Nowoczesne narzędzia sieci Web | Visual Studio - Visual Studio Skip to content
Nowoczesne narzędzia sieci Web | Visual Studio2020-10-20T10:34:42-07:00

Nowoczesne narzędzia internetowe

Program Visual Studio zawiera otwarte narzędzia i zapewnia elastyczność wymaganą przy tworzeniu i wdrażaniu nowoczesnych aplikacji internetowych

screenshot of language picker

ASP.NET...i nie tylko

Programuj aplikacje internetowe w językach ASP.NET, Node.js, Python, JavaScript

Z łatwością zmieniaj języki i typy projektów dzięki użyciu najlepszego na świecie edytora języków HTML5, CSS3 i JavaScript. Wykorzystaj zalety rozwiązań LESS i SASS, tak aby deweloperzy frontonu również mogli używać nowych możliwości.

Kontenery oprogramowania

Twórz, debuguj, testuj i wdrażaj kontenery oprogramowania

Bez obaw twórz i wdrażaj aplikacje dzięki narzędziom programistycznym do tworzenia kontenerów w programie Visual Studio. Twórz obrazy platformy Docker zawierające wszystkie zależności aplikacji, co ułatwia uruchamianie aplikacji w wielu usługach platformy Azure lub na innych hostach kontenerów.
screenshot of Visual Studio's Container development tools
screenshot of ASP .NET Core

Wiele platform

Środowiska ASP.NET Core i .NET Core działają w systemach Windows, Mac i Linux

Twórz usługi i aplikacje sieci Web przy użyciu środowiska ASP.NET Core w programie Visual Studio. Wdrażaj rozwiązania na dowolnym serwerze sieci Web lub stopniowo skaluj rozwiązanie do chmury na platformie Microsoft Azure. Jeśli chcesz, możesz programować w swoim ulubionym edytorze i systemie operacyjnym dzięki rodzinie projektów omnisharp.net.

Struktury internetowe

Angular, jQuery, Bootstrap, Django, Backbone.js i Express

Zwiększ wydajność dzięki zaawansowanym środowiskom dla sieci Web Program Visual Studio zawiera funkcję IntelliSense dla Twojego kodu JavaScript działającego po stronie klienta oraz udostępnia zaawansowaną obsługę nowoczesnych i popularnych środowisk dla sieci Web, takich jak Angular i Bootstrap.
screenshot of IntelliSense
screenshot of ASP.NET on GitHub

Kod Open Source

Środowiska ASP.NET i .NET Core zawierają kod na licencjach Apache i MIT i są dostępne na platformie GitHub

Widzisz błąd lub masz nowy pomysł? Otwórz problem lub wyślij żądanie pobierania. Wszystkie składniki środowiska uruchomieniowego ASP.NET i .NET Core CLR oraz zestawy SDK platformy Azure dla wszystkich języków są dostępne na platformie GitHub i można do nich wnosić swój kod. Dołącz już dziś!

Menedżerowie pakietów

LibMan, NuGet, npm

Dołącz do otwartej społeczności sieci Web i pobieraj biblioteki z wielu różnych źródeł. Menedżer NuGet oferuje zaawansowane biblioteki .NET po stronie serwera, menedżer Library Manager (LibMan), uproszczone narzędzie do uzyskiwania bibliotek po stronie klienta, umożliwia pobieranie z popularnych struktur i pakietów bibliotek tylko potrzebnych plików, a menedżer npm ściąga świetne narzędzia.

Package managers screenshot
screenshot of extensions

Rozszerzalny ekosystem

Rozszerzaj program Visual Studio, korzystaj z zasobów społeczności i bierz udział w jej życiu!

Dostosowuj program Visual Studio za pomocą tysięcy dostępnych rozszerzeń pochodzących z rosnącego ekosystemu — lub twórz własne rozszerzenia.

Skalowanie do chmury

Wdrażaj rozwiązanie na dowolnym hoście i skaluj je do chmury

Program Visual Studio zawiera zintegrowane narzędzia pozwalające wdrażać aplikację internetową na dowolnym hoście lub skalować ją do chmury platformy Microsoft Azure. Publikuj witryny internetowe i maszyny wirtualne oraz zarządzaj nimi z poziomu programu Visual Studio.

screenshot of deployment window
screenshot of code editor

Najlepszy edytor kodu

Wszystko pod ręką w najlepszym na świecie środowisku IDE

Pisz, edytuj, eksploruj, debuguj, testuj i wdrażaj kod w programie Visual Studio. Zarządzaj kodem źródłowym i śledź błędy oraz elementy pracy w pakiecie Azure DevOps lub na serwerze Team Foundation Server (TFS). Pracuj z wybranym przez siebie repozytorium Git, w tym z repozytoriami na platformie GitHub. Funkcja CodeLens zapewnia bezprecedensowe możliwości analizy kodu — wszystkie potrzebne informacje są dostępne na pojedynczej osi.

Dowiedz się więcej o edytowaniu w programie Visual Studio

Najlepszy debuger

Wszystko pod ręką w najlepszym na świecie środowisku IDE

Identyfikuj problemy dotyczące języka C#, JavaScript, Node.js, Python lub innego języka obsługiwanego w programie Visual Studio dzięki użyciu światowej klasy debugera. Diagnozuj usterki lokalnie lub zdalnie, w dowolnej przeglądarce lub w chmurze. Korzystaj z zalet zaawansowanej konfiguracji punktów przerwania, która ułatwia sprawowanie dokładnej kontroli wykonywania i elastyczne przeprowadzanie inspekcji stanu wielu widoków w programie Visual Studio.
screenshot of debugger

Bezpłatne, w pełni wyposażone środowisko IDE dla uczniów i studentów, deweloperów oprogramowania typu open-source i dla indywidualnych
deweloperów

Pobierz bezpłatnie

Profesjonalne narzędzia dla deweloperów, usługi i korzyści z subskrypcji dla małych
zespołów

Bezpłatna wersja próbna

Kompletne rozwiązanie dla zespołów dowolnego rozmiaru, spełniające ich wysokie wymagania co do jakości i
skalowania

Bezpłatna wersja próbna

Opinia