Przejdź do głównej zawartości
Visual Studio
Aplikacje mobilne dla wielu platform w języku Visual C++ | Visual Studio2020-11-24T16:16:19-08:00

Aplikacje mobilne dla wielu platform w języku Visual C++

Twórz aplikacje dla systemów Android, iOS i Windows przy użyciu jednego środowiska deweloperskiego

grafika dla systemów operacyjnych, które działają ze środowiskiem C++

Napisz raz, uruchamiaj wszędzie

Język C++ świetnie nadaje się do tworzenia aplikacji mobilnych.

Migruj istniejące biblioteki języka C++ na docelowe platformy Android, iOS i Windows albo używaj ich do tworzenia kompletnych natywnych aplikacji systemu Android w środowisku Xamarin, aplikacji natywnego interfejsu języka Java lub aplikacji dla systemu iOS. Możesz również tworzyć kompletne aplikacje Android Native-Activity w programie Visual Studio.

Szybkie rozpoczęcie pracy

Szablony kodu i przykłady pomocne w czasie tworzenia typowych funkcji aplikacji

W obszarze Visual C++ możesz znaleźć szeroką gamę szablonów dla międzyplatformowych aplikacji mobilnych, które pomogą zrealizować początkowe potrzeby związane z działaniem na wielu platformach.
Zrzut ekranu przedstawiający opcje szablonów mobilnych dla wielu platform
Współtworzenie oprogramowania za pomocą narzędzia Xcode

Współtworzenie oprogramowania za pomocą narzędzia Xcode

Bezproblemowe tworzenie aplikacji w programie Visual Studio i narzędziu Xcode

Importuj istniejące aplikacje dla systemu iOS z narzędzia Xcode do programu Visual Studio. Gdy aplikacja dla systemu iOS wymaga zmian innych niż zmiany kodu C++ (scenorys, projekt interfejsu użytkownika), możesz łatwo otworzyć projekt w narzędziu Xcode. Gdy zmiany zostaną wprowadzone, program Visual Studio sam załaduje ponownie projekt i można będzie kontynuować pisanie kodu C++.

Kompilowanie i uruchamianie

W zasięgu ręki

Do tworzenia natywnych plików binarnych systemów Android i iOS wykorzystuj popularne łańcuchy narzędzi oparte na kompilatorach Clang/GCC, narzędziach Gradle i Ant. W prosty sposób dodawaj nowe pliki i korzystaj ze stron właściwości, aby dostroić ustawienia kompilatora na potrzeby kompilowania, debugowania i optymalizowania plików binarnych dla wielu platform. Aby skrócić czas kompilacji, możesz również użyć funkcji zaawansowanych, takich jak wstępnie skompilowane nagłówki.

zrzut ekranu przedstawiający kompilację i uruchomienie MDD
Zaawansowane narzędzia do kodowania

Zaawansowane narzędzia do kodowania

Funkcja IntelliSense, refaktoryzacja i przeglądanie

Zyskaj niezrównaną wydajność pracy w programie Visual Studio dzięki środowisku do pełnego i ujednoliconego edytowania, przeglądania oraz refaktoryzacji udostępnionego kodu międzyplatformowego. Korzystaj z międzyplatformowej funkcji IntelliSense, aby wyświetlać interfejsy API platformy i sprawdzać poprawność kodu bez przeprowadzania kompilacji dla konkretnych platform.

Udostępnianie kodu

Ponowne używanie istniejących bibliotek C++

Korzystaj ze struktury udostępnionego projektu do udostępniania kodu wieloplatformowych aplikacji mobilnych w jednym rozwiązaniu za pomocą cienkiej warstwy kodu specyficznego dla platformy, który pozwala w łatwy sposób kompilować, debugować i wdrażać aplikacje działające na wielu platformach

Udostępnianie kodu
Skuteczne debugowanie

Skuteczne debugowanie

Debugowanie lokalne i zdalne, na emulatorach i urządzeniach

Skorzystaj z zaawansowanego środowiska debugowania programu Visual Studio w celu debugowania kodu Java i natywnych plików binarnych przeznaczonych na wiele platform. Podczas debugowania ich w emulatorze lub na urządzeniu ustawiaj punkty przerwania, szacuj wyrażenia, używaj wyrażeń kontrolnych lub wykorzystuj wizualizacje programu Natvis. Deweloperzy systemu Android mogą ponadto debugować pliki pakietu aplikacji skompilowane zewnętrznie bez konieczności przenoszenia wszystkich elementów do programu Visual Studio.

Bezpłatne, w pełni wyposażone środowisko IDE dla uczniów, deweloperów typu open source i indywidualnych deweloperów

Pobierz bezpłatnie

Profesjonalne narzędzia deweloperskie, usługi i korzyści z subskrypcji dla małych zespołów

Bezpłatna wersja próbna

Kompletne rozwiązanie dla zespołów dowolnej wielkości, spełniające ich wysokie wymagania co do jakości i skalowania

Bezpłatna wersja próbna

Opinia