Przejdź do głównej zawartości
Visual Studio
Co nowego w programie Visual Studio dla komputerów Mac | Visual Studio2023-02-21T11:57:21-08:00

Visual Studio dla komputerów Mac

Twórz aplikacje i gry dla systemów iOS i Android oraz przeglądarek internetowych za pomocą platformy .NET.

Środowisko IDE platformy .NET ręcznie dostosowane dla komputerów Mac

Program Visual Studio 2022 dla komputerów Mac w pełni wykorzystuje środowisko systemu macOS z natywnymi kontrolkami w całym środowisku IDE, nowy tryb ciemny i natywne narzędzia ułatwień dostępu systemu macOS.

VS Mac

Szybko i elastycznie

Program Visual Studio 2022 dla komputerów Mac oferuje nowy, w pełni natywny interfejs użytkownika systemu macOS utworzony na platformie .NET 7 oraz natywną obsługę układu scalonego Apple M1. Dzięki temu Twoje codzienne kodowanie jest szybsze i płynniejsze.

Visual Studio for Mac video screenshot Visual Studio for Mac video screenshot

Nowoczesne programowanie za pomocą platformy .NET 7

Program Visual Studio 2022 dla komputerów Mac zawiera niemal wszystko, czego potrzebujesz do programowania na platformie .NET 7, od dynamicznych internetowych interfejsów użytkownika języka C# na platformie Blazor do rozwiązań opartych na zdarzeniach przy użyciu usługi Azure Functions.

Wersja zapoznawcza programu Visual Studio dla komputerów Mac

Dołącz do nas przy tworzeniu kolejnej wersji programu Visual Studio dla komputerów Mac.

Zaawansowana funkcja IntelliSense

Dzięki możliwościom platformy Roslyn program Visual Studio dla komputerów Mac zapewnia dostęp do funkcji IntelliSense. Funkcja IntelliSense opisuje interfejsy API w czasie pisania, a funkcja automatycznego uzupełniania zwiększa szybkość i dokładność pisania kodu.

Etykietki narzędzia Szybkie informacje umożliwiają sprawdzanie definicji interfejsu API. Faliste linie w edytorze wyróżniają problemy w czasie rzeczywistym podczas pisania.

Advanced IntelliSense

Inteligentna refaktoryzacja

Gdy rozmiary projektu zwiększają się, jest też większa szansa, że będziesz restrukturyzować lub refaktoryzować kod napisany wcześniej przez siebie lub kogoś innego. Jest to znacznie prostsze, gdy program Visual Studio dla komputerów Mac zajmuje się za Ciebie najbardziej skomplikowanymi zadaniami.

Dowiedz się więcej o Xamarin.Essentials

Intelligent-Refactoring

Zintegrowana kontrola wersji

Program Visual Studio 2022 ma wbudowaną obsługę kontroli wersji usługi Git na potrzeby klonowania, tworzenia i otwierania własnych repozytoriów. Okno narzędzi systemu Git zawiera wszystko, czego potrzebujesz do zatwierdzania i wypychania zmian do kodu.

Zaawansowane debugowanie

Zintegrowane debugowanie stanowi podstawową część każdego produktu Visual Studio. Możesz przechodzić przez swój kod i przeglądać wartości przechowywane w zmiennych, ustawiać wyrażenia kontrolne dla zmiennych, aby sprawdzać, kiedy wartości ulegają zmianie, badać ścieżkę wykonywania kodu i wszystko inne, co musisz sprawdzać drobiazgowo.

.NET

Tworzenie nowoczesnych rozwiązań dla Internetu i chmury za pomocą platformy ASP.NET Core.

Xamarin

Tworzenie aplikacji dla systemów iOS, Android, macOS i nie tylko za pomocą języka C# i platformy .NET

Unity

Utwórz kolejną grę lub aplikację aparatu Unity 3D w czasie rzeczywistym za pomocą najlepszego w swojej klasie debugowania.

Porównaj programy Visual Studio dla komputerów Mac i komputerów PC

Visual Studio 2022 dla komputerów Mac

Visual Studio 2022

Pobierz

Programowanie pod kątem sieci Web i chmury przy użyciu języka C#

 • ASP.NET Core i .NET Core
 • Publikuj na platformie Azure
 • Azure Functions
 • Usługi połączone platformy Azure
 • Narzędzia kontenera Docker
 • ASP.NET Core i .NET Core
 • Publikuj na platformie Azure
 • Azure Functions
 • Usługi połączone platformy Azure
 • Narzędzia kontenera Docker

Tworzenie aplikacji klasycznych

 • Aplikacje dla komputerów Mac przy użyciu platformy Xamarin i języka C#
 • Aplikacje konsolowe w języku C#
 • WPF i Windows Forms
 • Platforma UWP
 • Aplikacje konsolowe korzystające z języka C#
 • Aplikacje klasyczne w języku C++

Urządzenie przenośne i gry

 • Tworzenie aplikacji mobilnych za pomocą środowiska .NET przy użyciu platformy Xamarin i języka C#
 • Tworzenie gier przy użyciu środowiska Unity i języka C#
 • Tworzenie aplikacji mobilnych za pomocą środowiska .NET przy użyciu platformy Xamarin i języka C#
 • Tworzenie gier przy użyciu środowiska Unity i języka C#
 • Tworzenie aplikacji mobilnych i gier przy użyciu języka C++

Inne pakiety robocze i narzędzia

 • JavaScript/TypeScript
 • Node.js
 • Testowanie jednostkowe
 • Kontrola wersji za pomocą usługi Git
 • JavaScript/TypeScript
 • Python
 • Narzędzia danych programu SQL Server
 • Node.js
 • Testowanie jednostkowe
 • Kontrola wersji za pomocą usługi Git

Visual Studio 2022 dla komputerów Mac

Twórz aplikacje i gry dla systemów iOS i Android oraz przeglądarek internetowych za pomocą platformy .NET.

Powiedz nam, jak się sprawdza

Nasza społeczność deweloperów to Bezpośredni kontakt z zespołami inżynierów programu Visual Studio dla komputerów Mac. Zgłoś problem, zażądaj funkcji lub zagłosuj na wpis innej osoby, aby poinformować nas, co jest dla Ciebie ważne.

Dokumentacja

Dowiedz się, jak używać programu Visual Studio dla komputerów Mac do tworzenia aplikacji w wybranym języku dla swoich platform i urządzeń.

Visual Studio dla komputerów Mac (wersja zapoznawcza)

Dołącz do nas przy tworzeniu kolejnej wersji programu Visual Studio dla komputerów Mac.

Opinia