Tworzenie aplikacji mobilnej za pomocą platformy Visual Studio App Center2020-11-23T14:01:45-08:00

Utwórz aplikację systemu Android w chmurze za pomocą platformy Visual Studio App Center

Poniżej przedstawiono procedurę konfigurowania potoku ciągłej integracji, dostarczania i opinii w ciągu kilku minut.

Rozpocznij za darmo

Krok 1. Tworzenie konta platformy App Center na stronie appcenter.ms

Zrzut ekranu logowania platformy App Center

Logowanie na platformie App Center

Krok 2. Tworzenie nowej aplikacji

Wybierz przycisk „Dodaj nowe”, a następnie wybierz pozycję Dodaj nową aplikację. Wprowadź nazwę nowej aplikacji. Wybierz pozycję „Android” jako docelowy system operacyjny i pozycję „Java” jako język, w którym planujesz pisać kod.

Zrzut ekranu z przyciskiem Dodaj nową aplikację

Przycisk Dodaj nowe

Zrzut ekranu z oknem dialogowym Dodawanie nowej aplikacji

Okno dialogowe ustawień nowej aplikacji

Krok 3. Konfigurowanie repozytorium

Wybierz usługę „Kompilacja” na pasku bocznym, a następnie wybierz repozytorium zawierające aplikację, którą chcesz skompilować na platformie App Center.

Po uwierzytelnieniu platforma App Center odbierze kod źródłowy. Wybierz z listy aplikację, którą chcesz skompilować.

Zrzut ekranu wyboru usługi repozytorium

Ekran łączenia z usługą

Krok 4. Konfigurowanie kompilacji i dystrybucji

Repozytorium jest teraz połączone i zostaną wyświetlone wszystkie istniejące gałęzie związane z opracowywaniem. Wybierz gałąź, którą chcesz skompilować, i wybierz pozycję „Konfiguruj kompilację”.

Zaznacz przełącznik „Podpisz kompilacje” i zaznacz pole wyboru, jeśli ustawienia narzędzia Gradle obsługują podpisywanie, lub przekaż magazyn kluczy w celu podpisania kompilacji do późniejszej dystrybucji.

Przełącz ustawienie „Dystrybuuj kompilacje”, aby automatycznie wysłać link do pobrania pocztą e-mail po ukończeniu kompilacji. Następnie wybierz przycisk „Zapisz i kompiluj”, aby rozpocząć proces.

Zrzut ekranu wyboru gałęzi

Konfigurowanie nowej kompilacji

Zrzut ekranu z przyciskiem Konfiguruj kompilację

Przycisk Konfiguruj kompilację

Zrzut ekranu konfiguracji kompilacji

Ustawienia konfiguracji kompilacji

Krok 5. Instalowanie aplikacji

Po pomyślnym ukończeniu kompilacji zostanie automatycznie wygenerowana wiadomość e-mail, która zostanie wysłana na urządzenie wraz z linkiem instalacji. Skonfigurowano pierwszy potok tworzenia aplikacji mobilnej za pomocą platformy App Center.

Obraz nowej aplikacji na urządzeniu z systemem Android

Opinia