Przejdź do głównej zawartości
Visual Studio
Debugowanie, profilowanie i diagnozowanie kodu | Visual Studio2023-05-15T12:52:36-07:00

Szybko znajduj usterki

Odszukaj, diagnozuj i profiluj z łatwością

Debugowanie w wielu językach

Zaawansowane funkcje debugowania całego kodu

Natychmiast wyświetlaj informacje o swoich zmiennych w edytorze podczas debugowania. Użyj wskazówek danych, aby zobaczyć nazwę i bieżącą wartość zmiennej, rozwiń obiekt, aby zobaczyć jego elementy, i zmodyfikuj wartość zmiennej.

Dowolna platforma lub miejsce

Lokalnie, zdalnie i w środowisku produkcyjnym

Program Visual Studio umożliwia debugowanie kodu bez względu na miejsce jego wykonywania. Możesz między innymi uruchomić lokalną aplikację systemu Windows na komputerze lub w emulatorze systemu Android albo dołączyć zdalne wystąpienie platformy Azure, urządzenie z systemem iOS, konsolę do gier lub dowolną przeglądarkę internetową.

Możesz debugować błędy w trybie offline w środowisku produkcyjnym za pomocą na przykład funkcji IntelliTrace i dokładnej analizy plików zrzutów.

zrzut ekranu okna debugowania

Precyzyjna kontrola

Zdecyduj dokładnie, gdzie i kiedy chcesz przerwać i wstrzymać wykonywanie aplikacji

Użyj punktów przerwania, aby wstrzymać uruchomiony program w miejscu, w którym podejrzewasz, że wystąpiła usterka. Przejdź na wyższy poziom, używając zaawansowanych punktów przerwania z warunkami i akcjami do oceny bardziej złożonych scenariuszy lub punktów przerwania zależnych od użycia, aby łatwo debugować wspólne ścieżki w kodzie Twojej aplikacji.

Przejście do trybu debugowania w określonym wierszu jest znacznie łatwiejsze za pomocą uruchomiania do kursora lub szybkiemu przewijaniu do przodu Twojego debugowania bez utraty punktów przerwania przy użyciu polecenia „Wymuś uruchomienie do kursora”.

Elastyczna inspekcja stanu

To jest ten sam obraz tylko w motywie ciemnym

Po wstrzymaniu aplikacji w dowolnej lokalizacji program Visual Studio oferuje wiele sposobów zbadania wartości zmiennych w celu utworzenia lub zweryfikowania hipotezy.

Monitoruj wartość podczas przechodzenia przez kod; spójrz na zmienne lokalne i oceń złożone wyrażenia – bez opuszczania debugera. Możesz nawet interakcyjnie wykonywać zapytania głęboko w strukturze danych.

Otrzymuj powiadomienia, gdy coś pójdzie nie tak

Wyjątki to objawy usterek kodu i nieoczekiwanych sytuacji. Wyjątki spowodują awarię Twojej aplikacji lub po prostu staną się trudnymi do wyśledzenia błędami.

Funkcje debugowania programu Visual Studio umożliwiają skonfigurowanie powiadomień o zgłaszanych wyjątkach, a nawet wybranie konkretnych wyjątków, na których chcesz się skupić. W tym miejscu możesz natychmiast otrzymać alert wraz z informacjami o wewnętrznym wyjątku i analizą dotyczącą pustego odwołania — jest to tak samo łatwe jak w przypadku trafienia punktu przerwania.

Build rich cross-platform native apps

Uprość kontrolę i inspekcję złożonego kodu wielowątkowego

Debugowanie kodu wielowątkowego jest niezwykle trudne. Program Visual Studio umożliwia kontrolowanie wykonywania wielu wątków jednocześnie i zbadanie stanu w wielu wątkach w celu wyświetlenia dużego obrazu.

Wyświetl wszystkie stosy wywołań wątków w jednym widoku graficznym i oceń wyrażenia w wielu wątkach, aby porównać wartości. Prosto przeglądaj informacje o wątkach i zadaniach, flaguj je i blokuj. Szybko przełączaj się między kontekstami wykonania i używaj znaczników wątków, aby zobaczyć, które wiersze kodu są wykonywane w danym momencie.

Access everything you need in one place

Sięgaj tak głęboko, jak wymaga tego Twój kod

Czasem, szczególnie w przypadku kodu w języku C++ na poziomie systemu, diagnozowanie trudnych do znalezienia błędów wymaga pracy bliżej poziomu sprzętu. Visual Studio wspiera Cię, abyś mógł to zrobić za pomocą okna Pamięć, rejestry i dezasemblacja.

Build rich cross-platform native apps

Twórz szybkie i niezawodne aplikacje

Uzyskuj informacje ułatwiające kodowanie pod kątem wydajności. Użyj funkcji PerfTips i narzędzi diagnostycznych edytora, aby zrozumieć charakterystyki wydajności i pamięci Twojego kodu podczas debugowania.

Korzystaj z kompleksowych narzędzi do profilowania bez debugera, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o wydajności aplikacji, w tym w użyciu procesora CPU, procesora GPU i pamięci, szybkości reakcji interfejsu użytkownika i wykorzystaniu sieci.

Build rich cross-platform native apps

Narzędzie do wszystkich Twoich potrzeb

Niezależnie od tego, czy chcesz analizować użycie procesora CPU, czy śledzić niechciane alokacje pamięci za pomocą narzędzia alokacji platformy .NET, profiler wydajności ma narzędzie, które pomoże Ci w badaniu wydajności.

Comprehensive performance toolkit

Wizualizacje ułatwiające odnajdywanie problemów z wydajnością

Profiler wydajności jest bogaty w wizualizacje, takie jak flame graph w narzędziu użycia procesora CPU, aby śledzić ścieżki kodu, które zajmują większość czasu procesora CPU. Po znalezieniu interesującej funkcji w stosie wywołań przejdź bezpośrednio do kodu źródłowego, aby wprowadzić ulepszenia wydajności!

Visualize expensive code paths

Przegląd szczegółowych informacji w skrócie

Szybko uzyskuj szczegółowe informacje za pomocą strony podsumowania w narzędziu użycia procesora CPU! Najważniejsza funkcja, ścieżki aktywne, jest wyróżniona, umożliwiając bezpośrednie przejście do przyczyny problemów z wydajnością.

Summarized performance insights

Brak usterek niemożliwych do odtworzenia

Historia wykonywania kodu .NET

Gdy podczas edytowania naciskasz klawisz F5, aby przetestować kod .NET, występuje nieoczekiwane zachowanie lub błąd. Diagnozowanie tego błędu może czasem wymagać godzin poszukiwania w kodzie źródłowym odpowiedniego miejsca oraz wielokrotnego zgadywania podczas ustawienia punktu przerwania.

Narzędzia diagnostyczne i funkcja IntelliTrace programu Visual Studio pozwalają wyświetlać historię wykonywania kodu i przechodzić ponownie do odpowiedniego miejsca w celu zbadania stanu — bez punktów przerwania.

Opinia