Vývoj mobilních aplikací | Visual Studio2022-11-04T10:06:20-07:00

Vývoj mobilních aplikací

Vytváření multiplatformních mobilních aplikací a her propojených s cloudem pro iOS, Android i Windows

Jedna sada nástrojů pro mobilní zařízení i cloud

Xamarin platform diagram

Nativní aplikace s .NET

Visual Studio Tools for Xamarin

Vytvářejte bohaté nativní aplikace s použitím .NET pro iOS, Android a Windows. Sdílejte kód napříč platformami zařízení pomocí .NET Standard. Sdílejte uživatelské rozhraní pomocí Xamarin.Forms a jazyka XAML a maximalizujte opakované využívání kódu.
Díky 100% zpřístupnění nativních rozhraní API máte úplný přístup k funkcím zařízení.

Visual Studio App Center

Vše je průběžné – sestavení, testování, nasazení, zapojení, opakování.

Automatizujte životní cyklus svých aplikací pro iOS, Android, Windows a macOS. Připojte své úložiště a během několika minut můžete sestavovat v cloudu, testovat na tisících skutečných zařízení, distribuovat testerům beta verzí a do obchodů s aplikacemi a monitorovat reálné využití díky datům o chybách a analytickým datům. Vše na jednom místě.

App Center: Mobile devices and a cloud-based toolbox
App Center platform icons
Obrázek přehledu služeb Azure

Azure App Service

Mobilní back-end jako služba

Azure App Service Mobile Apps je nabídka platformy jako služby (PaaS), která přináší bohatou sadu funkcí pro mobilní aplikace. K urychlení vývoje mobilních aplikací lze použít jakoukoli její část. Můžete přidat datové úložiště v cloudu, ověřování firemních zákazníků nebo uživatelů sociálních sítí, nabízená oznámení nebo offline synchronizaci, to vše se škálováním na miliony zařízení.

Screenshot of Android app development

Nativní aplikace s C++

Vývoj nativních řešení napříč platformami

Svůj mobilní kód C++ pro různé platformy můžete sdílet, opakovaně používat, sestavovat, nasazovat a ladit. Můžete vytvářet projekty ze šablon pro aplikace Android Native-Activity nebo vysoce výkonné sdílené knihovny, které se začlení do jiných řešení. Na mobilní platformy lze také s minimálním úsilím přenést váš stávající kód C++. Můžete používat technologii IntelliSense pro konkrétní platformu, ověřovat kód bez sestavení při psaní, nastavovat zarážky, sledovat proměnné a nasazovat aplikaci do zařízení (ARM, x86) i emulátorů.

Hry s Unity

Vývoj her pro více platforem v Unity a v nástroji Visual Studio

Vytvářejte v sadě Visual Studio 2D a 3D hry s využitím jedinečného herního enginu Unity – stačí je jednou vytvořit a zacílit na více než 17 platforem, včetně všech mobilních platforem. Při ladění Unity pomocí špičkového ladicího programu nástroje Visual Studio můžete nastavovat zarážky, vyhodnocovat proměnné a složité výrazy a využívat všechny skvělé funkce nástroje Visual Studio pro zvýšení produktivity uživatelů.

Screenshot vývoj her Unity v sadě Visual Studio
Screenshot emulátoru pro Android

Emulátor pro Android

Rychlé a bohaté simulace na bázi Hyper-V

Nasazujte své aplikace pro více platforem z nástroje Visual Studio na jiné konfigurace zařízení s Androidem. Funguje to pro Xamarin, Cordovu nebo multiplatformní projekty v jazyce C++. Emulátor sady Visual Studio pro Android můžete nainstalovat pomocí sady Visual Studio 2022 v části Jednotlivé komponenty.

screenshot of British Airways video

British Airways

Společnost British Airways poskytuje svým více než 40 tisícům členů týmu nepřetržitý přístup ke zprávám a aktualitám společnosti, ať jsou kdekoli a na jakémkoli zařízení.

screenshot of Hewlett Packard video

Hewlett Packard

Společnost Hewlett Packard používá k rychlému vývoji moderních uživatelských prostředí pro různé mobilní platformy nástroje Visual Studio Tools for Apache Cordova.

Bezplatné plně vybavené integrované vývojové prostředí (IDE) pro studenty, vývojáře pro open-source a individuální vývojáře

Zdarma ke stažení

Profesionální vývojářské nástroje, služby a výhody předplatného pro malé týmy

Bezplatná zkušební verze

Komplexní řešení splňující náročné požadavky týmů všech velikostí na kvalitu a škálování

Bezplatná zkušební verze

Váš názor