Visual Studio Preview Skip to content
Visual Studio Preview | Visual Studio2020-11-23T14:01:47-08:00

Visual Studio Preview

Program Visual Studio Preview oferuje wczesny dostęp do najnowszych funkcji i ulepszeń niedostępnych jeszcze w głównym wydaniu. Aby zobaczyć, co znajduje się w bieżącej wersji zapoznawczej, zapoznaj się z informacjami o wersji.

Korzyści

Nasza wersja wstępna oferuje wczesny dostęp do nowych funkcji niedostępnych jeszcze w programie Visual Studio.

Wypróbuj obie wersje

Zainstaluj wersję zapoznawczą razem z wydaniem głównym, nie zakłócając działania instalacji produkcyjnej.*

Visual Studio Win 2019 logo

Społeczność

Bezpłatne, w pełni wyposażone środowisko IDE dla uczniów i studentów, współautorów projektów typu open-source oraz indywidualnych użytkowników.

Pobierz wersję zapoznawczą
Visual Studio Win 2019 logo

Professional

W pełni wyposażone środowisko IDE dla małych zespołów. Najlepsze, jeśli masz subskrypcję programu Visual Studio Professional.

Pobierz wersję zapoznawczą
Visual Studio Win 2019 logo

Enterprise

Kompleksowe rozwiązanie dla zespołów dowolnej wielkości. Najlepsze, jeśli masz subskrypcję programu Visual Studio Enterprise.

Pobierz wersję zapoznawczą

Integracja z usługą GitHub Codespaces

Środowisko GitHub Codespaces dla programu Visual Studio jest teraz dostępne jako ograniczona wersja beta. Środowisko GitHub Codespaces daje natychmiastowy dostęp do środowiska deweloperskiego w chmurze, co umożliwia programowanie z dowolnego miejsca.
Screenshot of Creating GitHub Codespaces from Visual StudioTworzenie środowiska GitHub Codespaces w programie Visual Studio

Informacje o wersji

Wymuszaj styl kodu podczas kompilacji

Analizatory stylu kodu platformy .NET można teraz wymuszać podczas kompilacji. Analizatory stylu kodu platformy .NET można zainstalować jako pakiet NuGet dla języków C# i Visual Basic lub można je włączyć we właściwościach projektu.
Screenshot of Enforce CodeStyle on buildWymuszaj styl kodu podczas kompilacji

Informacje o wersji

Debugowanie platformy .NET Core za pomocą podsystemu WSL 2

Nowa funkcja debugowania platformy .NET Core w podsystemie WSL 2 umożliwia teraz debugowanie kodu w podsystemie WSL 2 przy użyciu wybranej dystrybucji systemu Linux.
Debugowanie aplikacji platformy .NET Core w podsystemie WSL 2

Informacje o wersji

Udoskonalone przyciski akcji pobierania, ściągania i wypychania w oknie zmian Git

Za pomocą listy rozwijanej w oknie zmian Git można teraz wybrać, które repozytoria zdalne są docelowe, na wypadek wielu repozytoriów zdalnych dla repozytorium. Na liście rozwijanej wypychania można również wypchnąć wszystkie tagi, które mogły zostać utworzone lokalnie.
Screenshot .NET compiler platform analyzersLista rozwijana wypychania w oknie zmian Git

Informacje o wersji

Publikowanie automatyczne przy użyciu funkcji GitHub Actions

W środowisku publikowania zostanie udostępniona opcja szybkiego konfigurowania za pomocą funkcji GitHub Actions przy użyciu wybranego określonego zasobu platformy Azure oraz skonfigurowanych wpisów tajnych wdrożenia w repozytorium GitHub.Program Visual Studio pomaga teraz generować plik przepływu pracy funkcji Actions, który zostanie wykonany na wyzwalaczach, takich jak wypychanie, podczas zatwierdzania kodu do repozytorium, a wdrożenie zasobów platformy Azure następuje automatycznie.
Publikowanie przy użyciu funkcji GitHub Actions

Informacje o wersji

Współpraca z naszą społecznością

Wierzymy, że w celu tworzenia doskonałych produktów powinniśmy słuchać użytkowników i współpracować z nimi na każdym etapie naszych prac deweloperskich.
Gdy będziesz wypróbowywać nowe funkcje programu Visual Studio Preview, możesz zgłaszać błędy lub proponować funkcje w naszej społeczności deweloperów, która umożliwia rozmowę bezpośrednio z naszymi inżynierami ds. produktu. Twoja opinia pomaga nam rozwijać produkt i zapewnić najwyższą jakość jego ostatecznej wersji.

Społeczność deweloperów

Opinia