Przejdź do głównej zawartości
Visual Studio
Oświadczenie o ochronie prywatności2018-01-10T09:25:56-08:00

Data ostatniej aktualizacji: pazdziernik 2013 r.

Microsoft chroni prywatnosc Klientów. Niniejsze oswiadczenie o ochronie prywatnosci dotyczy danych zebranych za posrednictwem uslug deweloperskich Microsoft („Uslugi”), nie dotyczy natomiast innych dostepnych w trybie online lub offline witryn, produktów lub uslug Microsoft.

Dane Klienta

Microsoft korzysta z Danych Klienta (zdefiniowanych w umowie zawartej przez Klienta z Microsoft) wylacznie w celu swiadczenia Uslug na rzecz Klienta. Moze to dotyczyc m.in. dzialan majacych na celu zapobieganie problemom, wykrywanie problemów oraz rozwiazywanie problemów wplywajacych na dzialanie Uslug. Moze to równiez obejmowac usprawnianie funkcji biezacego wykrywania zagrozen (takich jak zlosliwe oprogramowanie i spam) i biezacej ochrony przed nimi.

Czlonkowie Zespolu

Klient moze zezwolic na korzystanie z Uslug innym osobom („Czlonkowie Zespolu”). Aby uzyskac dostep do Uslug, Czlonkowie Zespolu musza wówczas zaakceptowac odpowiednie umowy o swiadczenie Uslug. Niniejsze oswiadczenie o ochronie prywatnosci dotyczy wszystkich osób uzyskujacych dostep do Uslug, w tym Czlonków Zespolu. Klient moze udostepniac Czlonkom Zespolu rózne informacje, w tym Dane Klienta. Klient moze dowolnie dobierac Czlonków Zespolu. Klient ponosi wylaczna odpowiedzialnosc za zarzadzanie dostepem Czlonków Zespolu do Danych Klienta.

Dane Konta

Dane Konta to informacje kontaktowe przekazane przez Klienta w ramach procesu rejestracji w ramach Uslug lub administrowania Uslugami. Dane Konta obejmuja imie, nazwisko, adres i numer telefonu bez wzgledu na to, czy zostaly zebrane podczas procesu rejestracji w ramach Uslug czy na etapie administrowania Uslugami.

Microsoft moze kontaktowac sie z Klientem w celu przekazania mu informacji dotyczacych rozliczen oraz waznych aktualizacji Uslug, w tym informacji o zabezpieczeniach i innych kwestiach technicznych zwiazanych z Uslugami. Microsoft moze równiez skontaktowac sie z Klientem w sprawie otrzymanych przez Microsoft od firm zewnetrznych zapytan dotyczacych korzystania z Uslug. Klient nie moze zrezygnowac z otrzymywania tej korespondencji, poniewaz jest ona istotnym elementem Uslug.

Za zgoda Klienta Microsoft moze wysylac mu ankiety o produktach lub promocyjne wiadomosci e-mail, aby poinformowac go o innych produktach lub uslugach oferowanych przez Microsoft i podmioty stowarzyszone Microsoft. Klient moze w dowolnej chwili zrezygnowac z otrzymywania biuletynów lub promocyjnych wiadomosci e-mail. W tym celu musi wykonac stosowne instrukcje zawarte w takich biuletynach lub wiadomosciach.

Udostepnianie informacji Klienta

Oprócz udostepniania przez Microsoft informacji Klienta opisanego w umowie zawartej przez Klienta z Microsoft lub w niniejszym oswiadczeniu o ochronie prywatnosci, Microsoft moze udostepniac lub przesylac informacje Klienta:

  • Za zgoda Klienta lub Czlonków Zespolu Klienta.
  • Innym podmiotom zaleznym i stowarzyszonym Microsoft lub w ramach transakcji handlowych takich jak fuzja lub sprzedaz aktywów.
  • Dostawcom lub przedstawicielom. W szczególnosci Microsoft moze udostepniac wspomniane informacje spólkom zaangazowanym przez Microsoft do swiadczenia uslug w imieniu Microsoft. W takim przypadku spólki te musza zachowac rzeczone informacje w poufnosci i nie moga z nich korzystac w celu innym niz swiadczenie uslug w imieniu Microsoft.
  • W celu przestrzegania przepisów prawa. Microsoft nie ujawni Danych Klienta osobom trzecim (w tym organom ochrony porzadku publicznego, innym jednostkom administracji publicznej lub stronom procesów cywilnych), chyba ze zwróci sie o to Klient lub bedzie to wymagane przez przepisy prawa. Jesli osoba trzecia zazada od Microsoft podania Danych Klienta, Microsoft podejmie próbe skierowania tej osoby bezposrednio do Klienta. W tym celu Microsoft moze podac osobie trzeciej podstawowe informacje kontaktowe Klienta. Jesli Microsoft zostanie zmuszony do ujawnienia Danych Klienta osobie trzeciej, dolozy uzasadnionych z handlowego punktu widzenia staran, aby powiadomic Klienta o takim ujawnieniu, o ile nie bedzie to niezgodne z przepisami prawa.
  • Aby chronic prawa lub wlasnosc Microsoft lub klientów Microsoft, w tym egzekwowac umowy i zasady Microsoft dotyczace korzystania przez Klienta ze wspomnianych uslug.
  • Dzialajac w dobrej wierze, ze takie udostepnienie lub ujawnienie jest niezbedne do ochrony osobistego bezpieczenstwa pracowników i klientów Microsoft lub calego spoleczenstwa.

Uslugi moga zawierac lacza do uslug osób trzecich, których zasady ochrony prywatnosci moga róznic sie od zasad obowiazujacych w Microsoft. Informacje o korzystaniu przez Klienta z takich uslug oraz inne informacje przekazane osobom trzecim podlegaja zasadom ochrony prywatnosci okreslonym przez te osoby trzecie. Microsoft zacheca do zapoznania sie z przyjetymi przez te osoby trzecie zasadami ochrony prywatnosci.

Zabezpieczenia

Microsoft chroni informacje Klienta. Microsoft korzysta z róznych procedur i technologii zabezpieczen, aby chronic informacje Klienta przed nieautoryzowanym dostepem, uzywaniem lub ujawnieniem. Na przyklad informacje Klienta sa przechowywane w systemach komputerowych, do których dostep jest ograniczony i które znajduja sie w kontrolowanych pomieszczeniach.

Inne informacje

Lokalizacja danych

O ile w niniejszym oswiadczeniu nie okreslono inaczej, dane moga byc zbierane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub innym kraju, w którym znajduja sie placówki Microsoft lub podmiotów stowarzyszonych, podmiotów zaleznych lub uslugodawców Microsoft. Microsoft przestrzega okreslonych przez amerykanski Departament Handlu zasad programów U.S.-EU Safe Harbor i U.S.-Swiss Safe Harbor dotyczacych zbierania, uzywania i przechowywania danych pochodzacych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Wiecej informacji na temat programu Safe Harbor oraz stosowne swiadectwa Microsoft mozna znalezc na stronie http://www.export.gov/safeharbor/.

Analiza danych dotyczacych korzystania z Uslug

Microsoft moze korzystac ze zagregowanych danych statystycznych oraz danych o tendencjach i sposobach korzystania z Uslug zebranych w ramach korzystania z Uslug przez Klienta w celu swiadczenia, obslugiwania, aktualizowania lub udoskonalania Uslug oraz produktów i uslug Microsoft.

Uslugi uwierzytelniania

Aby uzyskac dostep do Uslug, Klient lub uzytkownicy koncowi Klienta musza zarejestrowac sie przy uzyciu Konta Microsoft. Korzystanie z Konta Microsoft podlega postanowieniom oswiadczenia o ochronie prywatnosci dostepnego na stronie https://www.microsoft.com/privacystatement/pl-pl/core/default.aspx?componentid=pspMicrosoftAccountModule&View=description.

Zmiany w niniejszym oswiadczeniu o ochronie prywatnosci

Microsoft okresowo aktualizuje niniejsze oswiadczenie o ochronie prywatnosci, aby uwzglednic uwagi klientów oraz oddac zmiany zachodzace w Uslugach. W przypadku modyfikacji tego dokumentu zmieniona zostanie równiez data ostatniej aktualizacji znajdujaca sie u góry tego oswiadczenia. W przypadku istotnych zmian niniejszego dokumentu lub sposobu korzystania przez Microsoft z danych osobowych Klienta Microsoft powiadomi o tym fakcie Klienta w ramach bezposredniej korespondencji lub za posrednictwem powiadomienia opublikowanego przed wprowadzeniem takich zmian. Microsoft zacheca Klienta do regularnego zaznajamiania sie z tym oswiadczeniem w odniesieniu do uzywanych przez Klienta produktów i uslug, aby Klient na biezaco wiedzial, jak Microsoft chroni jego dane.

Kontakt z Microsoft

Microsoft zacheca do zglaszania uwag. Wszelkie watpliwosci dotyczace przestrzegania przez Microsoft zasad bezpieczenstwa lub ochrony prywatnosci nalezy zglaszac na adres vspriv@microsoft.com.

Visual Studio Privacy
Microsoft Corporation
Microsoft Way
Redmond, Washington, 98052-6399 USA

Pliki cookie

Wiekszosc witryn internetowych Microsoft korzysta z plików cookie — malych plików tekstowych zapisywanych na dysku twardym urzadzenia przez serwer sieciowy. Microsoft moze korzystac z plików cookie na potrzeby:

 • Przechowywania informacji o ustawieniach i preferencjach Klienta. Po wpisaniu nazwy miasta lub kodu pocztowego w celu wyswietlenia lokalnych wiadomosci lub prognozy pogody w witrynie Microsoft, Microsoft moze zapisac w pliku cookie ten kod pocztowy lub te nazwe miasta. Dzieki temu uzytkownik oszczedza czas, poniewaz nie musi za kazdym razem wpisywac tych samych danych.
 • Logowania, uwierzytelniania i wykrywania oszustw. Po zalogowaniu sie w witrynie lub usludze przy uzyciu konta Microsoft lub konta służbowe, Microsoft zapisuje w zaszyfrowanym pliku cookie na dysku twardym urzadzenia uzytkownika niepowtarzalny numer identyfikacyjny uzytkownika oraz date i godzine logowania. Dzieki temu uzytkownik moze przelaczac sie miedzy stronami bez koniecznosci kazdorazowego logowania sie na poszczególnych stronach. Po wylogowaniu wspomniane pliki cookie zostaja usuniete z jego komputera. Dzieki plikom cookie Microsoft moze takze udoskonalac proces logowania. Na przyklad w pliku cookie moze zostac zapisany adres e-mail uzytkownika (plik taki nie zostanie usuniety po wylogowaniu). Dzieki temu wspomniany adres moze zostac automatycznie wpisany do odpowiedniego pola, aby podczas nastepnego logowania uzytkownikowi pozostalo juz jedynie podac prawidlowe haslo. Uzytkownicy, którzy nie chca, aby te informacje byly przechowywane, moga zaznaczyc odpowiednia opcje na stronie logowania.
 • Analiza danych z witryny. Microsoft moze korzystac z plików cookie w celu liczenia niepowtarzalnych uzytkowników witryny lub uslugi lub w celu przygotowania innych zbiorczych statystyk dotyczacych dzialania witryn i uslug Microsoft. Statystyki te ulatwiaja Microsoft obsluge i doskonalenie dzialania tych witryn i uslug.
 • Reklama. Wiekszosc reklam w witrynach internetowych Microsoft jest wyswietlana za posrednictwem oprogramowania Microsoft Advertising. W przypadku wyswietlania Klientowi reklam internetowych Microsoft zapisuje na komputerze Klienta co najmniej jeden trwaly plik cookie, aby móc rozpoznac komputer Klienta, ilekroc jest na nim wyswietlana reklama. Microsoft wyswietla reklamy zarówno w swoich witrynach, jak i w witrynach swoich partnerów reklamowych i wydawniczych, moze zatem kompilowac dane dotyczace typów stron, tresci i reklam, które byly wyswietlane przez Klienta lub inne osoby korzystajace z komputera Klienta. Informacje takie sluza wielu celom, na przyklad ulatwiaja Microsoft zapewnienie, ze Klientowi nie sa wyswietlane caly czas te same reklamy. Ponadto na podstawie tych informacji Microsoft moze latwiej dobierac, a nastepnie wyswietlac Klientowi reklamy, które zdaniem Microsoft moga Klienta zainteresowac.

Niektóre z czesto uzywanych przez Microsoft plików cookie zostaly wymienione w ponizszej tabeli. Lista nie jest wyczerpujaca. Sluzy jedynie przedstawieniu przyczyn, dla których Microsoft korzysta z plików cookie. Po wyswietleniu jednej z witryn Microsoft moze ona zapisac na komputerze uzytkownika niektóre lub wszystkie z wymienionych ponizej plików cookie:

Nazwa pliku cookie Opis
MUID Identyfikuje niepowtarzalnych uzytkowników witryn Microsoft. Dostarcza danych analitycznych dotyczacych witryny i ulatwia procesy operacyjne.
TenantId Przechowuje identyfikator dzierzawcy.
SessID Nadaje niepowtarzalny identyfikator sesji uzytkownika. Dostarcza danych analitycznych dotyczacych witryny i ulatwia procesy operacyjne.
CC Zawiera kod kraju na podstawie procedury reverse IP address lookup.
Uwierzytelnianie konta Microsoft Pliki cookie uwierzytelnienia (np. IntuneID, wsresult) sa uzywane w przypadku, gdy uzytkownik loguje sie za pomoca konta służbowe.
RedirectToFullSite Zapisuje informacje, czy uzytkownik chce wyswietlic pelna witryne (zamiast wersji dla urzadzen przenosnych).

W przypadku wyswietlania stron Microsoft na dysku twardym uzytkownika moga zostac zapisane (oprócz plików cookie Microsoft) równiez pliki cookie niepochodzace od Microsoft. Wynika to czasami z faktu zaangazowania przez Microsoft osób trzecich do swiadczenia w imieniu Microsoft okreslonych uslug takich jak analiza danych dotyczacych okreslonej witryny.

Kontrola plików cookie

Opcje przegladarki sluzace do blokowania plików cookie. Wiekszosc przegladarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj mozna tak skonfigurowac ustawienia, aby blokowac te pliki.

Przyklad: aby zablokowac pliki cookie w programie Internet Explorer 9:

 1. Kliknij Narzedzia, a nastepnie wybierz Opcje internetowe.
 2. Kliknij karte Prywatnosc u góry okna.
 3. Przesun suwak w góre lub w dól, aby wybrac typy plików cookie, które chcesz zablokowac.

Instrukcje dotyczace blokowania plików cookie w innych przegladarkach sa dostepne na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Zablokowanie plików cookie moze uniemozliwic uzytkownikom logowanie sie w witrynach lub uslugach Microsoft oraz korzystanie z dostepnych w ramach tych witryn i uslug interaktywnych funkcji, które wymagaja takich plików.

Opcje przegladarki sluzace do usuwania plików cookie. Po zaakceptowaniu plików cookie mozna je pózniej usunac.

Przyklad: aby usunac pliki cookie w programie Internet Explorer 9:

 1. Kliknij Narzedzia, a nastepnie wybierz Opcje internetowe.
 2. Na karcie Ogólne wybierz Historie przegladania, a nastepnie kliknij przycisk Usun.
 3. W oknie podrecznym zaznacz pole obok tekstu Pliki cookie.
 4. Kliknij przycisk Usun.

Instrukcje dotyczace usuwania plików cookie w innych przegladarkach sa dostepne na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Po usunieciu plików cookie wszelkie ustawienia i preferencje kontrolowane przez te pliki, w tym preferencje dotyczace reklam, zostana usuniete i byc moze trzeba bedzie je ponownie utworzyc.

Opcje przegladarki sluzace do ochrony przed sledzeniem. Niektóre nowe przegladarki zostaly wyposazone w funkcje „Nie sledz”. Po wlaczeniu funkcja ta wysyla do odwiedzanych witryn sygnal, ze uzytkownik nie chce, aby jego aktywnosc byla sledzona. W zaleznosci od stosownych zasad ochrony prywatnosci witryny te moga jednak wykonywac dzialania uznawane przez uzytkownika za sledzenie (nawet w przypadku wyslania zadania „Nie sledz”).

Program Internet Explorer 9 i jego nowsze wersje korzystaja z funkcji Ochrona przed sledzeniem, która zapobiega automatycznemu wysylaniu przez witryny do osób trzecich informacji o wyswietleniu danej strony przez uzytkownika. Po zaladowaniu listy ochrony przed sledzeniem program Internet Explorer bedzie blokowac tresci osób trzecich, w tym pliki cookie, ze stron znajdujacych sie na tej liscie. Internet Explorer ograniczy liczbe wywolan do tych witryn, przez co zbiora one mniej informacji o Kliencie. Po wlaczeniu listy ochrony przed sledzeniem program Internet Explorer wysle zadanie „Nie sledz” do witryn odwiedzanych przez Klienta. Wiecej informacji o listach ochrony przed sledzeniem i ich obsludze mozna znalezc w oswiadczeniu o ochronie prywatnosci dotyczacym programu Internet Explorer lub w sekcji pomocy programu Internet Explorer.

Korzystanie z sygnalów nawigacyjnych

Strony internetowe Microsoft moga zawierac obrazy elektroniczne (tzw. sygnaly nawigacyjne lub jednopikselowe pliki gif), które moga byc uzywane w celu wykrywania oszustw, latwiejszego przesylania plików cookie do naszych witryn, liczenia uzytkowników, którzy odwiedzili te witryny oraz swiadczenia uslug pod wspólna marka. Microsoft moze umieszczac takie sygnaly nawigacyjne w swoich promocyjnych wiadomosciach e-mail i biuletynach w celu okreslenia, czy wiadomosci te zostaly otwarte i czy podjeto w zwiazku z nimi jakies dzialania.

Ponadto Microsoft moze umieszczac w swoich witrynach sygnaly nawigacyjne osób trzecich w celu sporzadzania zbiorczych statystyk. Sygnaly te moga umozliwic osobom trzecim zapisywanie plików cookie na komputerze uzytkownika i ich odczytywanie. Microsoft nie zezwala osobom trzecim na korzystanie z sygnalów nawigacyjnych w naszych witrynach w celu zbierania lub uzyskiwania dostepu do danych osobowych Klienta. Pomimo to uzytkownicy moga nie zezwolic na zbieranie i przetwarzanie danych przez takie osoby trzecie. W tym celu musza kliknac nastepujace lacza:

Opinia