Feedback

/Pliki do pobrania | IDE, Code i Team Foundation Server | Visual Studio
Pliki do pobrania | IDE, Code i Team Foundation Server | Visual Studio 2018-04-04T10:19:05+00:00

Visual Studio — pliki do pobrania

Porównanie wersji programu Visual Studio
Instalowanie w trybie offline
Informacje o wersji i dokumentacja
Instalowanie w trybie offline

Przeszukaj wszystkie pliki do pobrania:


Rozwiń wszystko Zwiń wszystko

Visual Studio 2017

Visual Studio Community 2017

Bezpłatne, w pełni funkcjonalne i umożliwiające rozbudowę rozwiązanie pozwalające indywidualnym deweloperom tworzyć aplikacje dla systemów Android, iOS i Windows oraz dla przeglądarek. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji.

Pobierz
Visual Studio Enterprise 2017

Zintegrowane, kompletne rozwiązanie dla deweloperów szukających wysokiej wydajności i bezproblemowej koordynacji między zespołami o dowolnej liczbie członków. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji.

Pobierz
Visual Studio Professional 2017

Popraw produktywność dzięki profesjonalnym narzędziom i usługom dla deweloperów umożliwiającym tworzenie aplikacji na dowolną platformę. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji.

Pobierz
Visual Studio Test Professional 2017

Dbaj o jakość i współpracę w całym procesie tworzenia aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji.

Pobierz
Visual Studio Team Explorer 2017

Bezpłatne rozwiązanie dla osób, które nie są deweloperami, do pracy z programem Team Foundation Server i usługą Visual Studio Team Services. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji.

Pobierz

Tools for Visual Studio 2017

Build Tools for Visual Studio 2017

Narzędzia Build Tools pozwalają na tworzenie natywnych i zarządzanych aplikacji opartych na platformie MSBuild bez konieczności używania środowiska IDE programu Visual Studio. Dostępne są opcje instalacji kompilatorów i bibliotek języka Visual C++, a także obsługa bibliotek ATL, MFC i C++/interfejsu wiersza polecenia.

Pobierz
Agents for Visual Studio 2017

Zestaw narzędzi Agents for Visual Studio 2017 umożliwia testowanie obciążeń, funkcjonalności i automatyzacji. Więcej szczegółów można znaleźć na blogu ALM.

Pobierz
Feedback Client for Visual Studio 2017

Zbieraj opinie na temat swoich projektów oprogramowania przy użyciu narzędzia Feedback Client dla Visual Studio.

Pobierz
IntelliTrace Standalone Collector for Visual Studio 2017

Autonomiczny moduł zbierający IntelliTrace umożliwia zbieranie danych diagnostycznych na potrzeby aplikacji na serwerach produkcyjnych bez konieczności instalowania programu Visual Studio i ponownego wdrażania aplikacji.

Pobierz
Performance Tools for Visual Studio 2017

Autonomiczne narzędzia wiersza polecenia umożliwiające profilowanie wydajności bez programu Visual Studio. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z narzędzi do profilowania z wiersza polecenia.

Pobierz
Remote Tools for Visual Studio 2017

Oprogramowanie Remote Tools for Visual Studio 2017 umożliwia wdrażanie, zdalne debugowanie, zdalne testowanie i profilowanie wydajności aplikacji oraz testowanie jednostek na komputerach, na których nie zainstalowano oprogramowania Visual Studio.

Pobierz

Visual Studio for Mac

Visual Studio Community 2017 for Mac

Bezpłatne, w pełni funkcjonalne rozwiązanie pozwalające indywidualnym deweloperom tworzyć aplikacje dla systemów Android, iOS i macOS oraz aplikacje w chmurze i internetowe. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji.

Pobierz
Visual Studio Enterprise 2017 for Mac

Zintegrowane, kompletne rozwiązanie dla deweloperów szukających wysokiej wydajności i bezproblemowej koordynacji między zespołami o dowolnej liczbie członków. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji.

Pobierz
Visual Studio Professional 2017 for Mac

Popraw produktywność dzięki profesjonalnym narzędziom i usługom dla deweloperów umożliwiającym tworzenie aplikacji dla systemów Android, iOS i macOS oraz aplikacji w chmurze i internetowych. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji.

Pobierz

Visual Studio Code

Visual Studio Code

Zaawansowany edytor kodu zoptymalizowany na potrzeby kompilowania i debugowania nowoczesnych aplikacji sieci Web oraz aplikacji w chmurze.

Pobierz
Visual Studio Code Tools for AI  

Pobierz nasze rozszerzenie dla wielu platform, które obsługuje platformy głębokiego uczenia, w tym  Microsoft Cognitive Toolkit, Google TensorFlow, Keras, i inne.

Pobierz

Inne narzędzia i struktury

Interfejs wiersza polecenia usługi Visual Studio Team Services (wersja zapoznawcza)

Interfejs wiersza polecenia typu open source dla usługi Visual Studio Team Services i systemów Windows oraz Linux i komputerów Mac. Zarządzaj żądaniami ściągnięcia, kompilacjami, elementami roboczymi i nie tylko bezpośrednio z wiersza polecenia lub skryptów. Zobacz dokumentację, aby uzyskać więcej informacji. Kroki ręcznego pobierania i instalacji można znaleźć pod następującymi linkami: Windows, Linux, Mac.

Pobierz
.NET Framework

Program .NET Framework ułatwia tworzenie aplikacji sieci Web, mobilnych i klasycznych uruchamianych na komputerach, urządzeniach i serwerach z systemem Windows.

Pobierz
Pakiet redystrybucyjny Microsoft Visual C++ dla Visual Studio 2017

Ten pakiet służy do instalowania składników środowiska uruchomieniowego bibliotek Visual C++ i umożliwia uruchamianie tego typu aplikacji na komputerach, na których nie zainstalowano programu Visual Studio 2017.

Kliknij prawym przyciskiem myszy poniższy link do pliku do pobrania, aby go skopiować lub utworzyć dla niego zakładkę: Pakiet redystrybucyjny Microsoft Visual C++ dla Visual Studio 2017

Pobierz
Team Foundation Server Office® Integration 2017

Autonomiczny instalator integracji z pakietem Office, który umożliwia integrację tego pakietu z programem Team Foundation Server i usługą Team Services.

Pobierz

Nie możesz znaleźć szukanych informacji?

Starsze wersje