Przejdź do głównej zawartości
Visual Studio
Utwórz aplikację2018-01-10T08:21:24-08:00

Rozpoczynanie pracy z programem Visual Studio

Grafika przedstawiająca narzędzia do tworzenia aplikacji

Jeśli wciąż potrzebujesz zainstalować program Visual Studio, zobacz nasz wcześniejszy artykuł.

Tworzenie aplikacji za pomocą programu Visual Studio 2022

Autor: Nicole Bruck

Krok 1. Tworzenie

Zamierzamy utworzyć aplikację sieci Web programu ASP.NET, która wyświetla napis „Hello, World!”.”

  • Wybierz pozycję Plik → Nowy → Projekt…

 

  • W obszarze Sieć Web wybierz typ projektu „Aplikacja sieci Web ASP.NET” i nadaj mu nazwę: „HelloWorld”

Krok 2. Edycja

Zamierzamy zmodyfikować tytuł aplikacji sieci Web, aby wyświetlić nowy komunikat.

Strona powitalna projektu zawiera kilka linków ułatwiających rozpoczęcie pracy.  Jeśli po prostu uruchomisz projekt natychmiast, ta strona będzie domyślną stroną witryny sieci Web. Możesz szczegółowo zapoznać się z jej budową, aby dowiedzieć się więcej.  Na nasze potrzeby zamierzamy dodać prostą stronę do projektu, aby zachować porządek i przejrzystość.

  • W Eksploratorze rozwiązań kliknij prawym przyciskiem myszy projekt „Hello World”, rozwiń opcję menu Dodaj, wybierz stronę HTML i wpisz HelloWorld jako nazwę strony.
  • Nowa strona powinna zostać załadowana do edytora i domyślnie być aktywna. Jeśli tak nie jest, znajdź ją ponownie w Eksploratorze rozwiązań w prawym górnym rogu i kliknij dwukrotnie (pojedyncze kliknięcie powoduje wyświetlenie tymczasowego podglądu w oknie edytora).
  • Zamierzamy zaktualizować tytuł tej nowej strony oraz dodać kilka wierszy treści oraz stopkę.  Możesz zrobić więcej lub mniej, jeśli chcesz.

Krok 3. Kompilacja i uruchomienie

Teraz skompilujemy projekt, aby upewnić się, że cały kod działa.

  • Przycisk uruchomienia zawiera menu rozwijane, które umożliwia wybranie domyślnej przeglądarki na potrzeby otwarcia witryny sieci Web (a także dodanie nowych przeglądarek).
Po kliknięciu przycisku uruchomienia (zielonej strzałki obok nazwy przeglądarki) witryna zostanie zbuforowana i wyświetlona w przeglądarce.

  • Zwróć uwagę, że nasza nowa strona jest w aktywnej karcie, a strona dostarczona z projektem jest w drugiej karcie.

 

  • Weź pod uwagę, że zamknięcie przeglądarki nie zabije witryny sieci Web.  Aby powrócić do trybu edycji, musisz kliknąć czerwony kwadrat w celu zakończenia sesji debugowania.  Okno danych wydajności świadczy o tym, że witryna jest w dalszym ciągu uruchomiona — możesz ją zobaczyć w oknie po prawej.

Teraz wiemy wystarczająco dużo, aby uruchomić stronę i pracować z nią lokalnie. Gratulujemy.  Dalsze wskazówki i linki dotyczące strony domyślnej ułatwiają tworzenie bardziej złożonych aplikacji, dodawanie usług, a nawet wdrożenie na platformę Azure.Jeśli już teraz chcesz wypróbować niektóre z funkcji debugowania, przejdź do naszego następnego artykułu: Debugowanie i nie tylko.

Opinia