Tworzenie i debugowanie gier | Visual Studio Skip to content
Tworzenie i debugowanie gier | Visual Studio2021-10-18T14:46:47-07:00

Tworzenie gier w programie Visual Studio

Twórz wysokowydajne gry 2D i 3D korzystające z technologii DirectX przeznaczone do uruchamiania na różnych urządzeniach z systemem Windows: komputerach, tabletach i telefonach. Program Visual Studio udostępnia zestaw doskonałych narzędzi do tworzenia gier opartych na technologii DirectX. W spójnym, dobrze znanym środowisku IDE możesz debugować kod, profilować grafikę, projektować zasoby oraz pisać kod programu do cieniowania.

screenshot of Forza driving game

DirectX project template screenshot

Project templates

Szybkie rozpoczynanie pracy

Zacznij tworzyć gry przy użyciu technologii DirectX w programie Visual Studio, korzystając z wbudowanych szablonów projektów DirectX dla platformy uniwersalnej systemu Windows. Niezależnie od tego, czy tworzysz grę w technologii DirectX 12 lub DirectX 11, znajdziesz szablon, który Ci odpowiada.

Debugowanie grafiki

Przechwytywanie ramek lokalnie lub zdalnie

Problemy z renderowaniem mogą być trudne do rozwiązania. Funkcja diagnostyki grafiki w programie Visual Studio udostępnia prosty sposób na przechwytywanie i analizowanie ramek — lokalnie lub zdanie — w grach korzystających z technologii DirectX 10, 11 lub 12. Możesz zbadać każde zdarzenie DirectX, obiekt graficzny, historię każdego piksela, a także spojrzeć w potok grafiki, aby dokładnie zrozumieć, jakie zdarzenia miały miejsce w obrębie ramki. To narzędzie przechwytuje także stosy wywołań dla każdego zdarzenia grafiki, co ułatwia powrót do kodu aplikacji w programie Visual Studio.

DirectX Graphic debugging screenshot

DirectX Shader editor screenshot

Pisanie i debugowanie programów do cieniowania pikseli

Ten sam debuger światowej klasy teraz działa dla kodu programów do cieniowania

Niezależnie od tego, czy kod programu do cieniowania znajduje się w plikach HLSL, czy FX, edytor programu do cieniowania programu Visual Studio rozpozna go. Edytor programu do cieniowania udostępnia podświetlanie składni i automatyczne uzupełnianie nawiasów, dzięki czemu czytanie i pisanie kodu programów do cieniowania jest łatwe w programie Visual Studio. Debugowanie kodu programu do cieniowania z przechwyconej ramki to kolejny świetny sposób na dokładne wskazanie źródła problemów z renderowaniem. Po prostu ustaw punkt przerwania w kodzie programu do cieniowania i naciśnij klawisz F5, aby go debugować. Możesz badać zmienne i wyrażenia w elementach lokalnych i automatycznych. Jeśli jest Ci znany debuger programu Visual Studio z pracy z innymi językami, poczujesz się jak w domu.

Analiza wydajności ramek

Znajdź kosztowne wywołania rysowania

Szukasz sposobów na zwiększenie liczby klatek na sekundę w Twojej grze? Funkcja analizy ramek programu Visual Studio może okazać się przydatna. Analizuje ona przechwycone ramki, wyszukując kosztowne wywołania rysowania, i wykonuje na nich eksperymenty w celu zbadania możliwości optymalizacji wydajności — wszystko to w postaci wygodnego raportu.

DirectX Frame analysis screenshot

DirectX Visual Studio GPU Usage screenshot

Analiza użycia procesora GPU

Dowiedz się, jak działa gra na procesorze CPU i procesorze GPU

Użyj narzędzia Użycie procesora GPU w programie Visual Studio, aby dowiedzieć się, jak Twoja gra działa na procesorze i procesorze GPU. Narzędzie Użycie procesora GPU służy do zbierania danych w czasie rzeczywistym i uzupełnia ono funkcję analizy ramek, która pracuje na przechwyconych ramkach w trybie offline. Raport narzędzia Użycie procesora GPU wyraźnie pokazuje wąskie gardła oraz miejsca ich wystąpienia — procesor lub procesor GPU.

Zintegrowany aparat Unity to niezrównana platforma do tworzenia gier 2D i 3D oraz zawartości interaktywnej. Po utworzeniu gry lub zawartości interaktywnej możesz ją opublikować na 21 platformach, w tym na wszystkich platformach mobilnych, WebGL, na komputerach Mac, PC i Linux, w Internecie i na konsolach. Korzystaj z zaawansowanych narzędzi wieloplatformowych, dzięki którym zawartość interaktywna będzie doskonale działać na dowolnym urządzeniu.

Unity 3D screeenshot of AircraftJet

Debugowanie w programie Visual Studio

Światowej klasy funkcje debugowania gier Unity w programie Visual Studio

Program Visual Studio zapewnia zaawansowane środowisko debugowania gier tworzonych przy użyciu aparatu Unity. Szybko identyfikuj problemy, debugując gry Unity w programie Visual Studio — ustawiaj punkty przerwania oraz obliczaj wartości zmiennych i złożonych wyrażeń. Możesz debugować zarówno gry Unity działające w programie Unity Editor, jak i w programie Unity Player, a nawet zewnętrznie zarządzany plik DLL w projekcie Unity.

Unity debugging screenshot

Unity Quick MonoBehaviours screenshot

Większa wydajność

W pełni funkcjonalne środowisko IDE dla środowiska Unity

Twórz kod bardziej wydajnie, korzystając z funkcji produktywności programu Visual Studio, na przykład IntelliSense, refaktoryzacji i przeglądania kodu. Dostosuj środowisko kodowania dokładnie do swoich potrzeb — wybierz ulubiony motyw, kolor, czcionki oraz pozostałe ustawienia. Przy użyciu Eksploratora projektu środowiska Unity możesz przeglądać elementy i tworzyć skrypty Unity — bez przełączania się między wieloma środowiskami IDE. Dodatkowo możesz szybko tworzyć metody skryptów środowiska Unity w programie Visual Studio, korzystając z kreatorów implementowania klas MonoBehaviour i szybkich klas MonoBehaviour.

System Unreal Engine 4 to kompletny pakiet narzędzi do tworzenia gier utworzony przez twórców gier dla twórców gier. System Unreal Engine 4 zapewnia wszystko, co potrzebne, aby rozpocząć tworzenie gier, publikować je i wyróżniać się wśród innych twórców gier — dotyczy to zarówno gier 2D na urządzenia przenośne, jak i wysokobudżetowych produkcji konsolowych i gier wykorzystujących rzeczywistość wirtualną. Twórz, kompiluj i debuguj gry utworzone w systemie Unreal w języku C++ w programie Visual Studio, aby zwiększyć swoją wydajność.

Unreal Engine 4 code screenshot

Pisanie kodu w programie Visual Studio

System Unreal Engine został zaprojektowany pod kątem sprawnej integracji z programem Visual Studio, co pozwala na szybkie i łatwe wprowadzanie zmian w kodzie w projektach, co natychmiast będzie miało odzwierciedlenie po przeprowadzeniu kompilacji. Pisz kod za pomocą zaawansowanej funkcji IntelliSense i korzystaj z listy błędów na żywo i „zygzaków”, aby uprościć swój przepływ pracy.

Unreal IntelliSense screenshot

Unreal debugging screenshot

Debugowanie w programie Visual Studio

Program Visual Studio zapewnia światowej klasy środowisko debugowania w systemie Unreal Engine. Debuguj w łatwy sposób swoje projekty systemu Unreal, wykorzystując rozszerzone wsparcie wizualizatorów w ramach debugera umożliwiających łatwą inspekcję wspólnych typów systemu Unreal, takich jak FName i tablice dynamiczne. Możesz również szybko sprawdzić wydajność swojego programu — wystarczy spojrzeć na porady dotyczące wydajności wyświetlane przez debuger w edytorze.

Cocos to zestaw narzędzi typu open-source przeznaczony do profesjonalnego tworzenia gier, który pozwala deweloperom korzystać z uproszczonego przepływu pracy. Aparat Cocos umożliwia szybkie tworzenie projektów oraz projektowanie gier i animacji, a także umieszczanie gier w pakietach i publikowanie ich w celu dystrybucji. Twórz gry Cocos w zaawansowanym środowisku IDE programu Visual Studio i debuguj je za pomocą świetnego debugera, który pozwoli Ci zwiększyć produktywność.

Cocos Creator screenshot

Pisanie kodu w programie Visual Studio

Silnik Cocos jest w pełni zintegrowany z programem Visual Studio, co umożliwia bardziej wydajnie tworzenie kodu, korzystając z funkcji produktywności programu Visual Studio, na przykład IntelliSense, refaktoryzacji i przeglądania kodu. Kompiluj i uruchamiaj swoje projekty w programie Visual Studio, aby od razu zobaczyć wynik wprowadzonych zmian w kodzie.

Cocos IntelliSense screenshot

Cocos debugging screenshot

Debugowanie w programie Visual Studio

Wykorzystaj zaawansowany debuger programu Visual Studio do natychmiastowego znajdowania problemów. Debuger programu Visual Studio jest ściśle zintegrowany z przepływem pracy twórcy gier za pomocą silnika Cocos — ustawiaj punkty przerwania oraz rozpocznij szacowanie zmiennych i wyrażeń. Możesz również szybko sprawdzić wydajność swojego programu — wystarczy spojrzeć na porady dotyczące wydajności wyświetlane przez debuger w edytorze.

Tworzenie infrastruktury zaplecza dla gier

Podczas tworzenia zaplecza w chmurze platforma Azure zapewnia wybór i elastyczność. Na potrzeby obliczeń możesz użyć ofert rozwiązań IaaS, takich jak maszyny wirtualne, zestawy skalowania maszyn wirtualnych w systemach Windows i Linux lub wykorzystać oferty rozwiązań PaaS, takie jak usługi Service Fabric i App Service. Na potrzeby magazynu danych możesz użyć zarządzanych usług bazy danych, takich jak Azure SQL Database i Azure DocumentDB. Możesz także użyć bazy danych MongoDB i innych opcji z witryny Azure Marketplace.

Azure Services Collaborators leverage PaaS offerings

Multiplayer gamer scenario enabled with Azure Active Directory

Utrzymuj zaangażowanie graczy

Korzystaj ze scenariuszy dla wielu graczy i tabel wyników dzięki usłudze Azure Active Directory. Możesz na przykład zarządzać dostawcami tożsamości społecznościowej, takimi jak Facebook, Google i Microsoft. Zarządzaj utrzymaniem graczy i zwiększaj zaangażowanie użytkowników oraz zyski na wielu platformach za pomocą usług Azure Notification Hubs i Azure Media Services.

Przetwarzaj dane big data na potrzeby głębszej analizy gier

Utwórz zaawansowaną kompleksową platformę do analizowania gier na platformie Azure za pomocą narzędzi z pakietu Cortana Intelligence Suite i rozwiązań do przetwarzania danych big data. Analizuj zachowania graczy grających na urządzeniach przenośnych przy użyciu usług takich jak Azure Machine Learning i Azure Mobile Engagement w celu maksymalizowania użycia aplikacji, utrzymania użytkowników oraz zysków z aplikacji.

Developer analyzing platform using Azure tools

Bezpłatne, w pełni wyposażone środowisko IDE dla uczniów i studentów, deweloperów oprogramowania typu open-source i dla indywidualnych
deweloperów

Pobierz bezpłatnie

Profesjonalne narzędzia dla deweloperów, usługi i korzyści z subskrypcji dla małych
zespołów

Bezpłatna wersja próbna

Kompletne rozwiązanie dla zespołów dowolnego rozmiaru, spełniające ich wysokie wymagania co do jakości i
skalowania

Bezpłatna wersja próbna

Opinia