DODATEK PRO MICROSOFT VISUAL STUDIO 20152016-09-14T11:47:45-07:00

DODATEK PRO MICROSOFT VISUAL STUDIO 2015


Licenci k tomuto doplňku vám poskytuje společnost Microsoft Corporation (nebo některá z jejích afilací v závislosti na tom, kde bydlíte). Můžete jej používat s platně licencovanou kopií softwaru Microsoft Visual Studio 2015 (na který se vztahuje tento dodatek) (dále jen „software“). Tento doplněk nesmíte užívat, pokud nemáte licenci k softwaru. Na vaše užívání tohoto doplňku se vztahují licenční podmínky k softwaru. Chcete-li si přečíst licenční podmínky, přejděte do dokumentace softwaru. Společnost Microsoft poskytuje pro dodatek služby odborné pomoci, jak je popsáno na adrese www.support.microsoft.com/common/international.aspx


DODATKOVÉ LICENČNÍ PODMÍNKY

MICROSOFT VISUAL STUDIO AGENTS 2015 PRO:

VISUAL STUDIO ENTERPRISE 2015 TRIAL EDITION SOFTWARE; A
VISUAL STUDIO TEST PROFESSIONAL 2013 TRIAL EDITION;

VISUAL STUDIO ENTERPRISE 2015 WITH MSDN;
VISUAL STUDIO TEST PROFESSIONAL 2013 WITH MSDN; A
PLATFORMY MSDN


Licenci k tomuto doplňku vám poskytuje společnost Microsoft Corporation (nebo některá z jejích afilací v závislosti na tom, kde bydlíte). Můžete jej používat s platně licencovanou kopií softwaru Visual Studio a programem Visual Studio Subscription uvedeným výše („software a Visual Studio Subscription“). Tento dodatek nesmíte užívat, pokud nemáte licenci k softwaru nebo k programu Visual Studio Subscription. Na vaše užívání tohoto dodatku se vztahují tyto licenční podmínky pro software a program Visual Studio Subscription. Chcete-li si přečíst licenční podmínky, přejděte do dokumentace softwaru a programu Visual Studio Subscription.


DODRŽÍTE-LI TYTO LICENČNÍ PODMÍNKY, MÁTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVA.

 1. INSTALACE A UŽÍVÁNÍ. Licencovaní uživatelé softwaru a programu Visual Studio Subscription mohou používat kopie dodatku.
 2. SLUŽBY ODBORNÉ POMOCI PRO TENTO DODATEČNÝ SOFTWARE. Tento dodatek není podporován jako samostatná instalace. Informace o službách odborné pomoci pro dodatek naleznete v licenci k programu Visual Studio Subscription pro:
  1. Visual Studio Enterprise 2015 with MSDN;
  2. Visual Studio Test Professional 2015 with MSDN; nebo
  3. Platformy MSDN

  Pokud tento software používáte s jednou z následujících zkušebních verzí produktu Visual Studio 2015, platí ustanovení o odborné pomoci licence ke zkušební verzi.

  1. Visual Studio Enterprise 2015 Trial Edition; nebo
  2. Visual Studio Test Professional 2015 Trial Edition

EULAID: VS2015_RTM_Supp_CSY

Váš názor