Visual Studio 2019 Community Edition — Pobierz najnowszą bezpłatną wersję Skip to content
Visual Studio Community 2019 — bezpłatne środowisko IDE i narzędzia deweloperskie2021-09-02T10:33:13-07:00

Visual Studio Community

W pełni funkcjonalne, rozszerzalne i bezpłatne środowisko IDE przeznaczone do tworzenia nowoczesnych aplikacji dla systemów Android, iOS i Windows, jak również aplikacji internetowych i usług w chmurze.

Pobierz Visual Studio

Wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu

Uproszczona i modularna instalacja

Utwórz swoje idealne środowisko do tworzenia oprogramowania

Całkiem nowy oparty na obciążeniu instalator optymalizuje proces instalacji i zapewnia optymalny dobór obciążeń.

Zrzut ekranu przedstawiający opcje instalatora obciążenia
Illustration of cloud

Połączenie z chmurą

W pełni wykorzystaj możliwości programu Visual Studio 2019

  • Bądź na bieżąco i miej najświeższe informacje
  • Koduj wydajniej za pomocą wbudowanych i pobranych funkcji
  • Współpracuj bezproblemowo, nie wychodząc z edytora

Zaawansowane narzędzia do kodowania

Pisanie kodu, nawigacja i rozwiązywanie problemów

Pisanie kodu, nawigacja i rozwiązywanie problemów
Twórz kod bez obaw, w wybranym przez siebie języku. Szybko wyszukuj i naprawiaj błędy. Refaktoryzuj z łatwością.

Zrzut ekranu pokazujący problem z kodem
Zrzut ekranu zaawansowanego narzędzia do debugowania

Zaawansowane debugowanie

Debuguj, profiluj i diagnozuj

Debuguj, aby szybko znajdywać i naprawiać usterki. Znajduj i diagnozuj problemy z wydajnością za pomocą narzędzi do profilowania.

Aplikacje urządzenia

Platforma uniwersalna systemu Windows, systemy iOS i Android

Narzędzia dla platform Xamarin i Unity dostępne do pobrania — umożliwiają kodowanie, debugowanie, testowanie, udostępnianie i ponowne używanie na wielu platformach.

Zrzut ekranu przedstawiający tworzenie aplikacji mobilnych dla wielu platform
Zrzut ekranu narzędzi sieci Web

Narzędzia sieci Web

Tworzenie i wdrażanie nowoczesnych aplikacji sieci Web

Programuj aplikacje sieci Web na platformach ASP.NET i Node.js oraz w językach Python i JavaScript. Używaj zaawansowanych platform sieci Web, takich jak AngularJS, jQuery, Bootstrap, Django i Backbone.js.

Integracja programu Version Control

Współpracuj nad kodem za pomocą usługi Git

Używaj usługi Git jako domyślnego środowiska kontroli źródła w programie Visual Studio od samego początku. Z nowego menu usugi Git możesz tworzyć lub powielać repozytoria z usługi GitHub lub Azure DevOps. Zintegrowane okna narzędzi Git służą do zatwierdzania i przesyłania zmian w kodzie, zarządzania gałęziami, bieżącej obsługi zdalnych repozytoriów i rozwiązywania konfliktów scalania.

Narzędzia Graphic of Tools, kursy i środki na korzystanie z platformy Azure są częścią  programu Visual Studio Community

Atrakcyjne korzyści

Dostęp do bezpłatnych narzędzi i zasobów

Po zalogowaniu się do programu Visual Studio Community uzyskasz dostęp do szerokiego zestawu bezpłatnych narzędzi programistycznych, wybranych szkoleń Xamarin University na żądanie, szkoleń w witrynie Pluralsight, zasobów platformy Azure i innych korzyści w ramach programu Visual Studio Dev Essentials.

Użycie

Dla indywidualnych użytkowników

Za pomocą programu Visual Studio Community indywidualni deweloperzy mogą tworzyć własne aplikacje, również komercyjne.

Dla instytucji

Nieograniczona liczba użytkowników w zespole może używać programu Visual Studio Community w następujących przypadkach: w celach edukacyjnych, badania akademickie, udział w projektach open source.

Pozostałe scenariusze użycia:
W przypadku organizacji niebędących przedsiębiorstwami z programu Visual Studio Community może korzystać maksymalnie 5 użytkowników. W przypadku przedsiębiorstw (dotyczy to organizacji z więcej niż 250 komputerami lub z rocznym przychodem przekraczającym 1 mln USD) zakres użycia jest ograniczony do projektów open source, badań akademickich i środowisk edukacyjnych opisanych powyżej.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz warunki licencji programu Visual Studio Community.

Bezpłatne, w pełni wyposażone środowisko IDE dla uczniów i studentów, deweloperów oprogramowania typu open-source i dla indywidualnych deweloperów

Bezpłatne pobieranie

Profesjonalne narzędzia dla deweloperów, usługi i korzyści z subskrypcji dla małych zespołów

Bezpłatna wersja próbna

Kompletne rozwiązanie dla zespołów dowolnego rozmiaru, spełniające ich wysokie wymagania co do jakości i skalowania

Bezpłatna wersja próbna

Opinia