Przejdź do głównej zawartości
Visual Studio
Języki2021-12-03T10:53:14-08:00

Języki dla sieci Web

Niezależnie od tego, czy jesteś deweloperem internetowym zaplecza, czy pełnego stosu, mamy dla Ciebie odpowiednie narzędzia. Program Visual Studio oferuje zaawansowane edytory kodu HTML, CSS, JavaScript i JSON. Wykorzystaj zaawansowane możliwości języków LESS i Sass albo używaj języków PHP, Python lub C# w strukturze ASP.NET. Obsługiwane są wszystkie popularne języki, a zmiana języka i typu projektu jest bardzo łatwa.

C# / ASP.NET Core

ASP.NET Core to bezpłatna, międzyplatformowa struktura typu open source o wysokiej wydajności służąca do tworzenia nowoczesnych aplikacji internetowych opartych na chmurze. Dzięki strukturze ASP.NET Core możesz tworzyć aplikacje i usługi internetowe, aplikacje IoT oraz zaplecza mobilne. Korzystaj z ulubionych narzędzi programistycznych w systemach Windows, macOS i Linux. Wdrażaj w chmurze lub środowisku lokalnym, używając znanych języków: HTML i JavaScript. Dzięki składni Razor struktury ASP.NET możesz wstawiać kod C# bezpośrednio w widokach. Za pomocą kodu TypeScript twórz typizowany, skalowalny i łatwiejszy w zarządzaniu kod, który można skompilować i otrzymać kod JavaScript.

Animowany obraz GIF ASP.NET Razor

Razor

Składnia Razor struktury ASP.NET umożliwia wstawianie kodu C# bezpośrednio do widoków. Masz pełny dostęp do bieżącego modelu, a także do typów struktury .NET.

zrzut ekranu ASP.NET Typescript

TypeScript

Nadzbiór języka JavaScript, którego kompilacja generuje dane wyjściowe w postaci czystego kodu JavaScript. Umożliwia tworzenie bardziej skalowalnego kodu.

JavaScript

Edytor kodu JavaScript w programie Visual Studio obsługuje język EcmaScript 6 i obejmuje najbardziej zaawansowany aparat IntelliSense na rynku. JavaScript należy do najważniejszych języków w programie Visual Studio. Podczas pisania kodu JavaScript w środowisku IDE programu Visual Studio można używać większości lub wszystkich standardowych ułatwień edycji (fragmenty kodu, technologia IntelliSense itd.).

CSS, Less, Sass i Font Awesome w strukturze ASP.NET Core

W przypadku większości witryn (poza tymi najprostszymi) korzystne jest efektywne definiowanie i konserwowanie plików kaskadowych arkuszy stylów (CSS) oraz stylów, a także łatwy dostęp do ikon, które nie są obrazami, pomagających w zwiększaniu intuicyjności interfejsu. W tym celu przydatne są języki i narzędzia obsługujące kod Less i Sass oraz biblioteki takie jak Font Awesome.

Inne języki i narzędzia

Program Visual Studio zapewnia obsługę szerokiego zakresu języków i technologii — jest ona wbudowana lub dostępna jako rozszerzenie. Udostępniając wiele możliwości, od nowych szablonów projektów i nowych szkieletów elementów po nowe szablony projektów dla różnych języków i rozszerzenia w celu obsługi różnych nowoczesnych struktur internetowych, środowisko IDE programu Visual Studio umożliwia szybkie rozpoczynanie produktywnej pracy przy użyciu już znanych języków i struktur.

Opinia