Przejdź do głównej zawartości
Visual Studio
Zasady zachowania poufności informacji dotyczące wstępnych wersji rodziny produktów Visual Studio 2013 Preview2016-09-14T11:48:52-07:00

Zasady zachowania poufności informacji dotyczące wstępnych wersji rodziny produktów Visual Studio 2013 Preview

Ostatnia aktualizacja: maj 2013

Firma Microsoft dokłada wszelkich starań, aby chronić poufność informacji użytkowników, dostarczając oprogramowanie do komputerów osobistych zapewniające wydajną, skuteczną i wygodną pracę. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności są określone zasady zbierania i wykorzystywania danych obowiązujące w programie Microsoft Visual Studio 2013 Preview („Visual Studio”). Jest to wersja wstępna oświadczenia, zawierająca przede wszystkim informacje na temat funkcji komunikujących się z usługami internetowymi, lista nie jest kompletna.

Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika

Zobacz podsumowanie

Jeśli zaistnieje taka potrzeba, otwarcie zwracamy się do użytkownika o przekazanie informacji pozwalających na określenie jego tożsamości lub informacji kontaktowych. Wszelkie tego typu dane osobowe firma Microsoft oraz kontrolowane przez nią spółki zależne i filie wykorzystują do dostarczania usług lub przeprowadzania transakcji, których użytkownik zażądał lub do których upoważnił. Ponadto dane te mogą być używane w przypadku: uzyskiwania wymaganych dodatkowych informacji zwrotnych o dostarczonym użytkownikowi produkcie lub usłudze; przekazywania ważnych powiadomień dotyczących oprogramowania; działań związanych z poprawianiem produktu lub usługi (np. zapytania dotyczące błędów lub ankiety); przekazywania powiadomień o nowych wersjach produktów.

Poza przypadkami określonymi w niniejszym oświadczeniu podawane przez użytkownika informacje pozwalające na określenie jego tożsamości nie będą przekazywane do stron trzecich bez jego zgody. Firma Microsoft zatrudnia inne firmy do świadczenia w jej imieniu ograniczonych usług. Usługi te obejmują pakowanie, wysyłkę i dostarczanie zakupionych produktów i innych przesyłek pocztowych, odpowiadanie na zapytania klientów na temat produktów i usług, przetwarzanie rejestracji zdarzeń lub wykonywanie analiz statystycznych naszych usług. Takie firmy otrzymują od nas tylko te informacje o użytkowniku, które są potrzebne do świadczenia danej usługi, i nie mogą używać ich do jakichkolwiek innych celów.

Informacje zbierane przez firmę Microsoft lub do niej wysyłane mogą być przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub dowolnym innym kraju/regionie, gdzie znajdują się serwery firmy Microsoft bądź jej podmiotów stowarzyszonych, spółek zależnych lub usługodawców. Firma Microsoft przestrzega wytycznych programu Safe Harbor Departamentu Handlu USA dotyczących gromadzenia, używania i przechowywania danych pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

Informacje o użytkowniku, w tym treść przesyłanych wiadomości, mogą być przez firmę Microsoft użyte i ujawnione w celu: (a) zachowania zgodności z przepisami prawa lub gdy wymagają tego zgodne z prawem żądania lub procedury prawne; (b) ochrony praw lub własności firmy Microsoft lub jej klientów, w tym egzekwowania umów lub zasad określających warunki korzystania z usług; (c) w przypadku działania w dobrej wierze, że użycie lub ujawnienie tych informacji jest konieczne ze względu na ochronę osobistego bezpieczeństwa pracowników firmy Microsoft, klientów lub bezpieczeństwa publicznego. Ujawnienie danych osobowych może być również częścią transakcji spółki, np. w przypadku fuzji lub sprzedaży aktywów.

Więcej

Jeśli zaistnieje taka potrzeba, otwarcie zwracamy się do użytkownika o przekazanie informacji pozwalających na określenie jego tożsamości lub informacji kontaktowych. Wszelkie tego typu informacje firma Microsoft oraz kontrolowane przez nią spółki zależne i filie wykorzystują do dostarczania usług lub przeprowadzania transakcji, których użytkownik zażądał lub do których upoważnił. Ponadto dane te mogą być używane w przypadku: uzyskiwania wymaganych dodatkowych informacji zwrotnych o dostarczonym użytkownikowi produkcie lub usłudze; przekazywania ważnych powiadomień dotyczących oprogramowania; działań związanych z poprawianiem produktu lub usługi (np. zapytania dotyczące błędów lub ankiety); przekazywania powiadomień o nowych wersjach produktów.

Poza przypadkami określonymi w niniejszym oświadczeniu podawane przez użytkownika informacje pozwalające na określenie jego tożsamości nie będą przekazywane do stron trzecich bez jego zgody. Firma Microsoft zatrudnia inne firmy do świadczenia w jej imieniu ograniczonych usług. Usługi te obejmują pakowanie, wysyłkę i dostarczanie zakupionych produktów i innych przesyłek pocztowych, odpowiadanie na zapytania klientów na temat produktów i usług, przetwarzanie rejestracji zdarzeń lub wykonywanie analiz statystycznych naszych usług. Takie firmy otrzymują od nas tylko te informacje o użytkowniku, które są potrzebne do świadczenia danej usługi, i nie mogą używać ich do jakichkolwiek innych celów.

Informacje zbierane przez firmę Microsoft lub do niej wysyłane mogą być przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub dowolnym innym kraju/regionie, gdzie znajdują się serwery firmy Microsoft bądź jej podmiotów stowarzyszonych, spółek zależnych lub usługodawców. Firma Microsoft przestrzega wytycznych programu Safe Harbor Departamentu Handlu USA dotyczących gromadzenia, używania i przechowywania danych pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

Informacje o użytkowniku, w tym treść przesyłanych wiadomości, mogą być przez firmę Microsoft użyte i ujawnione w celu: (a) zachowania zgodności z przepisami prawa lub gdy wymagają tego zgodne z prawem żądania lub procedury prawne; (b) ochrony praw lub własności firmy Microsoft lub jej klientów, w tym egzekwowania umów lub zasad określających warunki korzystania z usług; (c) w przypadku działania w dobrej wierze, że użycie lub ujawnienie tych informacji jest konieczne ze względu na ochronę osobistego bezpieczeństwa pracowników firmy Microsoft, klientów lub bezpieczeństwa publicznego. Ujawnienie danych osobowych może być również częścią transakcji spółki, np. w przypadku fuzji lub sprzedaży aktywów.

Zbieranie i wykorzystywanie danych o komputerze użytkownika

Zobacz podsumowanie

Program Visual Studio zawiera funkcje komunikujące się z usługami internetowymi. Używanie tych funkcji wiąże się z przesyłaniem pewnych standardowych informacji z komputera użytkownika („standardowe informacje o komputerze”) do firmy Microsoft. Standardowe informacje o komputerze zwykle obejmują: adres IP, wersję systemu operacyjnego, wersję przeglądarki, identyfikator używanego sprzętu oznaczający producenta, nazwę i wersję urządzenia oraz ustawienia regionalne i językowe. Nie są to informacje umożliwiające identyfikację użytkownika, przypominają one raczej dane wysyłane przez przeglądarkę do witryn odwiedzanych przez użytkownika.

Ponieważ jest to wstępna wersja oprogramowania, niektóre z tych funkcji internetowych są domyślnie włączone, dzięki czemu firma Microsoft może zgromadzić odpowiednią ilość danych o pracy oprogramowania w celu poprawienia wersji, która będzie dostępna w sprzedaży. Ustawienia domyślne we wstępnej wersji oprogramowania niekoniecznie odzwierciedlają sposób, w jaki te funkcje zostaną skonfigurowane w wydaniu dostępnym w sprzedaży.

Więcej

Program Visual Studio zawiera funkcje komunikujące się z usługami internetowymi. Używanie tych funkcji wiąże się z przesyłaniem pewnych standardowych informacji z komputera użytkownika („standardowe informacje o komputerze”) do firmy Microsoft. Standardowe informacje o komputerze zwykle obejmują: adres IP, wersję systemu operacyjnego, wersję przeglądarki, identyfikator używanego sprzętu oznaczający producenta, nazwę i wersję urządzenia oraz ustawienia regionalne i językowe. Nie są to informacje umożliwiające identyfikację użytkownika, przypominają one raczej dane wysyłane przez przeglądarkę do witryn odwiedzanych przez użytkownika.

Ponieważ jest to wstępna wersja oprogramowania, niektóre z tych funkcji internetowych są domyślnie włączone, dzięki czemu firma Microsoft może zgromadzić odpowiednią ilość danych o pracy oprogramowania w celu poprawienia wersji, która będzie dostępna w sprzedaży. Ustawienia domyślne we wstępnej wersji oprogramowania niekoniecznie odzwierciedlają sposób, w jaki te funkcje zostaną skonfigurowane w wydaniu dostępnym w sprzedaży.

Bezpieczeństwo danych

Zobacz podsumowanie

Firma Microsoft przywiązuje dużą wagę do zapewnienia bezpieczeństwa informacji użytkownika. Stosowane są różne technologie zabezpieczeń, które chronią te informacje przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Na przykład dane osobowe udostępniane przez użytkowników są przechowywane na serwerach o ograniczonym dostępie, znajdujących się w strzeżonych ośrodkach.

Więcej

Firma Microsoft przywiązuje dużą wagę do zapewnienia bezpieczeństwa informacji użytkownika. Stosowane są różne technologie zabezpieczeń, które chronią te informacje przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Na przykład dane osobowe udostępniane przez użytkowników są przechowywane na serwerach o ograniczonym dostępie, znajdujących się w strzeżonych ośrodkach.

Zmiany w zasadach zachowania poufności informacji

Zobacz podsumowanie

Firma Microsoft może co pewien czas aktualizować niniejsze zasady zachowania poufności informacji. W przypadku każdej zmiany aktualizowana jest data ostatniej aktualizacji zamieszczona na początku tych zasad. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszych zasad w celu uzyskania informacji na temat stosowanych przez firmę Microsoft metod ochrony informacji.

Więcej

Firma Microsoft może co pewien czas aktualizować niniejsze zasady zachowania poufności informacji. W przypadku każdej zmiany aktualizowana jest data ostatniej aktualizacji zamieszczona na początku tych zasad. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszych zasad w celu uzyskania informacji na temat stosowanych przez firmę Microsoft metod ochrony informacji. W razie pytań dotyczących niniejszych zasad zachowania poufności informacji należy skontaktować się z firmą Microsoft pod adresem e-mail vspriv@microsoft.com.

Prywatność w programie Visual Studio

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052

Program poprawy jakości obsługi klienta (CEIP)

Zobacz podsumowanie

Program poprawy jakości obsługi klienta (CEIP) gromadzi podstawowe informacje o konfiguracji sprzętu użytkownika i sposobach korzystania przez niego z oprogramowania oraz usług. Umożliwia to identyfikację trendów i wzorców użycia. Gromadzone przez program CEIP informacje obejmują typ i liczbę występujących błędów, wydajność oprogramowania i sprzętu oraz szybkości usług. Nie będziemy gromadzić nazwisk, adresów i innych informacji kontaktowych.

Więcej

Program poprawy jakości obsługi klienta (CEIP) gromadzi podstawowe informacje o konfiguracji sprzętu użytkownika i sposobach korzystania przez niego z oprogramowania oraz usług. Umożliwia to identyfikację trendów i wzorców użycia. Gromadzone przez program CEIP informacje obejmują typ i liczbę występujących błędów, wydajność oprogramowania i sprzętu oraz szybkości usług. Nie będziemy gromadzić nazwisk, adresów i innych informacji kontaktowych.

Sposób działania funkcji:

Program poprawy jakości obsługi klienta (CEIP) gromadzi podstawowe informacje o konfiguracji sprzętu użytkownika i sposobach korzystania przez niego z oprogramowania oraz usług. Umożliwia to identyfikację trendów i wzorców użycia. Gromadzone przez program CEIP informacje obejmują typ i liczbę występujących błędów, wydajność oprogramowania i sprzętu oraz szybkości usług. Nie będziemy gromadzić nazwisk, adresów i innych informacji kontaktowych.

W większości wersji systemu Visual Studio 2013 Preview użytkownicy będą musieli zrezygnować z programu CEIP, odmawiając podczas instalacji uczestnictwa w programie.

Używanie informacji:

Informacje te są wykorzystywane przez firmę Microsoft w działaniach służących poprawie jakości, niezawodności i wydajności oferowanego oprogramowania i usług.

Wybór/kontrola:

W przypadku wstępnych wersji programu Visual Studio uczestnictwo w programie CEIP jest domyślnie włączone. Aktualnie uczestnictwo w programie CEIP jest ustawione w Visual Studio dla jednego urządzenia, więc decyzja o przystąpieniu (lub nie) do programu CEIP będzie wpływać na wszystkich użytkowników urządzenia, na którym zainstalowano program Visual Studio.

Osoby, które nie chcą uczestniczyć w tym programie, mogą w dowolnym momencie wyłączyć funkcję CEIP, wykonując następujące czynności:

 1. W menu Pomoc wybierz polecenie Opcje opinii klientów
 2. Aby wyłączyć funkcję CEIP, kliknij opcję Nie, nie chcę uczestniczyć.

Jeśli chcesz uczestniczyć:

 1. W menu Pomoc wybierz polecenie Opcje opinii klientów
 2. Aby włączyć funkcję CEIP, kliknij opcję Tak, chcę uczestniczyć …Kliknij przycisk OK.

Więcej ogólnych informacji o programie CEIP można znaleźć pod adresem http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=52097.

Materiały do pobrania, aktualizacje i kanały informacyjne Visual Studio

Zobacz podsumowanie

Te funkcje umożliwiają korzystanie z materiałów do pobrania, aktualizacji i kanałów informacyjnych Visual Studio.

Więcej

Te funkcje umożliwiają korzystanie z materiałów do pobrania, aktualizacji i kanałów informacyjnych Visual Studio.

Sposób działania tych funkcji:

Źródła wiadomości na temat programu Visual Studio: ta funkcja umożliwia pobieranie aktualnych informacji o produktach i technologiach firmy Microsoft. Sprawdza, czy są nowe wiadomości i domyślnie pobiera je co 60 minut. Źródła wiadomości można skonfigurować i zmienić ustawienia częstotliwości.

Instalacja programu Visual Studio: Źródła wiadomości Visual Studio umożliwiają wybór elementów do zainstalowania. Można określić elementy, które program Visual Studio pobierze i zainstaluje.

Sprawdź, czy są aktualizacje: Po uruchomieniu program Visual Studio będzie sprawdzać dostępność nowych funkcji i aktualizacji rozszerzeń i dodatków.

Galeria Visual Studio: ta funkcja pobiera z firmy Microsoft informacje opisowe o rozszerzeniach i narzędziach programistycznych stosowanych w programie Visual Studio.

Galeria przykładów i inne galerie: program Visual Studio udostępnia galerie, z których można pobierać przykładowe kody, rozszerzenia oraz inne materiały przygotowane przez Microsoft lub inne firmy do zastosowania w programie Visual Studio. Zasady zachowania poufności informacji nie dotyczą żadnych materiałów opracowanych przez inne firmy — tego typu materiały podlegają zasadom zachowania poufności informacji przygotowanym przez firmy inne niż Microsoft. Przed pobraniem materiałów zachęcamy do uważnego przeczytania wszelkich tego typu zasad.

Gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie informacji:

Sprawdź, czy są aktualizacje: adres IP oraz wersja programu Visual Studio są przekazywane do serwera hostującego dany kanał wraz z parametrami i filtrami wyszukiwania.

Instalacja Visual Studio: Po zaznaczeniu źródła wiadomości program Visual Studio prześle identyfikator elementu oraz, jeśli okaże się to konieczne, wersję programu Visual Studio, z której pochodziło żądanie, wraz z adresem IP.

Używanie informacji: Firma Microsoft wykorzystuje te informacje w celu zwracania niezbędnych danych umożliwiających programowi Visual Studio wyświetlanie najnowszej zawartości.

Sprawdź, czy są aktualizacje: Firma Microsoft wykorzystuje te informacje do sprawdzania dostępności nowych funkcji lub aktualizacji produktów, włącznie z rozszerzeniami. Zwraca dane informujące o dostępności nowych funkcji lub aktualizacji

Instalacja Visual Studio: Usługa może zliczać pobrania poszczególnych wyborów; nie są zapisywane żadne informacje pozwalające zidentyfikować użytkownika.

Wybór/kontrola:

Sprawdź, czy są aktualizacje: Źródła danych są domyślnie włączone, lecz istnieje możliwość ich wyłączenia. Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne wykrywanie aktualizacji:

 • W menu Narzędzia wybierz Opcje.
 • Kliknij węzeł Środowisko
 • Kliknij węzeł Rozszerzenie i aktualizacje.
 • Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola Automatycznie sprawdzaj aktualizacje:

Instalacja Visual Studio: Można anulować pobrania i/lub instalacje, klikając przycisk anulowania w oknach dialogowych.

Źródła wiadomości Visual Studio: Można wyłączyć ten kanał, usuwając zaznaczenie pola wyboru Pobierz zawartość w panelu Uruchomienie okna dialogowego Narzędzia/Opcje. Można także dodawać różne kanały, dodając łącze RSS w polu tekstowym Kanał aktualności strony początkowej.

Kanały galerii: Administrator może wyłączyć dostęp online do galerii za pomocą zasad grupy. Szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie dokumentacji pt. „JAK: Zarządzanie galerią prywatną za pomocą ustawień rejestru”.

Połączenia z Usługami Team Foundation

Zobacz podsumowanie

Program Visual Studio został wyposażony w kilka funkcji umożliwiających użytkownikowi interakcję z usługami Team Foundation Services za pomocą połączonego zintegrowanego środowiska projektowego (IDE).

Więcej

Program Visual Studio został wyposażony w kilka funkcji umożliwiających użytkownikowi interakcję z usługami Team Foundation Services za pomocą połączonego zintegrowanego środowiska projektowego (IDE).

Sposób działania tych funkcji:

Użytkownik może utworzyć profil usług Team Foundation Services, w którym będą przechowywane jego ustawienia, takie jak preferencje wyświetlania, skróty klawiaturowe, ustawienia edytora tekstu, ustawienia uruchamiania, ustawienia paska poleceń i aliasy środowiska. Dzięki temu po zalogowaniu się do programu Visual Studio za pośrednictwem środowiska IDE użytkownik zawsze będzie korzystać z własnych ustawień, niezależnie od komputera. Ponadto profil użytkownika będzie zawierał informacje o licencji i przekazywał powiadomienia o licencjach, aktualizacjach i statusie subskrypcji. Nie są zbierane informacje dotyczące użytkownika. Więcej informacji o usługach Team Foundation Services można znaleźć pod adresem http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=264782.

Używanie informacji:

Informacje przesyłane do firmy Microsoft są używane w celu świadczenia usług Team Foundation Services. Wszelkie dane przesyłane do usług Team Foundation Services i/lub w nich gromadzone są używane zgodnie z umową o świadczeniu tych usług.

Wybór/kontrola:

Użytkownicy wstępnych wersji próbnych programu Visual Studio będą zobowiązani do utworzenia profilu programu Visual Studio po upływie 14 dni, aby móc nadal korzystać z programu Visual Studio. Użytkownicy, którzy nie chcą udostępnić tych informacji, muszą wtedy przestać korzystać ze wstępnej wersji oprogramowania.

Połączenia z innymi usługami firmy Microsoft

Zobacz podsumowanie

Program Visual Studio został wyposażony w kilka funkcji, które umożliwiają użytkownikowi interakcję z usługami firmy Microsoft, takimi jak Microsoft Azure czy Office 365.

Więcej

Program Visual Studio został wyposażony w kilka funkcji, które umożliwiają użytkownikowi interakcję z usługami firmy Microsoft, takimi jak Microsoft Azure czy Office 365.

Sposób działania tych funkcji:

Program Visual Studio został wyposażony w kilka funkcji umożliwiających użytkownikowi interakcję z usługami firmy Microsoft, takimi jak Microsoft Azure czy Office 365.

Gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie informacji:

Dane mogą być przekazywane do firmy Microsoft w następujący sposób:

 • Obsługiwane usługi: pojawi się monit o podanie certyfikatu używanego przez program Visual Studio do łączenia się z usługą Microsoft Azure.
 • Konta magazynu: pojawi się monit o podanie klucza dostępu.
 • Publikowanie w usłudze Microsoft Azure: zawartość użytkownika jest przesyłana przez Internet do usługi Microsoft Azure.
 • Przeglądanie kont magazynu w usłudze Microsoft Azure: nawiązywane jest aktywne połączenie internetowe z usługą Microsoft Azure.
 • Włączenie funkcji IntelliTrace dla usługi: dane debugowania zostaną zapisane na koncie magazynu usługi Microsoft Azure, a następnie będą pobrane na komputer użytkownika, ułatwiając identyfikację błędów występujących w usłudze. Wybranie opcji monitorowania usługi powoduje, że informacje o stanie będą aktywnie pobierane z usługi Microsoft Azure przez Internet.
 • Opracowanie dla usługi Office 365: podczas nawiązywania połączenia z usługą Office 365 użytkownik będzie musiał przesłać poświadczenia niezbędne do uwierzytelnienia. Po uwierzytelnieniu użytkownik będzie mógł utworzyć projekt Office 365 lub opublikować projekt w usłudze Office 365.

Używanie informacji:

Informacje przesyłane do firmy Microsoft są wykorzystywane w celu zapewnienia użytkownikowiusług. Wszelkie dane przesyłane do usług firmy Microsoft i/lub w nich gromadzone są używane zgodnie z umową o świadczeniu tych usług.

Wybór/kontrola:

W zależności od funkcji użytkownik ma możliwość wyboru, czy chce przechowywać poświadczenia poszczególnych usług lokalnie w swoim komputerze. Wybór, czy informacje o koncie mają być zapisywane, jest niedostępny, jeśli dana funkcja wymaga tych informacji do prawidłowego działania.

W przypadku publikowania w usłudze Microsoft Azure użytkownik może określić poświadczenie, gniazdo usług używane we wdrażaniu (np. „przemieszczanie” lub „produkcja”) i konto magazynu, które ma być użyte. Uprawnienie programu Visual Studio do łączenia się z usługą Microsoft Azure można odwołać w dowolnej chwili, usuwając informacje o poświadczeniu za pomocą interfejsu użytkownika programu Visual Studio, ponownie generując klucze dostępu kont magazynu w portalu deweloperów Microsoft Azure lub usuwając certyfikat API konta.

IntelliSense dla JavaScript

Zobacz podsumowanie

Aby poprawić wydajność IntelliSense podczas wdrażania JavaScript, program Visual Studio jest w stanie pobierać pliki z odwołaniami zdalnymi. Nastąpi to w przypadku dwóch scenariuszy: (1) użytkownik pobiera z Internetu projekt odwołujący się do pliku zdalnego lub (2) użytkownik dodaje odnośnik do pliku zdalnego.

Więcej

Aby poprawić wydajność IntelliSense podczas wdrażania JavaScript, program Visual Studio jest w stanie pobierać pliki z odwołaniami zdalnymi. Nastąpi to w przypadku dwóch scenariuszy: (1) użytkownik pobiera z Internetu projekt odwołujący się do pliku zdalnego lub (2) użytkownik dodaje odnośnik do pliku zdalnego.

Sposób działania funkcji:

Aby poprawić wydajność IntelliSense podczas wdrażania JavaScript, program Visual Studio jest w stanie pobierać pliki z odwołaniami zdalnymi. Nastąpi to w przypadku dwóch scenariuszy: (1) użytkownik pobiera z Internetu projekt odwołujący się do pliku zdalnego lub (2) użytkownik dodaje odnośnik do pliku zdalnego.

Gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie informacji:

Program Visual Studio prześle żądanie sieci Web dotyczące pliku z odwołaniem na serwer sieci Web z odwołaniem i pobierze ten plik z tego serwera.

Używanie informacji:

Pobrany skrypt z odwołaniem zostanie użyty do usprawnienia JavaScript IntelliSense.

Wybór/kontrola:

Użytkownik może włączyć pliki projektu zawierające odwołania do sieci Web, aby pobrać pliki zdalne:

 1. Przejdź do menu Narzędzia
 2. Wybierz OpcjeEdytor tekstuJavaScript
 3. Wybierz IntelliSense
 4. W dostępnych opcjach zaznacz Pobierz odwołania zdalne.

Analizy PreEmptive CE

Zobacz podsumowanie

Po zainstalowaniu narzędzia Analizy PreEmptive CE można tak skonfigurować aplikacje, aby w przypadku wystąpienia błędu zakłócającego ich działanie automatycznie wysyłały one dane o wyjątkach do punktu końcowego usług Analizy PreEmptive. Usługa agregatora Analiz PreEmptive obsługuje i zbiera raporty o błędach i automatycznie tworzy lub aktualizuje elementy pracy na serwerze Microsoft Team Foundation Server na podstawie określonych przez użytkownika progów i reguł.

Więcej

Po zainstalowaniu narzędzia Analizy PreEmptive CE można tak skonfigurować aplikacje, aby w przypadku wystąpienia błędu zakłócającego ich działanie automatycznie wysyłały one dane o wyjątkach do punktu końcowego usług Analizy PreEmptive. Usługa agregatora Analiz PreEmptive obsługuje i zbiera raporty o błędach i automatycznie tworzy lub aktualizuje elementy pracy na serwerze Microsoft Team Foundation Server na podstawie określonych przez użytkownika progów i reguł.

Sposób działania rozszerzenia:

Po zainstalowaniu narzędzia Analizy PreEmptive CE można tak skonfigurować aplikacje, aby w przypadku wystąpienia błędu zakłócającego ich działanie automatycznie wysyłały one dane o wyjątkach do punktu końcowego usług Analizy PreEmptive. Usługa agregatora Analiz PreEmptive obsługuje i zbiera raporty o błędach i automatycznie tworzy lub aktualizuje elementy pracy na serwerze Microsoft Team Foundation Server na podstawie określonych przez użytkownika progów i reguł.

Gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie informacji:

Jeśli funkcja zbierania danych przez Analizy PreEmptive zostanie włączona, uzyskane w ten sposób elementy pracy na serwerze Team Foundation Server będą zawierać typ wyjątku, wiadomość, pełen ślad stosu, zawartość wszystkich wyjątków wewnętrznych, listę wszystkich zestawów załadowanych w czasie wystąpienia wyjątku oraz liczbę wyjątków. Po przeprowadzeniu dodatkowej konfiguracji można uzyskać unikatowe identyfikatory wystąpień (takie jak numer seryjny każdego wystąpienia aplikacji, w którym wystąpił wyjątek), komentarze o błędzie i informacje kontaktowe, o ile zostaną dostarczone przez użytkownika końcowego.

Używanie informacji:

Zasady zachowania poufności informacji dla narzędzia PreEmptive oraz dodatkowe informacje o sposobach wykorzystywania przesyłanych do niego danych można znaleźć na stronie: http://www.preemptive.com/ceprivacy.

Wybór/kontrola:

Możesz wybrać, czy chcesz włączyć funkcję pobierania danych przez narzędzie Analizy PreEmptive w przypadku stosowanych aplikacji. Ponadto użytkownicy końcowi mogą mieć możliwość wyboru, czy ich dane z analiz będą zbierane i przesyłane dalej.

Raporty Instalatora

Zobacz podsumowanie

W raportach instalatora gromadzone są podstawowe informacje o procesie instalacji programu Visual Studio, takie jak wersja instalowanego programu Visual Studio. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów informacja zostanie przesłana do firmy Microsoft. Informacje te nie umożliwiają identyfikacji użytkownika, a raport do firmy Microsoft jest przesyłany dopiero po zakończeniu procesu instalacji. Firma Microsoft nie przechowuje pochodzącego z tego raportu adresu IP użytkownika.

Więcej

W raportach instalatora gromadzone są podstawowe informacje o procesie instalacji programu Visual Studio, takie jak wersja instalowanego programu Visual Studio. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów informacja zostanie przesłana do firmy Microsoft. Informacje te nie umożliwiają identyfikacji użytkownika, a raport do firmy Microsoft jest przesyłany dopiero po zakończeniu procesu instalacji. Firma Microsoft nie przechowuje pochodzącego z tego raportu adresu IP użytkownika.

Sposób działania funkcji:

W raportach instalatora gromadzone są podstawowe informacje o procesie instalacji programu Visual Studio, takie jak wersja instalowanego programu Visual Studio. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów informacja zostanie przesłana do firmy Microsoft. Informacje te nie umożliwiają identyfikacji użytkownika, a raport do firmy Microsoft jest przesyłany dopiero po zakończeniu procesu instalacji. Firma Microsoft nie przechowuje pochodzącego z tego raportu adresu IP użytkownika.

Używanie informacji:

Informacje te są wykorzystywane przez firmę Microsoft w działaniach służących poprawie jakości, niezawodności i wydajności oferowanego oprogramowania i usług.

Prześlij opinię

Zobacz podsumowanie

Opcja Prześlij opinię to funkcja dodatkowa, umożliwiająca użytkownikowi zgłoszenie błędu Connect (https://connect.microsoft.com) w Visual Studio lub Blend.

Więcej

Opcja Prześlij opinię to funkcja dodatkowa, umożliwiająca użytkownikowi zgłoszenie błędu Connect (https://connect.microsoft.com) w Visual Studio lub Blend.

Sposób działania funkcji:

Opcja Prześlij opinię to funkcja dodatkowa, umożliwiająca użytkownikowi zgłoszenie błędu Connect (https://connect.microsoft.com) w Visual Studio lub Blend.

Gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie informacji:

Przesyłając zgłoszenie o błędzie, użytkownik może wybrać dane do przesłania do firmy Microsoft i dołączyć komentarze, zdjęcia ekranu, pliki projektu, wideo lub inne powiązane dane.

Używanie informacji:

Informacje te są wykorzystywane przez firmę Microsoft do zbadania zgłoszonego problemu i udoskonalenia oferowanych produktów.

Wybór/kontrola:

Użytkownicy mogą przejrzeć, dodać i usunąć zawartość opinii przed przesłaniem jej do firmy Microsoft.

PerfWatson

Zobacz podsumowanie

PerfWatson służy do gromadzenia informacji o reakcjach programu Visual Studio rejestrowanych, gdy interfejs użytkownika Visual Studio przestaje odpowiadać.

Więcej

PerfWatson służy do gromadzenia informacji o reakcjach programu Visual Studio rejestrowanych, gdy interfejs użytkownika Visual Studio przestaje odpowiadać.

Sposób działania funkcji:

PerfWatson służy do gromadzenia informacji o reakcjach programu Visual Studio rejestrowanych, gdy interfejs użytkownika Visual Studio przestaje odpowiadać.

Gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie informacji:

PerfWatson gromadzi ramki i moduły. Firma Microsoft może również gromadzić nazwy komputerów lub użytkowników, jeśli znajdą się one w gromadzonych elementach.

Zgromadzone dane są przekazywane do firmy Microsoft za pomocą programu Raportowanie błędów systemu Windows (WER). Więcej ogólnych informacji o programie WER można znaleźć pod adresem http://windows.microsoft.com/is-IS/windows/microsoft-error-reporting-privacy-statement.

Używanie informacji:

Informacje te są wykorzystywane przez firmę Microsoft w działaniach służących poprawie jakości, niezawodności i wydajności oprogramowania Visual Studio oraz świadczonych usług.

Wybór/kontrola:

Użytkownik może zrezygnować z tej funkcji, rezygnując z uczestnictwa w programie CEIP.

UWAGA: Ścieżka pliku modułu jest zapisywana tylko wtedy, gdy moduł rezyduje w folderze c:\Windows. Użytkownicy, którzy nie chcą przesyłać danych do narzędzia PerfWatson, powinni zapisywać je w folderze innym niż c:\Windows.

Wyślij uśmiech

Zobacz podsumowanie

Funkcja Wyślij uśmiech programu Visual Studio pozwala użytkownikowi na przesłanie opinii do firmy Microsoft. Funkcja Wyślij uśmiech nie gromadzi w sposób celowy informacji pozwalających na określenie tożsamości użytkownika, może się jednak zdarzyć, że takie informacje zostaną przechwycone z nadesłanej opinii. Firma Microsoft nie używa tych informacji do identyfikacji użytkowników.

Więcej

Funkcja Wyślij uśmiech programu Visual Studio pozwala użytkownikowi na przesłanie opinii do firmy Microsoft. Funkcja Wyślij uśmiech nie gromadzi w sposób celowy informacji pozwalających na określenie tożsamości użytkownika, może się jednak zdarzyć, że takie informacje zostaną przechwycone z nadesłanej opinii. Firma Microsoft nie używa tych informacji do identyfikacji użytkowników.

Sposób działania funkcji:

Funkcja Wyślij uśmiech programu Visual Studio pozwala użytkownikowi na przesyłanie opinii do firmy Microsoft. Funkcja Wyślij uśmiech nie gromadzi w sposób celowy informacji pozwalających na określenie tożsamości użytkownika, może się jednak zdarzyć, że takie informacje zostaną przechwycone z nadesłanej opinii. Firma Microsoft nie używa tych informacji do identyfikacji użytkowników.

Przed wysłaniem opinii użytkownik może wybrać, czy chce przesłać swój adres e-mail do firmy Microsoft. Firma Microsoft użyje tego adresu e-mail jedynie w celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z przesłaną przez użytkownika opinią.

Gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie informacji:

Funkcja Wyślij uśmiech automatycznie gromadzi pewne informacje opisane poniżej. Są one dołączane do przesyłanej przez użytkownika opinii.

Funkcja Wyślij uśmiech zbiera następujące informacje:

 • Konfiguracja systemu, w tym liczba procesorów w komputerze i zainstalowany system operacyjny.
 • Standardowe informacje o komputerze, takie jak wersja programu Visual Studio, kraj/region oraz ustawienia językowe użytkownika.
 • Jeśli użytkownik prześle do firmy Microsoft swój adres e-mail, zebrane informacje zostaną zapisane razem z przesłaną opinią.

Używanie informacji:

Firma Microsoft oraz kontrolowane przez nią spółki zależne i filie wykorzystują zgromadzone dane osobowe do dostarczania usług lub przeprowadzania transakcji, do których zostały upoważnione przez użytkownika, lub które są przez niego wymagane. Dane mogą być także wykorzystane w przypadku prośby o dodatkowe informacje, takie jak:

 • opinia o dostarczonym użytkownikowi produkcie lub usłudze;
 • przekazywanie ważnych aktualizacji oraz powiadomień dotyczących oprogramowania;
 • działania związane z doskonaleniem produktu lub usługi, np. zapytania dotyczące błędów lub ankiety.

Wybór/kontrola:

Użytkownik może zadecydować, czy chce wysłać opinię lub adres e-mail za pośrednictwem funkcji Wyślij uśmiech.

Pomoc programu Visual Studio:

Zobacz podsumowanie

Program Visual Studio zapewnia użytkownikowi możliwość wyboru sposobu dostępu do zawartości pomocy. Użytkownik ma dostęp do pomocy online w Internecie (dostęp do najnowszej wersji Pomocy), do systemu pomocy dostępnego w komputerze lub może korzystać z obu tych dwóch możliwości. Źródłem pomocy online jest witryna MSDN (Microsoft Developer Network) i witryny sieci Web innych firm, zgodnie z ustawieniami określonymi przez administratora. Podczas wyszukiwania w Pomocy zapytania mogą być kierowane do zawartości w Internecie, w tym do witryny MSDN i witryn sieci Web innych firm. Ponadto istnieje możliwość pobrania informacji z tych samych witryn w odpowiedzi na naciśnięcie klawisza F1 na słowach kluczowych języka w edytorze Visual Studio.

Więcej

Program Visual Studio zapewnia użytkownikowi możliwość wyboru sposobu dostępu do zawartości pomocy. Użytkownik ma dostęp do pomocy online w Internecie (dostęp do najnowszej wersji Pomocy), do systemu pomocy dostępnego w komputerze lub może korzystać z obu tych dwóch możliwości. Źródłem pomocy online jest witryna MSDN (Microsoft Developer Network) i witryny sieci Web innych firm, zgodnie z ustawieniami określonymi przez administratora. Podczas wyszukiwania w Pomocy zapytania mogą być kierowane do zawartości w Internecie, w tym do witryny MSDN i witryn sieci Web innych firm. Ponadto istnieje możliwość pobrania informacji z tych samych witryn w odpowiedzi na naciśnięcie klawisza F1 na słowach kluczowych języka w edytorze Visual Studio.

Sposób działania funkcji:

Visual Studio zapewnia użytkownikowi możliwość wyboru sposobu dostępu do zawartości pomocy. Użytkownik ma dostęp do pomocy online w Internecie (dostęp do najnowszej wersji Pomocy), do systemu pomocy dostępnego w komputerze lub może korzystać z obu tych dwóch możliwości. Źródłem pomocy online jest witryna MSDN (Microsoft Developer Network) i witryny sieci Web innych firm, zgodnie z ustawieniami określonymi przez administratora. Podczas wyszukiwania w Pomocy zapytania mogą być kierowane do zawartości w Internecie, w tym do witryny MSDN i witryn sieci Web innych firm. Ponadto istnieje możliwość pobrania informacji z tych samych witryn w odpowiedzi na naciśnięcie klawisza F1 na słowach kluczowych języka w edytorze Visual Studio.

Gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie informacji:

Aby możliwe było uzyskiwanie odpowiednich wyników, po naciśnięciu klawisza F1, Pomoc wysyła dane do witryn oznaczonych przez użytkownika w opcji Zawartość Online. Dane te obejmują standardowe informacje o komputerze, przesłane ciągi zapytań, słowa kluczowe wybrane w edytorze oraz źródła do przeszukania (takie jak MSDN Online).

Zintegrowani partnerzy lub administratorzy programu Visual Studio mogą zastąpić wartości w opcji Zawartość Online zgodnie z podanym poniżej opisem funkcji programu Enterprise.

Używanie informacji:

Usługa może zliczać przypadki pobrań dla konkretnych wyborów czy zapytań, co umożliwi poprawianie dokładności wyników. Nie są zapisywane żadne informacje pozwalające identyfikować użytkownika.

Jeśli w opcji Zawartość Online użytkownik wybierze inną firmę, to podczas przeszukiwania takich witryn obowiązują zasady zachowania poufności informacji dotyczące witryn tych firm. Więcej informacji dotyczących zasad zachowania poufności informacji obowiązujących w witrynach innych firm wybranych do wyszukiwania mogą zawierać oświadczenia dotyczące tych zasad właściwe dla danej witryny.

Wybór/kontrola:

Po uruchomieniu narzędzie Pomoc programu Visual Studio sprawdzi online zawartość dostępną do zainstalowania. Jeśli zapytanie nie otrzyma wyników z zawartości dostępnej lokalnie, narzędzie Pomoc sprawdzi zawartość dostępną online.

Aby zmienić domyślne ustawienia środowiska IDE programu Visual Studio:

 • W menu Pomoc wybierz Dodawanie i Usuwanie zawartości pomocy.
 • Uruchomione zostanie narzędzie Pomoc.
 • W menu narzędzia Pomoc:
 • Wybierz ikonę Opcje podglądu na pasku narzędzi programu Pomoc.
 • Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Przejdź w tryb online, aby pobrać zawartość i sprawdzić aktualizacje zawartości, aby włączyć żądane zachowanie.

Funkcje narzędzia Enterprise dla administratorów:
Administratorzy mogą:

 • Wyłączyć działanie online narzędzia Pomoc.
  • Domyślnie klient Pomoc działa online. Wyłączenie pracy online wyłączy przycisk radiowy Online w obszarze Źródło instalacji na karcie Zarządzanie. Dzięki temu narzędzie Pomoc nie będzie wyświetlać monitu o przejście w tryb wyszukiwania online.
 • Wyłączyć Menedżera zawartości
  • W takim przypadku użytkownik nie może inicjować własnych instalacji i aktualizacji zawartości online.
 • Zdefiniować domyślne źródło zawartości poprzez zastąpienie domyślnej Zawartości Online zapewnianej przez instalację programu Visual Studio.

Podręcznik administratora znaleźć można pod adresem: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=231395&clcid=0x409.

Opinia