Przejdź do głównej zawartości
Visual Studio
Pomoc techniczna dla subskrypcji programu Visual Studio2023-09-28T11:23:08-07:00

Pomoc techniczna dla subskrypcji programu Visual Studio


      

Często zadawane pytania

Przeszukaj często zadawane pytania, aby znaleźć odpowiedzi dotyczące pomocy technicznej odnośnie subskrypcji, kont i rozliczeń. Użyj przycisków po prawej stronie, aby przełączać się między subskrybentem i administratorem.

Witryna dla administratorów zawiera wszystkie aktualności, klipy wideo i ważne linki. Oprócz tego możesz znaleźć pisemne informacje na temat roli administratora w naszej dokumentacji.

Jeśli jesteś superadministratorem, możesz dodawać i usuwać administratorów oraz innych superadministratorów. Administratorzy mogą tylko dodawać i usuwać subskrybentów i nie będą widzieć karty Zarządzanie administratorami na stronie Portal administracyjny.

Aby zarządzać administratorami:

 1. Wybierz kartę Zarządzanie administratorami w górnej części strony manage.visualstudio.com.
 2. Aby dodać administratora, wybierz pozycję Dodaj, wpisz nazwę oraz adres e-mail osoby, którą chcesz dodać, wybierz odpowiednią umowę z menu rozwijanego, wybierz język wiadomości powitalnej i wybierz superadministratora.
 3. Aby usunąć administratora, po prostu wybierz odpowiednią osobę, a następnie przycisk Usuń.

Subskrypcje w chmurze są zarządzane przez administratorów przypisanych do subskrypcji platformy Azure użytej do zakupu subskrypcji w chmurze. Właściciel subskrypcji jest automatycznie przypisywany jako pierwszy administrator.

Aby przypisać dodatkowych administratorów:

 1. Zaloguj się w witrynie Azure Portal pod adresem portal.azure.com
 2. Zaloguj się przy użyciu konta użytego do zakupu subskrypcji programu Visual Studio w chmurze.
 3. W okienku nawigacji po lewej stronie przewiń w dół do pozycji Zarządzanie kosztami i rozliczenia.
 4. Na liście Moje subskrypcje wybierz subskrypcję platformy Azure użytą do zakupu.
 5. Kliknij pozycję Kontrola dostępu na początku listy w okienku nawigacji po lewej stronie.
 6. Kliknij kartę Dodaj w górnej części strony.
 7. W okienku wysuwanym po prawej stronie kliknij nazwę subskrybenta, którego chcesz dodać jako administratora.
 8. Kliknij listę rozwijaną Rola w górnej części okienka, przewiń w dół i wybierz pozycję Administrator dostępu użytkowników.
 9. Kliknij pozycję Zapisz.

Dowiedz się więcej na temat administrowania subskrypcjami w chmurze.

Subskrypcje można przypisywać użytkownikom końcowym pojedynczo lub za pomocą funkcji dodawania zbiorczego, która umożliwia szybkie i łatwe przekazywanie większej liczby subskrybentów jednocześnie.

Aby przypisać subskrypcje pojedynczo:

 1. Wybierz kartę Zarządzanie subskrybentami w górnej części strony manage.visualstudio.com
 2. Wybierz pozycję Dodaj i wpisz nazwę i adres e-mail użytkownika, do którego chcesz przypisać subskrypcję.
  1. Jeśli w Twojej organizacji jest używana usługa Azure Active Directory, w polu Nazwa będą wyszukiwane osoby w bieżącym katalogu. Możesz wybrać pozycję z wyników wyszukiwania lub dodać osobę ręcznie.
 3. Jeśli chcesz, aby subskrybent miał dostęp do oprogramowania do pobrania po zalogowaniu w portalu subskrypcji programu Visual Studio, upewnij się, że przełącznik umożliwiający pobieranie plików w sekcji Ustawienia pobierania jest włączony.
 4. Uzupełnij sekcję Preferencje komunikacji, aby określić, w jakim języku wysłać subskrybentom wiadomość e-mail z powiadomieniem o przypisaniu.
 5. Jeśli chcesz dodać notatki powiązane z przypisaniem, zaznacz pole Dokumentacja.
 6. Wybierz pozycję Dodaj w dolnej części panelu wysuwanego, aby zakończyć przypisywanie subskrypcji. Subskrybent otrzyma wiadomość e-mail i będzie mógł natychmiast rozpocząć korzystanie z subskrypcji programu Visual Studio (nie musi aktywować subskrypcji).

Aby przypisać subskrypcje zbiorczo:

 1. Wybierz kartę Zarządzanie subskrybentami w górnej części strony manage.visualstudio.com.
 2. Wybierz pozycję Dodawanie zbiorcze, pobierz szablon programu Excel i zapisz kopię lokalną.
 3. Musisz uzupełnić wszystkie pola oprócz pola Dokumentacja.
  1. Sprawdź, czy żadne z pól formularza nie zawiera przecinków.
  2. Usuń spacje przed polami formularza i po nich.
  3. Sprawdź, czy nazwy nie zawierają dodatkowych spacji pomiędzy częściami imienia lub nazwiska (jeśli na przykład użytkownik ma dwuczęściowe imię „Maggie May” należy wpisać „MaggieMay”).
 4. Wróć do strony manage.visualstudio.com, wybierz pozycję Dodawanie zbiorcze i przekaż zapisaną kopię szablonu programu Excel.
 5. Po pomyślnym przekazaniu zostanie wyświetlona strona z potwierdzeniem, a nowi subskrybenci będą widoczni na liście subskrybentów. Subskrybenci otrzymają wiadomość e-mail i będą mogli natychmiast rozpocząć korzystanie z subskrypcji programu Visual Studio (nie muszą aktywować subskrypcji).

Przeczytaj informacje dotyczące przypisywania subskrypcji w portalu administratora subskrypcji programu Visual Studio, aby dowiedzieć się więcej na temat szybkiego i łatwego przypisywania subskrypcji. Dowiedz się więcej o zarządzaniu subskrypcjami programu Visual Studio z usługą GitHub Enterprise.

Jaki jest proces konfigurowania usługi GitHub Enterprise?

Usługa GitHub Enterprise jest konfigurowana i zarządzana niezależnie od subskrypcji programu Visual Studio. Po zakupie subskrypcji programu Visual Studio z usługą GitHub Enterprise inicjowany jest proces konfigurowania konta w usłudze GitHub Enterprise, który odbywa się równolegle z zawarciem umowy w witrynie manage.visualstudio.com (ale oddzielnie). Ustanowienie tego konta usługi GitHub Enterprise może trochę potrwać.

Gdy firma skonfiguruje konto usługi GitHub Enterprise, subskrybenci, którym przypisano subskrypcje programu Visual Studio z usługą GitHub Enterprise, otrzymają wiadomość e-mail od usługi GitHub z powiadomieniem o połączeniu ich subskrypcji programu Visual Studio. Po otrzymaniu tej wiadomości e-mail subskrybenci mogą skontaktować się ze swoim administratorem organizacji w usłudze GitHub, aby otrzymać zaproszenie do odpowiedniej organizacji.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu subskrypcjami programu Visual Studio z usługą GitHub Enterprise. Zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą subskrybentów, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat procesu konfigurowania usługi GitHub Enterprise.

Osoby, którym przypisano subskrypcję otrzymują, okresowo informacje od zespołu programu Visual Studio, w tym wiadomość e-mail z informacją, że przypisano im subskrypcję. Jeśli wiadomości e-mail mają być wysyłane na adres e-mail inny niż ten, za pomocą którego te osoby logują się w   portalu subskrypcji programu Visual Studio lub w środowisku IDE programu VS, można dodać adres e-mail powiadamiania podczas dodawania subskrybenta lub edytowania istniejącego subskrybenta.

Możesz wyeksportować subskrybentów z poprzedniej umowy i dodać ich do nowej umowy przy użyciu przycisku dodawania zbiorczego.

Uwaga: subskrybenci otrzymają wiadomość e-mail po przypisaniu im nowej subskrypcji. Dowiedz się więcej na temat eksportowania subskrybentów i korzystania z funkcji dodawania zbiorczego. Jeśli masz więcej niż 200 subskrybentów w ramach poprzedniej umowy, nasz zespół pomocy technicznej może Ci pomóc. Wybierz pozycję Pomoc dotycząca konta, subskrypcji i rozliczeń, a następnie wybierz kraj/region. W zależności od lokalizacji może być dostępna pomoc techniczna za pośrednictwem poczty e-mail, czatu lub telefonu.

Jeśli nie widzisz prawidłowej liczby subskrypcji w ramach umowy, być może wybrano niewłaściwą umowę w portalu. Kliknij listę rozwijaną w lewym górnym rogu, aby wyświetlić wszystkie dostępne umowy. Jeśli nadal jest widoczna nieprawidłowa liczba subskrypcji, nasz zespół pomocy technicznej może Ci pomóc. Wybierz pozycję Pomoc dotycząca konta, subskrypcji i rozliczeń, a następnie wybierz kraj/region. W zależności od lokalizacji może być dostępna pomoc techniczna za pośrednictwem poczty e-mail, czatu lub telefonu.

Do subskrypcji przypisywana jest zawsze najkorzystniejsza dostępna data zakończenia. Jeśli na przykład umowa zawiera zamówienie z datą zakończenia 20.06.2020 i inne zamówienie z datą zakończenia 20.06.2021, pierwsza przypisana subskrypcja spośród dwóch dostępnych będzie miała datę zakończenia 20.06.2021. Jeśli masz zaufaną umowę z nadmierną alokacją, data zakończenia będzie przypadała 3 lata od daty przypisania subskrypcji.

Umowy SLP i MPSA nie wygasają, jednak obecnie podczas aprowizacji umowy w portalu wymagana jest data zakończenia. Obecnie używamy daty zakończenia przypadającej 20 lat od każdego zamówienia w ramach umowy SLP. Jeśli w ramach umowy SLP masz wiele zamówień z różnymi datami, będą one miały różne daty zakończenia.

Usługa GitHub Enterprise jest konfigurowana i zarządzana niezależnie od subskrypcji programu Visual Studio. Po zakupie subskrypcji programu Visual Studio z usługą GitHub Enterprise inicjowany jest proces konfigurowania konta w usłudze GitHub Enterprise, który odbywa się równolegle z zawarciem umowy w witrynie manage.visualstudio.com (ale oddzielnie). Ustanowienie tego konta usługi GitHub Enterprise może trochę potrwać.
Gdy firma skonfiguruje konto usługi GitHub Enterprise, subskrybenci, którym przypisano subskrypcje programu Visual Studio z usługą GitHub Enterprise, otrzymają wiadomość e-mail od usługi GitHub z powiadomieniem o połączeniu ich subskrypcji programu Visual Studio. Po otrzymaniu tej wiadomości e-mail subskrybenci mogą skontaktować się ze swoim administratorem organizacji w usłudze GitHub, aby otrzymać zaproszenie do odpowiedniej organizacji.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu subskrypcjami programu Visual Studio z usługą GitHub Enterprise. Zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą subskrybentów, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat procesu konfigurowania usługi GitHub Enterprise.

Jeśli po zalogowaniu się w witrynie https://manage.visualstudio.com/ nie widzisz umowy, którą zarządzasz, wykonaj następujące kroki:

 1. W prawym górnym rogu nagłówka strony portalu sprawdź, czy zalogowano się przy użyciu poprawnego adresu e-mail i dzierżawy.
 2. Skontaktuj się z superadministratorem, który dodał Cię jako administratora, aby upewnić się, jakiego aliasu należy używać, czy Cię nie usunięto oraz czy umowa nie wygasła. Jeśli żadne z tych prostych rozwiązań nie usunie problemu, skontaktuj się z pomocą techniczną, aby określić, czy faktycznie jesteś administratorem umowy.

Znalezione wyniki: 0.

Subskrypcja jest aktywna i gotowa do użycia natychmiast po przypisaniu w portalu administratora programu Visual Studio. Twój subskrybent może od razu zalogować się w portalu subskrybenta programu Visual Studio lub w środowisku IDE programu VS — otrzyma wtedy powitalną wiadomość e-mail z informacją, że subskrypcja została przypisana.

Na stronie korzyści usługi Visual Studio Subscription możesz zobaczyć i porównać listę wszystkich korzyści i programów do pobrania w ramach usługi Visual Studio Subscription w zależności od poziomu subskrypcji.

Poziomy subskrypcji przypisanych do deweloperów wskazują poziom programu Visual Studio IDE, do którego mają oni dostęp. Na przykład subskrypcja Visual Studio Professional nie ma dostępu do programu Visual Studio Enterprise. Upewnij się, że przypisano prawidłowy poziom.

Najnowsza wersja

 1. Poproś subskrybentów o zalogowanie się do portalu subskrypcji pod adresem https://my.visualstudio.com/benefits.
 2. Znajdź kafelek programu Visual Studio IDE w sekcji Narzędzia, a następnie kliknij link Pobierz w dolnej części kafelka korzyści.
 3. Nastąpi przekierowanie do strony Wyniki pobierania dla programu Visual Studio, na której można pobrać środowisko IDE.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami pobierania i instalowania.
 5. Natychmiast po zakończeniu instalowania będzie można zalogować się do środowiska IDE przy użyciu adresu e-mail, do którego przypisano subskrypcję. Nie jest wymagany żaden klucz produktu. Dowiedz się, jak uzyskać klucz produktu do użycia w środowisku offline.

Znajdowanie starszych wersji

Subskrybenci mogą również wyszukać i pobrać wcześniejsze wersje na stronie pobierania w portalu subskrypcji pod adresem https://my.visualstudio.com.

W zależności od produktu pobranego przez subskrybenta można go aktywować poprzez zalogowanie przy użyciu adresu e-mail powiązanego z subskrypcją lub poprzez użycie klucza produktu w portalu subskrybenta programu Visual Studio.

Jeśli Twoja organizacja ma Enterprise Agreement platformy Azure, subskrybenci mogą otrzymywać obniżone stawki za tworzenie i testowanie platformy Azure dla różnych usług platformy Azure, co umożliwia ekonomiczne tworzenie i testowanie. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat włączania warstwy cenowej Tworzenie i testowanie dla deweloperów, zobacz klip wideo Help your subscribers get the most out of Azure (Pomóż subskrybentom maksymalnie wykorzystać możliwości platformy Azure).

Znalezione wyniki: 0.

Konto Microsoft (konto MSA) to osobiste konto e-mail, którego właścicielem jest jedna osoba, używane w celu uzyskania dostępu do usług firmy Microsoft, gdy w organizacji nie jest używana dzierżawa zarządzana rozwiązania Microsoft 365 lub usługi Azure Active Directory. Konto służbowe to konto, którego właścicielem jest organizacja, która je wydaje, i jest używane w celu uzyskiwania dostępu do usług w dzierżawach rozwiązania Microsoft 365 i usługi Azure Active Directory. Aby uzyskać pełne informacje na temat różnic pomiędzy kontem Microsoft a kontem służbowym, zobacz 'Learn about the differences in using MSAs (Microsoft Accounts) vs. Work Accounts (Azure Active Directory or Microsoft 365) and how this may impact your organization' (Czym różni się korzystanie z kont Microsoft od korzystania z kont służbowych w przypadku rozwiązania Microsoft 365 i usługi Azure Active Directory oraz jaki ma to wpływ na Twoją organizację).

Dodanie alternatywnego konta umożliwia deweloperom dostęp do niektórych korzyści z subskrypcji usługi Visual Studio (VS IDE, Azure DevOps i Azure) przy użyciu innej tożsamości niż ta, do której jest przypisana subskrypcja. Alternatywny identyfikator nie dostarcza kopii subskrypcji do innego konta; Zapewnia tylko dostęp do dwóch korzyści przy użyciu alternatywnego konta. Przeczytaj więcej na temat tożsamości usługi Visual Studio Subscription.

Znalezione wyniki: 0.

Subskrypcje programu Visual Studio można kupować za pośrednictwem wielu kanałów, w tym w ramach  licencjonowania zbiorowego, w witrynie  Visual Studio Marketplace i w sklepie Microsoft Store.

Porównaj korzyści z subskrypcji i ceny , aby poznać zalety każdej subskrypcji programu Visual Studio. Zapoznaj się ze stroną korzyści subskrypcji, aby uzyskać pomoc w wyborze odpowiedniej subskrypcji.

Sklepie Microsoft

Detaliczne subskrypcje programu Visual Studio dostępne za pośrednictwem sklepu Microsoft Store to:

Każda z tych subskrypcji oferuje opcję zakupu początkowego lub odnowienia istniejącej subskrypcji. Cennik odnawiania uwzględnia znaczący rabat i jest dostępny tylko dla istniejących subskrypcji. Aby móc skorzystać z obniżonej ceny odnowienia subskrypcji, należy odnawiać subskrypcje, zanim wygasną.

Jeśli chcesz dokonać zakupu usługi Visual Studio raz bez subskrypcji lub dowolnych korzyści, które są zawarte w ramach subskrypcji, odwiedź stronę Microsoft Store for Visual Studio Professional 2019.

Witryna Visual Studio Marketplace

Miesięczne subskrypcje umożliwiają wypożyczanie programu Visual Studio i usługi Azure DevOps bez długoterminowej umowy. Rozliczanie jest obsługiwane za pośrednictwem subskrypcji platformy Microsoft Azure. Jeśli nie masz jeszcze subskrypcji platformy Azure, możesz skonfigurować ją bezpłatnie podczas dokonywania pierwszego zakupu.

Przeczytaj więcej na temat comiesięcznych rozliczeń subskrypcji programu Visual Studio.

Licencjonowanie zbiorowe

Subskrypcje licencjonowania zbiorowego są dostępne, gdy organizacja musi zakupić dużą liczbę subskrypcji. Przeczytaj więcej na temat zakupów w ramach licencjonowania zbiorowego.

Miesięczne Visual Studio subskrypcji (i roczne subskrypcje zakupione przed grudniem 2018 r.) są rozliczane za pośrednictwem platformy Azure, a rachunek można znaleźć w Azure Portal.

Aby wyświetlić fakturę Visual Studio subskrypcji:

 1. Zaloguj się w witrynie Azure Portal.
 2. Kliknij blok Cost Management + Billing w menu, aby znaleźć przegląd, listę subskrypcji i faktury.

Subskrypcje programu Visual Studio można nabyć na kilka sposobów, a proces odnawiania istniejących subskrypcji zależy od sposobu ich zakupu.

Jak odnowić subskrypcje detaliczne

Jeśli obecnie masz subskrypcję detaliczną, istnieją dwa sposoby jej odnowienia:

Jak odnowić subskrypcje chmury

Subskrypcje chmury są zakupione za pomocą Visual Studio Marketplace. Miesięczne i roczne subskrypcje chmury są odnawiane do momentu ich anulowania, dlatego nie trzeba wykonywać żadnych czynności w celu odnowienia.

Jak odnowić subskrypcje zakupione w ramach licencjonowania zbiorowego

Jeśli Twoja subskrypcja jest świadczona przez Twoją służbę, prawdopodobnie została zakupiona i odnowiona w ramach umowy licencjonowania zbiorowego firmy. Możesz skontaktować się z administratorem, korzystając z przycisku skontaktuj się z administratorem w prawym górnym rogu portalu subskrypcje.

Aby anulować miesięczną i roczną subskrypcję zakupionych w ramach Visual Studio Marketplace, musisz zalogować się do portalu administracyjnego i ustawić liczbę subskrypcji dla umowy na zero.

Wykonaj następujące kroki, aby zmniejszyć liczbę subskrypcji:

 1. Zaloguj się na stronie https://manage.visualstudio.com
 2. Jeśli jesteś administratorem w więcej niż jednej umowie, wybierz żądaną umowę z listy rozwijanej.
 3. Wybierz ikonę przeglądu w lewym górnym rogu, aby wyświetlić informacje o subskrypcjach.
 4. Znajdź wpis dla subskrypcji, które chcesz anulować, a następnie wybierz pozycję Zmień ilość. Spowoduje to przejście do Visual Studio Marketplace, w którym będzie można zaktualizować ilość zakupu.
 5. Ustaw liczbę na zero (0). Twoje subskrypcje będą obowiązywać do momentu zaplanowania daty rozliczenia, ale nie będą odnawiane po osiągnięciu daty rozliczenia.

Wszystkie subskrypcje programu Visual Studio są licencjonowane na poszczególnych użytkowników. Każdy Licencjonowany Użytkownik może zainstalować oprogramowanie i używać go na dowolnej liczbie urządzeń do projektowania, opracowywania, testowania i demonstrowania swoich programów. Subskrypcje programu Visual Studio umożliwiają również licencjonowanemu użytkownikowi ocenę oprogramowania oraz symulowanie środowisk klienta w celu diagnozowania problemów związanych z programami. Każda dodatkowa osoba, która używa oprogramowania w ten sposób, musi również mieć licencję.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz oficjalny dokument dotyczący licencjonowania Microsoft Visual Studio.

Znalezione wyniki: 0.

Aby uzyskać dostęp do subskrypcji, należy zalogować się przy użyciu tego adresu e-mail, do którego jest przypisana subskrypcja. W większości przypadków subskrypcja została przypisana przez Twój zakład pracy lub instytucję edukacyjną, więc aby zalogować się do portalu dla subskrybentów, należy użyć służbowego adresu e-mail i poświadczeń.

Jeśli nie masz pewności, jakie masz poświadczenia służbowego adresu e-mail lub usługi AAD, skontaktuj się z administratorem sieci. Ze względu na zasady ochrony prywatności firma Microsoft nie może podawać informacji o poświadczeniach.

Jeśli Twoja subskrypcja została Ci udostępniona przez Twój zakład pracy lub instytucję edukacyjną, możesz skontaktować się z administratorami wymienionymi w umowie w celu uzyskania pomocy. Możesz użyć formularza „Skontaktuj się z moim administratorem” bezpośrednio z poziomu portalu Subskrypcje. Więcej informacji zawiera artykuł Kontaktowanie się z administratorem subskrypcji.

Informacje o subskrypcjach są dostępne w portalu dla subskrybentów. Nawiąż połączenie z tą stroną, aby wyświetlić listę subskrypcji i inne dane, takie jak daty wygaśnięcia i informacje o pomocy technicznej. W przypadku subskrypcji detalicznych na tej stronie można również odnowić swoją subskrypcję.

Subskrypcje chmury zakupione za pośrednictwem witryny Visual Studio Marketplace odnawiają się automatycznie, więc jeśli używasz miesięcznej lub rocznej subskrypcji chmury, nie musisz martwić się o jej wygaśnięcie, dopóki nie zostanie ona anulowana.

Dodanie alternatywnego konta do subskrypcji programu Visual Studio pozwala uzyskać dostęp do korzyści z subskrypcji, takich jak usługa Azure DevOps i platforma Azure, przy użyciu innej tożsamości niż ta, do której jest przypisana subskrypcja. W przeszłości ta funkcja była dostępna tylko wtedy, Visual Studio subskrypcji usługi (VS) została przypisana do konta Microsoft (MSA). Rozszerzyliśmy tę funkcję dla kont służbowych w usłudze Azure Active Directory (Azure AD).

Nie powoduje to udostępnienia kopii subskrypcji dla innego konta. Umożliwia to tylko uzyskanie dostępu do dwóch korzyści za pomocą alternatywnego konta.

W przypadku wszystkich subskrypcji możesz dodać „konto służbowe”, aby móc używać tego konta z korzyściami, które wymagają logowania (VS IDE, usługa Azure DevOps i platforma Azure).

Dodawanie alternatywnej tożsamości jest proste. Połącz się z witryną https://my.visualstudio.com/subscriptions, kliknij pozycję „Dodaj alternatywne konto”, wprowadź adres e-mail i kliknij pozycję „Dodaj”. Więcej informacji na temat korzystania z alternatywnych tożsamości zawiera artykuł Alternatywne tożsamości.

Znalezione wyniki: 0.

Dostępność oprogramowania do pobrania zależy od posiadanych subskrypcji. Jeśli masz więcej niż jedną subskrypcję, oprogramowanie do pobrania dostępne dla subskrypcji najwyższego poziomu będzie widoczne z poziomu wszystkich subskrypcji. Dzięki temu można łatwo pobierać potrzebne oprogramowanie bez konieczności przełączania się między subskrypcjami.

Zapoznaj się z tą listą oprogramowania do pobrania dostępnego dla poszczególnych poziomów subskrypcji. Więcej informacji o oprogramowaniu do pobrania zawierają następujące artykuły:

Aktywacja produktu nie jest zawsze wymagana. W niektórych przypadkach można wielokrotnie używać jednego klucza. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli klucz produktu jest wymagany, zostaniesz poproszony o jego wprowadzenie podczas instalacji lub przy pierwszym użyciu.

Klucze produktów można uzyskać w dwóch miejscach:

Aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania i używania kluczy produktów, zobacz następujące artykuły:

Aby mieć dostęp do kluczy produktów po wygaśnięciu subskrypcji, musisz wyeksportować przyznane klucze przed wygaśnięciem subskrypcji. Po jej wygaśnięciu pobranie kluczy będzie niemożliwe.

Aby wyeksportować klucze, po prostu kliknij link Eksportuj wszystkie klucze znajdujący się po prawej stronie w witrynie Klucze produktów. Zostanie utworzony plik XML o nazwie KeysExport.xml, który będzie można otworzyć lub zapisać. Otwarcie tego pliku jest możliwe przy użyciu aplikacji obsługującej pliki XML. Na przykład możesz otworzyć ten plik jako skoroszyt tylko do odczytu w programie Excel. Ten plik będzie zawierać wszelkie przyznane klucze, a także wszelkie klucze 'statyczne', które są przyznawane automatycznie.

Jeśli szukasz poprzednich wersji programu Visual Studio 2019, możesz znaleźć linki do pobrania do wydań, jak również instrukcje zawarte w artykule dotyczącym wersji programu Visual studio 2019 .

Jeśli potrzebujesz wcześniejszych wersji programu Visual Studio, takich jak Visual Studio 2017, zobacz starsze pliki do pobrania dla programu Visual Studio.

Lista kluczy produktów dostępnych w ramach subskrypcji programu Visual Studio jest dostępna w portalu subskrypcji na karcie klucze produktów pod adresem https://my.visualstudio.com/productkeys .

Aby uzyskać pomoc dotyczącą programu Visual Studio, zapoznaj się z dokumentacją środowiska IDE programu Visual Studio pod adresem https://docs.microsoft.com/visualstudio .

Znalezione wyniki: 0.

Typy korzyści są różne. Metody aktywacji i używania tych metod należy wykonać. Na przykład wiele z naszych korzyści jest zapewnianych przez partnerów. Procesy konfigurowania kont, instalowania oprogramowania i korzystania z zasobów online są bardzo różne.

Dla każdej korzyści dostępnej w portalu dla subskrybentów podano informacje, takie jak subskrypcje, które je zawierają, oraz kroki aktywowania korzyści.

Zapoznaj się z naszą dokumentacją, aby dowiedzieć się więcej (kliknij pozycję „Subskrypcje” w lewym okienku nawigacyjnym, a następnie wybierz pozycję „Korzyści”).

Dostępne korzyści różnią się w zależności od poziomu subskrypcji i mogą ulegać zmianie. Aby sprawdzić, jakie korzyści są dostępne dla każdego poziomu płatnej subskrypcji, odwiedź stronę https://visualstudio.microsoft.com/vs/benefits/ . Możesz wybrać subskrypcję, która Cię interesuje, a następnie zobaczyć, jakie korzyści są dostępne w różnych kategoriach — narzędziach, platformie Azure, oprogramowaniu i plikach do pobrania, usługach, szkoleniach oraz pomocy technicznej.

Subskrypcjami programu Visual Studio z usługą GitHub Enterprise zarządza się w dwóch częściach: 

 • Subskrypcja programu Visual Studio (Enterprise lub Professional) 
 • GitHub Enterprise 

Po przypisaniu subskrypcji programu Visual Studio z usługą GitHub otrzymasz wiadomość e-mail z informacją o tym, że administrator subskrypcji programu Visual Studio przypisał Ci subskrypcję. Wtedy możesz wyświetlić dostępne korzyści subskrypcji w witrynie https://my.visualstudio.com/benefits. Obejmuje to korzyść usługi GitHub Enterprise.

Usługa GitHub Enterprise jest zarządzana przez administratora usługi GitHub niezależnie od subskrypcji programu Visual Studio. Gdy firma skonfiguruje konto w usłudze GitHub Enterprise, otrzymasz wiadomość e-mail od usługi GitHub z powiadomieniem, że Twoja subskrypcja programu Visual Studio została połączona, a kafelek korzyści zostanie zaktualizowany. Skonfigurowanie tego konta może trochę potrwać i zależy od tego, czy firma ukończy proces konfiguracji. Po otrzymaniu wiadomości e-mail możesz skontaktować się z odpowiednim administratorem organizacji w usłudze GitHub i poprosić o zaproszenie do jego organizacji i/lub repozytorium.

Gdy administrator organizacji w usłudze GitHub wyśle zaproszenie, otrzymasz wiadomość e-mail od usługi GitHub, a kafelek korzyści zostanie ponownie zaktualizowany.

Po zaakceptowaniu zaproszenia do organizacji w usłudze GitHub wygląd kafelka korzyści w witrynie https://my.visualstudio.com/benefits zmieni się z „Oczekująca” na „Aktywowano” i będzie można zacząć korzystać z usługi GitHub Enterprise.

Poznaj więcej szczegółów na temat procesu konfigurowania usługi GitHub Enterprise.

Poziom subskrypcji identyfikuje poziom programu Visual Studio IDE, do którego masz dostęp. Na przykład subskrypcja Visual Studio Professional nie ma dostępu do programu Visual Studio Enterprise. Jeśli nie masz pewności, którego poziomu używasz, zapoznaj się z dostępnymi subskrypcjami, sprawdzając stronę subskrypcji w portalu.

Jak pobrać i aktywować

 1. Zaloguj się do portalu subskrypcji. 
 2. Aby uzyskać najnowszą wersję, znajdź kafelek programu Visual Studio IDE w sekcji Narzędzia, a następnie kliknij link  Pobierz w dolnej części kafelka korzyści.
 3. Nastąpi przekierowanie do strony Wyniki pobierania dla programu Visual Studio, na której będzie można pobrać środowisko IDE.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami pobierania i instalowania.
 5. Natychmiast po zakończeniu instalowania będzie można zalogować się do środowiska IDE przy użyciu adresu e-mail, do którego przypisano subskrypcję. Nie jest wymagany żaden klucz produktu. Dowiedz się, jak przejąć klucz produktu , aby można było używać środowiska IDE, gdy jesteś w trybie offline.

Znajdowanie starszej wersji

Na  stronie pobierania w portalu subskrypcji możesz również wyszukać i pobrać wcześniejsze wersje.

Znalezione wyniki: 0.

Subskrypcje programu Visual Studio można kupować za pośrednictwem wielu kanałów, w tym w ramach  licencjonowania zbiorowego, w witrynie  Visual Studio Marketplace i w sklepie Microsoft Store.

Porównaj korzyści z subskrypcji i ceny , aby poznać zalety każdej subskrypcji programu Visual Studio. Zapoznaj się ze stroną korzyści subskrypcji, aby uzyskać pomoc w wyborze odpowiedniej subskrypcji.

Sklepie Microsoft

Detaliczne subskrypcje programu Visual Studio dostępne za pośrednictwem sklepu Microsoft Store to:

Każda z tych subskrypcji oferuje opcję zakupu początkowego lub odnowienia istniejącej subskrypcji. Cennik odnawiania uwzględnia znaczący rabat i jest dostępny tylko dla istniejących subskrypcji. Aby móc skorzystać z obniżonej ceny odnowienia subskrypcji, należy odnawiać subskrypcje, zanim wygasną.

Jeśli chcesz dokonać jednego zakupu usługi Visual Studio bez subskrypcji lub korzyści, które są zawarte w subskrypcji, odwiedź stronę Microsoft Store for Visual Studio Professional 2019.

Witryna Visual Studio Marketplace

Miesięczne subskrypcje umożliwiają wypożyczanie programu Visual Studio i usługi Azure DevOps bez długoterminowej umowy. Rozliczanie jest obsługiwane za pośrednictwem subskrypcji platformy Microsoft Azure. Jeśli nie masz jeszcze subskrypcji platformy Azure, możesz skonfigurować ją bezpłatnie podczas dokonywania pierwszego zakupu.

Przeczytaj więcej na temat comiesięcznych rozliczeń subskrypcji programu Visual Studio.

Licencjonowanie zbiorowe

Subskrypcje licencjonowania zbiorowego są dostępne, gdy organizacja musi zakupić dużą liczbę subskrypcji. Przeczytaj więcej na temat zakupu w ramach licencjonowania zbiorowego.

Subskrypcje Visual Studio można uzyskać na kilka sposobów, a proces odnawiania istniejących subskrypcji zależy od sposobu ich uzyskania.

Jak odnowić subskrypcje detaliczne

Jeśli obecnie masz subskrypcję detaliczną, istnieją dwa sposoby jej odnowienia:

[!Note] Aby zakwalifikować się do odnowienia cen, musisz odnowić subskrypcję w ciągu 30 dni od jej wygaśnięcia. W przypadku odnowienia za pośrednictwem Microsoft Store należy aktywować odnawianie przy użyciu klucza 5x5, który otrzymujesz, lub że twoja subskrypcja nie będzie mieć zaktualizowanej daty zakończenia lub zostanie odnowiona.

Jak odnowić subskrypcje w chmurze

Subskrypcje w chmurze to te, które zostały zakupione w Visual Studio Marketplace. Zarówno miesięczne, jak i roczne subskrypcje w chmurze są odnawiane do momentu ich anulowania, więc nie trzeba ich odnawiać.

Jak odnowić subskrypcje zakupione w ramach licencjonowania zbiorowego

Jeśli Twoja subskrypcja jest dostarczana przez Twoją pracę, prawdopodobnie zostanie zakupiona i odnowiona w ramach umowy licencji volume license firmy. Możesz skontaktować się z administratorem przy użyciu przycisku Skontaktuj się z moim administratorem w prawym górnym rogu portalu Subskrypcje.

Wszystkie subskrypcje programu Visual Studio są licencjonowane na poszczególnych użytkowników. Każdy Licencjonowany Użytkownik może zainstalować oprogramowanie i używać go na dowolnej liczbie urządzeń do projektowania, opracowywania, testowania i demonstrowania swoich programów. Subskrypcje programu Visual Studio umożliwiają również licencjonowanemu użytkownikowi ocenę oprogramowania oraz symulowanie środowisk klienta w celu diagnozowania problemów związanych z programami. Każda dodatkowa osoba, która używa oprogramowania w ten sposób, musi również mieć licencję.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz oficjalny dokument dotyczący licencjonowania Microsoft Visual Studio.

Miesięczne Visual Studio subskrypcji (i roczne subskrypcje zakupione przed grudniem 2018 r.) są rozliczane za pośrednictwem platformy Azure, a rachunek można znaleźć w Azure Portal.

Aby wyświetlić fakturę Visual Studio subskrypcji:

 1. Zaloguj się w witrynie Azure Portal.
 2. Kliknij blok Cost Management + Billing w menu, aby znaleźć przegląd, listę subskrypcji i faktury.

Aby anulować miesięczną i roczną subskrypcję zakupionych w ramach Visual Studio Marketplace, musisz zalogować się do portalu administracyjnego i ustawić liczbę subskrypcji dla umowy na zero.

Wykonaj następujące kroki, aby zmniejszyć liczbę subskrypcji:

 1. Zaloguj się na stronie https://manage.visualstudio.com
 2. Jeśli jesteś administratorem w więcej niż jednej umowie, wybierz żądaną umowę z listy rozwijanej.
 3. Wybierz ikonę przeglądu w lewym górnym rogu, aby wyświetlić informacje o subskrypcjach.
 4. Znajdź wpis dla subskrypcji, które chcesz anulować, a następnie wybierz pozycję Zmień ilość. Spowoduje to przejście do Visual Studio Marketplace, w którym będzie można zaktualizować ilość zakupu.
 5. Ustaw liczbę na zero (0). Twoje subskrypcje będą obowiązywać do momentu zaplanowania daty rozliczenia, ale nie będą odnawiane po osiągnięciu daty rozliczenia.

Znalezione wyniki: 0.

Miesięczne środki na korzystanie z platformy Azure zapewniają możliwość eksplorowania i wypróbowania różnych usług platformy Azure bez ponoszenia kosztów. Przykłady:

 • Hostowanie statycznej witryny internetowej
 • Publikowanie witryny platformy ASP.NET na platformie Azure
 • Wdrażanie witryny sieci Web z kontenerem
 • Wdrażanie witryny sieci Web na maszynie wirtualnej
 • Integrowanie danych i usług przy użyciu zaplecza bezserwerowego
 • Wdrażanie aplikacji internetowej w języku Python

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak działają środki na korzystanie z platformy Azure, odwiedź stronę Miesięczne środki na korzystanie z platformy Azure dla subskrybentów programu Visual Studio

Za korzystanie ze środków nie są naliczane opłaty. Są one zawarte w subskrypcji programu Visual Studio. Po wyczerpaniu środków, które zostały przydzielone na miesiąc, nie będzie można z nich korzystać do momentu ich zresetowania w następnym miesiącu.

Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować środki na korzystanie z platformy Azure, zobacz sekcję 'Kroki aktywacji' w artykule na temat środków na korzystanie z platformy Azure.

Miesięczne środki na korzystanie z platformy Azure dla subskrybentów programu Visual Studio są przeznaczone wyłącznie na potrzeby indywidualnych zastosowań deweloperskich i testowych. Aby móc uruchamiać obciążenia produkcyjne, należy przeprowadzić uaktualnienie do płatnej subskrypcji platformy Azure, na przykład zgodnej z cennikiem płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Aby aktywować środki, należy użyć adresu e-mail skojarzonego z subskrypcją programu Visual Studio lub konta alternatywnego (aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z alternatywnych tożsamości, zobacz artykuł Alternatywne tożsamości).

Subskrypcje platformy Azure utworzone w ramach korzyści dla subskrybentów programu Visual Studio mogą podlegać ograniczeniom, które nie obowiązują w przypadku subskrypcji płatnych. Niektóre lokalizacje geograficzne mogą być niedostępne na potrzeby tworzenia maszyn wirtualnych i usług platformy Azure. Niektóre typy usług również mogą być niedostępne. Domyślne limity przydziału mogą być niższe niż w przypadku subskrypcji płatnych.

Łączenie środków jest niedostępne. Ta korzyść jest przeznaczona do użytku osobistego przez subskrybentów programu Visual Studio.

Miesięczne środki na korzystanie z platformy Azure dla subskrybentów programu Visual Studio są przeznaczone tylko do celów deweloperskich i testowych i nie są objęte gwarantowaną finansowo umową SLA. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do wstrzymania dowolnego wystąpienia (maszyny wirtualnej lub usługi w chmurze) uruchomionego w sposób ciągły przez ponad 120 godzin lub używanego w środowisku produkcyjnym. Ta pojemność jest dostępna dla subskrybentów programu Visual Studio stosownie do możliwości i jej dostępność nie jest gwarantowana.

Miesięcznych środków nie można użyć do zakupu następujących usług:

 • Plany pomocy technicznej
 • Application Insights
 • Subskrypcje programu Visual Studio
 • Azure DevOps
 • Visual Studio App Center
 • Produkty innych firm
 • Produkty sprzedawane w witrynie Visual Studio Marketplace
 • Produkty sprzedawane niezależnie od platformy Azure (na przykład usługa Azure Active Directory — wersja Premium)

Aby kupić te usługi, należy usunąć limit wydatków i podać kartę kredytową na potrzeby rozliczeń.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak działają środki na korzystanie z platformy Azure, odwiedź stronę Miesięczne środki na korzystanie z platformy Azure dla subskrybentów programu Visual Studio.

Znalezione wyniki: 0.

Nie możesz znaleźć potrzebnych informacji?
Skontaktuj się z nami.

Oszczędzaj czas i uzyskaj pomoc techniczną, w ramach której postaramy się znaleźć dla Ciebie natychmiastowe rozwiązanie. Wybierz odpowiednią ścieżkę pomocy technicznej na podstawie Twojej roli.

Potrzebujesz pomocy w zakresie sprzedaży?

Skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych opcji.

Pamiętaj, że w przypadku klientów szukających pomocy technicznej, czas odpowiedzi jest dłuższy niż oczekiwany.
Prosimy o cierpliwość. Aktualnie pracujemy nad jak najszybszą obsługą wszystkich zapytań.

Opinia