Vývoj mobilních aplikací | Visual Studio2023-05-09T15:23:39-07:00

Vývoj mobilních aplikací

Sestavujte mobilní aplikace a hry připojené ke cloudu pro iOS, Android a Windows

Jedna sada nástrojů napříč mobilními a cloudovými řešeními

Diagram platformy Xamarin

Nativní aplikace s .NET

Visual Studio Tools for Xamarin

Vytvářejte bohaté nativní aplikace s použitím .NET pro iOS, Android a Windows. Sdílejte kód napříč platformami zařízení pomocí .NET Standard. Sdílejte uživatelské rozhraní pomocí Xamarin.Forms a jazyka XAML a maximalizujte opakované využívání kódu. Díky 100% zpřístupnění nativních rozhraní API máte úplný přístup k funkcím zařízení.

Visual Studio App Center

Vše je průběžné – sestavení, testování, nasazení, zapojení, opakování.

Automatizujte životní cyklus svých aplikací pro iOS, Android, Windows a macOS. Připojte své úložiště a během několika minut můžete sestavovat v cloudu, testovat na tisících skutečných zařízení, distribuovat testerům beta verzí a do obchodů s aplikacemi a monitorovat reálné využití díky datům o chybách a analytickým datům. Vše na jednom místě.

Obrázek přehledu služeb Azure

Azure App Service

Mobilní back-end jako služba

Azure App Service Mobile Apps je nabídka platformy jako služby (PaaS), která přináší bohatou sadu funkcí pro mobilní aplikace. K urychlení vývoje mobilních aplikací lze použít jakoukoli její část. Můžete přidat datové úložiště v cloudu, ověřování firemních zákazníků nebo uživatelů sociálních sítí, nabízená oznámení nebo offline synchronizaci, to vše se škálováním na miliony zařízení.

Chcete se stát vývojářem her? Podívejte se na náš nový kurz věnovaný základům skriptování a programování pro vývoj her pomocí jazyků C#, VisualStudio a Unity.

Screenshot vývoje aplikací pro Android

Nativní aplikace s C++

Vývoj nativních řešení napříč platformami

Svůj mobilní kód C++ pro různé platformy můžete sdílet, opakovaně používat, sestavovat, nasazovat a ladit. Můžete vytvářet projekty ze šablon pro aplikace Android Native-Activity nebo vysoce výkonné sdílené knihovny, které se začlení do jiných řešení. Na mobilní platformy lze také s minimálním úsilím přenést váš stávající kód C++. Můžete používat technologii IntelliSense pro konkrétní platformu, ověřovat kód bez sestavení při psaní, nastavovat zarážky, sledovat proměnné a nasazovat aplikaci do zařízení (ARM, x86) i emulátorů.

Hry s Unity

Vývoj her pro více platforem v Unity a v nástroji Visual Studio

Vytvářejte v sadě Visual Studio 2D a 3D hry s využitím jedinečného herního enginu Unity – stačí je jednou vytvořit a zacílit na více než 17 platforem, včetně všech mobilních platforem. Při ladění Unity pomocí špičkového ladicího programu nástroje Visual Studio můžete nastavovat zarážky, vyhodnocovat proměnné a složité výrazy a využívat všechny skvělé funkce nástroje Visual Studio pro zvýšení produktivity uživatelů.

Screenshot vývoj her Unity v sadě Visual Studio
Screenshot emulátoru pro Android

Emulátor pro Android

Rychlé a bohaté simulace na bázi Hyper-V

Nasazujte své aplikace pro více platforem z nástroje Visual Studio na jiné konfigurace zařízení s Androidem. Funguje to pro Xamarin, Cordovu nebo multiplatformní projekty v jazyce C++. Emulátor sady Visual Studio pro Android můžete nainstalovat pomocí sady Visual Studio 2022 v části Jednotlivé komponenty.

Snímek obrazovky s videem British Airways

British Airways

Společnost British Airways poskytuje svým více než 40 tisícům členů týmu nepřetržitý přístup ke zprávám a aktualitám společnosti, ať jsou kdekoli a na jakémkoli zařízení.

Snímek obrazovky s videem Hewlett Packard

Hewlett Packard

Společnost Hewlett Packard používá k rychlému vývoji moderních uživatelských prostředí pro různé mobilní platformy nástroje Visual Studio Tools for Apache Cordova.

Váš názor