Skip to content
Pomoc techniczna dla subskrypcji programu Visual Studio2020-06-23T09:52:08-07:00

Pomoc techniczna dotycząca subskrypcji

Przeszukaj często zadawane pytania, aby znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania do pomocy technicznej dotyczące subskrypcji, kont i rozliczeń. Użyj przycisków po prawej stronie, aby przełączać się między subskrybentem i administratorem.

Często zadawane pytania

Aby uzyskać dostęp do portalu administratora subskrypcji programu Visual Studio, przejdź do strony https://manage.visualstudio.com i zaloguj się za pomocą adresu e-mail skojarzonego z kontem administratora. Jeśli nie jesteś administratorem, może Cię dodać superadministrator konta.

Proces zarządzania administratorami zależy od metody zakupu subskrypcji przez organizację. Aby dowiedzieć się więcej, użyj poniższych linków:

Wszystkie aktualizacje, klipy wideo i ważne linki są dostępne na stronie internetowej administratora. Wytyczne dotyczące bycia administratorem można znaleźć w naszej dokumentacji.
Jeśli jesteś superadministratorem, możesz dodawać i usuwać innych superadministratorów i administratorów. Administratorzy mogą tylko dodawać i usuwać subskrybentów oraz nie widzą karty Zarządzanie administratorami na stronie manage.visualstudio.com.

Aby zarządzać administratorami:

 1. Wybierz kartę Zarządzanie administratorami u góry strony manage.visualstudio.com
 2. Aby dodać osobę, wybierz pozycję Dodaj, wpisz nazwę i adres e-mail osoby do dodania, wybierz odpowiednią umowę z menu rozwijanego, wybierz język powitalnej wiadomości e-mail dla tej osoby, a następnie wybierz pozycję Superadministrator
 3. Aby usunąć osobę, zaznacz ją i wybierz pozycję Usuń

Subskrypcje chmury są zarządzane przez administratorów przypisanych do subskrypcji platformy Azure, w ramach której zakupiono subskrypcje chmury. Właściciel subskrypcji jest automatycznie przypisywany jako pierwszy administrator.

Aby przypisać więcej administratorów:

 1. Połącz się z witryną Azure Portal pod adresem portal.azure.com.
 2. Zaloguj się za pomocą konta, przy użyciu którego zakupiono subskrypcje chmury programu Visual Studio.
 3. W lewym okienku nawigacji przewiń do pozycji Zarządzanie kosztami i rozliczenia.
 4. Z listy Moje subskrypcje wybierz subskrypcję platformy Azure, w ramach której dokonano zakupu.
 5. Kliknij pozycję Kontrola dostępu w górnej części listy w lewym okienku nawigacji.
 6. Kliknij kartę Dodawanie u góry strony.
 7. W okienku wysuwanym po prawej stronie kliknij nazwę subskrybenta, którego chcesz ustawić jako administratora.
 8. Kliknij listę rozwijaną Rola u góry okienka, przewiń w dół i wybierz pozycję Administrator dostępu użytkowników.
 9. Kliknij przycisk Zapisz.

Dowiedz się więcej na temat administrowania subskrypcjami chmury.

Subskrypcje możesz przypisywać użytkownikom pojedynczo lub za pomocą funkcji dodawania zbiorczego, aby szybko i łatwo przekazać większą liczbę subskrybentów naraz.

Aby przypisać subskrypcje osobno:

 1. Wybierz kartę Zarządzanie subskrybentami u góry strony manage.visualstudio.com
 2. Wybierz pozycję Dodaj, a następnie wpisz nazwę i adres e-mail użytkownika, któremu chcesz przypisać subskrypcję
  1. Jeśli Twoja organizacja korzysta z usługi Azure Active Directory, w polu nazwy będą wyszukiwane osoby w bieżącym katalogu. Możesz wybrać jeden z wyników wyszukiwania lub dodać osobę ręcznie.
 3. Jeśli chcesz, aby subskrybent miał dostęp do oprogramowania do pobrania po zalogowaniu się do portalu subskrypcji programu Visual Studio, pozostaw włączony przełącznik pobierania w sekcji Ustawienia pobierania 
 4. Wypełnij sekcję Preferencje dotyczące komunikacji, aby określić język wiadomości e-mail dotyczącej przypisania dla subskrybentów
 5. Jeśli chcesz dodać uwagi związane z przypisaniem, skorzystaj z opcji Informacje
 6. U dołu wysuwanego panelu wybierz pozycję Dodaj, aby ukończyć przypisywanie subskrypcji. Subskrybent otrzyma wiadomość e-mail i od razu będzie mógł zacząć korzystać z subskrypcji programu Visual Studio (nie musi przeprowadzać aktywacji)

Aby zbiorczo przypisać subskrypcje:

 1. Wybierz kartę Zarządzanie subskrybentami u góry strony manage.visualstudio.com
 2. Wybierz pozycję Dodaj zbiorczo, pobierz szablon programu Excel i zapisz kopię lokalną
 3. Wszystkie pola są wymagane, oprócz pola Informacje
  1. Aby zapewnić bezproblemowe przekazywanie, zastosuj się do poniższych najlepszych rozwiązań:
   1. Upewnij się, że żadne z pól formularza nie zawiera przecinków.
   2. Usuń spacje znajdujące się przed polami formularza i za nimi.
   3. Upewnij się, że nazwy nie zawierają dodatkowych spacji między dwuczęściowymi imionami lub nazwiskami (np. jeśli osoba ma dwuczęściowe imię, takie jak „Maria Magdalena”, należy je wpisać jako „MariaMagdalena”)
 4. Wróć do strony manage.visualstudio.com, wybierz pozycję Dodaj zbiorczo i przekaż zapisaną kopię szablonu programu Excel
 5. Po pomyślnym przekazaniu zostanie wyświetlona strona potwierdzenia oraz lista zawierająca nowych subskrybentów. Subskrybenci otrzymają wiadomość e-mail i od razu będą mogli zacząć korzystać z subskrypcji programu Visual Studio (nie muszą przeprowadzać aktywacji)

Przeczytaj więcej informacji o przypisywaniu subskrypcji w portalu administratora subskrypcji programu Visual Studio, aby dowiedzieć się więcej o szybkim i łatwym przypisywaniu subskrypcji

Jeśli jesteś klientem MPN:

Partnerzy, którzy zdobyli kompetencję lub kupili pakiet Action Pack w sieci MPN, kwalifikują się do używania subskrypcji programu Visual Studio. Subskrypcje są licencjonowane na użytkownika i są prawidłowe tylko po przypisaniu użytkownika o określonej nazwie pracującego w firmie partnera. Subskrypcje należy przypisywać przy użyciu systemu Partner Membership Center. Dowiedz się, jak zarządzać subskrypcjami programu Visual Studio oferowanymi za pośrednictwem programu Microsoft Partner Network (MPN) lub zobacz Subskrypcje programu Visual Studio oferowane w sieci Microsoft Partner Network (MPN), aby poznać szczegóły.

Subskrypcje chmury są zarządzane przez administratorów przypisanych do subskrypcji platformy Azure, w ramach której zakupiono subskrypcje chmury. Właściciel subskrypcji jest automatycznie przypisywany jako pierwszy administrator.

Aby przypisać więcej administratorów:

 1. Połącz się z witryną Azure Portal pod adresem portal.azure.com.
 2. Zaloguj się za pomocą konta, przy użyciu którego zakupiono subskrypcje chmury programu Visual Studio.
 3. W lewym okienku nawigacji przewiń do pozycji Zarządzanie kosztami i rozliczenia.
 4. Z listy Moje subskrypcje wybierz subskrypcję platformy Azure, w ramach której dokonano zakupu.
 5. Kliknij pozycję Kontrola dostępu w górnej części listy w lewym okienku nawigacji.
 6. Kliknij kartę Dodawanie u góry strony.
 7. W okienku wysuwanym po prawej stronie kliknij nazwę subskrybenta, którego chcesz ustawić jako administratora.
 8. Kliknij listę rozwijaną Rola u góry okienka, przewiń w dół i wybierz pozycję Administrator dostępu użytkowników.
 9. Kliknij przycisk Zapisz.

Dowiedz się więcej na temat administrowania subskrypcjami chmury.

Osoby z przypisaną subskrypcją będą okresowo otrzymywać wiadomości od zespołu programu Visual Studio, włącznie z wiadomością e-mail informującą o przypisaniu subskrypcji. Jeśli te wiadomości e-mail powinny być wysyłane na inny adres e-mail, niż używany do logowania się w portalu subskrypcji programu Visual Studio lub środowisku IDE programu Visual Studio, możesz dodać adres e-mail powiadamiania podczas dodawania subskrybenta albo podczas edytowania istniejącego subskrybenta.

Możesz wyeksportować subskrybentów ze swojej poprzedniej umowy i dodać ich do nowej, używając przycisku Dodaj zbiorczo. Uwaga: subskrybenci otrzymają wiadomość e-mail po przypisaniu im nowej subskrypcji. Dowiedz się więcej o eksportowaniu subskrybentów i używaniu funkcji Dodaj zbiorczo.

Jeśli w poprzedniej umowie masz więcej niż 200 subskrybentów, nasz zespół pomocy technicznej może Ci pomóc. Wybierz pozycję „Pomoc techniczna dotycząca konta, subskrypcji i rozliczeń” i wybierz swój kraj. Zależnie od lokalizacji pomoc techniczna może być świadczona pocztą e-mail, przez czat lub telefonicznie.

Subskrypcje są zawsze przypisywane z najlepszą dostępną datą zakończenia. Jeśli na przykład umowa zawiera zamówienie z datą zakończenia 2020-06-20 i zamówienie z datą zakończenia 2021-06-20, pierwsza subskrypcja do przypisania z tych dwóch dostępnych zakończy się w dniu 2021-06-20. Jeśli masz zaufaną umowę w stanie z nadmiarowym przypisaniem, data zakończenia będzie przypadać po 3 latach od daty przypisania subskrypcji.
Umowy SLP i MPSA nie wygasają, ale w naszym portalu jest obecnie wymagana data zakończenia podczas aprowizacji umowy. Obecnie stosujemy datę zakończenia przypadającą co najmniej po 20 latach od każdego zamówienia w umowie SLP. Jeśli masz wiele zamówień w umowie SLP z różnych dni, będą one miały różne daty zakończenia.

Znalezione wyniki: 0.

Subskrypcja jest aktywna i może być używana od razu po przypisaniu w portalu administratora programu Visual Studio. Subskrybent może od razu zalogować się do portalu subskrybentów programu Visual Studio lub środowiska IDE programu Visual Studio i otrzyma powitalną wiadomość e-mail z informacją o przypisaniu subskrypcji.
Strona Korzyści związane z usługą Visual Studio Subscription pozwala wyświetlić i porównać pełną listę korzyści i oprogramowania do pobrania uwzględnionych w subskrypcji programu Visual Studio, zależnie od poziomu subskrypcji.
Zależnie od produktu pobranego przez subskrybenta można aktywować go, logując się za pomocą adresu e-mail związanego z subskrypcją lub zgłaszając klucz produktu w portalu subskrybentów programu Visual Studio.
Jeśli Twoja organizacja ma umowę Enterprise Agreement dotyczącą platformy Azure, deweloperzy mogą wybrać 50–150 USD środków na korzystanie z platformy Azure lub 50% rabatu na tworzenie oprogramowania i testowanie. Nie można zastosować obu tych korzyści do tej samej subskrypcji. Aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, jak włączyć deweloperom opcję cennika tworzenia i testowania, obejrzyj klip wideo „Pomoc dla subskrybentów w pełnym wykorzystaniu platformy Azure”.

Znalezione wyniki: 0.

Konto Microsoft (MSA) to osobiste konto e-mail należące do użytkownika, które umożliwia dostęp do usług firmy Microsoft, gdy organizacja nie używa zarządzanej dzierżawy dla usługi Office 365 lub Azure Active Directory. Konto służbowe należy do organizacji, które je wystawiła, i umożliwia dostęp do usług w dzierżawie usługi Office 365 lub Azure Active Directory. Aby uzyskać pełne informacje o różnicach między kontami MSA i kontami służbowymi, zobacz Informacje o różnicach w korzystaniu z kont MSA (kont Microsoft) i kont służbowych (usługa Azure Active Directory lub Office 365) oraz o tym, jaki może mieć to wpływ na organizację.

Dodanie alternatywnego konta umożliwia deweloperom dostęp do niektórych korzyści subskrypcji programu Visual Studio (środowisko IDE programu Visual Studio, usługa Azure DevOps i platforma Azure) z tożsamością inną, niż przypisana do subskrypcji. Nie zapewnia to kopii subskrypcji na drugim koncie, lecz umożliwia jedynie dostęp do dwóch korzyści za pomocą alternatywnego konta. Dowiedz się więcej o tożsamościach usługi Visual Studio Subscription.

Znalezione wyniki: 0.

Proces odnawiania subskrypcji zależy od sposobu ich zakupu.

Sprzedaż detaliczna: W przypadku subskrypcji kupionych w sklepie Microsoft Store otwórz sekcję oprogramowania biznesowego w sklepie Microsoft Store i przewiń w dół do sekcji programu Visual Studio, aby zobaczyć dostępne subskrypcje. Pamiętaj, aby wybrać poziom odnowienia subskrypcji i aktywować ją tutaj: https://my.visualstudio.com/subscriptions/activate.

Subskrypcje chmury: subskrypcji chmury nie trzeba odnawiać. Są one odnawiane automatycznie do czasu ich anulowania. Dowiedz się więcej na temat kupowania subskrypcji chmury.

Licencjonowanie zbiorowe: Aby odnowić subskrypcje zakupione w ramach licencjonowania zbiorowego, skontaktuj się z odsprzedawcą. Znajdź odsprzedawcę w Twojej okolicy.

Anulowanie subskrypcji chmury programu Visual Studio powoduje anulowanie automatycznego odnawiania. Subskrypcja trwa do normalnej daty odnowienia, po czym wygasa. Po wygaśnięciu subskrybent programu Visual Studio nie może już używać programu Visual Studio ani żadnych innych korzyści z subskrypcji.

Miesięczne subskrypcje chmury są anulowane pierwszego dnia następnego miesiąca. Jeśli anulujesz tylko część miesięcznych subskrypcji chmury, usuń użytkowników pierwszego dnia następnego miesiąca, aby aktywne subskrypcje były przypisane do odpowiednich osób.

Roczne subskrypcje chmury są anulowane pierwszego dnia miesiąca 12 miesięcy od pierwotnego zakupu lub 12 miesięcy od ostatniej opłaty za coroczne odnowienie. Jeśli na przykład roczna subskrypcja chmury programu Visual Studio Professional została kupiona 3 stycznia 2018 r., będzie aktywna do 1 lutego 2019 r., czyli daty automatycznego odnowienia na następny rok. Jeśli anulujesz subskrypcję między tym dniem a 1 lutego 2020 r., subskrypcja wygaśnie 1 lutego 2020 r. Nie ma zwrotu za częściowe anulowanie rocznych subskrypcji chmury w trakcie roku.

Więcej informacji o subskrypcjach chmury można znaleźć w temacie Sposób przetwarzania opłat.

Znalezione wyniki: 0.

Aby uzyskać dostęp do subskrypcji, należy zalogować się przy użyciu adresu e-mail, do którego jest przypisana subskrypcja. W większości przypadków subskrypcja została przypisana przez firmę lub szkołę, więc aby zalogować się do portalu dla subskrybentów, musisz użyć służbowego adresu e-mail i poświadczeń.
Jeśli nie masz pewności, jaki jest Twój służbowy adres e-mail lub poświadczenia usługi AAD, skontaktuj się z administratorem sieci. Ze względu na konieczność ochrony prywatności firma Microsoft nie może udostępniać informacji o poświadczeniach.

Jeśli subskrypcja została Ci udostępniona przez firmę lub szkołę, w sprawie uzyskania pomocy możesz skontaktować się z administratorami widocznymi na umowie. Po prostu otwórz stronę https://my.visualstudio.com/subscriptions i kliknij przycisk „Contact my Admin” (Kontakt z administratorem). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym artykułem Kontaktowanie się z administratorami subskrypcji.

Informacje o subskrypcjach są dostępne w portalu dla subskrybentów. Przejdź na stronę https://my.visualstudio.com/subscriptions, aby wyświetlić listę Twoich subskrypcji oraz dodatkowe informacje, takie jak data wygaśnięcia i informacje dotyczące pomocy technicznej. Ta strona pozwala też odnowić subskrypcje detaliczne.

Subskrypcje w chmurze zakupione za pośrednictwem usługi Visual Studio Marketplace odnawiają się automatycznie, więc jeśli używasz miesięcznej lub rocznej subskrypcji w chmurze, nie musisz martwić się o jej wygaśnięcie, dopóki jej nie anulujesz.

Dodanie alternatywnego konta do subskrypcji programu Visual Studio umożliwia dostęp do korzyści z subskrypcji, takich jak usługa Azure DevOps i platforma Azure, za pomocą tożsamości innej niż przypisana do subskrypcji. W przeszłości ta funkcja była dostępna tylko wtedy, gdy subskrypcja programu Visual Studio (VS) była przypisana do konta Microsoft (MSA). Funkcja została rozszerzona o konta służbowe w usłudze Azure Active Directory (Azure AD).

Nie zapewnia to kopii subskrypcji na drugim koncie, lecz umożliwia jedynie dostęp do dwóch korzyści za pomocą alternatywnego konta.
W przypadku wszystkich subskrypcji możesz dodać „konto służbowe”, aby można było używać tego konta z korzyściami, które wymagają logowania (środowisko IDE programu VS, usługa Azure DevOps i platforma Azure).

Dodawanie alternatywnego identyfikatora jest proste. Połącz się z usługą https://my.visualstudio.com/subscriptions, kliknij pozycję „Dodaj alternatywne konto”, wprowadź adres e-mail i kliknij pozycję „Dodaj”. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tożsamości alternatywnych, zapoznaj się z artykułem Alternatywne tożsamości.

Znalezione wyniki: 0.

Oprogramowanie dostępne do pobrania zależy od posiadanych subskrypcji. Jeśli masz więcej niż jedną subskrypcję, pobieranie dla subskrypcji najwyższego poziomu będzie widoczne w ramach wszystkich subskrypcji. Dzięki temu można łatwo pobrać potrzebne pliki bez przełączania między subskrypcjami.

Zapoznaj się z tą listą pobrań dostępnych według poziomu subskrypcji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pobrań, przeczytaj następujące artykuły:

Nie zawsze produkt wymaga aktywacji. W niektórych przypadkach można wielokrotnie używać jednego klucza. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli klucz produktu jest wymagany, podczas instalacji lub przy pierwszym użyciu pojawi się monit o jego wprowadzenie.

Klucze produktów można uzyskać w dwóch miejscach:

 • Podczas pobierania produktu można kliknąć link „Get Key” (Uzyskaj klucz) obok pobieranego produktu.
 • Klucze można także znaleźć na stronie Product Keys (Klucze produktów) w portalu dla subskrybentów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania i używania kluczy produktów, zobacz następujące artykuły:

Aby mieć dostęp do kluczy produktów po wygaśnięciu subskrypcji, należy wyeksportować przejęte klucze przed wygaśnięciem subskrypcji. Po jej wygaśnięciu nie będzie można pobrać kluczy.

Aby wyeksportować swoje klucze, po prostu kliknij link Export all keys (Eksportuj wszystkie klucze) w prawej części strony Product Keys (Klucze produktu). Zostanie utworzony plik XML o nazwie KeysExport.xml i będzie go można otworzyć lub zapisać. Plik należy otworzyć przy użyciu aplikacji obsługującej pliki XML. Plik można na przykład otworzyć jako skoroszyt tylko do odczytu w programie Excel. Plik będzie zawierać wszystkie żądane klucze, a także wszelkie klucze „statyczne”, które są automatycznie przejmowane w Twoim imieniu.

Znalezione wyniki: 0.

Dostępne korzyści różnią się w zależności od poziomu subskrypcji i mogą ulec zmianie. Aby dowiedzieć się, jakie korzyści są dostępne dla poszczególnych poziomów subskrypcji, odwiedź stronę https://visualstudio.microsoft.com/pl/vs/benefits/. Możesz wybrać subskrypcję, która Cię interesuje, a następnie zobaczyć, które korzyści są dostępne w różnych kategoriach — narzędzia, platforma Azure, oprogramowanie i pobieranie, usługi, szkolenia i pomoc techniczna.

Typy korzyści są różne, ale różnią się też metody ich aktywacji i używania. Na przykład wiele naszych korzyści jest udostępnianych przez partnerów i procesy konfigurowania kont, instalowania oprogramowania oraz korzystania z zasobów online istotnie się różnią.

Dla każdej korzyści dostępnej w portalu dla subskrybentów udostępniamy artykuły zawierające takie informacje, jak to, które subskrypcje je obejmują, a także kroki umożliwiające aktywowanie tych korzyści.

Aby dowiedzieć się więcej, przejdź na stronę https://docs.Microsoft.com/VisualStudio/subscriptions, kliknij pozycję „Subskrypcje” w lewym okienku nawigacji, a następnie wybierz pozycję „Zalety”.

Znalezione wyniki: 0.

Jeśli obecnie masz subskrypcję detaliczną, istnieją dwa sposoby odnowienia:

Uwaga: Aby zakwalifikować się do korzystania z cen odnowienia, musisz odnowić swoją subskrypcję w ciągu 30 dni od wygaśnięcia.

Miesięczne i roczne subskrypcje w chmurze są do czasu ich anulowania odnawiane automatycznie, więc nie trzeba podejmować żadnych działań w celu ich odnowienia.

Znalezione wyniki: 0.

Jako subskrybent programu Visual Studio możesz korzystać z platformy Microsoft Azure bez dodatkowych opłat. Dzięki comiesięcznym środkom na korzystanie z platformy Azure platforma Azure staje się osobistą piaskownicą do tworzenia i testowania. Masz możliwość udostępniania maszyn wirtualnych, usług w chmurze i innych zasobów platformy Azure. Kwoty środków różnią się w zależności do poziomu subskrypcji.

Za korzystanie z tych środków nie są naliczane opłaty. Są one zawarte w subskrypcji programu Visual Studio. Po wyczerpaniu przyznanych środków miesięcznych nie będzie można już ich używać do momentu zresetowania ich liczby w następnym miesiącu.

Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować środki na korzystanie z platformy Azure, zapoznaj się z sekcją „Kroki aktywacji” w artykule na temat środków na korzystanie z platformy Azure.

Miesięczne środki na korzystanie z platformy Azure dla subskrybentów programu Visual Studio są przeznaczone wyłącznie do indywidualnych zastosowań deweloperskich i testowych. Aby uruchamiać obciążenia produkcyjne, należy przejść na płatną subskrypcję platformy Azure, taką jak z cennikiem płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Środki musisz aktywować przy użyciu adresu e-mail skojarzonego z subskrypcją programu Visual Studio lub alternatywnego konta (aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z alternatywnych tożsamości, zapoznaj się z naszymi artykułem Alternatywne tożsamości).

Na subskrypcje platformy Azure utworzone w ramach korzyści z subskrypcji programu Visual Studio mogą mieć wpływ ograniczenia, które nie są nakładane na płatne subskrypcje. W niektórych lokalizacjach geograficznych może nie być możliwe tworzenie maszyn wirtualnych i usług platformy Azure, a pewne typy usług mogą być niedostępne. Domyślny limit przydziału może być niższy niż w przypadku płatnych subskrypcji.

Łączenie środków w pule jest niedostępne. Ta korzyść jest przeznaczona do użytku osobistego przez subskrybenta programu Visual Studio.

Miesięczne środki na korzystanie z platformy Azure dla subskrybentów programu Visual Studio są przeznaczone tylko do celów deweloperskich i testowych i nie są objęte gwarantowaną finansowo umową SLA. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do wstrzymania dowolnego wystąpienia (maszyny wirtualnej lub usługi w chmurze), które działa w sposób ciągły przez ponad 120 godzin lub które zostanie zidentyfikowane jako używane w środowisku produkcyjnym. Ta pojemność jest udostępniana subskrybentom programu Visual Studio na zasadzie dołożenia wszelkich starań. Nie ma gwarancji dostępności tej pojemności.

Za miesięczne środki nie można kupować następujących usług:

 • Plany pomocy technicznej
 • Application Insights
 • Subskrypcje programu Visual Studio
 • Azure DevOps
 • Visual Studio App Center
 • Produkty innych firm
 • Produkty sprzedawane za pośrednictwem witryny Visual Studio Marketplace
 • Produkty sprzedawane niezależnie od platformy Azure (na przykład Azure Active Directory — wersja Premium)

Aby kupić te usługi, należy usunąć limit wydatków i podać kartę kredytową na potrzeby rozliczeń.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak działają środki na korzystanie z platformy Azure, odwiedź naszą stronę Miesięczne środki na korzystanie z platformy Azure dla subskrybentów programu Visual Studio.

Znalezione wyniki: 0.

Nie możesz znaleźć potrzebnych informacji? Skontaktuj się z nami.

Pamiętaj, że w przypadku klientów szukających pomocy technicznej czas odpowiedzi jest dłuższy niż oczekiwany. Prosimy o cierpliwość. Aktualnie pracujemy nad jak najszybszą obsługą wszystkich zapytań.

Opinia