Przejdź do głównej zawartości
Visual Studio
Microsoft Visual Studio Product Family Privacy Statement2016-09-14T11:49:36-07:00

Rodzina produktów Microsoft Visual Studio — zasady zachowania poufności informacji

Ostatnia aktualizacja: listopad 2014

Firma Microsoft dokłada wszelkich starań, aby chronić poufność informacji użytkowników, dostarczając oprogramowanie zapewniające wydajną, skuteczną i wygodną pracę. W niniejszych zasadach zachowania poufności informacji objaśniono praktyki zbierania i wykorzystywania danych przez produkty z rodziny Microsoft Visual Studio (zwane łącznie „programem Visual Studio”). Ta lista nie jest wyczerpująca i nie ma zastosowania do innych witryn, produktów ani usług firmy Microsoft, zarówno tych działających w trybie online, jak i w trybie offline, w tym usługi Visual Studio Online i innych usług firmy Microsoft dla deweloperów.

Program Visual Studio może umożliwiać użytkownikowi nabywanie, subskrybowanie lub używanie innych produktów i usług pochodzących od firmy Microsoft lub innych firm stosujących inne praktyki w zakresie ochrony prywatności. Korzystanie z innych produktów i usług podlega ich zasadom zachowania poufności informacji i ochrony prywatności.

Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika

Jeśli zaistnieje taka potrzeba, otwarcie zwracamy się do użytkownika o przekazanie informacji pozwalających na określenie jego tożsamości lub informacji kontaktowych. Wszelkie tego typu dane osobowe firma Microsoft oraz kontrolowane przez nią spółki zależne i filie wykorzystują do dostarczania usług lub przeprowadzania transakcji, których użytkownik zażądał lub do których upoważnił. Ponadto dane te mogą być używane w przypadku: uzyskiwania opinii o dostarczonym użytkownikowi produkcie lub usłudze; przekazywania ważnych powiadomień dotyczących oprogramowania; działań związanych z poprawianiem produktu lub usługi (np. zapytania dotyczące błędów lub ankiety); przekazywania powiadomień o nowych wydaniach produktów.

Zbieranie i wykorzystywanie informacji o komputerze użytkownika

Niektóre funkcje programu Visual Studio przesyłają pewne standardowe informacje z komputera użytkownika („standardowe informacje o komputerze”) do firmy Microsoft. Standardowe informacje o komputerze zwykle obejmują: adres IP, wersję systemu operacyjnego, wersję przeglądarki, identyfikator używanego sprzętu wskazujący producenta, nazwę i wersję urządzenia oraz ustawienia regionalne i językowe.

Poniżej podano informacje o funkcjach programu Visual Studio, które przesyłają dane do firmy Microsoft, oraz opcjach, które można wybrać, aby sterować niektórymi funkcjami.

Bezpieczeństwo informacji o użytkowniku

Firma Microsoft przywiązuje dużą wagę do zapewnienia bezpieczeństwa informacjom użytkownika. Microsoft korzysta z różnych procedur i technologii zabezpieczeń, aby chronić informacje Klienta przed nieautoryzowanym dostępem, używaniem lub ujawnieniem. Na przykład informacje otrzymane od użytkowników są przechowywane w serwerach komputerowych, do których dostęp jest ograniczony i które znajdują się w kontrolowanych pomieszczeniach. Ponadto gdy przesyłamy przez Internet wrażliwe informacje osobiste, na przykład hasło, chronimy je technologiami szyfrowania, takimi jak protokół SSL (Secure Socket Layer).

Ujawnianie danych stronom trzecim

Poza przypadkami określonymi w niniejszych zasadach podawane przez użytkownika informacje pozwalające na określenie jego tożsamości nie będą przekazywane do stron trzecich bez jego zgody. Czasem zlecamy innym firmom świadczenie pewnych usług w naszym imieniu. Takie firmy otrzymują od nas tylko te informacje, które są potrzebne do świadczenia danej usługi, i nie mogą używać ich do żadnych innych celów.

Firma Microsoft może uzyskać dostęp do informacji o użytkowniku, w tym do zawartości jego korespondencji, albo ujawnić je w celu: (a) jeśli wymaga tego prawo lub musi to zrobić na uzasadnione prawnie żądanie albo w związku z procesem prawnym; (b) dla ochrony praw lub własności firmy Microsoft albo naszych klientów, w tym egzekwowania naszych umów lub zasad regulujących korzystanie z usług; (c) działanie w dobrej wierze, że to uzyskanie dostępu lub ujawnienie jest niezbędne, aby chronić bezpieczeństwo osobiste pracowników lub klientów firmy Microsoft albo bezpieczeństwo publiczne. Ujawnienie danych osobowych może być również częścią transakcji spółki, np. w przypadku fuzji lub sprzedaży aktywów.

Lokalizacja danych

Informacje zbierane przez firmę Microsoft lub do niej wysyłane mogą być przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub dowolnym innym kraju/regionie, gdzie znajdują się serwery firmy Microsoft bądź jej podmiotów stowarzyszonych, przedstawicielstw lub usługodawców. Firma Microsoft przestrzega wytycznych programu Safe Harbor Departamentu Handlu USA dotyczących gromadzenia, używania i przechowywania danych pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

Zmiany w zasadach zachowania poufności informacji

Firma Microsoft może co pewien czas aktualizować niniejsze zasady zachowania poufności informacji. W takim wypadku zmienimy datę „ostatniej aktualizacji”, która figuruje na początku zasad zachowania poufności informacji. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszych zasad w celu uzyskania informacji na temat stosowanych przez firmę Microsoft metod ochrony informacji.

W razie pytań dotyczących niniejszych zasad zachowania poufności informacji należy skontaktować się z firmą Microsoft pod adresem e-mail vspriv@microsoft.com.

Visual Studio Privacy,
Microsoft Corporation,
One Microsoft Way,
Redmond, Washington 98052, USA

Konfiguracja i instalacja

Firma Microsoft automatycznie zbiera ograniczone informacje o konfiguracji i instalacji programu Visual Studio, w tym informacje o wersji i stanie licencji programu Visual Studio, standardowe informacje o komputerze oraz dane o powodzeniu lub niepowodzeniu instalowania oprogramowania. Te informacje nie są używane do identyfikowania użytkownika ani kontaktowania się z nim. Firma Microsoft używa tych informacji w celu ulepszenia swoich produktów i zrozumienia, w jaki sposób klienci korzystają z licencji na nie.

Program poprawy jakości obsługi programu Visual Studio

Program poprawy jakości obsługi programu Visual Studio („VSEIP”, Visual Studio Experience Improvement Program) zbiera i przesyła do firmy Microsoft dane o wydajności, konfiguracji, niezawodności, połączeniach i użytkowaniu programu Visual Studio. Te dane nie powinny zawierać żadnych informacji pozwalających na zidentyfikowanie użytkownika. Pewne dane mogą jednak zawierać informacje specyficzne dla użytkownika, jeśli znajdowały się one w zebranym materiale diagnostycznym.

W większości wersji programu Visual Studio użytkownicy mogą zrezygnować z uczestnictwa w programie VSEIP, wykonując poniższe instrukcje. Zrezygnowanie z uczestnictwa w programie VSEIP nie jest możliwe w przypadku wstępnych wersji oprogramowania.

Używanie informacji:

Informacje te są wykorzystywane przez firmę Microsoft w działaniach służących poprawie jakości, niezawodności i wydajności oferowanego oprogramowania i usług.

Opcje wyboru/kontrola:

Domyślnie użytkownik uczestniczy w programie VSEIP, ale może zrezygnować z uczestnictwa. Informacje o uczestnictwie w programie VSEIP są ustawiane w programie Visual Studio dla jednego urządzenia, więc decyzja o przystąpieniu (lub nie) do programu VSEIP będzie wpływać na wszystkich użytkowników urządzenia korzystających z tej samej wersji programu Visual Studio. Należy pamiętać, że zrezygnowanie z uczestnictwa w programie zbierania danych nie jest możliwe w przypadku wstępnych wersji oprogramowania.

Jeśli nie jest używana wstępna wersja oprogramowania, z uczestnictwa w programie VSEIP można zrezygnować w dowolnym momencie, wykonując następujące kroki:

 1. W menu Pomoc wybierz polecenie Opcje opinii klientów
 2. Aby wyłączyć funkcję VSEIP, kliknij opcję Nie, nie chcę uczestniczyć.

Aby zrezygnować z uczestnictwa w programie VSEIP prowadzonym w ramach programu Release Management for Visual Studio, wykonaj następujące kroki:

 1. W przypadku programów Release Management Server for TFS i Microsoft Deployment Agent przejdź do ekranu konfiguracji produktu i kliknij przycisk „Informacje”.
 2. Aby zrezygnować z uczestnictwa w programie VSEIP, w oknie „Informacjeusuń zaznaczenie pola wyboru „Weź udział w Programie poprawy jakości obsługi programu Visual Studio”
 1. W przypadku programu Release Management Client for Visual Studio wybierz opcję Ustawienia na karcie Administracja tego programu i kliknij link „Edytuj”.
 2. Aby zrezygnować z uczestnictwa w programie VSEIP, usuń zaznaczenie pola wyboru „Weź udział w Programie poprawy jakości obsługi programu Visual Studio”.

Visual Studio Online

Nowe połączone zintegrowane środowisko programistyczne (Integrated Development Environment — IDE) korzysta z konta Microsoft i innych obsługiwanych tożsamości w celu łączenia z profilem w usłudze Visual Studio Online, w tym z kontem Visual Studio Online. Przy pierwszym uruchomieniu programu podajesz poświadczenia. Na ich podstawie program Visual Studio znajduje Twoją licencję i realizuje jej postanowienia oraz synchronizuje ustawienia (takie jak czcionki, preferencje językowe, ustawienia klawiatury) na wszystkich Twoich urządzeniach. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zsynchronizowane ustawienia programu Visual Studio.

Po zalogowaniu się do usługi Visual Studio Online, gdy użytkownik otworzy program Visual Studio, zostanie on automatyczne połączony z usługą Visual Studio Online przy użyciu tokenu uwierzytelniania.

Z Centrum powiadomień będziesz otrzymywać informacje na temat licencjonowania, aktualizacji i statusu subskrypcji. Nie są zbierane żadne informacje pozwalające zidentyfikować użytkownika. Dodatkowe informacje na temat usługi Visual Studio Online są dostępne w Zasadach zachowania poufności informacji usługi Visual Studio Online.

Opcje wyboru/kontrola:

Użytkownicy wersji Visual Studio Express i użytkownicy zainteresowani przedłużeniem okresu korzystania z wersji próbnej programów Visual Studio Professional, Premium lub Ultimate poza początkowy okres próbny będą proszeni po upływie określonego czasu o utworzenie profilu w usłudze Visual Studio Online i połączenie się z nim w celu dalszego korzystania z oprogramowania. Jeśli użytkownik nie chce tworzyć profilu w usłudze Visual Studio Online lub łączyć się z nim, musi zakupić pełną wersję oprogramowania z kluczem produktu, jeśli taki jest dostępny, lub przerwać korzystanie z oprogramowania po zakończeniu okresu próbnego.

Użytkownicy, którzy zakupią pełną wersję oprogramowania i wprowadzą dostarczony klucz produktu, jeśli taki jest dostępny, mogą korzystać z oprogramowania bez tworzenia profilu w usłudze Visual Studio Online ani łączenia się z nim. Niektóre funkcje, które wymagają profilu usługi Visual Studio Online, takie jak synchronizacja ustawień pomiędzy urządzeniami, nie będą dostępne do czasu utworzenia profilu w usłudze Visual Studio Online i połączenia się z nim.

Połączenia z Internetem

Program Visual Studio ma kilka funkcji, które wykorzystują połączenie z Internetem, aby zwiększyć wydajność pracy użytkownika. Na przykład program Visual Studio za pośrednictwem Internetu łączy się z kanałami RSS, sprawdza dostępność aktualizacji, łączy użytkownika z pomocą online oraz umożliwia przeglądanie i pobieranie rozszerzeń, narzędzi deweloperskich oraz przykładów kodu.

Podczas łączenia się z Internetem w celu uruchomienia tych funkcji do firmy Microsoft lub serwerów stron trzecich, z którymi użytkownik się łączy, może zostać przesłany adres IP użytkownika, informacja o użytkowanej wersji programu Visual Studio oraz wszelkie parametry wyszukiwania i filtrów podane przez użytkownika.

Funkcje te w pełni kontroluje użytkownik za pomocą opcji menu programu Visual Studio lub dokonując wyboru, gdy program Visual Studio wyświetla informacje o plikach, które można pobrać, i aktualizacjach. Wiele z tych ustawień można znaleźć, wybierając opcję Narzędzia|Opcje i przechodząc do odpowiedniej sekcji.

Informacje o wszelkich dostępnych aktualizacjach programu Visual Studio oraz innych zainstalowanych składników są wyświetlane w oknie powiadomień. O instalacji aktualizacji decyduje użytkownik.

W pomocy programu Visual Studio, aby zmienić ustawienia zawartości środowiska IDE Visual Studio:

 • W menu Pomoc wybierz opcję Dodawanie i usuwanie zawartości pomocy.
 • Uruchomione zostanie narzędzie Podgląd Pomocy.
 • W menu narzędzia Podgląd Pomocy:
 • Wybierz ikonę Opcje podglądu na pasku narzędzi programu Podgląd.
 • Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Przejdź w tryb online, aby pobrać zawartość i sprawdzić aktualizacje zawartości, aby włączyć żądane zachowanie.

Funkcje narzędzia Enterprise dla administratorów:
Administratorzy mogą:

 • Wyłączyć działanie online narzędzia Podgląd Pomocy.
  • Domyślnie klient pomocy działa online. Wyłączenie pracy online spowoduje wyłączenie przycisku radiowego „Online” w obszarze Źródło instalacji na karcie Zarządzanie. Dzięki temu Podgląd Pomocy nie będzie wyświetlać monitu o przejście w tryb online przy pierwszym uruchomieniu.
 • Wyłączenie Menedżera zawartości
  • W takim przypadku użytkownik nie może inicjować własnych instalacji i aktualizacji zawartości online.
 • Zdefiniować domyślne źródło zawartości poprzez zastąpienie domyślnej usługi pakietu zawartości online zapewnianej przez instalację programu Visual Studio. Więcej informacji zawiera Podręcznik administratora.
 • Wyłączyć źródło danych galerii. Szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie dokumentacji pt. „Jak zarządzać galerią prywatną za pomocą ustawień rejestru”.

Funkcje przesyłania opinii

Firma Microsoft używa kilku opcjonalnych funkcji do zbierania opinii, np. „Zgłoś usterkę” lub „Wyślij uśmiech”. Różne funkcje wykorzystuje do uzyskania różnego rodzaju informacji. Wszystkie informacje zebrane za pomocą tych funkcji wykorzystywane są w celu ulepszenia produktu.

IntelliSense dla JavaScript

Sposób działania funkcji:

Aby poprawić działanie technologii IntelliSense podczas programowania w języku JavaScript, program Visual Studio jest w stanie pobierać pliki z odwołaniami zdalnymi. Dzieje się tak w dwóch przypadkach: (1) Użytkownik pobiera z Internetu projekt z odwołaniami do zdalnego pliku lub (2) użytkownik dodaje odwołanie do zdalnego pliku.

Zbierane, przetwarzane lub przesyłane informacje:

Program Visual Studio prześle żądanie sieci Web dotyczące wskazanego pliku do wskazanego serwera sieci Web i pobierze wskazany plik z serwera sieci Web.

Używanie informacji:

Wskazany skrypt, który zostanie pobrany, służy do poprawy IntelliSense w środowisku JavaScript.

Opcje wyboru/kontrola:

Aby umożliwić pobieranie zdalnych plików na potrzeby plików projektu zawierających odwołania do sieci Web, wykonaj następujące kroki:

 • Przejdź do menu Narzędzia.
 • Wybierz OpcjeEdytor tekstuJavaScript.
 • Wybierz pozycję IntelliSense
 • W dostępnych opcjach zaznacz pozycję Pobierz odwołania zdalne.

Opinia