Przejdź do głównej zawartości
Visual Studio
Nowoczesne narzędzia sieci Web | Visual Studio2023-08-31T10:17:43-07:00

Nowoczesne narzędzia internetowe

Visual Studio oferuje otwarte narzędzia i elastyczność potrzebne do tworzenia i wdrażania nowoczesnych aplikacji internetowych

zrzut ekranu selektora języków

ASP.NET... i nie tylko

Programuj aplikacje internetowe w językach ASP.NET, Node.js, Python, JavaScript

Z łatwością zmieniaj języki i typy projektów dzięki użyciu najlepszego na świecie edytora języków HTML5, CSS3 i JavaScript. Wykorzystaj zalety rozwiązań LESS i SASS, tak aby deweloperzy frontonów również mogli używać nowych możliwości.

Kontenery oprogramowania

Twórz, debuguj, testuj i wdrażaj kontenery oprogramowania

Bez obaw twórz i wdrażaj aplikacje dzięki narzędziom programistycznym do tworzenia kontenerów w programie Visual Studio. Twórz obrazy platformy Docker zawierające wszystkie zależności aplikacji, co ułatwia uruchamianie aplikacji w wielu usługach platformy Azure lub na innych hostach kontenerów.

zrzut ekranu przedstawiający narzędzia deweloperskie kontenerów programu Visual Studio
zrzut ekranu przedstawiający platformę ASP .NET Core

Wiele platform

Środowiska ASP.NET Core i .NET Core działają w systemach Windows, Mac i Linux

Twórz usługi i aplikacje sieci Web przy użyciu środowiska ASP.NET Core w programie Visual Studio. Wdrażaj rozwiązania na dowolnym serwerze sieci Web lub stopniowo skaluj rozwiązanie do chmury na platformie Microsoft Azure. Jeśli chcesz, możesz kodować w swoim ulubionym edytorze i systemie operacyjnym dzięki witrynie omnisharp.net.

Struktury internetowe

Angular, jQuery, Bootstrap, Django, Backbone.js i Express

Zwiększ wydajność dzięki zaawansowanym środowiskom dla sieci Web Program Visual Studio zawiera funkcję IntelliSense dla języka JavaScript po stronie klienta, a także zapewnia zaawansowaną obsługę najpopularniejszych obecnie platform internetowych, takich jak Angular i Bootstrap.

zrzut ekranu przedstawiający funkcję IntelliSense
zrzut ekranu przedstawiający ASP.NET w usłudze GitHub

Kod Open Source

Środowiska ASP.NET i .NET Core zawierają kod na licencjach Apache i MIT i są dostępne na platformie GitHub

Widzisz błąd lub masz nowy pomysł? Otwórz problem lub wyślij żądanie pobierania. Wszystkie składniki środowiska uruchomieniowego ASP.NET i .NET Core CLR oraz zestawy SDK platformy Azure dla wszystkich języków są dostępne na platformie GitHub i można do nich wnosić swój kod.

Menedżerowie pakietów

LibMan, NuGet, NPM

Dołącz do otwartej społeczności sieci Web i pobieraj biblioteki z wielu różnych źródeł. NuGet oferuje zaawansowane biblioteki po stronie serwera platformy .NET, Menedżer biblioteki (LibMan) uproszczone narzędzie do pozyskiwania bibliotek po stronie klienta umożliwia uzyskanie tylko potrzebnych plików z popularnych pakietów struktury i biblioteki, a rozwiązanie NPM pobiera doskonałe narzędzia.

Zrzut ekranu menedżerów pakietów
zrzut ekranu rozszerzeń

Rozszerzalny ekosystem

Rozszerzaj program Visual Studio, korzystaj z zasobów społeczności i bierz udział w jej życiu!

Dostosowuj program Visual Studio za pomocą tysięcy dostępnych rozszerzeń pochodzących z rosnącego ekosystemu — lub twórz własne rozszerzenia.

Skalowanie do chmury

Wdrażaj rozwiązanie na dowolnym hoście i skaluj je do chmury

Program Visual Studio zawiera zintegrowane narzędzia pozwalające wdrażać aplikację internetową na dowolnym hoście lub skalować ją do chmury platformy Microsoft Azure. Publikuj witryny internetowe i maszyny wirtualne oraz zarządzaj nimi z poziomu programu Visual Studio.

zrzut ekranu przedstawiający okno wdrażania
zrzut ekranu edytora kodu

Najlepszy edytor kodu

Wszystko pod ręką w najlepszym na świecie środowisku IDE

Pisz, edytuj, eksploruj, debuguj, testuj i wdrażaj kod w programie Visual Studio. Zarządzaj kodem źródłowym i śledź błędy oraz elementy robocze w pakiecie Azure DevOps lub na serwerze Team Foundation Server (TFS). Pracuj z wybranym przez siebie repozytorium Git, w tym z repozytoriami na platformie GitHub. Funkcja CodeLens zapewnia bezprecedensowe szczegółowe informacje o kodzie, zbierając wszystkie potrzebne dane w pojedynczy wiersz.

Najlepszy debuger

Wszystko pod ręką w najlepszym na świecie środowisku IDE

Identyfikuj problemy dotyczące języka C#, JavaScript, Node.js, Python lub innego języka obsługiwanego w programie Visual Studio dzięki użyciu światowej klasy debugera. Diagnozuj usterki lokalnie lub zdalnie, w dowolnej przeglądarce lub w chmurze. Korzystaj z zalet zaawansowanej konfiguracji punktów przerwania, która ułatwia sprawowanie dokładnej kontroli wykonywania i elastyczne przeprowadzanie inspekcji stanu za pomocą wielu widoków w programie Visual Studio.

zrzut ekranu przedstawiający debugera

Opinia