Skip to content
Visual Studio Preview | Visual Studio2020-07-09T13:23:11-07:00

Visual Studio Preview

Zostań pierwszym użytkownikiem przyszłej wersji programu Visual Studio

Korzyści

Nasza wersja wstępna oferuje wczesny dostęp do nowych funkcji niedostępnych jeszcze w programie Visual Studio.

Wypróbuj obie wersje

Zainstaluj wersję zapoznawczą razem z wydaniem głównym, nie zakłócając działania instalacji produkcyjnej.*

Zintegrowany terminal i elastyczny układ kart

Program Visual Studio oferuje teraz zintegrowane środowisko terminalu, z profilami dostępnymi dla programu PowerShell dla deweloperów, wiersza polecenia dla deweloperów i wszystkich dostępnych dystrybucji podsystemu Windows dla systemu Linux (WSL). Zintegrowany terminal współużytkuje większość swoich podstawowych funkcji z terminalem systemu Windows, co zapewnia bardziej niezawodne środowisko terminalu i szybsze wdrażanie nowych funkcji.
Kartami dokumentów można teraz zarządzać nie tylko w górnej części edytora kodu, ale także na liście pionowej po lewej lub po prawej stronie edytora.
Screenshot of demonstration of vertical tabs

Informacje o wersji

Nowe środowisko Git i GitHub

Program Visual Studio ma teraz odnowione środowisko Git, które zapewnia doskonałe doświadczenia podczas pracy z kodem w usłudze GitHub i innych miejscach. Rozpocznij kodowanie od przejrzenia repozytoriów online hostowanych w usłudze GitHub i sklonowania ich bezpośrednio z poziomu programu Visual Studio. W przypadku nowych projektów możesz zainicjować lokalne repozytorium Git i wypchnąć je, aby było hostowane w usłudze GitHub (prywatnej lub publicznej) za pomocą jednego kliknięcia. Po załadowaniu kodu nowe okno narzędzi Git konsoliduje interakcje z kodem, minimalizując przełączanie kontekstu między narzędziami i aplikacjami.
Collaborate screenshot Collaborate animation

Informacje o wersji

Rozszerzenie Snapshot Debugger nie wymaga ponownego uruchomienia

W naszej najnowszej wersji rozszerzenia Debuger migawkinie będzie wymagane nie tylko ponowne wdrażanie aplikacji, ale także ponowne uruchamianie usługi Azure App Service (.NET Core 3.1) podczas uruchamiania rozszerzenia Snapshot Debugger po raz pierwszy. Możesz po prostu uruchomić sesję Snapshot Debugger i dołączyć do przechwyconych migawek, aby sprawdzać zmienne, używać elementów lokalnych, wyrażeń kontrolnych i okien stosu wywołań, a nawet obliczać wyrażenia. Wszystkie te czynności można wykonywać, gdy witryna internetowa jest nadal aktywna i nie ma to wpływu na środowisko użytkownika końcowego.
Snapshot Debugger screenshot Snapshot Debugger screenshot animation

Projekty .NET Core 3.1

W programie Visual Studio 2019 można teraz tworzyć projekty platformy .NET Core 3.1. Ponadto można publikować projekty procesów roboczych w usługach Azure Container Registry, DockerHub i nie tylko. Program Visual Studio obsługuje teraz dodawanie nowych odwołań usługi Open API i GRPC do projektów platformy .NET Core 3.1.

Informacje o wersji

Współpraca z naszą społecznością

Wierzymy, że w celu tworzenia doskonałych produktów powinniśmy słuchać użytkowników i współpracować z nimi na każdym etapie naszych prac deweloperskich.
Gdy będziesz wypróbowywać nowe funkcje programu Visual Studio Preview, możesz zgłaszać błędy lub proponować funkcje w naszej społeczności deweloperów, która umożliwia rozmowę bezpośrednio z naszymi inżynierami ds. produktu. Twoja opinia pomaga nam rozwijać produkt i zapewnić najwyższą jakość jego ostatecznej wersji.

Społeczność deweloperów

Opinia