Przejdź do głównej zawartości
Visual Studio
Porównanie ofert produktu Visual Studio | Visual Studio2023-05-24T12:21:35-07:00

Porównanie wersji programu Visual Studio 2022

Obsługiwane funkcje Visual Studio
Community

Visual Studio
Professional

Visual Studio
Enterprise

Indywidualni deweloperzy
Nauczanie w klasie
Bdania akademickie
Wkład w projekty typu open source
Organizacje nienależące do przedsiębiorstw 1,
dla maksymalnie 5 użytkowników
Enterprise
Walidacja zależności na żywo
Diagramy warstw architektonicznych
Walidacja architektury
Klonowanie kodu
CodeLens
Wgląd w definicję
Refaktoryzacja
Wdrożenia internetowe jednym kliknięciem
Obserwator zasobu modelu
Wizualizowanie rozwiązań za pomocą wykresów zależności i map kodu 3 3
Określenie wielu celów
IntelliTrace
Integracja debugera mapy kodu
Analiza kopii zapasowej pamięci platformy .NET
Metryki kodu
Debugowanie grafiki
Statyczna analiza kodu
Centrum wydajności i diagnostyki 4
Snapshot Debugger
Debugowanie z przechodzenie w czasie (wersja zapoznawcza)
Live Unit Testing
IntelliTest
Microsoft Fakes (Izolacja testu jednostkowego)
Pokrycie kodu
Testowanie jednostek
Osadzone zespoły
Xamarin Inspector
Xamarin Profiler
Zdalny symulator systemu iOS dla systemu Windows
Udostępnianie kodu między systemami Android i iOS przy użyciu środowiska Xamarin
Natywny projektant interfejsu użytkownika systemów iOS i Android
Xamarin.Forms
Scenorys w programie PowerPoint
Przegląd kodu
Wstrzymanie/wznowienie zadania
Team Explorer (obsługa narzędzi programistycznych innych firm)
Visual Studio Live Share
Obsługiwane funkcje Visual Studio
Community

Visual Studio
Professional

Visual Studio
Enterprise

Indywidualni deweloperzy
Nauka w klasie
Badania akademickie
Wkład w projekty typu open-source
Organizacje nienależące do przedsiębiorstw 1,
dla maksymalnie 5 użytkowników
Enterprise
Walidacja zależności na żywo
Architektoniczne diagramy warstw
Weryfikacja architektury
Klon kodu
CodeLens Feature supported
Wgląd w definicję
Refaktoryzacja
Wdrażanie w sieci za jednym kliknięciem
Obserwator zasobu modelu
Wizualizowanie rozwiązań za pomocą wykresów zależności i map kodu 3 3
Określanie wielu celów
IntelliTrace
Integracja debugera mapy kodu
Analiza kopii zapasowej pamięci platformy .NET
Metryki kodu
Debugowanie grafiki
Statyczna analiza kodu
Centrum wydajności i diagnostyki 4
Live Unit Testing
Zarządzanie przypadkiem testowym
Obciążenie sieci Web i testowanie wydajnościowe
IntelliTest
Microsoft Fakes (izolacja testu jednostkowego)
Pokrycie kodu
Lab Management
Kodowany test interfejsu użytkownika
Ręczne testowanie z usługą Microsoft Test Manager
Test eksploracyjny z usługą Microsoft Test Manager
Szybko przewiń do sekcji Ręczne testowanie z usługą Microsoft Test Manager
Testowanie jednostek
Osadzone zestawy
Xamarin Inspector
Xamarin Profiler
Zdalny symulator systemu iOS dla systemu Windows
Udostępnianie kodu między systemami Android i iOS przy użyciu środowiska Xamarin
Natywny projektant interfejsu użytkownika systemów iOS i Android
Xamarin.Forms
Xamarin Instant Player
Scenorys programu PowerPoint
Przegląd kodu
Zatrzymanie/wznowienie zadania
Team Explorer (obsługa narzędzi programistycznych innych firm)
Visual Studio Live Share

Aby dowiedzieć się więcej na temat programu Visual Studio dla komputerów Mac, odwiedź stronę Co nowego.

Aby uzyskać informacje na temat korzyści dla subskrybentów, możesz odwiedzić stronę Subskrypcje.

Chcesz porównać subskrypcje programu Visual Studio? Przejdź na stronę cennika programu Visual Studio.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi projektu programu Visual Studio 2022, przeczytaj naszą dokumentację.

Aby uzyskać więcej informacji o programie Community, zobacz postanowienia licencyjne programu Visual Studio Community.

Aby dowiedzieć się więcej na temat programu Visual Studio dla komputerów Mac, odwiedź stronę Co nowego.

Aby uzyskać informacje na temat korzyści dla subskrybentów, możesz odwiedzić stronę Subskrypcje

Chcesz porównać subskrypcje programu Visual Studio? Przejdź na stronę cennika programu Visual Studio.

Aby uzyskać więcej informacji o programie Community, zobacz postanowienia licencyjne programu Visual Studio Community.

Stopki:

  1. Przedsiębiorstwa to organizacje z więcej niż 250 komputerami lub rocznym przychodem przekraczającym 1 mln dolarów.
  2. Aplikacje klasyczne systemu Windows, aplikacje uniwersalne systemu Windows, Internet (ASP.NET), Office 365, aplikacje biznesowe, Azure Stack, tworzenie bibliotek dla wielu platform w języku C++, Python, Node.js, .NET Core, narzędzia platformy Docker
  3. Może otwierać diagramy wygenerowane w innych wersjach programu Visual Studio w trybie tylko do odczytu.
  4. Obejmuje funkcję Tier Interaction Profiling.

Opinia