World displayed in the console window

Informace o řešení potíží:

Pokud se okno konzoly zavře hned, je potřeba nastavit zarážku na řádku 8 v kroku 7.

Pokud používáte Windows 8.1, je potřeba znovu spustit instalační program sady Visual Studio, kliknout na Upravit, vybrat Jazyky a zvolit C++.

Blahopřejeme k vašemu prvnímu projektu v jazyce C++.

Odkazy na podporu

Váš názor