Przejdź do głównej zawartości
Visual Studio
Programowanie w środowisku Visual Studio2023-05-15T12:52:36-07:00

Tworzenie aplikacji

Wydajniejsze pisanie kodu

Programuj jak Scott

Scott przedstawia swoje środowisko pisania kodu, między innymi funkcję Live Unit Testing, dostosowywanie kursora oraz narzędzia diagnostyczne. Pokazuje też, jak Eksplorator chmury współdziała z witryną Azure Portal.

Szybsze debugowanie

Leslie pokazuje, jak skrócić czas debugowania dzięki nowej funkcji wyszukiwania w oknach zmiennych automatycznych, zmiennych lokalnych i wyrażeń kontrolnych w programie Visual Studio 2022.

Zapisane układy okien

Wprowadzamy sposoby, dzięki którym program Visual Studio jest bardziej elastyczny, aby w dogodny dla siebie sposób uczyć się, nawigować i pisać kod. Wprowadziliśmy nowe niestandardowe motywy i elastyczne możliwości zarządzania dokumentami, takie jak kolorowe karty.

Domyślne skróty klawiaturowe

Konfigurowanie skrótów klawiaturowych: Narzędzia > Opcje > Środowisko > Klawiatura

Rozwiń wszystkoZwiń wszystko

Wyszukiwanie w programie Visual StudioCtrl+Q
Przechodzenie do wszystkichCtrl+T lub Ctrl+,
Przechodzenie do typu / pliku / elementu członkowskiego / symboluCtrl+1+T/F/M/S
Przechodzenie wstecz / dalejCtrl+-/Ctrl+Shift+-
Przechodzenie do definicji / Wyświetlanie podglądu definicjiF12/Alt+F12
Przechodzenie do implementacjiCtrl+F12
Przechodzenie do następnego błęduCtrl+Shift+F12
Przechodzenie do następnego / poprzedniego wyniku na liścieF8/Shift+F8
Szybkie akcje / Sugestie refaktoryzacjiAlt + lub Ctrl + .
Informacje o metodzieCtrl+K,Ctrl+I
Dodawanie / usuwanie komentarzaCtrl+K,Ctrl+C/Ctrl+K,Ctrl+U
Usuwanie wiersza (bez kopiowania)Ctrl+Shift+L
Wklejanie z pierścieniowego buforu SchowkaCtrl+Shift+V
Przenoszenie kodu w górę / w dółAlt+/
Formatowanie dokumentu / zaznaczeniaCtrl+K,Ctrl+D/Ctrl+K,Ctrl+F
Otaczanie instrukcjami (…if/try/for each)Ctrl+K,Ctrl+S
Zmień nazwęCtrl+R,Ctrl+R
Hermetyzuj poleCtrl+R,Ctrl+E
Usuwanie i sortowanie deklaracji usingCtrl+R,Ctrl+G
Wyodrębnianie metodyCtrl+R,Ctrl+M
Poprzedni/następny wyraz podrzędnyCtrl+Alt+/
Dodaj karetkę do następnego/wszystkich dopasowańShift+Alt+./;
Debugowanie / Uruchamianie / ZatrzymywanieF5/Ctrl+5/+Shift+5
Przełącz punkt przerwaniaF9
PrzekraczanieF10
WkraczanieF11
WychodzenieShift+F11
Debugowanie wszystkich testów / Uruchamianie wszystkich testówCtrl+R,Ctrl+A/Ctrl+R,A
Ponownie uruchom debugowanie Ctrl+Shift+F5
Czyści wszystkie punkty przerwania w projecie Ctrl+Shift+F9
Włącza lub wyłącza punkt przerwania w bieżącym wierszu kodu. Wiersz musi mieć już punkt przerwania, aby to mogło działaćCtrl+F9
Otwiera okno dialogowe Nowy punkt przerwania Ctrl+B
Wyświetla okno Punkty przerwania Ctrl+Alt+B
Ustawia tymczasowy punkt przerwaniaF9+Shift+Alt,T
Wyświetla okno dialogowe procesów. Ctrl+Alt+P
Uruchom w miejscu ustawienia kursoraCtrl+F10
Ustaw nową instrukcję Ctrl+Shift+F10
Otwieranie Eksploratora rozwiązańCtrl+Alt+L
Otwieranie okna danych wyjściowychCtrl+Alt+O
Otwieranie listy błędówCtrl+,E
Otwieranie dodatku Team ExplorerCtrl+,Ctrl+M
Otwórz punkty przerwaniaCtrl+Alt+B
Następne / poprzednie okno narzędziAlt+F6/Shift+Alt+F6
Zamykanie bieżącego okna narzędziShift+esc
Przechodzenie do dokumentu po lewej / prawej stronieCtrl+Alt+PgUp+PgDn
Otwieranie dokumentu: najnowszy / najstarszyCtrl+tab/Ctrl+Shift+tab
Stałe wyświetlanie okna podgląduCtrl+Alt+
Pełny ekran (maksymalny rozmiar okna / zmniejszone menu)Shift+Alt+

Rozszerzenia i integracje

Zapewnij sobie komfort dzięki naszym najpopularniejszym dodatkom zwiększającym produktywność

GitHub Extension
GitHub Extension
GitHub
2,4 mln instalacji

Rozszerzenie programu Visual Studio przenoszące przepływ GitHub do programu Visual Studio.

Productivity Power Tools 2017/2019
Productivity Power Tools 2017/2019
Zaawansowane narzędzia
74 tys. instalacji

Instaluje poszczególne rozszerzenia narzędzi Productivity Power Tools 2022.

Visual Studio Theme Pack
Visual Studio Theme Pack
Pakiet motywów programu Visual Studio
81 tys. instalacji

Kolekcja popularnych motywów, teraz dostępna dla programu Visual Studio.

Visual Assist
Visual Assist
Pomoc wizualna
1,3 mln instalacji

Ulepsza nawigację, refaktoryzowanie, generowanie kodu i pomoc w kodowaniu wraz ze specyficznymi narzędziami dla UE4.

Opinia