Skip to content
Narzędzia oprogramowania Apache Cordova | Visual Studio2019-08-28T16:28:23-07:00

Narzędzia Tools for Apache Cordova

Tworzenie aplikacji dla systemów iOS, Android i Windows przy użyciu technologii sieci Web.

Graphic of code options

Kod, który znasz

Tworzenie aplikacji mobilnych w języku HTML, CSS i JS

Jeśli masz doświadczenie w projektowaniu aplikacji sieci Web, szybko je wykorzystasz, tworząc aplikacje mobilne dla systemów iOS, Android i Windows przy użyciu platformy Apache Cordova. Ponowne użycie kodu w przypadku większości deweloperów wynosi prawie 100%. Korzystają oni z natywnych funkcji urządzenia, na przykład aparatu, kalendarza i kontaktów, za pomocą współużytkowanego interfejsu API języka JavaScript platformy Cordova.

Aplikacje hybrydowe używają natywnych elementów webview, dlatego możesz korzystać ze swojej ulubionej platformy JavaScript, na przykład Angular, React czy Ionic

Pojedyncza instalacja

Wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć

Nasz łatwy w użyciu instalator wykona za Ciebie całą ciężką pracę związaną z przygotowaniem komputera i zaopatrzeniem go w zestawy SDK, narzędzia, biblioteki i inne elementy potrzebne do tworzenia aplikacji przeznaczonych na wiele platform.

screenshot of installer window
zrzut ekranu okna edycji kodu

Tworzenie kodu

Szybkie i łatwe edytowanie kodu

Aplikacje są coraz bardziej złożone, dlatego potrzebujesz więcej niż tylko edytora tekstów. Potrzebujesz edytora kodu zoptymalizowanego pod kątem refaktoryzacji, automatycznego uzupełniania i czytelności kodu. Program Visual Studio spełnia te potrzeby i nie tylko, udostępniając między innymi te funkcje:

  • Wyróżnianie składni umożliwia wizualne identyfikowanie błędów
  • Technologia IntelliSense pomaga zrozumieć nowe interfejsy API i korzystać z nich podczas programowania
  • Wgląd w kod umożliwia przegląd odwołań w tekście

Dowiedz się więcej o edytowaniu w programie Visual Studio

Podgląd i testowanie

Gwarantowanie zamierzonego wyglądu i działania aplikacji

Visual Studio umożliwia podgląd w przypadku dużej liczby emulatorów i urządzeń z zastosowanym tetheringiem bez względu na to, czy platformą docelową jest system iOS, Android czy Windows. Możesz nawet wdrażać i debugować emulatory hostowane na komputerze zdalnym lub maszynie wirtualnej (na przykład przy użyciu oprogramowania Parallels).

Deweloperzy pracujący tylko w środowisku systemu Windows mogą dzięki programowi Visual Studio kompilować oprogramowanie dla systemu Mac OS zdalnie przy użyciu usług takich jak MacInCloud.

Graphic of previewing and testing
zrzut ekranu okna debugowania

Debugowanie i analizowanie

Programowanie bez tracenia czasu na szukanie błędów

Program Visual Studio umożliwia debugowanie kodu bez względu na miejsce jego wykonywania — urządzenie z systemem iOS, Android lub Windows, emulator, symulator albo rozwiązanie oparte na przeglądarce, na przykład Ripple. Nie musisz już zmieniać narzędzi, gdy tworzysz aplikacje na różne platformy. Program Visual Studio można połączyć z prawie wszystkimi celami wdrażania.

Debuger programu Visual Studio pozwala przechodzić krok po kroku przez kod z użyciem punktów przerwania i korzystając z automatycznych powiadomień o wyjątkach, które zawierają informacje o stanie w czasie wykonywania obiektów i zmiennych. Zaawansowane funkcje, na przykład możliwość kontynuowania po edycji, warunkowe punkty przerwania, punkty śledzenia i liczniki trafień umożliwiają dokładną analizę potrzebną do przyjemnego programowania i uniknięcia tracenia czasu na szukanie błędów.

Dowiedz się więcej o debugowaniu w programie Visual Studio

Ewolucja aplikacji sieci Web

Dostęp do natywnych możliwości urządzenia

Dzięki platformie Apache Cordova aplikacje napisane w języku HTML, CSS i JavaScript mają łatwy dostęp do natywnych interfejsów API urządzenia, z których nie mogą jeszcze korzystać przeglądarki (na przykład interfejsów aparatu, kalendarza, kontaktów i skanera kodów kreskowych).

Najlepsze jest to, że dostęp do natywnych możliwości urządzenia przy użyciu zwykłego interfejsu API języka JavaScript pozwala maksymalnie wykorzystać ponownie kod w całej aplikacji.

screenshot displaying native device capabilities
screenshot displaying connected services

Połączenie z danymi

Bardziej spersonalizowane środowisko aplikacji

Program Visual Studio i platforma Azure udostępniają narzędzia i usługi zapewniające spersonalizowane środowisko użytkownika na wszystkich urządzeniach — telefonach, tabletach, komputerach stacjonarnych, telewizorach i urządzeniach z systemem iOS, Android i Windows.

Już kilka wierszy kodu pozwala wykonać te działania:

  • Używanie powiadomień wypychanych wysyłanych do konkretnego użytkownika lub grupy odbiorców
  • Umożliwianie przesyłania wiadomości w czasie rzeczywistym, co pozwala na prowadzenie rozmów i współużytkowanie danych przez użytkowników
  • Zapewnienie działania w trybie offline w okresie niedostępności połączenia sieciowego
  • Zarządzanie danymi programu Exchange przy użyciu interfejsów API usługi Microsoft Office 365 w celu edytowania i udostępniania m.in. kalendarzy, kontaktów i plików

Najważniejsze jest to, że dzięki platformie Azure możesz na żądanie zwiększyć skalę do milionów urządzeń.

Zaangażowanie w oprogramowanie typu open source

Pomoc w używaniu narzędzi, struktur i platform typu open source

Jesteśmy zaangażowani w rozwój platformy Apache Cordova. Opracowaliśmy i rozwijamy wiele międzyplatformowych wtyczek. Współpracujemy z firmą Google przy platformie Angular JS 2.0. To dla Ciebie dobre wiadomości. W przypadku wystąpienia problemów z tworzeniem aplikacji Apache Cordova możemy Ci pomóc w korzystaniu z oprogramowania typu open-source dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu. Możemy przekazać informacje o obejściach, udostępnić poprawki błędów i podzielić się wiedzą na temat rozwoju wielu projektów typu open-source używanych przy tworzeniu wieloplatformowych i mobilnych aplikacjach sieci Web.

Członków zespołu pracującego nad produktem można spotkać w witrynie StackOverflow, na forach MSDN i w witrynie Twitter.

Graphic displaying open source tools, frameworks, and platforms

Free, fully-featured IDE for students, open-source and individual
developers

Free download

Professional developer tools, services, and subscription benefits for small
teams

Free trial

End-to-end solution to meet demanding quality and scale needs of teams of all
sizes

Free trial

Opinia