Feedback

Visual Studio IDE, Code Editor, VSTS i App Center
Visual Studio IDE, Code Editor, VSTS i App Center2018-12-12T14:06:38+00:00

Visual Studio 2019 (wersja zapoznawcza)

Zostań pierwszym użytkownikiem przyszłej wersji programu Visual Studio

Visual Studio

Najlepsze w swojej klasie narzędzia dla każdego dewelopera

OGŁOSZENIE PRODUKTU

Uzyskaj wczesny dostęp do przyszłych funkcji

Visual Studio 2019 (wersja zapoznawcza)

Zostań pierwszym użytkownikiem przyszłej wersji programu Visual Studio. Zacznij korzystać z udoskonalonego środowiska deweloperskiego z najnowszymi funkcjami i ulepszeniami.

Zostań pierwszym użytkownikiem przyszłej wersji programu Visual Studio.

AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE KONFERENCJI

Microsoft Connect(); 2018

Obejrzyj wideo na żądanie, aby poznać najnowsze aktualizacje platformy Azure i programu Visual Studio.

Obejrzyj wideo, aby poznać najnowsze aktualizacje platformy Azure i programu Visual Studio.

AKTUALIZACJA WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Współpraca w czasie rzeczywistym z dowolnymi osobami przy użyciu ulubionych narzędzi

Udostępnianie na żywo w programie Visual Studio

Korzystaj ze wspólnego edytowania i debugowania w czasie rzeczywistym. Łatwe programowanie w parach, przeglądy kodu i nie tylko dzięki udostępnionym serwerom, terminalom, różnicom i komentarzom.

Korzystaj ze wspólnego programowania w czasie rzeczywistym.

AKTUALIZACJA WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Programowanie wspierane przez sztuczną inteligencję

Visual Studio IntelliCode

Wypróbuj funkcję IntelliSense wspieraną przez sztuczną inteligencję, która uczy się na podstawie Twojego kodu w języku C# i obsługuje wybrany przez Ciebie język. W tym celu pobierz nasze rozszerzenia eksperymentalne dla programów Visual Studio 2017 w wersji 15.9, Visual Studio 2019 w wersji zapoznawczej 1 oraz Visual Studio Code.

Wypróbuj funkcję IntelliSense wspieraną przez sztuczną inteligencję, która uczy się na podstawie Twojego kodu.

AKTUALIZACJA PRODUKTU

Czas na aktualizację

Visual Studio 2017 w wersji 15.9

Korzystaj z pełnej zgodności z językiem C++ 17, funkcji IntelliSense dla kodu XAML na platformie .NET mobile, ulepszeń dotyczących programowania dla chmury i nie tylko.

Wykorzystaj pełną zgodność z językiem C++ 17, funkcję IntelliSense dla kodu XAML na platformie .NET mobile i nie tylko.

AKTUALIZACJA PRODUKTU

Wypróbuj nasze nowe edytory

Visual Studio dla komputerów Mac w wersji 7.7

Teraz oferuje edytory dla kodu Razor, JavaScript i TypeScript, obsługę usługi Azure Functions, wersję zapoznawczą obsługi kontroli wersji serwera Team Foundation i nie tylko.

Teraz oferuje edytory dla kodu Razor, JavaScript i TypeScript oraz inne ekscytujące funkcje.

Środowisko IDE programu Visual Studio dla systemu Windows i komputerów Mac

Tworzenie aplikacji dla systemów Android, iOS i Windows, komputerów Mac, sieci Web oraz chmury

Szybkie pisanie własnego kodu
Łatwe debugowanie i diagnozowanie
Częste testowanie, gwarancja poprawnego działania gotowej wersji
Rozszerzanie i dostosowywanie według upodobań
Efektywna współpraca

Visual Studio Code

Nowe spojrzenie na edycję kodu

Edycja i debugowanie aplikacji w dowolnym systemie operacyjnym
Wbudowana obsługa Git
Ponad 4000 rozszerzeń
Bezpłatne i w wersji open source

Azure DevOps

Dawniej Visual Studio Team Services (VSTS)

Planowanie Agile
Korzystanie z pomocy społeczności podczas pisania kodowania dzięki usłudze Git
Płynna integracja i ciągłe dostarczanie
Dowolne środowisko IDE/edytor i język

VSTS Screenshot on a Laptop
Schreenshot of Xamarin Apps on Mobile Devices
Swift logo Obj-C logo Java logo Xamarin logo React logo

Visual Studio App Center

Wszystko ciągłe — kompiluj, testuj, wdrażaj, włączaj, powtarzaj

Kompilacja w chmurze
Testowanie na rzeczywistych urządzeniach
Łatwe wdrażanie w każdym miejscu
Szybsze analizowanie i uczenie
Monitorowanie kondycji aplikacji
Angażowanie użytkowników za pomocą powiadomień push

Subskrypcje programu Visual Studio i wersja Dev Essentials

Podnoszenie kwalifikacji dzięki nowym korzyściom

Możliwość opanowania języków R i Python oraz nauki o danych dzięki firmie DataCamp
Rozwijanie sieci kontaktów, uzyskiwanie szczegółowych informacji oraz dodawanie umiejętności pomocnych w rozwoju kariery dzięki usłudze LinkedIn Learning

W pełni wyposażone środowisko IDE dla systemów Android, iOS, Windows, dla sieci Web oraz chmury

Pobierz bezpłatnie
Pobierz bezpłatnie

Korzystaj z metodyki Agile — sprawniej współpracuj i szybciej twórz oprogramowanie

Rozpocznij za darmo

Ciągła integracja, dostarczanie i uczenie

Rozpocznij za darmo