Przejdź do głównej zawartości
Visual Studio
Obsługa programu Visual Studio dla komputerów Mac2024-03-11T13:58:27-07:00

Pomoc techniczna dotycząca programu Visual Studio dla komputerów Mac

Często zadawane pytania

Sprawdź wymagania systemowe dla bieżącej i poprzednich wersji programu Visual Studio.

Instalator programu Visual Studio dla komputerów Mac ułatwia instalowanie narzędzi, pakietów i zestawów SDK wymaganych przez wybrane obciążenia i składniki. Aby zminimalizować braki w zgodności i zapewnić bezproblemową instalację, zalecamy sprawdzenie tej krótkiej listy kontrolnej w celu zapewnienia, że Twój komputer jest gotowy do uruchamiania programu Visual Studio dla komputerów Mac.

  • Zastosuj najnowsze aktualizacje: zapoznaj się z wymaganiami systemowymi tutaj. Program Visual Studio dla komputerów Mac wymaga co najmniej systemu Mac OS X El Capitan 10.11. Jednak, aby tworzyć aplikacje dla środowisk Xamarin.iOS, Xamarin.Mac lub .NET Core musisz mieć zainstalowany system macOS Sierra 10.12 lub nowszy.
  • Wykonaj ponowny rozruch przed rozpoczęciem instalacji programu Visual Studio dla komputerów Mac: to da gwarancję, że żadne oczekujące instalacje lub aktualizacje nie zakłócą instalacji.
  • Jeśli planujesz opracowywać aplikacje mobilne na platformie .NET (z rozszerzeniem Xamarin), dobrym pomysłem będzie wcześniejsze pobranie i zainstalowanie środowiska Xcode, ponieważ ten proces może zająć sporo czasu.

Aktualnie instalacja programu Visual Studio dla komputerów Mac w trybie offline nie jest dostępna. Jeśli chcesz używać tej funkcji, poinformuj nas o tym na forum Developer Community. Możesz również monitorować nasz plan, aby uzyskać informacje o nadchodzących funkcjach.

Najnowszą kompilację programu Visual Studio dla komputerów Mac w wersji zapoznawczej można pobrać i zainstalować za pośrednictwem kanału wersji zapoznawczej w programie aktualizacji środowiska IDE. Aby uzyskać informacje dotyczące przełączania się do kanału wersji zapoznawczej, zobacz artykuł Aktualizowanie programu Visual Studio dla komputerów Mac.

Dzienniki instalacji programu Visual Studio dla komputerów Mac można znaleźć w następującej lokalizacji:
~/Library/Logs/VisualStudioInstaller

Nie, korzystanie z wersji Community jest bezpłatne w przypadku wielu scenariuszy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Jeśli podczas instalacji wersji Community pojawi się monit o licencję, być może trzeba będzie zalogować się w celu aktywowania środowiska IDE. Postępuj zgodnie z instrukcjami dostępnymi tutaj.

Jeśli zakupiono subskrypcję programu Visual Studio Professional lub Enterprise (standardową lub w chmurze), to taka licencja może również zostać zastosowana do programu Visual Studio dla komputerów Mac. Licencji autonomicznych programu Visual Studio Professional 2022 nie można zastosować do programu Visual Studio dla komputerów Mac. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację dotyczącą subskrypcji.

Nie możesz znaleźć potrzebnych informacji?

Sprawdź, czy problem został już rozwiązany na forum Developer Community. Znajdź rozwiązanie swojego problemu lub odkrywaj obejścia, zgłoś problem lub zażądaj nowych funkcji.

Opinia