Visual Studio 2019 dla komputerów Mac — środowisko IDE dla systemu macOS Skip to content
Co nowego w programie Visual Studio dla komputerów Mac | Visual Studio2021-09-29T09:31:01-07:00
screenshot of ASP.NET Core
screenshot of Xamarin
Screenshot of Unity

Visual Studio dla komputerów Mac

Tworzenie aplikacji i gier dla systemów iOS i Android
oraz przeglądarek internetowych za pomocą platformy .NET

Pobierz program Visual Studio dla komputerów Mac
Wersja zapoznawcza VS Mac

Za pomocą programu Visual Studio dla komputerów Mac można pisać w językach C#, F#, Razor, HTML5, CSS, JavaScript, TypeScript, XAML i XML

Csharp iconFsharp iconHTML iconJavascript iconTypeScript icon
Intellisense screenshot

Zaawansowana funkcja IntelliSense

Dzięki możliwościom platformy Roslyn program Visual Studio dla komputerów Mac zapewnia dostęp do funkcji IntelliSense. Funkcja IntelliSense opisuje interfejsy API w czasie pisania, a funkcja automatycznego uzupełniania zwiększa szybkość i dokładność pisania kodu.

Etykietki narzędzia Szybkie informacje umożliwiają sprawdzanie definicji interfejsu API. Faliste linie w edytorze wyróżniają w czasie rzeczywistym problemy pojawiające się podczas pisania.

Debugging screenshot

Zaawansowane debugowanie

Debuger programu Visual Studio umożliwia szybkie znalezienie i naprawienie usterek w wielu językach.

Debuger programu Visual Studio dla komputerów Mac umożliwia wkraczanie do kodu przez ustawianie punktów przerwania, korzystanie z poleceń przekroczenia instrukcji, wkroczenia do funkcji i wyjścia z funkcji oraz inspekcję bieżącego stanu stosu kodu za pomocą zaawansowanych wizualizacji.

Refactoring screenshot

Inteligentna refaktoryzacja

Gdy rozmiary projektu zwiększają się, jest też większa szansa, że będziesz restrukturyzować lub refaktoryzować kod napisany wcześniej przez siebie lub kogoś innego. Jest to znacznie prostsze, gdy program Visual Studio dla komputerów Mac zajmuje się za Ciebie najbardziej skomplikowanymi zadaniami.

Edytor programu Visual Studio dla komputerów Mac obsługuje zaawansowane wbudowane opcje refaktoryzacji, takie jak wyodrębnianie metody i możliwości zmiany nazw — są one dostępne w menu Szybkie akcje.

Source control screenshot

Zintegrowana kontrola źródła

Zarządzaj kodem w repozytoriach Git lub SVN hostowanych przez dowolnego dostawcę, w tym witrynę GitHub i pakiet Azure DevOps. Przeglądaj pliki DIFF, przygotowuj pliki i dokonuj zatwierdzeń w programie Visual Studio dla komputerów Mac.

Testing screenshot

Kompleksowe testowanie

Zwiększ jakość kodu i utwórz solidną bazę kodu dzięki narzędziom do kompleksowego testowania. Zintegrowany moduł do uruchamiania testów obsługuje najpopularniejsze środowiska testowania, takie jak xUnit, NUnit i MSTest, umożliwiając wydajne uruchamianie i debugowanie testów jednostkowych i zautomatyzowanych testów interfejsów użytkownika.
Collaborate screenshot

Współpracuj efektywniej

Wybierz środowisko programistyczne odpowiednie dla Ciebie. Za pomocą programu Visual Studio dla systemu macOS i systemu Windows możesz bezproblemowo udostępniać swoje projekty w językach C# i F# zespołowi korzystającemu z dowolnego z tych systemów operacyjnych.

Porównaj programy Visual Studio dla komputerów Mac i dla komputerów PC

Porównaj programy Visual Studio dla komputerów Mac i komputerów PC
FUNKCJE Visual Studio 2019 dla komputerów Mac
Pobierz wersję dla systemu macOS
Microsoft Visual Studio 2019
Programowanie pod kątem Internetu i chmury przy użyciu języka C#
ASP.NET Core i .NET Core
Publikuj na platformie Azure
Azure Functions
Usługi połączone platformy Azure
Narzędzia kontenera platformy Docker
Tworzenie aplikacji klasycznych
WPF i Windows Forms
Platforma UWP
Aplikacje dla komputerów Mac przy użyciu platformy Xamarin i języka C#
Aplikacje konsolowe w języku C#
Aplikacje klasyczne w języku C++
Urządzenie przenośne i gry
Tworzenie aplikacji mobilnych za pomocą środowiska .NET przy użyciu platformy Xamarin i języka C#
Tworzenie gier przy użyciu środowiska Unity i języka C#
Tworzenie aplikacji mobilnych i gier przy użyciu języka C++
Inne pakiety robocze i narzędzia
JavaScript/TypeScript
Python
Narzędzia danych programu SQL Server
Node.js
Testowanie jednostkowe
Kontrola wersji za pomocą usługi Git

Co chcesz tworzyć?

Klienci korzystający z programu Visual Studio da komputerów Mac

Znaki logo klientów programu Visual Studio dla komputerów Mac
Korzystaj z profesjonalnego środowiska dostosowanego do komputerów Mac, bezpłatnego dla większości użytkowników niebędących przedsiębiorstwami

Opinia