Przejdź do głównej zawartości
Visual Studio
Program Visual Studio w prywatnej wersji zapoznawczej2022-02-16T10:11:33-08:00

Program Visual Studio w prywatnej wersji zapoznawczej

Uzyskaj wczesny dostęp do nadchodzących funkcji i usług.

Dziękujemy za rejestrację! Będziemy w kontakcie pocztą e-mail. Skorzystaj z tych linków, aby przeczytać więcej o wszystkich funkcjach zawartych w wersji zapoznawczej.

Visual Studio Codespaces

Użyj programu Visual Studio 2022 do nawiązywania połączenia z hostowaną w chmurze usługą Codespaces opartą na systemie Windows dla określonych typów aplikacji i obciążeń.

Rozbudowane nawigowanie po kodzie

Wypróbuj funkcje nawigacji kodu, aby przeglądać repozytoria bez konieczności lokalnego klonowania.

Programowanie wspierane przez sztuczną inteligencję

Wypróbuj sugestie zespołu IntelliCode, uzupełniania w całym wierszu i inteligentne fragmenty kodu.

Możesz również utworzyć konto w usłudze GitHub w wersji beta, aby wypróbować usługę GitHub Codespaces. Dowiedz się więcej

Opinia