Skip to content
Home/Visual Studio 2019 | Visual Studio/Getting Started Tutorials & Documentation | Visual Studio
Samouczki z wprowadzeniem i dokumentacja | Visual Studio2019-08-28T17:03:40-07:00

Rozpocznij pracę z programem Visual Studio

Dostosuj środowisko IDE, naucz się podstaw i w ciągu kilku minut przystąp do tworzenia swojej pierwszej aplikacji.

screenshot of Get Started with Visual Studio 2019 video

Obejrzyj: Konfigurowanie środowiska IDE

screenshot of video for Building your first app

Obejrzyj: Tworzenie pierwszej aplikacji

screenshot from Tips and Tricks video

Obejrzyj: Wskazówki i porady

screenshot of Debugging your code video

Obejrzyj: Debugowanie kodu

screenshot of video for Opening a project from Source

Obejrzyj: Otwieranie projektu ze źródła

Obciążenia programu Visual Studio

Zainstaluj tylko narzędzie i pakiety składników, których potrzebujesz do programowania w programie Visual Studio

Web & cloud

Windows

Mobile & gaming

Other toolsets

Free, fully-featured IDE for students, open-source and individual
developers

Free download

Professional developer tools, services, and subscription benefits for small
teams

Free trial

End-to-end solution to meet demanding quality and scale needs of teams of all
sizes

Free trial

Opinia