Przejdź do głównej zawartości
Visual Studio
Notesy w usługach firmy Microsoft2021-12-21T11:40:17-08:00

Dowiedz się więcej o wszystkich środowiskach notatników pochodzących od firmy Microsoft i z serwisu GitHub

Możesz korzystać z zapewniających duże możliwości, zintegrowanych notatników Jupyter z następującymi produktami i usługami firmy Microsoft oraz serwisu GitHub.

Usługa Notebooks w programie Visual Studio Code

Program VS Code to bezpłatny edytor kodu i platforma programistyczna. Można z niego korzystać lokalnie lub po połączeniu ze zdalnym środowiskiem obliczeniowym. W połączeniu z rozszerzeniem Jupyter oferuje pełne środowisko do programowania Jupyter, które można rozszerzyć przy użyciu dodatkowych rozszerzeń języka. Jeśli chcesz korzystać z najlepszego w swojej klasie, bezpłatnego środowiska Jupyter z możliwością użycia samodzielnie wybranego środowiska obliczeniowego, ta opcja świetnie się sprawdzi.
Za pomocą programu VS Code, możesz tworzyć i uruchamiać notesy na urządzeniach zdalnych i w kontenerach. Aby ułatwić przechodzenie z usługi Azure Notebooks, udostępniliśmy obraz kontenera, aby można go było używać także z programem VS Code.

GitHub Codespaces

Usługa GitHub Codespaces udostępnia środowiska hostowane w chmurze, w których można edytować notesy przy użyciu programu Visual Studio Code lub przeglądarki internetowej i zapisywać je w usłudze GitHub. Usługa GitHub Codespaces oferuje to samo doskonałe środowisko Jupyter co program VS Code, ale bez konieczności instalowania niczego na urządzeniu. Usługa GitHub Codespaces umożliwia również korzystanie z samodzielnie wybranego środowiska obliczeniowego w chmurze.
Jeśli nie chcesz konfigurować środowiska lokalnego i preferujesz rozwiązanie w chmurze, utworzenie środowiska codespace jest doskonałym rozwiązaniem.

Ilustracja Codespaces

Azure Machine Learning

Azure Machine Learning to pełna platforma uczenia maszynowego pozwalająca użytkownikom szybciej tworzyć i wdrażać modele na platformie Azure. Usługa Azure ML pozwala uruchamiać notesy na maszynie wirtualnej lub w środowisku obliczeniowym klastra udostępnionego.
Jeśli potrzebujesz rozwiązania opartego na chmurze dla obciążenia uczenia maszynowego ze śledzeniem eksperymentów, zarządzaniem zestawami danych i innymi funkcjami, zalecamy usługę Azure Machine Learning.

Azure Lab Services

Usługa Azure Lab Services pozwala nauczycielom łatwiej konfigurować i zapewniać na żądanie dostęp do wstępnie skonfigurowanych maszyn wirtualnych dla całej klasy.
W przypadku nauczycieli szukających sposobu pracy z notesami i środowiskiem obliczeniowym w chmurze w dostosowanym środowisku w klasie, usługa Lab Service jest znakomitym wyborem.

GitHub

GitHub to bezpłatna usługa z mechanizmem kontroli źródła, która umożliwia przechowywanie notesów (i innych plików), udostępnianie notesów innym i współpracę.
Jeśli szukasz sposobu udostępniania projektów i współpracy z innymi, usługa GitHub to doskonały wybór.

Opinia