Skip to content
//Porównanie ofert produktu Visual Studio | Visual Studio
Porównanie ofert produktu Visual Studio | Visual Studio2019-06-28T09:40:02-07:00

Porównanie wersji programu Visual Studio 2019

Obsługiwane funkcje Visual Studio
Community

Visual Studio
Professional

Visual Studio
Enterprise

Indywidualni deweloperzy

Feature supported

Feature supported

Środowiska edukacyjne Feature supported

Feature supported

Feature supported

Badania akademickie Feature supported

Feature supported

Feature supported

Udział w projektach typu „open source” Feature supported

Feature supported

Feature supported

Organizacje niebędące przedsiębiorstwami 1,
do 5 użytkowników
Feature supported

Feature supported

Feature supported

Enterprise Feature supported

Feature supported

Walidacja aktywnych zależności Feature supported

Architektoniczne diagramy warstwowe Feature supported

Walidacja architektury Feature supported

Klonowanie kodu Feature supported

CodeLens Feature supported

Feature supported

Feature supported

Peek Definition Feature supported

Feature supported

Feature supported

Refaktoryzacja Feature supported

Feature supported

Feature supported

One-Click Web Deployment Feature supported

Feature supported

Feature supported

Model Resource Viewer Feature supported

Feature supported

Feature supported

Wizualizowanie rozwiązań za pomocą wykresów zależności i map kodu Feature supported3

Feature supported3

Feature supported

Wielowersyjność kodu Feature supported

Feature supported

Feature supported

IntelliTrace Feature supported

Integracja mapy kodu z debugerem Feature supported

Analiza zrzutu pamięci na platformie .NET Feature supported

Metryki kodu Feature supported

Feature supported

Feature supported

Debugowanie grafiki Feature supported

Feature supported

Feature supported

Statyczna analiza kodu Feature supported

Feature supported

Feature supported

Centrum wydajności i diagnostyki Feature supported

Feature supported

Feature supported4

Snapshot Debugger Feature supported

Debugowanie przechodzenia w czasie (wersja zapoznawcza) Feature supported

Live Unit Testing Feature supported

IntelliTest Feature supported

Microsoft Fakes (izolacja testu jednostki) Feature supported

Pokrycie kodu Feature supported

Testowanie jednostek Feature supported

Feature supported

Feature supported

Osadzone zespoły Feature supported

Xamarin Inspector Feature supported

Xamarin Profiler Feature supported

Zdalny symulator systemu iOS dla systemu Windows Feature supported

Feature supported

Feature supported

Udostępnianie kodu między systemami Android i iOS przy użyciu środowiska Xamarin Feature supported

Feature supported

Feature supported

Natywni projektanci interfejsu użytkownika dla systemów iOS i Android Feature supported

Feature supported

Feature supported

Interfejs Xamarin.Forms Feature supported

Feature supported

Feature supported

Tworzenie scenorysów programu PowerPoint Feature supported

Feature supported

Feature supported

Przegląd kodu Feature supported

Feature supported

Feature supported

Wstrzymywanie/wznawianie zadań Feature supported

Feature supported

Feature supported

Team Explorer (obsługa narzędzi deweloperskich innych firm) Feature supported

Feature supported

Feature supported

Udostępnianie na żywo w programie Visual Studio Feature supported

Feature supported

Feature supported

Aby dowiedzieć się więcej na temat programu Visual Studio dla komputerów Mac, odwiedź stronę Co nowego.

Aby uzyskać informacje na temat korzyści dla subskrybentów, możesz odwiedzić stronę Subskrypcje.

Chcesz porównać subskrypcje programu Visual Studio? Przejdź na stronę cennika programu Visual Studio.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi projektów programu Visual Studio 2019, przeczytaj naszą dokumentację.

Feature supported3

Feature supported3

Feature supported
4

Udostępnianie na żywo w programie Visual Studio
Obsługiwane funkcje Visual Studio Community Visual Studio Professional Visual Studio Enterprise
Indywidualni deweloperzy Feature supported Feature supported Feature supported
Środowiska edukacyjne Feature supported Feature supported Feature supported
Badania akademickie Feature supported Feature supported Feature supported
Udział w projektach typu „open source” Feature supported Feature supported Feature supported
Organizacje niebędące przedsiębiorstwami 1,
do 5 użytkowników
Feature supported Feature supported Feature supported
Enterprise Feature supported Feature supported
Walidacja aktywnych zależności Feature supported
Architektoniczne diagramy warstwowe Feature supported
Walidacja architektury Feature supported
Klonowanie kodu Feature supported
CodeLens Feature supported Feature supported Feature supported
Peek Definition Feature supported Feature supported Feature supported
Refaktoryzacja Feature supported Feature supported Feature supported
One-Click Web Deployment Feature supported Feature supported Feature supported
Model Resource Viewer Feature supported Feature supported Feature supported
Wizualizowanie rozwiązań za pomocą wykresów zależności i map kodu Feature supported
Wielowersyjność kodu Feature supported Feature supported Feature supported
IntelliTrace Feature supported
Integracja mapy kodu z debugerem Feature supported
Analiza zrzutu pamięci na platformie .NET Feature supported
Metryki kodu Feature supported Feature supported Feature supported
Debugowanie grafiki Feature supported Feature supported Feature supported
Statyczna analiza kodu Feature supported Feature supported Feature supported
Centrum wydajności i diagnostyki Feature supported Feature supported
Live Unit Testing Feature supported
Zarządzanie przypadkami testowymi Feature supported
Testy obciążenia i wydajności sieci Web Feature supported
IntelliTest Feature supported
Microsoft Fakes (izolacja testu jednostki) Feature supported
Pokrycie kodu Feature supported
Lab Management Feature supported
Kodowane testowanie interfejsu użytkownika Feature supported
Testowanie ręczne przy użyciu narzędzia Microsoft Test Manager Feature supported
Testowanie poznawcze przy użyciu narzędzia Microsoft Test Manager Feature supported
Szybkie przewijanie do przodu dla testowania ręcznego przy użyciu narzędzia Microsoft Test Manager Feature supported
Testowanie jednostek Feature supported Feature supported Feature supported
Osadzone zespoły Feature supported
Xamarin Inspector Feature supported
Xamarin Profiler Feature supported
Zdalny symulator systemu iOS Simulator dla systemu Windows Feature supported Feature supported Feature supported
Udostępnianie kodu między systemami Android i iOS przy użyciu środowiska Xamarin Feature supported Feature supported Feature supported
Natywni projektanci interfejsu użytkownika dla systemów iOS i Android Feature supported Feature supported Feature supported
Interfejs Xamarin.Forms Feature supported Feature supported Feature supported
Natychmiastowe odtwarzanie w środowisku Xamarin Feature supported Feature supported Feature supported
Tworzenie scenorysów programu PowerPoint Feature supported Feature supported Feature supported
Przegląd kodu Feature supported Feature supported Feature supported
Wstrzymywanie/wznawianie zadań Feature supported Feature supported Feature supported
Team Explorer (obsługa narzędzi deweloperskich innych firm) Feature supported Feature supported Feature supported
Feature supported Feature supported Feature supported

Aby dowiedzieć się więcej na temat programu Visual Studio dla komputerów Mac, odwiedź stronę Co nowego.

Aby uzyskać informacje na temat korzyści dla subskrybentów, możesz odwiedzić stronę Subskrypcje

Chcesz porównać subskrypcje programu Visual Studio? Przejdź na stronę cennika programu Visual Studio.

Przypisy:

  1. Przedsiębiorstwa to organizacje z więcej niż 250 komputerami lub rocznym przychodem przekraczającym 1 mln dolarów.
  2. Aplikacje klasyczne systemu Windows, aplikacje uniwersalne systemu Windows, Internet (ASP.NET), Office 365, aplikacje biznesowe, Azure Stack, tworzenie bibliotek dla wielu platform w języku C++, Python, Node.js, .NET Core, narzędzia platformy Docker
  3. Może otwierać diagramy wygenerowane w innych wersjach programu Visual Studio w trybie tylko do odczytu.
  4. Obejmuje funkcję Tier Interaction Profiling.

Free, fully-featured IDE for students, open-source and individual
developers

Free download

Professional developer tools, services, and subscription benefits for small
teams

Free trial

End-to-end solution to meet demanding quality and scale needs of teams of all
sizes

Free trial

Feedback