Rozszerzenie GitHub dla programu Visual Studio2022-09-08T14:05:05-07:00

Program Visual Studio i usługa GitHub funkcjonują lepiej razem

Za pomocą usługi GitHub i programu Visual Studio możesz przybliżyć system kontroli kodu źródłowego i przepływy pracy ciągłej integracji/ciągłego wdrażania do kodu. Obsługa usługi GitHub jest teraz wbudowana w program Visual Studio.

„Często korzystam z nowej integracji z systemem Git. To proste i przejrzyste środowisko systemu Git!”
— użytkownik usługi GitHub

Bezproblemowa integracja z usługą GitHub

Uwierzytelnij konto GitHub.com lub GitHub Enterprise, aby utworzyć repozytorium i wypchnąć swoje pierwsze zatwierdzenia do usługi GitHub za pośrednictwem programu Visual Studio.

Seamless integration with GitHub screenshot Seamless integration with GitHub screenshot
Clone and code from within the IDE

Klonuj i koduj z poziomu środowiska IDE

Przeglądaj repozytoria GitHub i klonuj repozytorium na komputer lokalny, aby rozpocząć zatwierdzanie i wypychanie.

Utwórz i wypchnij nowe repozytoria

Wypchnij lokalny kod do nowego repozytorium w usłudze GitHub w ramach jednego kroku. Program Visual Studio obsłuży utworzenie repozytorium lokalnego i zdalnego. Możesz nawet ustawić repozytorium jako całkowicie prywatne.

Create and push new repos

Rozgałęzianie, przygotowywanie i zatwierdzanie

Twórz gałęzie i przełączaj się między nimi za pomocą paska stanu. Wyświetlaj zmiany, przygotowuj pliki, które chcesz zatwierdzić, i zatwierdzaj je za pomocą okna narzędzia Zmiany Git.

Scal i zmień bazę

Scalaj lub zmieniaj bazę gałęzi po ukończeniu pracy nad funkcjami bezpośrednio z poziomu programu Visual Studio. Możesz również 
scalić lub zmienić bazę podczas ściągania lub oczyszczać gałęzie podczas pobierania.

Screenshot for resolving conflicts Screenshot for resolving conflicts

Rozwiąż konflikty scalania

Program Visual Studio będzie rozpoznawać konflikty scalania natychmiast po ich wystąpieniu i wyświetlać niescalone zmiany w oknie Zmiany Git. Wbudowany edytor scalania przeprowadzi Cię przez każdą zmianę powodującą konflikt, umożliwiając wybranie wersji przychodzącej lub obecnej, i pokaże wyniki po zaakceptowaniu scalenia.

Przeglądaj historię repozytorium

Skorzystaj z okna Repozytorium Git, aby uzyskać pełny obraz gałęzi i ich historii. Wybieraj pojedyncze zatwierdzenia, aby wyświetlać szczegóły i różnice w plikach. Niektórzy preferują wyświetlanie różnic obok siebie, a inni wolą wyświetlanie ich w tekście. Program Visual Studio zapewnia obie te możliwości. Zmiana tego ustawienia jest trwała, więc można je ustawić i o nim zapomnieć.

Browse your repository history
screenshot for Integrated CICD workflows with GitHub actions screenshot for Integrated CICD workflows with GitHub actions

Zintegrowane przepływy pracy ciągłej integracji/ciągłego wdrażania przy użyciu funkcji GitHub Actions

Dzięki funkcji publikowania programu Visual Studio możesz łatwo konfigurować funkcję GitHub Actions dla aplikacji ASP.NET Core wdrażanych na platformie Azure. Program Visual Studio umożliwia wygenerowanie działającego przepływu pracy GitHub Actions za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Opinia