Przejdź do głównej zawartości
Visual Studio
Visual Studio IntelliCode | Visual Studio2022-07-27T10:38:48-07:00

Visual Studio IntelliCode

Programowanie wspierane przez sztuczną inteligencję

Wspierana funkcja IntelliSense — C#

Rozszerzenie IntelliCode pozwala zaoszczędzić czas, umieszczając najczęściej używane elementy na początku listy uzupełnień. Rekomendacje rozszerzenia IntelliCode są oparte na tysiącach projektów typu open source w witrynie GitHub mających ponad 100 gwiazdek. W połączeniu z kontekstem Twojego kodu lista uzupełnień jest dopasowywana pod kątem promowania typowych rozwiązań.

Zastosowanie rozszerzenia IntelliCode nie jest ograniczone jedynie do uzupełniania składni. Pomoc dotycząca sygnatur zapewnia również zalecenia dotyczące najbardziej prawdopodobnych przeciążeń w Twoim kontekście.

Uzupełnienia zespołów

Rozszerzenie IntelliCode może udostępniać rekomendacje bazujące na kodzie i bezproblemowo udostępniać je członkom Twojego zespołu. Dzięki tej funkcji w wersji zapoznawczej możesz utworzyć model zespołu, aby udostępniać rekomendacje dotyczące kodu niewystępującego w środowisku open source, takiego jak metody w Twoich klasach narzędzi lub wywołania bibliotek specyficznych dla domeny. Twórz zadania lub integruj je z potokiem, aby utrzymywać na bieżąco synchronizację uzupełnień zespołu ze zmianami repozytorium.

Uzupełnianie argumentów

Oprócz pomocy do sygnatur i uzupełniania składni rozszerzenie IntelliCode udostępnia również rekomendacje dotyczące argumentów, aby ułatwić szybkie wybranie właściwego argumentu.

Sugerowanie stylu kodu i konwencji dotyczących formatowania

W łatwy sposób zapewnij spójność kodu za pomocą rozszerzenia Visual Studio IntelliCode, które dynamicznie tworzy plik editorconfig na podstawie Twojej bazy kodu w celu zdefiniowania stylów i formatów tworzenia kodu.

Uwaga: niektóre funkcje w wersji zapoznawczej są domyślnie wyłączone i można je włączyć na stronie w obszarze Narzędzia > Opcje > IntelliCode.

Funkcja IntelliCode jest instalowana domyślnie z dowolnym obciążeniem obsługującym język C#, C++, TypeScript/JavaScript lub XAML w programie Visual Studio 2022.

Wspierana funkcja IntelliSense — C++

Rozszerzenie IntelliCode pozwala zaoszczędzić czas, umieszczając najczęściej używane elementy na początku listy uzupełnień. Rekomendacje rozszerzenia IntelliCode są oparte na tysiącach projektów typu open source w witrynie GitHub mających ponad 100 gwiazdek. W połączeniu z kontekstem Twojego kodu lista uzupełnień jest dopasowywana pod kątem promowania typowych rozwiązań.

Gdy piszesz programy w języku C++, rozszerzenie IntelliCode oferuje pomoc w przypadku używania popularnych bibliotek, takich jak STL. W pierwszej kolejności są podawane najbardziej przydatne rekomendacje na podstawie kontekstu kodu. Gdy na przykład użyjesz elementu std::string w pętli while, na początku zostanie podana metoda substr.

Uzupełnienia zespołu (wersja zapoznawcza — C++)

Rozszerzenie IntelliCode może udostępniać rekomendacje bazujące na kodzie i bezproblemowo udostępniać je członkom Twojego zespołu. Dzięki tej funkcji w wersji zapoznawczej możesz utworzyć model zespołu na potrzeby uzupełnień, aby udostępniać rekomendacje dotyczące kodu niewystępującego w domenie typu open source, takiego jak metody w Twoich klasach narzędzi lub wywołania bibliotek specyficznych dla domeny. Po włączeniu automatycznego nabycia modeli zespołu można również bezproblemowo udostępniać model zespołu każdej osobie, która również pracuje w tym repozytorium.

Ta funkcja jest instalowana domyślnie z dowolnym obciążeniem obsługującym język C#, C++, TypeScript/JavaScript lub XAML w programie Visual Studio 2022.

Wspierana funkcja IntelliSense — Java

Rozszerzenie IntelliCode pozwala zaoszczędzić czas, umieszczając najczęściej używane elementy na początku listy uzupełnień. Rekomendacje rozszerzenia IntelliCode są oparte na tysiącach projektów typu open source w witrynie GitHub mających ponad 100 gwiazdek. W połączeniu z kontekstem Twojego kodu lista uzupełnień jest dopasowywana pod kątem promowania typowych rozwiązań.

Rozszerzenie IntelliCode dobrze współdziała z popularnymi bibliotekami i platformami, takimi jak Java SE i Spring. Oferuje pomoc zarówno podczas tworzenia monolitycznych aplikacji internetowych, jak i mikrousług.

Ta funkcja jest dostępna jako rozszerzenie programu Visual Studio Code October 2018 Release 1.29.

Wspierana funkcja IntelliSense — Python

Rozszerzenie IntelliCode pozwala zaoszczędzić czas, umieszczając najczęściej używane elementy na początku listy uzupełnień. Rekomendacje rozszerzenia IntelliCode są oparte na tysiącach projektów typu open source w witrynie GitHub mających ponad 100 gwiazdek. W połączeniu z kontekstem Twojego kodu lista uzupełnień jest dopasowywana pod kątem promowania typowych rozwiązań.

Rozszerzenie IntelliCode zwiększa Twoją produktywność dzięki szerokiej gamie pakietów języka Python, zarówno gdy piszesz proste skrypty z użyciem modułów os lub sys, tworzysz witryny internetowe za pomocą platformy Django lub Flask, jak i podczas pracy z modułami nauki o danych, takimi jak numpy i tensorflow.

Ta funkcja jest dostępna jako rozszerzenie programu Visual Studio Code October 2018 Release 1.29.

Wspierana funkcja IntelliSense — SQL Server

Rozszerzenie IntelliCode pozwala zaoszczędzić czas, umieszczając najczęściej używane elementy na początku listy uzupełnień. Rekomendacje rozszerzenia IntelliCode są oparte na tysiącach projektów typu open source w witrynie GitHub mających ponad 100 gwiazdek. W połączeniu z kontekstem Twojego kodu lista uzupełnień jest dopasowywana pod kątem promowania typowych rozwiązań.

Rozszerzenie IntelliCode działa najlepiej z zapytaniami T-SQL, udostępniając inteligentne sugestie w zależności od struktury zapytania, a następnie umieszczając te sugestie na początku listy rozszerzenia IntelliSense wyświetlanej podczas pisania.

Ta funkcja działa bezproblemowo z programem SQL Server, jeśli zostanie on zainstalowany z rozszerzeniem mssql (1.7.0) dla edytora Visual Studio Code.

Wspierana funkcja IntelliSense — TypeScript/JavaScript

Rozszerzenie IntelliCode pozwala zaoszczędzić czas, umieszczając najczęściej używane elementy na początku listy uzupełnień. Rekomendacje rozszerzenia IntelliCode są oparte na tysiącach projektów typu open source w witrynie GitHub mających ponad 100 gwiazdek. W połączeniu z kontekstem Twojego kodu lista uzupełnień jest dopasowywana pod kątem promowania typowych rozwiązań.

Rozszerzenie IntelliCode oferuje pomoc w przypadku różnych bibliotek języka JavaScript — zarówno podczas pisania kodu po stronie klienta z użyciem platform takich jak React, Angular lub Vue, jak i podczas tworzenia oprogramowania po stronie serwera za pomocą platformy Node.js.
Ta funkcja jest instalowana domyślnie z dowolnym obciążeniem obsługującym język C#, C++, TypeScript/JavaScript lub XAML w programie Visual Studio 2022 i jest dostępna jako rozszerzenie Visual Studio Code z października 2018 r. w wersji 1.29.

Wspierana funkcja IntelliSense — XAML

Rozszerzenie IntelliCode pozwala zaoszczędzić czas, umieszczając najczęściej używane elementy na początku listy uzupełnień. Rekomendacje rozszerzenia IntelliCode są oparte na tysiącach projektów typu open source w witrynie GitHub mających ponad 100 gwiazdek. W połączeniu z kontekstem Twojego kodu lista uzupełnień jest dopasowywana pod kątem promowania typowych rozwiązań.

Rekomendacje dotyczące kontrolek i właściwości

Gdy piszesz kod XAML, rozszerzenie IntelliCode rekomenduje kontrolkę, której użycie jest najprawdopodobniejsze w danym kontekście. Ponadto w kontekście kontrolki rozszerzenie rekomenduje właściwości, których najprawdopodobniej użyjesz, w kolejności, w jakiej zostałyby przez Ciebie użyte!

Ta funkcja jest instalowana domyślnie z dowolnym obciążeniem obsługującym język C#, C++, TypeScript/JavaScript lub XAML w programie Visual Studio 2022.

Sugestie

Czy zdarzyło Ci się kiedyś wprowadzać powtarzalną zmianę w kodzie i ominąć jedno z miejsc, w których powinna się znaleźć? Dzięki sugestiom funkcji IntelliCode możesz uniknąć tego problemu w przyszłości. Ta funkcja śledzi lokalnie wprowadzane zmiany i wykrywa powtórzenia. Następnie sugeruje zastosowanie tych samych zmian w innych miejscach, w których mogą być wymagane. Jeśli na przykład pominiesz lokalizacje, w których można byłoby zastosować refaktoryzację, sugestie funkcji IntelliCode pomogą Ci je znaleźć i naprawić.

Sugestie funkcji IntelliCode

Rozszerzenie IntelliCode rozpoznaje semantyczną strukturę Twojego kodu. Ta struktura jest używana do wykrywania sytuacji, w których można by zastosować podobne zmiany, nawet jeśli nazwy zmiennych są inne:

Jeśli nie chcesz, aby sugerowana refaktoryzacja była wyświetlana, możesz wybrać opcję ignorowania na ikonie żarówki — informacje o wykrytym wzorcu nie będą się pojawiać, chyba że utworzysz go ponownie.

Pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami

W pełni wykorzystaj czas poświęcany na przegląd, umożliwiając rozszerzeniu IntelliCode określanie plików, które mogą wymagać większej uwagi.

Rozszerzenie Visual Studio IntelliCode chce ułatwiać przeprowadzanie przeglądów kodu, wyróżniając zmiany, które mogą wymagać większej uwagi, na podstawie czynników takich jak stopień zmian zawartości, złożoność i historia.

Opinia