Przejdź do głównej zawartości
Visual Studio
UZUPEŁNIENIE DO OPROGRAMOWANIA MICROSOFT VISUAL STUDIO 20152016-09-14T11:47:49-07:00

UZUPEŁNIENIE DO OPROGRAMOWANIA MICROSOFT VISUAL STUDIO 2015


Microsoft Corporation (albo, w zależności od miejsca zamieszkania Licencjobiorcy, jeden z podmiotów stowarzyszonych Microsoft Corporation) udziela Licencjobiorcy licencji na niniejsze uzupełnienie. Licencjobiorca może z niego korzystać z każdą kopią pakietu Microsoft Visual Studio 2015, do którego to uzupełnienie ma zastosowanie, o ile uzyskał na nią ważną licencję („oprogramowanie”). Licencjobiorca nie może korzystać z uzupełnienia, jeśli nie posiada licencji na oprogramowanie. Korzystanie z niniejszego uzupełnienia podlega postanowieniom licencyjnym dotyczącym oprogramowania. Treść postanowień licencyjnych można znaleźć w dokumentacji oprogramowania. Microsoft świadczy usługi pomocy technicznej zgodnie z opisem znajdującym się na stronie www.support.microsoft.com/common/international.aspx


UZUPEŁNIAJĄCE POSTANOWIENIA LICENCJI

MICROSOFT VISUAL STUDIO AGENTS 2015 DLA:

OPROGRAMOWANIE VISUAL STUDIO ENTERPRISE 2015 — WERSJA PRÓBNA ORAZ
OPROGRAMOWANIE VISUAL STUDIO TEST PROFESSIONAL 2013 — WERSJA PRÓBNA 2013;

VISUAL STUDIO ENTERPRISE 2015 Z MSDN;
VISUAL STUDIO TEST PROFESSIONAL 2013 Z MSDN ORAZ
PLATFORMY MSDN


Microsoft Corporation (albo, w zależności od miejsca zamieszkania Licencjobiorcy, jeden z podmiotów stowarzyszonych Microsoft Corporation) udziela Licencjobiorcy licencji na to uzupełnienie. Licencjobiorca może z niego korzystać z każdą licencjonowaną kopią oprogramowania Visual Studio oraz programem subskrypcji MSDN określonym powyżej („oprogramowanie oraz subskrypcja MSDN”). Licencjobiorca nie może korzystać z uzupełnienia, jeśli nie posiada licencji na oprogramowanie lub subskrypcji MSDN. Korzystanie z niniejszego uzupełnienia podlega postanowieniom licencyjnym dotyczącym oprogramowania oraz subskrypcji MSDN. Treść postanowień licencyjnych można znaleźć w dokumentacji oprogramowania i subskrypcji MSDN.


JEŚLI LICENCJOBIORCA PRZESTRZEGA NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ LICENCYJNYCH, UZYSKUJE OPISANE PONIŻEJ PRAWA.

 1. INSTALACJA I UŻYWANIE. Licencjonowani użytkownicy oprogramowania i subskrypcji MSDN mogą korzystać z kopii niniejszego uzupełnienia.
 2. USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ DLA OPROGRAMOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO. Niniejsze uzupełnienie nie jest obsługiwane jako samodzielna instalacja. Dodatkowe informacje dotyczące usług pomocy technicznej w zakresie oprogramowania uzupełniającego znajdują się w licencji subskrypcyjnej MSDN dla pakietów:
  1. Visual Studio Enterprise 2015 z MSDN;
  2. Visual Studio Test Professional 2015 z MSDN lub
  3. Platformy MSDN

  Jeśli Licencjobiorca korzysta z tego oprogramowania w połączeniu z jedną z poniższych wersji próbnych pakietu Visual Studio 2015, wtedy takie użytkowanie podlega zasadom dotyczącym wsparcia technicznego na mocy licencji udzielanych dla wersji próbnych.

  1. Visual Studio Enterprise 2015 — Wersja Próbna lub
  2. Visual Studio Test Professional 2015 — Wersja Próbna

EULAID: VS2015_RTM_Supp_PLK

Opinia