Licenční podmínky | Přehled právních informací2024-06-05T11:47:15-07:00

Licenční adresář sady Visual Studio

Visual Studio

Visual Studio 2022

EULAs

Předběžné verze smluv EULA

Doplňkové licence

Visual Studio 2019

Smlouvy EULA

Předběžné verze smluv EULA

Doplňkové licence

Visual Studio 2017

Smlouvy EULA

Předběžné verze smluv EULA

Doplňkové licence

Visual Studio 2015

Smlouvy EULA

Předběžné verze smluv EULA

Doplňkové licence

Visual Studio 2013

Smlouvy EULA

Další dokumenty k licencování sady Visual Studio

Ukázkové aplikace

Visual Studio pro Mac

Visual Studio 2022 pro Mac

Smlouvy EULA

Předběžné verze smluv EULA

Visual Studio 2019 pro Mac

Smlouvy EULA

Azure DevOps Server

Azure DevOps Server 2022

Smlouvy EULA

Azure DevOps Server

Azure DevOps Server 2020

Smlouvy EULA

Azure DevOps Server 2019

Smlouvy EULA

Předběžné verze smluv EULA

Team Foundation Server

Team Foundation Server 2018

Smlouvy EULA

Předběžné verze smluv EULA

Team Foundation Server 2017

Smlouvy EULA

Předběžné verze smluv EULA

Team Foundation Server 2015

Smlouvy EULA

Předběžné verze smluv EULA

Váš názor