Przejdź do głównej zawartości
Visual Studio
Po stronie klienta2022-01-12T09:51:31-08:00

Po stronie klienta

Program Visual Studio zapewnia doskonałą obsługę wielu typów struktur po stronie klienta.

Angular

Korzystaj z nowoczesnych możliwości platform internetowych, aby zapewniać środowiska podobne do aplikacji przy użyciu struktury Angular w środowisku IDE programu Visual Studio. Obsługiwane są szablony projektów Angular oraz pełna funkcja IntelliSense dla systemu wstrzykiwania zależności struktury Angular, a także powiązania szablonów i właściwości języka HTML.

Animowany obraz GIF przedstawiający działanie platformy Angular

VueJS

Program Visual Studio 2022 zawiera ulepszoną obsługę struktury Vue.js, która poprawia środowisko programowania podczas tworzenia aplikacji przy użyciu struktury Vue.js oraz języków JavaScript i TypeScript.

React.js

Utwórz nową aplikację ASP.NET Core za pomocą biblioteki React.js, używając szablonu projektu React.js. Korzystaj z pełnej obsługi edytowania kodu JavaScript z dynamiczną funkcją IntelliSense, a także całkowicie nowego edytora składni JSX.

zrzut ekranu przedstawiający React.js
animowany obraz GIF przedstawiający uruchomienie

Bootstrap

Twórz dynamiczne projekty internetowe, dla których priorytetem są urządzenia przenośne, za pomocą najpopularniejszej na świecie biblioteki składników frontonu. Bootstrap to zestaw narzędzi typu open source na potrzeby programowania w językach HTML, CSS i JS. Program Visual Studio ułatwia identyfikowanie klas pochodzących ze struktury CSS Bootstrap, wyświetlając logo na liście uzupełniania.

Opinia