Visual Studio Mobile Center — często zadawane pytania| Visual Studio2022-01-12T09:51:28-08:00

Visual Studio App Center
Często zadawane pytania

Ogólne

Platforma Visual Studio App Center pozwala zautomatyzować cykl życia aplikacji w systemie iOS, Android, Windows i macOS oraz zarządzać nim. Częściej wysyłaj aplikacje, z wyższą jakością i z większym zaufaniem. Podłącz swoje repozytorium i w ciągu kilku minut zautomatyzuj kompilacje, testuj na rzeczywistych urządzeniach w chmurze, rozsyłaj aplikacje do testerów wersji beta i monitoruj wykorzystanie w świecie rzeczywistym z użyciem danych o awariach i danych analitycznych. Wszystko w jednym miejscu.

Platforma Visual Studio App Center to nowa generacja platformy HockeyApp. Rozszerzamy możliwości platformy HockeyApp w zakresie dystrybucji, analizy i raportów o awariach przez dodanie funkcji ciągłej integracji i ciągłego testowania w celu zapewnienia kompleksowego rozwiązania dla deweloperów, dzięki któremu będą mogli szybciej i pewniej publikować aplikacje. W przyszłości platforma Visual Studio App Center stanie się preferowanym rozwiązaniem firmy Microsoft spełniającym wszystkie Twoje potrzeby związane z dystrybucją aplikacji i zarządzaniem nimi.

Platforma Visual Studio App Center to następna generacja platformy Xamarin Test Cloud, która zawiera całą funkcjonalność platformy Xamarin Test Cloud, a nawet więcej. Użytkownicy testowi mają dostęp do wszystkich tych samych urządzeń i funkcji, jak na platformie Xamarin Test Cloud, a ponadto do nowych funkcji, takich jak zestawy urządzeń i lepsze interfejsy API.
Szczegóły można znaleźć na naszej stronie pomocy technicznej App Center .

Konto i rozliczenia

Rozpoczęcie pracy z platformą Visual Studio App Center jest bezpłatne. Niektóre z naszych usług są całkowicie bezpłatne, a wszystkie pozostałe usługi oferują warstwę bezpłatną lub bezpłatną wersję próbną. Szczegóły cennika możesz zobaczyć tutaj.
Usługi platformy App Center są rozliczane wraz z subskrypcją platformy Azure.

Zabezpieczenia i ochrona prywatności

Platforma App Center wykorzystuje maszyny wirtualne do kompilacji kodu. Istnieje czysta maszyna wirtualna aprowizowana specjalnie dla Twojej kompilacji, która jest usuwana po jej zakończeniu. Pliki przekazane do podpisania kodu i hasło certyfikatu są również bezpiecznie przechowywane na naszych serwerach.
Tak. Chociaż platforma App Center zabrania przekazywania danych osobowych, firma Microsoft podejmuje środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa uruchomień testów przez różnych użytkowników:

 • Wszelkie aplikacje zainstalowane podczas uruchomienia testu są odinstalowywane
 • Cały magazyn lokalny urządzenia jest czyszczony
 • Urządzenia są przywracane do ustawień domyślnych

W efekcie testy i dane są zawsze uruchamiane na czystym urządzeniu, a inni klienci nie znajdą w nim żadnych danych.

Zgodność

Utworzyliśmy również wiele wstępnie skompilowanych integracji, a w tym kroki kompilacji testowania i dystrybucji w ramach pakietu Azure DevOps i integrację automatycznego monitora usterek z pakietem Azure DevOps i usługą Github.

Funkcje

Obecnie zapewniamy obsługę funkcji kompilacji, dystrybucji, awarii i analizy dla aplikacji w systemach iOS, Android i macOS oraz aplikacji platformy UWP. Obecnie zapewniamy obsługę funkcji testowania dla aplikacji w systemach iOS i Android.

Zapoznaj się z naszymi publicznymi planami dotyczącymi dodatkowych platform, które są na horyzoncie.

Nie. Chociaż usługi platformy App Center zostały zaprojektowane w celu zapewnienia zintegrowanego systemu, są one również w pełni modułowe, co pozwala na korzystanie z potrzebnych składników i kontynuowanie używania innych usług, które są Ci potrzebne. Oferujemy ponad 200 interfejsów API i interfejs wiersza polecenia, które zapewniają deweloperom pełną elastyczność podczas wybierania potrzebnych usług i sposobu korzystania z nich.
Nasz bieżący publiczny plan możesz znaleźć tutaj. Pamiętaj, że ciągle oceniamy potrzeby naszych klientów w celu dostosowania naszych planów, więc prosimy o przekazanie nam informacji o tym, co chcielibyście zobaczyć!
Obecnie obsługujemy repozytoria Git hostowane przez usługi GitHub i Bitbucket oraz pakiet Azure DevOps. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz Connecting to a Source Repository (Nawiązywanie połączenia z repozytorium źródłowym).
W przypadku repozytoriów hostowanych przez usługę GitHub są obsługiwane tylko moduły podrzędne usługi Git korzystające z protokołu HTTPS. W przypadku repozytoriów hostowanych przez usługę Bitbucket lub pakiet Azure DevOps obecnie są obsługiwane tylko nieuwierzytelnione moduły podrzędne usługi Git.
Nie. Platforma App Center automatycznie aprowizuje bezpiecznych agentów kompilacji systemu Mac w chmurze, więc możesz kompilować swoje aplikacje w systemie iOS z dowolnego miejsca, w każdej chwili i bez uzależnienia od fizycznego systemu Mac.
Funkcja kompilacji obecnie obsługuje aplikacje napisane w językach Objective-C, Swift, Java, C# (Xamarin) oraz JavaScript (React Native). Zapoznaj się z naszymi publicznymi planami dotyczącymi dodatkowych języków na horyzoncie.
Aby zapewnić maksymalną zgodność z jakością rzeczywistą, wszystkie testy interfejsu użytkownika dla systemów iOS i Android są uruchamiane na rzeczywistych urządzeniach.
Obecnie obsługujemy platformy Appium, Calabash, Espresso, Xamarin.UITest i XCUITest. Zespoły po raz pierwszy wybierające platformę testową zazwyczaj preferują użycie platformy natywnej dla ich platformy:

 • Espresso dla aplikacji w systemie Android
 • Xamarin.UITest dla aplikacji międzyplatformowych Xamarin
 • XCUITest dla aplikacji w systemie iOS

Platforma Appium może być dobrym wyborem dla zespołów mających doświadczenie z używaniem platform Appium albo Selenium lub dla zespołów mających aplikacje inne niż platformy Xamarin, które wymagają testów międzyplatformowych.

Test uruchamiania to proste, opcjonalne uruchomienie testu po pomyślnej kompilacji w celu zagwarantowania, że wynikowa kompilacja może zostać uruchomiona na rzeczywistym urządzeniu fizycznym. Testy uruchamiania są dostępne dla wszystkich użytkowników platformy App Center, którzy używają usługi kompilacji i nie wymagają żadnej obsługi skryptów testowych.
Do zainstalowania najnowszej wersji Twojej aplikacji przez testerów wystarczy powiadomienie e-mail i kliknięcie linku internetowego. Jeśli nasz zestaw SDK został zintegrowany z Twoją aplikacją, tester otrzymuje alert, jeśli otworzy aplikację i dostępna jest nowa wersja do pobrania. Może on wówczas zaktualizować aplikację od razu z tego miejsca.

Możesz też dystrybuować swoją aplikację za pośrednictwem publicznego adresu URL. Jeśli włączysz publiczną stronę pobierania, każda osoba mająca adres URL i identyfikator UDID znajdujący się w profilu aprowizacji będzie mogła uzyskać dostęp do aplikacji i pobrać ją.

Nie, platforma App Center nie nakłada ograniczenia na liczbę testerów wersji beta ani użytkowników aplikacji. W systemie iOS firma Apple ogranicza liczbę urządzeń w zależności od programu dewelopera, zobacz następne pytanie.
Maksymalny rozmiar kompilacji wynosi 4 GB.
W przypadku dystrybucji kompilacji alfa, beta lub na poziomie przedsiębiorstwa w systemie iOS musisz zarejestrować się w programie Apple Developer. Dostępne są dwa różne programy:

Program Apple Developer umożliwia dystrybucję własnych aplikacji za pośrednictwem sklepu App Store, a do celów testowych za pośrednictwem dystrybucji ad-hoc. Ten rodzaj dystrybucji jest ograniczony do 100 identyfikatorów UDID na typ urządzenia (iPhone, iPod, iPad, Apple Watch i Apple TV).

Program Apple Developer Enterprise jest przeznaczony do dystrybucji w ramach przedsiębiorstwa lub aplikacji biznesowych bez konieczności gromadzenia identyfikatorów UDID. Nie można go używać do przekazywania aplikacji do sklepu App Store.

Pamiętaj, że odpowiadasz za zapewnienie zgodności z warunkami i postanowieniami firmy Apple.

Chociaż wszystkie dane usługi App Center Analytics wygasają po 90 dniach, usługa App Center Analytics umożliwia ciągły eksport wszystkich danych analitycznych do usługi Azure Blob Storage. Azure Blob Storage to usługa przechowywania dużych ilości danych obiektów bez struktury, takich jak tekst lub dane binarne, dostęp do których jest możliwy z każdego miejsca na świecie za pośrednictwem protokołu HTTP lub HTTPS. Usługi Blob Storage możesz użyć do publicznego ujawnienia danych całemu światu lub do prywatnego przechowywania danych aplikacji. Eksportowanie danych do usługi Blob Storage to dobry wybór w przypadku, gdy planujesz dłuższe przechowywanie danych, ale niekoniecznie bardzo częste uzyskiwanie do nich dostępu. Dane będą eksportowane co minutę i zostanie utworzony nowy podfolder. Dane będą zapisywane w formacie rok/miesiąc/dzień/godzina/minuta.

Platforma App Center oferuje dwa sposoby eksportowania danych: eksport standardowy i niestandardowy. Eksport standardowy umożliwia eksportowanie danych jednym kliknięciem przy użyciu subskrypcji platformy Azure połączonej z aplikacją. Eksport niestandardowy zapewnia większą elastyczność, a konfiguracje zostaną dostosowane na platformie Azure.

Usługa App Center Analytics umożliwia ciągły eksport wszystkich danych analitycznych do usługi Azure Application Insights (Azure Monitor). Application Insights to usługa zarządzania wydajnością aplikacji (APM, application performance management) oferująca możliwość wykonywania zapytań, segmentacji, filtrowania i analizy użycia dla Twoich danych zdarzenia platformy App Center. Dodając zestaw SDK platformy App Center do swojej aplikacji i eksportując dane do zasobu typu aplikacji usługi Application Insights platformy App Center, uzyskasz dostęp do następujących funkcji:

 • Application Insights Analytics. Użyj zaawansowanego języka zapytań do analizy nieprzetworzonych danych zdarzenia i tworzenia wizualizacji. Wyniki zapytań możesz wyeksportować do usługi PowerBI lub programu Excel.
 • Użytkownicy, sesje i zdarzenia. Dowiedz się, ile osób używa każdej ze stron i funkcji Twojej aplikacji, a następnie posegmentuj te dane według kraju, przeglądarki lub innych właściwości, aby zrozumieć, dlaczego tak jest.
 • Lejki i przepływy użytkowników. Zrozum, jak użytkownicy nawigują w Twojej aplikacji. Identyfikacja wąskiego gardła. Odkryj sposoby zwiększenia współczynników konwersji i wyeliminuj problemy.
 • Przechowywanie. Odkryj, ilu użytkowników wraca do używania Twojej aplikacji. Dowiedz się, gdzie i dlaczego rezygnują.
 • Skoroszyty. Twórz interaktywne skoroszyty łączące w sobie wizualizacje analizy użycia, zapytania usługi Application Insights Analytics oraz tekst w celu udostępnienia szczegółowych danych swojemu zespołowi.
Tak. Jeśli używasz usług GitHub lub pakietu Azure DevOps i masz wystarczające uprawnienia do konfigurowania monitora usterek, platforma App Center może automatycznie tworzyć przypadki na podstawie zdarzeń krytycznych w celu skrócenia czasu na rozwiązanie. Aby zapoznać się z konkretnymi instrukcjami dotyczącymi konfigurowania monitora usterek, kliknij tutaj.

Opinia