Przejdź do głównej zawartości
Visual Studio
Debugowanie i nie tylko2018-01-10T08:21:21-08:00

Rozpoczynanie pracy z programem Visual Studio

Grafika przedstawiająca narzędzia do tworzenia aplikacji

Jeśli wciąż potrzebujesz zainstalować program Visual Studio lub skompilować Twoją pierwszą aplikację, zobacz nasze wcześniejsze artykuły.

crosslanguage

Debugowanie w wielu językach

Zaawansowane funkcje debugowania całego kodu

Program Visual Studio udostępnia doskonałe środowisko debugowania każdego obsługiwanego języka — od języków C#/VB i C++ po języki JavaScript i Python oraz XAML i HTML. Nie zwlekaj i wykonaj pierwsze kroki debugowania w programie Visual Studio 2022.

Dowolna platforma lub miejsce

Lokalnie, zdalnie i w środowisku produkcyjnym

Program Visual Studio umożliwia debugowanie kodu bez względu na miejsce jego wykonywania. Możesz między innymi debugować lokalną aplikację działającą na komputerze stacjonarnym z systemem Windows, w emulatorze systemu Android i dowolnej przeglądarce albo dołączyć zdalne wystąpienie platformy Azure, urządzenie z systemem iOS lub konsolę do gier.

Możesz debugować błędy w trybie offline w środowisku produkcyjnym za pomocą na przykład funkcji IntelliTrace i dokładnej analizy plików zrzutów. Aby dowiedzieć się więcej o tych funkcjach, skorzystaj z przewodnika dla funkcji IntelliTrace.

anyplatform

FineGrained

Precyzyjna kontrola

Decydowanie o miejscu i czasie przerwania wykonywania oraz zbadania stanu

Debuger programu Visual Studio pozwala kontrolować wykonywanie, czyli decydować, w którym dokładnie miejscu wstrzymać wszystkie wątki w procesie i zbadać stan. W dowolnej chwili możesz użyć funkcji przerwania wszystkiego, przekroczenia instrukcji, wkroczenia do funkcji i wyjścia z nich, uruchomienia do kursora, edycji i kontynuowania oraz ulubionej funkcji programistów: ustawiania punktów przerwania.

Nie wahaj się i zwiększ swoje możliwości: konfiguruj elastyczne warunki i akcje dla punktów przerwania.

Elastyczna inspekcja stanu

Wgląd w wartości zmiennych w czasie wykonywania

Po wstrzymaniu wykonywania aplikacji w dowolnym miejscu w programie Visual Studio możesz na wiele sposobów badać wartości zmiennych, aby sformułować lub zweryfikować hipotezę.

Monitoruj wartość podczas krokowego wykonywania kodu. Uzyskaj wgląd w zmienne lokalne i oceniaj złożone wyrażenia bez opuszczania debugera. Możesz nawet korzystać z interakcyjnych zapytań dotyczących głębokich struktur danych.

flexibility

exceptions

Wyjątki są dobre

Alerty o problemach

Wyjątki to objawy usterek kodu i nieoczekiwanych sytuacji. Powodują one awarię aplikacji lub stają się po prostu błędami, które bardzo trudno znaleźć.

Funkcje debugowania programu Visual Studio umożliwiają skonfigurowanie powiadomień o zgłaszanych wyjątkach, a nawet wybranie konkretnych wyjątków, na których chcesz się skupić. Czynności wykonywane po otrzymaniu alertu są tak samo łatwe jak w przypadku trafienia punktu przerwania.

Prosta obsługa wątków

Łatwa kontrola i inspekcja złożonego kodu wielowątkowego

Kod wielowątkowy bardzo trudno debugować. Program Visual Studio pozwala kontrolować jednoczesne wykonywanie wielu wątków i badać ich stan w celu uzyskania pełnego obrazu sytuacji.

Pojedynczy widok graficzny pozwala przeglądać wszystkie stosy wywołań wątku i oceniać wyrażenia w wielu wątkach, aby porównać wartości. Prosto przeglądaj informacje o wątkach i zadaniach, flaguj je i blokuj. Szybko przełączaj się między kontekstami wykonywania i używaj znaczników wątków, aby zobaczyć, które wiersze kodu w danej chwili wykonują wątki.

threading

metal

Poziom sprzętu

Praca na poziomie wymaganym przez kod

Czasem, szczególnie w przypadku kodu w języku C++ na poziomie systemu, diagnozowanie trudnych do znalezienia błędów wymaga pracy bliżej poziomu sprzętu. Ułatwiają to okna pamięci, rejestrów i dezasemblacji programu Visual Studio. Dowiedz się, jak znaleźć przecieki pamięci za pomocą biblioteki CRT.

Zapobieganie problemom z wydajnością

Tworzenie szybkich i stabilnych aplikacji

Uzyskuj informacje ułatwiające kodowanie pod kątem wydajności. Użyj funkcji PerfTips i narzędzi diagnostyczny edytora, aby zrozumieć charakterystyki wydajności i pamięci kodu podczas debugowania.

Korzystaj z kompleksowych narzędzi do profilowania bez debugera, aby uzyskać lepszy wgląd w wydajność aplikacji, w tym w użycie procesora CPU, procesora GPU i pamięci, szybkość reakcji interfejsu użytkownika i wykorzystanie sieci. Zapoznaj się z naszym przewodnikiem po narzędziach do profilowania dla początkujących.

preventperf

nonorepro

Brak usterek niemożliwych do odtworzenia

Historia wykonywania kodu .NET

Gdy podczas edytowania naciskasz klawisz F5, aby przetestować kod .NET, występuje nieoczekiwane zachowanie lub błąd. Diagnozowanie tego błędu może czasem wymagać godzin poszukiwania w kodzie źródłowym odpowiedniego miejsca oraz wielokrotnego zgadywania podczas ustawienia punktu przerwania.

Narzędzia diagnostyczne i funkcja IntelliTrace programu Visual Studio pozwalają wyświetlać historię wykonywania kodu i przechodzić ponownie do odpowiedniego miejsca w celu zbadania stanu — bez punktów przerwania.

Proste debugowanie interfejsu użytkownika

XAML i HTML to też kod

Wygląd aplikacji możesz dostosować podczas jej działania. Sprawdzając układ, nie musisz już polegać na danych czasu projektowania.

W przypadku aplikacji z interfejsem HTML lub XAML możesz zidentyfikować błędy warstwy interfejsu użytkownika przy użyciu funkcji debugowania kodu. Program Visual Studio pozwala też podczas działania aplikacji przeglądać model HTML DOM i wizualizować strukturę kodu XAML przy użyciu drzewa wizualnego XAML. Dowiedz się, jak wykonywać inspekcję elementów XAML podczas debugowania.

IC791027

Opinia