Przejdź do głównej zawartości
Visual Studio
Tworzenie aplikacji mobilnych | Visual Studio2023-05-09T15:24:00-07:00

Tworzenie aplikacji mobilnych

Buduj połączone z chmurą międzyplatformowe aplikacje mobilne i gry dla systemów iOS, Android i Windows

Jeden łańcuch narzędzi dla urządzeń przenośnych i chmury

Diagram platformy Xamarin

Aplikacje natywne w programie .NET

Visual Studio Tools for Xamarin

Twórz rozbudowane aplikacje natywne przy użyciu programu .NET dla systemów iOS, Android i Windows. Współużytkuj kod między platformami urządzeń za pomocą programu .NET Standard. Udostępnij interfejs użytkownika utworzony w rozwiązaniu Xamarin.Forms i w języku XAML, aby do maksimum zwiększyć ponowne wykorzystanie kodu. Natywne interfejsy API są w 100% widoczne, dlatego masz pełny dostęp do możliwości urządzenia.

Visual Studio App Center

Wszystko ciągłe — kompilowanie, testowanie, wdrażanie, włączanie, powtarzanie

Zautomatyzuj cykl życia swoich aplikacji do systemu iOS, Android, Windows i macOS. Podłącz repozytorium i w ciągu kilku minut kompiluj w chmurze, testuj na tysiącach rzeczywistych urządzeń, rozsyłaj do testerów wersji beta i sklepów z aplikacjami oraz monitoruj wykorzystanie w świecie rzeczywistym z użyciem danych o awariach i danych analitycznych. Wszystko w jednym miejscu.

Grafika z omówieniem usług platformy Azure

Azure App Service

Mobilne zaplecze jako usługa

Azure App Service Mobile Apps to platforma jako usługa (PaaS), która oferuje bogaty zestaw funkcji przeznaczonych dla aplikacji mobilnych. Możesz wybrać dowolny element tego zestawu, aby przyspieszyć tworzenie aplikacji mobilnych. Dodawaj magazyn danych w chmurze, uwierzytelnianie w przedsiębiorstwie lub przy użyciu sieci społecznościowych, powiadomienia push albo synchronizację w trybie offline, korzystając z możliwości skalowania rozwiązania do milionów urządzeń.

Chcesz zostać deweloperem gier? Skorzystaj z naszego nowego kursu dotyczącego podstaw pisania skryptów i programowania gier za pomocą języka C#, programu Visual Studio i platformy Unity.

Zrzut ekranu przedstawiający programowanie aplikacji dla systemu Android

Aplikacje natywne w języku C++

Natywne programowanie międzyplatformowe

Udostępniaj, ponownie używaj, kompiluj, wdrażaj i debuguj kod aplikacji mobilnych dla wielu platform napisany w języku C++. Twórz projekty dla aplikacji Android Native-Activity na podstawie szablonów lub biblioteki udostępnione o wysokiej wydajności do uwzględnienia w innych rozwiązaniach. Możesz również przy minimalnym nakładzie pracy przenosić istniejący kod C++ na inne platformy mobilne. Korzystaj z technologii IntelliSense przeznaczonej dla platformy, sprawdzaj poprawność kodu podczas wpisywania bez konieczności kompilowania, ustawiaj punkty przerwania, obserwuj zmienne i wdrażaj w podobny sposób aplikacje na urządzeniach (ARM, x86) i emulatorach.

Gry tworzone przy użyciu platformy Unity

Tworzenie gier na wiele platform za pomocą aparatu Unity i programu Visual Studio

Twórz gry dwu- i trójwymiarowe dzięki niezrównanemu aparatowi Unity w programie Visual Studio — utwórz grę raz, a będzie można używać jej na ponad 17 platformach, w tym na wszystkich platformach urządzeń przenośnych. Debuguj aparat Unity z poziomu programu Visual Studio dzięki światowej klasy debugerowi programu Visual Studio, który umożliwia ustawianie punktów przerwania, szacowanie zmiennych i wyrażeń złożonych oraz korzystanie ze wszystkich fantastycznych funkcji programu Visual Studio zwiększających produktywność pracy.

Zrzut ekranu przedstawiający tworzenie gier za pomocą aparatu Unity w programie Visual Studio
Zrzut ekranu przedstawiający emulator dla systemu Android

Emulator dla systemu Android

Szybko działające, rozbudowane symulacje oparte na funkcji Hyper-V

Wdrażaj aplikacje na wiele platform w różnych konfiguracjach urządzeń z systemem Android — a wszystko to za pomocą programu Visual Studio. Dotyczy to projektów w programach Xamarin, Cordova lub przeznaczonych na wiele platform projektów w języku C++. Emulator programu Visual Studio dla systemu Android można zainstalować w obszarze „Poszczególne składniki” z programem Visual Studio 2022.

zrzut ekranu z wideo firmy British Airways

British Airways

Firma British Airways daje dostęp do najświeższych wiadomości firmowych ponad 40 tysiącom członków swojego zespołu — na urządzeniach, które wybiorą.

zrzut ekranu z wideo firmy Hewlett Packard

Hewlett-Packard

Firma Hewlett-Packard używa narzędzi dla oprogramowania Apache Cordova w programie Visual Studio do szybkiego tworzenia nowoczesnych środowisk pracy użytkownika na wielu platformach mobilnych.

Opinia