Środowisko IDE programu Visual Studio 2019 — oprogramowanie do programowana dla systemu Windows Skip to content
Visual Studio 2019 | Visual Studio2020-11-23T14:01:45-08:00

Visual Studio 2019

Szybciej twórz kod. Pracuj inteligentniej. Twórz przyszłość z najlepszym w swojej klasie środowiskiem IDE.

Połączony obraz GIF pokazujący, jak ustawić punkt przerwania i trafić w niego podczas debugowania, zatwierdzania kodu w programie Visual Studio przy użyciu usługi Git oraz uruchamiania kodu Python z danymi wyjściowymi w postaci wykresów przy użyciu programu IPython w oknie interaktywnym Combined GIF showing how to set and hit a breakpoint when debugging, committing code in Visual Studio with Git, and running Python code with plot outputs with IPython in the Interactive Window

Opracowuj rozwiązania, korzystając z kompletnego zestawu narzędzi — od projektu wstępnego po wdrożenie końcowe

Nowości
Program Visual Studio w wersji zapoznawczej

Opracowuj rozwiązania, korzystając z kompletnego zestawu narzędzi — od projektu wstępnego po wdrożenie końcowe

  • Ulepszona wydajność funkcji IntelliSense w plikach w języku C++
  • Lokalne opracowywanie rozwiązań za pomocą wielu typowych emulatorów
  • Uproszczony dostęp testowy w Eksploratorze rozwiązań
  • Najwyższej klasy środowisko Git umożliwiające tworzenie i klonowanie repozytoriów, zarządzanie gałęziami i rozwiązywanie konfliktów scalania bezpośrednio w programie Visual Studio
  • W obciążeniu platformy Microsoft Azure obsługiwane jest teraz środowisko Kubernetes
Nowości
Program Visual Studio w wersji zapoznawczej

Połączenie z chmurą

W pełni wykorzystaj możliwości programu Visual Studio 2019

  • Bądź na bieżąco i miej najświeższe informacje
  • Koduj wydajniej za pomocą wbudowanych i pobranych funkcji
  • Współpracuj bezproblemowo, nie wychodząc z edytora
Illustration of cloud

Pisz kod, robiąc mniej błędów

Wpisuj zmienne szybko i dokładnie, używając sugestii dotyczących kodu udostępnianych przez funkcję IntelliSense — koniec z zastanawianiem się nad dalszym fragmentem. Złożoność nie spowalnia Twojej pracy, ponieważ możesz przechodzić do dowolnego pliku, typu, elementu członkowskiego lub deklaracji symbolu w zależności od potrzeb. Wprowadzaj szybkie ulepszenia w kodzie, korzystając z oznaczonych żarówkami sugerowanych akcji, takich jak zmiana nazwy funkcji czy dodanie parametru.

Obraz GIF przedstawiający sugestie dotyczące kodu dla żarówki funkcji IntelliSense (śrubokręt) Obraz GIF przedstawiający sugestie dotyczące kodu dla żarówki funkcji IntelliSense (śrubokręt)

Dowiedz się więcej o kodzie

CodeLens ułatwia sprawne znajdowanie istotnych informacji, takich jak to, jakie zmiany wprowadzono w kodzie, jaki jest wpływ tych zmian i czy dana metoda przeszła testy jednostkowe. Przeglądaj odwołania, autorów, testy, historię zatwierdzania i inne podstawowe informacje w wygodnym zestawieniu.

Obraz GIF pokazujący przejście testu za pomocą szczegółowych informacji z usługi CodeLens Obraz GIF pokazujący przejście testu za pomocą szczegółowych informacji z usługi CodeLens

Szybko znajduj i naprawiaj usterki

Program Visual Studio umożliwia wstrzymywanie wykonywania kodu w chwili, w której chcesz zbadać usterkę, przy użyciu punktu przerwania i potrzebnej metody. Jeśli przejdziesz za daleko lub wystąpi nieoczekiwana zmiana, możesz cofnąć się do dowolnego konkretnego wiersza kodu — bez konieczności ponownego uruchamiania sesji w celu odtworzenia tego stanu.

Obraz GIF przedstawiające debugowanie historyczne za pomocą języka C++ w programie Visual Studio Obraz GIF przedstawiające debugowanie historyczne za pomocą języka C++ w programie Visual Studio

Pracuj wydajnie

Łatwo nawiguj i organizuj swój pakiet testów, aby analizować, jaką część kodu testujesz, i od razu wyświetlać wyniki. Natychmiast sprawdzaj wpływ każdej wprowadzanej zmiany dzięki zaawansowanym funkcjom testującym kod podczas wpisywania. Naprawiaj błędy zaraz po ich wystąpieniu i sprawdzaj, czy nowe funkcje są objęte istniejącymi testami.

Obraz GIF pokazujący środwierszowo, czy test został zaliczony za pomocą wskaźników aktywowanych przez umieszczenie na nich wskaźnika myszy Obraz GIF pokazujący środwierszowo, czy test został zaliczony za pomocą wskaźników aktywowanych przez umieszczenie na nich wskaźnika myszy

Zwiększ produktywność dla deweloperów dzięki wbudowanej integracji z usługami Git i GitHub

Użyj usługi Git jako domyślnego środowiska kontroli wersji w programie Visual Studio 2019 lub Team Foundation Version Control (TFVC), aby od razu móc zacząć zarządzać wersjami w sposób scentralizowany. Z nowego menu usługi Git można klonować, tworzyć lub otwierać własne repozytoria. Zintegrowane okna narzędzi Git służą do zatwierdzania i wypychania zmian w kodzie, zarządzania gałęziami, bieżącej obsługi zdalnych repozytoriów i rozwiązywania konfliktów scalania.

Udostępniaj więcej niż tylko ekrany

Prowadź swój zespół, korzystając z szybkiej i naturalnej współpracy — przy użyciu rozszerzenia Live Share do wspólnej edycji i debugowania w czasie rzeczywistym, bez względu na język czy platformę. Personalizuj sesję za pomocą mechanizmów kontroli dostępu i ustawień niestandardowych edytora wymuszających u wszystkich spójne style kodowania.

Obraz GIF pokazujący, jak działa funkcja LiveShare, gdy więcej niż jeden deweloper pisze kod w tym samym pliku Obraz GIF pokazujący, jak działa funkcja LiveShare, gdy więcej niż jeden deweloper pisze kod w tym samym pliku

Twórz rozwiązania dla chmury

Szybko wdrażaj rozwiązania za pomocą szablonów powszechnie używanych typów aplikacji i lokalnych emulatorów platformy Azure — nie potrzebujesz konta platformy Azure. Możesz też aprowizować zależności aplikacji, takie jak bazy danych Azure SQL i konta usługi Azure Storage, bez opuszczania programu Visual Studio. Szybko diagnozuj wszelkie problemy przy użyciu debugera zdalnego programu Visual Studio dołączanego bezpośrednio do aplikacji.

Obraz GIF pokazujący, jak wdrożyć prostą aplikację internetową z debugowaniem zdalnym przy użyciu platformy Azure Obraz GIF pokazujący, jak wdrożyć prostą aplikację internetową z debugowaniem zdalnym przy użyciu platformy Azure

Obciążenia programu Visual Studio

Zainstaluj tylko narzędzie i pakiety składników, których potrzebujesz do programowania w programie Visual Studio

Web & cloud

Desktop & Mobile

Gaming

Other toolsets

Program Visual Studio ułatwia opracowywanie rozwiązań na platformę Azure

Rozszerzenia i integracje

Zachowaj wygodę i wydajność dzięki naszym najpopularniejszym dodatkom

Filmy dotyczące premiery programu Visual Studio 2019

2019 Visual Studio launch video

Wyjątkowa prezentacja

2019 Visual Studio launch video

Sesja pytań i odpowiedzi na żywo z ekspertami w zakresie programu Visual Studio

2019 Visual Studio launch video

Szybciej pisz atrakcyjny kod

2019 Visual Studio launch video

Usprawnij pracę swojego ulubionego zespołu deweloperów

2019 Visual Studio launch video

Usuwaj usterki i zwiększaj jakość kodu

2019 Visual Studio launch video

Przenieś metodykę DevOps na następny poziom dzięki usługom GitHub i Azure DevOps

2019 Visual Studio launch video

Przerwa dzięki sztucznej inteligencji

2019 Visual Studio launch video

Przyspiesz tworzenie w języku C++

2019 Visual Studio launch video

Tworzenie aplikacji wieloplatformowych dla systemów iOS i Android za pomocą środowiska Xamarin

2019 Visual Studio launch video

Poznaj chmurę w programie Visual Studio i na platformie Azure

2019 Visual Studio launch video

Twórz doskonałe aplikacje internetowe za pomocą platformy .NET Core

2019 Visual Studio launch video

Przewodnik dotyczący tworzenia w programie Visual Studio dla komputerów Mac dla platformy .NET

2019 Visual Studio launch video

Znakomite wyniki osiągane przez specjalistów

Video of Paul Yuknewicz

Obsługa różnej zawartości na platformie Docker.

Paul Yuknewicz

Video of James Tramel

Masz usługę Visual Studio Subscription? Co teraz?

James Tramel

Video of Tyreke White

Tworzenie w języku Python w programie Visual Studio

Tyreke White

Video of Olia Gavrysh & Scott Hunter

Ujednolicanie projektowania klasycznych aplikacji systemu Windows za pomocą platformy .NET Core 3.0

Olia Gavrysh i Scott Hunter

Video of Jb Evain & Unity Evangelists

Program Visual Studio 2019 jest najlepszym rozwiązaniem do tworzenia gier przy użyciu aparatu Unity

Jb Evain i propagatorzy aparatu Unity

Video of Lisa Guthrie

Łączenie wszystkich zwolenników kontenerów i usługi Kubernetes w ramach tej sesji programu Visual Studio 2019

Lisa Guthrie

Video of Scott Hunter

Co będzie zawierać platforma .NET Core 3.0

Scott Hunter

Video of James White

Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie gier i aplikacji mobilnych za pomocą programu Visual Studio App Center

James White

Video of Pranav Rastogi

Uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja dla każdego dewelopera struktury ML.NET i programu Visual Studio 2019

Pranav Rastogi

Video of Richard Lander

Szybkie zwiększanie możliwości aplikacji dzięki Internetowi rzeczy i platformie .NET Core

Richard Lander

Video of Marc Goodner

Prostsze tworzenie rozwiązań IoT za pomocą usługi Azure Sphere i programu Visual Studio

Marc Goodner

Opinia