Debugowanie, profilowanie i diagnozowanie | Visual Studio Skip to content
Debugowanie, profilowanie i diagnozowanie kodu | Visual Studio2020-11-09T10:33:37-08:00

Szybko znajduj usterki

Badaj, diagnozuj i profiluj z łatwością

Debugging screenshot

Debugowanie w wielu językach

Zaawansowane funkcje debugowania całego kodu

Szybkie wyświetlanie informacji dotyczących zmiennych w edytorze podczas debugowania. Użyj wskazówek danych, aby zobaczyć nazwę i bieżącą wartość zmiennej, rozwiń obiekt, aby zobaczyć jego elementy, i zmodyfikuj wartość zmiennej.

Dowolna platforma lub miejsce

Lokalnie, zdalnie i w środowisku produkcyjnym

Program Visual Studio umożliwia debugowanie kodu bez względu na miejsce jego wykonywania. Możesz między innymi uruchomić lokalną aplikację systemu Windows na komputerze lub w emulatorze systemu Android albo dołączyć zdalne wystąpienie platformy Azure, urządzenie z systemem iOS, konsolę do gier lub dowolną przeglądarkę internetową.

Możesz debugować błędy w trybie offline w środowisku produkcyjnym za pomocą na przykład funkcji IntelliTrace i dokładnej analizy plików zrzutów.

zrzut ekranu okna debugowania
Breakpoint screenshot

Precyzyjna kontrola

Decydowanie o miejscu i czasie przerwania wykonywania oraz zbadania stanu

Użyj punktów przerwania, aby wstrzymać działający program w miejscu, gdzie może znajdować się usterka. Analizuj szczegółowo każdy wiersz kodu, obserwując wartości zmiennych, zachowanie pamięci lub sprawdzając, czy gałąź kodu jest uruchomiona.

Nie wahaj się i zwiększ swoje możliwości: konfiguruj elastyczne warunki i akcje dla punktów przerwania.

Elastyczna inspekcja stanu

Wgląd w wartości zmiennych w czasie wykonywania

Po wstrzymaniu wykonywania aplikacji w dowolnym miejscu w programie Visual Studio możesz na wiele sposobów badać wartości zmiennych, aby sformułować lub zweryfikować hipotezę.

Monitoruj wartość podczas krokowego wykonywania kodu. Uzyskaj wgląd w zmienne lokalne i oceniaj złożone wyrażenia — wszystko to bez opuszczania debugera. Możesz nawet korzystać z interakcyjnych zapytań dotyczących głębokich struktur danych.

Zrzut ekranu przedstawiający sprawdzanie zmiennych podczas wstrzymania
Zrzut ekranu przedstawiający wyjątek

Wyjątki są dobre

Alerty o problemach

Wyjątki to objawy usterek kodu i nieoczekiwanych sytuacji. Powodują one awarię aplikacji lub stają się po prostu błędami, które bardzo trudno znaleźć.

Funkcje debugowania programu Visual Studio umożliwiają skonfigurowanie powiadomień o zgłaszanych wyjątkach, a nawet wybranie konkretnych wyjątków, na których chcesz się skupić. W tym miejscu możesz natychmiast otrzymać alert wraz z informacjami o wewnętrznym wyjątku i analizą dotyczącą pustego odwołania — jest to tak samo łatwe jak w przypadku trafienia punktu przerwania.

Prosta obsługa wątków

Łatwa kontrola i inspekcja złożonego kodu wielowątkowego

Kod wielowątkowy bardzo trudno debugować. Program Visual Studio pozwala kontrolować jednoczesne wykonywanie wielu wątków i badać ich stan w celu uzyskania pełnego obrazu sytuacji.

Pojedynczy widok graficzny pozwala przeglądać wszystkie stosy wywołań wątku i oceniać wyrażenia w wielu wątkach, aby porównać wartości. Prosto przeglądaj informacje o wątkach i zadaniach, flaguj je i blokuj. Szybko przełączaj się między kontekstami wykonywania i używaj znaczników wątków, aby zobaczyć, które wiersze kodu w danej chwili wykonują wątki.

zrzut ekranu przedstawiający wiele stosów wywołań w jednym widoku
Zrzut ekranu przedstawiający narzędzia do dezasemblacji i obsługi rejestrów

Poziom sprzętu

Praca na poziomie wymaganym przez kod

Czasem, szczególnie w przypadku kodu w języku C++ na poziomie systemu, diagnozowanie trudnych do znalezienia błędów wymaga pracy bliżej poziomu sprzętu. Ułatwiają to okna pamięci, rejestrów i dezasemblacji programu Visual Studio.

Zapobiegaj problemom z wydajnością

Tworzenie szybkich i stabilnych aplikacji

Uzyskuj informacje ułatwiające kodowanie pod kątem wydajności. Użyj funkcji PerfTips i narzędzi diagnostycznych edytora, aby zrozumieć charakterystyki wydajności i pamięci kodu podczas debugowania.

Korzystaj z kompleksowych narzędzi do profilowania bez debugera, aby uzyskać lepszy wgląd w wydajność aplikacji, w tym w użycie procesora CPU, procesora GPU i pamięci, szybkość reakcji interfejsu użytkownika i wykorzystanie sieci.

Zrzut ekranu przedstawiający okno Narzędzia diagnostyczne
Historia kodu z narzędziami diagnostycznymi i IntelliTrace

Brak usterek niemożliwych do odtworzenia

Historia wykonywania kodu .NET

Gdy podczas edytowania naciskasz klawisz F5, aby przetestować kod .NET, występuje nieoczekiwane zachowanie lub błąd. Diagnozowanie tego błędu może czasem wymagać godzin poszukiwania w kodzie źródłowym odpowiedniego miejsca oraz wielokrotnego zgadywania podczas ustawienia punktu przerwania.

Narzędzia diagnostyczne i funkcja IntelliTrace programu Visual Studio pozwalają wyświetlać historię wykonywania kodu i przechodzić ponownie do odpowiedniego miejsca w celu zbadania stanu — bez punktów przerwania.

Proste debugowanie interfejsu użytkownika

XAML i HTML to też kod

Wygląd aplikacji możesz dostosować podczas jej działania. Sprawdzając układ, nie musisz już polegać na danych czasu projektowania.

W przypadku aplikacji z interfejsem HTML lub XAML możesz zidentyfikować błędy warstwy interfejsu użytkownika przy użyciu funkcji debugowania kodu. Program Visual Studio pozwala też podczas działania aplikacji przeglądać model HTML DOM i wizualizować strukturę kodu XAML przy użyciu drzewa wizualnego XAML.

Zrzut ekranu przedstawiający drzewo wizualizacji XAML

Bezpłatne, w pełni wyposażone środowisko IDE dla uczniów i studentów, deweloperów oprogramowania typu open-source i dla indywidualnych
deweloperów

Pobierz bezpłatnie

Profesjonalne narzędzia dla deweloperów, usługi i korzyści z subskrypcji dla małych
zespołów

Bezpłatna wersja próbna

Kompletne rozwiązanie dla zespołów dowolnego rozmiaru, spełniające ich wysokie wymagania co do jakości i
skalowania

Bezpłatna wersja próbna

Opinia