Skip to content
Home/Downloads | IDE, Code, & Team Foundation Server | Visual Studio
Pliki do pobrania | IDE, Code i Team Foundation Server | Visual Studio2020-04-01T14:48:09-07:00

Materiały do pobrania

W pełni funkcjonalne zintegrowane środowisko projektowe (IDE, integrated development environment) dla systemów Android, iOS i Windows oraz rozwiązań internetowych i w chmurze
Szybki, bezpłatny i w wersji „open source” edytor kodu dopasowujący się do Twoich potrzeb

Pobranie i używanie programu Visual Studio Code oznacza akceptację postanowień licencyjnych i oświadczenia o ochronie prywatności.

Tworzenie aplikacji i gier dla systemów iOS i Android oraz przeglądarek internetowych za pomocą platformy .NET

Jak aktywować licencję.

Wybierz wersję po instalacji. Na potrzeby instalacji program Visual Studio dla komputerów Mac wymaga aktywnego połączenia internetowego.

Pobierz bezpłatnie

Wszystkie pliki do pobraniaVisual Studio Enterprise 2019

Zintegrowane, kompletne rozwiązanie dla deweloperów szukających wysokiej wydajności i bezproblemowej koordynacji między zespołami o dowolnej liczbie członków. Patrz informacje o wersji, aby uzyskać więcej informacji.

Pobierz
Visual Studio Professional 2019

Popraw produktywność dzięki profesjonalnym narzędziom i usługom dla deweloperów umożliwiającym tworzenie aplikacji na dowolną platformę. Patrz informacje o wersji, aby uzyskać więcej informacji.

Pobierz
Visual Studio Team Explorer 2019

Bezpłatne rozwiązanie do korzystania z serwera Azure DevOps Server i usługi Azure DevOps dla osób niebędących deweloperami. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji.

Pobierz
Visual Studio Community 2019

Bezpłatne, w pełni funkcjonalne i umożliwiające rozbudowę rozwiązanie pozwalające indywidualnym deweloperom tworzyć aplikacje dla systemów Android, iOS i Windows oraz dla przeglądarek. Patrz informacje o wersji, aby uzyskać więcej informacji.

Pobierz

Remote Tools for Visual Studio 2019

Oprogramowanie Remote Tools for Visual Studio 2019 umożliwia wdrażanie, zdalne debugowanie, zdalne testowanie i profilowanie wydajności aplikacji oraz testowanie jednostek na komputerach, na których nie zainstalowano oprogramowania Visual Studio.

Pobierz
Performance Tools for Visual Studio 2019

Autonomiczne narzędzia wiersza polecenia umożliwiające profilowanie wydajności bez programu Visual Studio. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z narzędzi do profilowania z wiersza polecenia.

Pobierz
IntelliTrace Standalone Collector for Visual Studio 2019

Autonomiczny moduł zbierający IntelliTrace umożliwia zbieranie danych diagnostycznych na potrzeby aplikacji na serwerach produkcyjnych bez konieczności instalowania programu Visual Studio i ponownego wdrażania aplikacji.

Pobierz
Agents for Visual Studio 2019

Zestaw narzędzi Agents for Visual Studio 2019 umożliwia testowanie obciążeń, funkcjonalności i automatyzacji.

Pobierz
Build Tools for Visual Studio 2019

Ten pakiet Build Tools umożliwia tworzenie projektów programu Visual Studio z poziomu interfejsu wiersza polecenia. Obsługiwane projekty obejmują: ASP.NET, Azure, aplikacje klasyczne w języku C++, ClickOnce, kontenery, .NET Core, .NET Desktop, Node.js, Office i SharePoint, Python, TypeScript, testy jednostkowe, UWP, WCF i Xamarin.

Pobierz

Visual Studio Community 2019 dla komputerów Mac

Bezpłatne, w pełni funkcjonalne rozwiązanie pozwalające indywidualnym deweloperom tworzyć aplikacje dla systemów Android, iOS i macOS oraz aplikacje w chmurze i internetowe. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji.

Pobierz
Visual Studio Professional 2019 dla komputerów Mac

Popraw produktywność dzięki profesjonalnym narzędziom i usługom dla deweloperów umożliwiającym tworzenie aplikacji dla systemów Android, iOS i macOS oraz aplikacji w chmurze i internetowych. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji.

Pobierz
Visual Studio Enterprise 2019 dla komputerów Mac

Zintegrowane, kompletne rozwiązanie dla deweloperów szukających wysokiej wydajności i bezproblemowej koordynacji między zespołami o dowolnej liczbie członków. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji.

Pobierz

Visual Studio Code Tools for AI  

Pobierz nasze rozszerzenie dla wielu platform, które obsługuje platformy głębokiego uczenia, w tym  Microsoft Cognitive Toolkit, Google TensorFlow, Keras, i inne.

Pobierz
Visual Studio Code

Zaawansowany edytor kodu zoptymalizowany na potrzeby kompilowania i debugowania nowoczesnych aplikacji sieci Web oraz aplikacji w chmurze.

Pobierz

Azure DevOps Server 2019 Update 1.1

Program Azure DevOps Server 2019 Update 1.1 to najnowsza aktualizacja programu Azure DevOps Server 2019. Serwer Azure DevOps Server udostępnia zestaw narzędzi do współpracy, w tym narzędzia do zarządzania cyklem życia aplikacji, ciągłej integracji i metodyki DevOps. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji.

Pobierz
Azure DevOps Server Express 2019 Update 1.1

Program Azure DevOps Server Express 2019 Update 1.1 to najnowsza aktualizacja programu Azure DevOps Server Express 2019. Azure DevOps Server Express to bezpłatna platforma do kontroli kodu źródłowego dla pojedynczych deweloperów i niewielkich zespołów (do 5 osób). Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji.

Pobierz

Azure DevOps Office® Integration 2019

Bezpłatne rozwiązanie do korzystania z usługi Azure DevOps dla osób niebędących deweloperami. Patrz informacje o wersji, aby uzyskać więcej informacji.

Pobierz
Pakiet redystrybucyjny Visual C++ dla Visual Studio 2019

Ten pakiet instaluje składniki środowiska uruchomieniowego bibliotek języka Visual C++. Może służyć do uruchamiania aplikacji w tym języku nawet na komputerach bez zainstalowanego programu Visual Studio 2019.

Pobierz
.NET Framework

Program .NET Framework ułatwia tworzenie aplikacji sieci Web, mobilnych i klasycznych uruchamianych na komputerach, urządzeniach i serwerach z systemem Windows.

Pobierz
Interfejs wiersza polecenia usługi Visual Studio Team Services (wersja zapoznawcza)

Interfejs wiersza polecenia typu open source dla usługi Visual Studio Team Services i systemów Windows oraz Linux i komputerów Mac. Zarządzaj żądaniami ściągnięcia, kompilacjami, elementami roboczymi i nie tylko bezpośrednio z wiersza polecenia lub skryptów. Zobacz dokumentację, aby uzyskać więcej informacji. Kroki ręcznego pobierania i instalacji można znaleźć pod następującymi linkami: Windows, Linux, Mac.

Pobierz

Opinia