Programowanie w środowisku Visual Studio2022-02-03T09:39:31-08:00

Tworzenie aplikacji

Wydajniejsze pisanie kodu

Programuj jak Scott

Scott przedstawia swoje środowisko pisania kodu, między innymi funkcję Live Unit Testing, dostosowywanie kursora oraz narzędzia diagnostyczne. Pokazuje też, jak Eksplorator chmury współdziała z witryną Azure Portal.

screenshot of Code like Scott video

Szybsze debugowanie

Leslie pokazuje, jak skrócić czas debugowania dzięki nowej funkcji wyszukiwania w oknach zmiennych automatycznych, zmiennych lokalnych i wyrażeń kontrolnych w programie Visual Studio 2022.

screenshot of save time debugging video

Zapisano układów okien

Wprowadzamy sposoby, dzięki którym program Visual Studio jest bardziej elastyczny, aby w dogodny dla siebie sposób uczyć się, nawigować i pisać kod. Wprowadziliśmy nowe motywy niestandardowe i elastyczne funkcje zarządzania dokumentami, takie jak karty kolorów.

Domyślne skróty klawiaturowe

Konfigurowanie skrótów klawiaturowych: Narzędzia > Opcje > Środowisko > Klawiatura

Rozwiń wszystkoZwiń wszystko

Wyszukiwanie w programie Visual StudioCtrl+Q
Przechodzenie do wszystkichCtrl+T lub Ctrl+,
Przechodzenie do typu / pliku / elementu członkowskiego / symboluCtrl+1+T/F/M/S
Przechodzenie wstecz / dalejCtrl+-/Ctrl+Shift+-
Przechodzenie do definicji / Wyświetlanie podglądu definicjiF12/Alt+F12
Przechodzenie do implementacjiCtrl+F12
Przechodzenie do następnego błęduCtrl+Shift+F12
Przechodzenie do następnego / poprzedniego wyniku na liścieF8/Shift+F8
Szybkie akcje / Sugestie refaktoryzacjiAlt + lub Ctrl + .
Informacje o metodzieCtrl+K,Ctrl+I
Dodawanie / usuwanie komentarzaCtrl+K,Ctrl+C/Ctrl+K,Ctrl+U
Usuwanie wiersza (bez kopiowania)Ctrl+Shift+L
Wklejanie z pierścieniowego buforu SchowkaCtrl+Shift+V
Przenoszenie kodu w górę / w dółAlt+/
Formatowanie dokumentu / zaznaczeniaCtrl+K,Ctrl+D/Ctrl+K,Ctrl+F
Otaczanie instrukcjami (…if/try/for each)Ctrl+K,Ctrl+S
Zmienianie nazwyCtrl+R,Ctrl+R
Hermetyzowanie polaCtrl+R,Ctrl+E
Usuwanie i sortowanie deklaracji usingCtrl+R,Ctrl+G
Metoda wyodrębnianiaCtrl+R,Ctrl+M
Poprzedni/następny wyraz podrzędnyCtrl+Alt+/
Dodaj karetkę do następnego/wszystkich dopasowańShift+Alt+./;
Debugowanie / Uruchamianie / ZatrzymywanieF5/Ctrl+5/+Shift+5
Przełącz punkt przerwaniaF9
PrzekraczanieF10
WkraczanieF11
WychodzenieShift+F11
Debugowanie wszystkich testów / Uruchamianie wszystkich testówCtrl+R,Ctrl+A/Ctrl+R,A
Ponownie uruchom debugowanie Ctrl+Shift+F5
Czyści wszystkie punkty przerwania w projecie Ctrl+Shift+F9
Włącza lub wyłącza punkt przerwania w bieżącym wierszu kodu. Wiersz musi mieć już punkt przerwania, aby to mogło działaćCtrl+F9
Otwiera okno dialogowe Nowy punkt przerwania Ctrl+B
Wyświetla okno Punkty przerwania Ctrl+Alt+B
Ustawia tymczasowy punkt przerwaniaF9+Shift+Alt,T
Wyświetla okno dialogowe procesów. Ctrl+Alt+P
Uruchom w miejscu ustawienia kursoraCtrl+F10
Ustaw nową instrukcję Ctrl+Shift+F10
Otwieranie Eksploratora rozwiązańCtrl+Alt+L
Otwieranie okna danych wyjściowychCtrl+Alt+O
Otwieranie listy błędówCtrl+,E
Otwieranie dodatku Team ExplorerCtrl+,Ctrl+M
Otwieranie punktów przerwaniaCtrl+Alt+B
Następne / poprzednie okno narzędziAlt+F6/Shift+Alt+F6
Zamykanie bieżącego okna narzędziShift+esc
Przechodzenie do dokumentu po lewej / prawej stronieCtrl+Alt+PgUp+PgDn
Otwieranie dokumentu: najnowszy / najstarszyCtrl+tab/Ctrl+Shift+tab
Stałe wyświetlanie okna podgląduCtrl+Alt+
Pełny ekran (maksymalny rozmiar okna / zmniejszone menu)Shift+Alt+

Rozszerzenia i integracje

Zachowaj wygodę dzięki naszym najpopularniejszym dodatkom zwiększającym produktywność

Bezpłatne, w pełni wyposażone środowisko IDE dla uczniów, deweloperów typu open source i indywidualnych deweloperów

Pobierz bezpłatnie

Profesjonalne narzędzia deweloperskie, usługi i korzyści z subskrypcji dla małych zespołów

Bezpłatna wersja próbna

Kompletne rozwiązanie dla zespołów dowolnej wielkości, spełniające ich wysokie wymagania co do jakości i skalowania

Bezpłatna wersja próbna

Opinia